Cantores gezocht!

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is er in de liturgie wat betreft de kerkmuziek veel veranderd, zowel in de zondagsvieringen als in het getijdengebed. Samenzang van de geloofsgemeenschap werd steeds belangrijker. Hoewel in katholiek Utrecht nog diverse koren zijn om die samenzang te ondersteunen, wordt dit meer en meer gedaan door een cantor.Er is dan ook behoefte aan cantores, met name in de kleinere lokale geloofsgemeenschappen. Om dit te stimuleren biedt het Huis van Dominicus een speciale workshop aan voor cantors en voor koorzangers die willen uitproberen of ze cantor zouden kunnen zijn. Het aantal deelnemers mag liggen tussen 6-12 personen. De workshop met Leny Beemer, Marcel Bruins en Daphne Kroonenberg vindt plaats op zaterdag 16 maart, 9.30 – 12.30 uur. Aanmelden via secretariaat@katholiekutrecht.nl of secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl vóór 13 maart. Iedereen is van harte uitgenodigd aan deze workshop deel te nemen. Helaas zijn er onvoldoende aanmeldingen om de training te laten doorgaan.

This entry was posted in Leren, Nieuws, Vieringen. Bookmark the permalink.