Parochieregister

In het lopende kerkelijk jaar – van Advent tot Allerzielen – worden de verschillende sacramenten toegediend. Ook vindt u hier de namen van onze overledenen.

Gedoopt

13 januari: Laureanne Rommers
31 maart: Sebastian Gael Serra en Lauren Aimée Jeannet Trijbels

Eerste Communie

Gehuwd

Overleden

28 november 2018: Thetis Aspasia de Graaf-Yocarini – 100 jaar
25 janauri 2019: Marloes Beckers – 72 jaar
13 maart 2019: mevr. H. Sablairolles-van Poppel – 90 jaar