Bid & Breakfast: Licht!

Flyer Bid & Breakfast 6 februari 2022

Op zondag 6 februari is er weer een Bid & Breakfast met als thema Licht! We gaan met elkaar in gesprek over het verhaal van Lucas over Simeon en Hanna die in de tempel van Jeruzalem Jezus herkennen en erkennen als licht voor de wereld. De Bid & Breakfast is een oorspronkelijk idee van de Dominicuskerk en wordt verzorgd door het vaste team begeleid door Ank Rinzema. Voor koffie en een ontbijt wordt gezorgd. We houden ons aan de actueel geldende richtlijnen rond het coronavirus.

This entry was posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Samenleving, Vieringen. Bookmark the permalink.