Andreasviering

Schilderij voor ZondagavondzangSinds najaar 2022 is er maandelijks op de derde zondag van de maand in de Dominicuskerk de Andreasviering, een viering van woord, gebed en zang in de vorm van feestelijke lauden, een deel van het getijdengebed. In deze viering klinken vooral composities van de Franse dominicaan André Gouzes. Zijn verstilde muziek is geïnspireerd op gezangen uit de oosters-orthodoxe kerken. Al sinds 2016 zingen we in Utrecht zijn bijzondere liederen. We gebruiken vaak vertalingen van zijn liederen door Henk Jongerius o.p. In deze lauden met een psalm, een schriftlezing en een korte meditatie is er ook ruimte voor verstilling en gebed. Er is een koor gevormd – de Schola Dominicana – dat onder leiding van Leny Beemer of Marcel Voorhoeve steeds een uur vóór de viering repeteert. ‘s Zomers is er geen Andreasviering.

De Andreasviering is net als de eerdere Zondagavondzang een initiatief van de Andreasgroep waarin Utrechtse lekendominicanen samenwerken voor de Dominicuskerk en dominicaanse aanwezigheid in Utrecht. Het eerste klooster van de dominicanen in Utrecht ontstond in de dertiende eeuw en was gewijd aan de apostel Andreas.