Adventsactie 2016: Hoop voor christenen in Irak

Dit jaar sluiten we ons voor de Adventsactie aan bij de Sint Ludgerusparochie en de Salvator- en St. Martinusparochie. Deze Utrechtse parochies willen in de Adventstijd 2016 gezamenlijk de aandacht vragen voor het werk van bisschop Yousef Thomas Mirkis o.p. van Kirkuk, in Noord-Irak. De bisschop praktiseert wat velen in het Westen willen: opvang van vluchtelingen in de regio. Naast een vluchtelingenkamp van 4000 mensen heeft hij de zorg op zich genomen voor 400 jongeren, die hij de kans geeft om in eigen land te blijven studeren. Hij biedt de studenten (uit vluchtelingenfamilies) een veilig onderdak met studieklimaat. De voorzieningen kosten per maand per persoon ongeveer 200 euro. We willen vanuit Utrecht 10 studenten een jaar lang ondersteunen. In totaal hopen we 25.000,- euro bijeen te brengen. U kunt uw bijdrage geven in de deurcollecte van zondag 18 december of rechtstreeks overmaken naar Parochie St. Ludgerus, NL66 RABO 0176993118 o.v.v. adventsactie 2016, of Kirkuk 2016.
Mgr.Mirkis, dominicaan, is bekend in onze geloofsgemeenschap. Eerder hebben we hem in de Vredesweek in Utfrecht onderscheiden met de Vredesvlucht. We willen als dominicaanse plek met hem verbonden blijven. Wij hopen dat de Adventsactie een signaal vormt van betrokkenheid bij mensen, onze broeders en zusters, die in moeilijke situaties de hoop op toekomst gestalte geven!

This entry was posted in Dominicanen, Jeugd en jongeren, Nieuws, Wereld. Bookmark the permalink.