Bidden om eenheid onder de christenen

Poster Week van Gebed 2017 - bron: Raad van KerkenDit jaar wordt het begin van de Reformatie grootscheeps herdacht. Vijfhonderd jaar geleden begon een beweging tot kerkhervorming die de ene middeleeuwse kerk, en met haar Europa ingrijpend veranderde en verdeelde. Al vele jaren leeft de oecumenische beweging, nu eens wat zwakker, dan weer sterker om aan hernieuwde eenheid te werken. Dit jaar luidt het motto van de Week van Gebed voor de Eenheid der christenen Jouw hand mijn glimlach, in Nederland zoals al vele jaren ondersteund door de Raad van Kerken. Vanwege het Lutherjaar reiken in 2017 de Duitse kerken liederen, teksten en gebeden voor de vieringen in de gebedsweek van 15 tot en met 22 januari. Op zondag 22 januari viert onze geloofsgemeenschap mee in een oecumenische viering om 10.00 uur in de Antoniuskerk, Kanaalstraat 200; onze kerk is die zondag gesloten.

This entry was posted in Bezieling, Nieuws, Oecumene, Wereld. Bookmark the permalink.