Adventsacie 2023

Foto lezende meisjes in Pakistan - bron: Vastenactie

Nadat het aantal kinderen dat kinderarbeid verricht, jarenlang gestaag daalde, stijgt het nu weer. Oorlogen, crises en de coronapandemie stortten veel families in armoede waardoor de kinderen moesten meehelpen om het gezinsinkomen te verhogen. In 2022 ging het om 160 miljoen kinderen.
De Adventsactie steunt vier projecten die zich richten op kinderen en jongeren die meewerken om het gezinsinkomen te verbeteren en daarom niet of nauwelijks naar school gaan. Een ervan is in Pakistan. Er zijn daar inmiddels veertien opleidingscentra opgezet voor werkende en achtergestelde kinderen zodat ze toch de opleiding krijgen waar ze recht op hebben. Het zijn geen officiële scholen – de lestijden zijn bijvoorbeeld aangepast, zodat de kinderen eerst naar hun werk kunnen – maar de kinderen volgen wel hetzelfde lesprogramma. De kinderen ontvangen een schooltas met boeken, schriften en schrijfspullen. Zo kan een deel van deze kinderen uiteindelijk een officieel schooldiploma halen, een eigen toekomst opbouwen en uit de armoede komen.
U kunt dit adventsactieproject steunen tijdens de deurcollecte na de viering van zondag 17 december of geld overmaken op bankrekening NL21 INGB 0000 0058 50 van Adventsactie/Vastenactie, Den Haag o.v.v. Adventsactie Pakistan.

This entry was posted in Jeugd en jongeren, Nieuws, Wereld. Bookmark the permalink.