Adventsactie 2020 voor Nicaragua

Foto Adventsactie 2020: Mensen planten groentegewassen“Geen honger” is het duurzame doel dat centraal staat in de komende Adventsactie. Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger. Ze kunnen daardoor nauwelijks ontsnappen aan de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding. Tijdens die vieringen voor kerst besteden we met alle Utrechtse katholieke kerken aandacht aan de projecten van Adventsactie. Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en gevarieerd voedsel.
Het project waar wij bij stil staan is: ‘Voldoende eten voor kinderen in Nicaragua’. Het doel is 144 gezinnen met kinderen (± 700 personen) in Palacagüina te leren hun moestuinen te bewerken met een startpakket dat bestaat uit een schoffel, gieter en pikhouweel en zaden voor onder andere tomaten, uien, zoete aardappelen en wortels. Verder ontvangen zij vouchers die in noodsituaties zijn in te wisselen voor voedselpakketten.
U kunt meehelpen dit project te laten slagen door uw financiële gift op: IBAN NL12INGB0001726986 t.n.v. Missiefond St Dominicusparochie o.v.v. Adventsactie 2020
Of doneer in de melkbus achter in de kerk, deze staat er tijdens de hele adventstijd t/m Kerst. Tenslotte is er de website www.vastenactie.nl/projecten om direct aan Vastenactie/Adventsactie te doneren. Als MOV St Dominicus bevelen wij deze actie van harte bij u aan.

This entry was posted in Nieuws, Samenleving, Wereld. Bookmark the permalink.