Adventsactie 2022

Straatskinderen in Congo

De Adventstijd is een tijd van bezinning en verwachting. We bereiden ons voor op de komst van het kerstkind in de wereld. We denken na over hoe we dat kerstkind willen ontvangen. Zoals de wijzen uit het Oosten doen wij dat met geschenken voor kinderen en wel kinderen in moeilijke omstandigheden. Dit jaar helpen wij als Utrechtse parochies straatkinderen in de Democratische Republiek Congo. De lokale partner van Adventsactie vangt 300 straatkinderen uit Kinshasa op in hun centrum om ze uiteindelijk weer samen te brengen met hun familie. De getraumatiseerde straatkinderen krijgen materiële en psychologische hulp. Steun het project en maak uw gift over op rekeningnummer NL79 RABO 0367500787 t.n.v. Parochie Licht van Christus onder vermelding van “Adventsactie 2022”. Meer informatie is te vinden op www.huisvandominicus.nl bij de nieuwsberichten.

This entry was posted in Jeugd en jongeren, Nieuws, Wereld. Bookmark the permalink.