Bid & Breakfast 4 juni

Deatil flyer B&B 4juni 2023

God, mens en geest is het thema dat het team van de maandelijkse Bid & Breakfast koos voor de viering met het feest van de heilige Drie-eenheid dat we op vieren op zondag 4 juni om 10.00 uur. Zoals steeds is het de bedoeling zelf je ontbijt mee te nemen, voor koffie en thee wordt gezorgd!

This entry was posted in Bezieling, Vieringen. Bookmark the permalink.