Adventsactie 2021: Opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe

Foto vrouwen bij gezondheidscentrum in Zimbabwe

De adventsactie van de Sint Martinusparochie Utrecht in 2021 richt zich op verbetering van zorg rond de bevalling in Zimbabwe om daarmee de relatief hoge sterfte van moeder en kind tijdens de bevalling te verminderen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de vele thuisbevallingen en de grote afstanden tot de dichtstbijzijnde kraamkliniek als dat op het laatste moment nodig is. Het verzorgingsgebied van de kliniek is groot en er is weinig vervoer beschikbaar. Daarom kunnen vrouwen niet wachten tot de bevalling zich aandient en dan pas naar de kliniek gaan. Een goed toegerust opvanghuis is dan ook van belang. In het UMP-district is het bestaande opvanghuis bij de Nyanzou-kraamkliniek te klein en vervallen, en er zijn geen behoorlijke sanitaire voorzieningen.

Logo Adventsactie

De Adventsactie wil ervoor zorgen dat het opvanghuis voor moeders met een aantal kamers wordt uitgebreid en wordt voorzien van sanitair en een keuken. Ook zullen er zonnepanelen worden geïnstalleerd, want de kliniek is nu niet aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. De zonnepanelen maken verlichting bij nachtelijke bevallingen mogelijk en voorzien de koelkast van stroom. Daarin worden medicijnen en vaccins bewaard. Verder is het doel van dit project dat de algemene gezondheid van moeders en hun kinderen wordt verbeterd door voorlichting en training te geven aan ouders en lokale verpleegkundigen over goede voeding, gezondheid en verzorging. Help moeders in Zimbabwe om veilig te bevallen en geef tijdens de deurcollecte op 19 december of maak geld over (onder vermelding van “Adventsactie 2021”) op: ▪ rekeningnummer: NL33 ABNA 0234 1592 27 t.n.v. Parochie St. Martinus of ▪ rekeningnummer NL58 RABO 0140 8007 19 t.n.v. Parochie Licht van Christus

MOV St Dominicus

This entry was posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Nieuws, Wereld. Bookmark the permalink.