Adventsvespers alleen online

Na de laatste persconferentie van het kabinet heeft het Interkerkelijk Contact In Overheidszaken dringend opgeroepen alternatieven te zoeken voor kerkelijke vieringen na 17.00 uur. Daarom is met pijn in het hart besloten de oecumenische adventvespers niet publiek toegankelijk te vieren, maar ze in plaats daarvan online te streamen, net als vorig jaar. De viering is steeds vanaf de aangekondigde aanvangstijd van 19.00 uur op woensdagavond te zien, hier de link voor woensdag 1 december. De viering blijft online staan tot de volgende woensdag de volgende viering online wordt gezet.  Ook de vespers van het getijdengebed vervallen voorlopig vanaf 1 december.

This entry was posted in Nieuws, Oecumene, Vieringen. Bookmark the permalink.