Bidden om eenheid in vriendschap

Poster Week van de Eenheid der Kerken 2020 In het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Kerken is er zondagmorgen 19 januari om 10.00 uur een oecumenische viering. Het thema van de week is dit jaar: ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’, naar Handelingen 28,2. De viering vindt dit jaar plaats in De Wijkplaats, hoek Kanaalstraat-Johannes Camphuysstraat. De nieuwe predikant van de Protestantse gemeente Utrecht-West, ds. Mariska van Beusichem, zal de overweging houden. De andere voorgangers in deze viering zijn Julia van Wel (Antoniuskerk) en Leny Beemer (Dominicuskerk). Een klein ad hoc-zanggroep ondersteunt de samenzang.

This entry was posted in Nieuws, Oecumene, Vieringen. Bookmark the permalink.