Bezinning en stilte in de Zondagavondzang

Schilderij voor Zondagavondzang
Al een aantal jaren vindt in de Dominicuskerk maandelijks de Zondagavondzang plaats, vespers met bijzondere muziek die elders in Nederland nauwelijks te horen is. Dankzij persoonlijke contacten zijn we bekend geworden met muziek van de Franse dominicaan André Gouzes. Zijn muziek heeft qua sfeer iets weg van oosters-orthodoxe kerkmuziek. In Nederland heeft Henk Jongerius een aantal van zijn liederen vertaald. Op de derde zondag van de maand is er om 16.00 uur eerst een open repetitie van de Schola Dominicana onder leiding van Leny Beemer. Om 17.30 uur begint de Zondagavondzang, met behalve psalmen en een cantiek (bijbels gezang) ook een schriftlezing, een korte meditatie en voorbeden. Aan het slot klinkt een loflied in het Frans voor de heilige Dominicus en het Salve regina. Na de viering is er tijd en ruimte voor ontmoeting met een drankje en nootjes. Op zondag 19 mei bent u weer van harte welkom! De Zondagavondzang is een initiatief van het Huis van Dominicus en wordt vormgegeven door lekendominicanen.

This entry was posted in Bezieling, Cultuur, Dominicanen, Vieringen. Bookmark the permalink.