Parochieregister

In het lopende kerkelijk jaar – van Advent tot Allerzielen – worden de verschillende sacramenten toegediend. Ook vindt u hier de namen van onze overledenen.

Gedoopt
10 december 2017 – Marijne Johanna Fransje Siegers en Verania Sugen Delgan
18 februari 2018 – Calvin Hendrikus Marinus den Braber
17 juni 2018 – Grayson Hendrikx en Chris Verhaegh

Eerste Communie
22 april 2018 – Abertan Mushita, Ashlynn Mushita, Celeste Fortunato Duarte, Daan van Eerdewijk, Floor van Dijk en Ravi Maas

Gehuwd

Overleden
7 november 2017 – mevr. M.M.A. van Kuik-Fonville – 80 jaar
10 maart 2018 – mevr. J.M. Linskens-van Munster – 88 jaar
18 maart 2018 – mevr. G.M. Bitterling – 97 jaar
4 april 2018 – Maria Agnes Helena van Kleinwee-Wesselman, 93 jaar
30 april 2018 – Gerardus Schmidt – 96 jaar