Mededelingen

Mededelingen nr. 731
11 april 2021
Beloken Pasen

N.B. De komende maanden zijn er geen activiteiten. In verband met de lockdown zijn de vieringen aangepast. Tot en met 9 mei zijn er geen kerkgangers bij de vieringen, er zijn livestreams van kortere vieringen, opnieuw zonder kerkgangers en eveneens alleen via livestreams te volgen.

Zondag 11 april

Vrijdag 9 april, 10.00 uur: Wereldwake – online
voorgangers: Carolien Luijt en Els van der Ree
Muziek: Tal Canetti, cello, en Jeroen Snijder, piano
Camera: Hermen van Dorp

Zondag 11 april, Tweede Zondag van Pasen, 10.00 uur: Viering van Woord-Gebed-Zang – alleen online te volgen – liturgieboekje
Voorgangers: Roy Clermons en Leny Beemer, lekendominicanen
Zang: Otto Vervaart en Boudewijn van Maanen
Begeleiding: Marcel Voorhoeve
Koster: Hans Wiegers
Bloemen: Anita Vermeire
Camera: Frans Middelham

Volgende week

Vrijdag 16 april, 10.00 uur: Wereldwake online
Voorgangers: Erik Borgman en Leny Beemer
Camera: Hermen van Dorp

Zondag 18 april, Derde Zondag van Pasen, 10.00 uur: Viering van Woord-Gebed-Zang – alleen online te volgen
Voorganger: Otto Vervaart, lekendominicaan
Zang: Annemarie Reinders en Theo Kanters
Begeleiding : Leny Beemer
Bloemen: Anita Vermeire
Camera : Frans Middelham

Vieren tijdens de lockdown

Gezien de voortdurende situatie vanwege corona zullen alle vieringen van februari en maart in principe online zijn zonder fysieke deelnemers in de kerk. De vieringen zullen een iets kortere vorm krijgen.
Wie de vieringen thuis wil volgen en daarbij een liturgieboekje wil hebben, kan die boekjes vanaf vrijdag voorafgaand aan de viering ophalen in de Mariakapel. We sturen ook pdf’s naar alle bekende emailadressen van onze geloofsgemeenschap. De liturgieën staan ook op de sites.

Toelichting vieringen

– Wie de vieringen thuis wil volgen en daarbij een liturgieboekje wil hebben, kan die boekjes vanaf vrijdag voorafgaand aan de viering ophalen in de Mariakapel. We sturen ook pdf’s naar alle bekende emailadressen van onze Dominicusgeloofsgemeenschap. De liturgieën staan ook op de sites.
– Alle vieringen zijn te volgen via de link op www.huisvandominicus.nl en op deze site. Bekijk deze sites regelmatig om geïnformeerd te blijven.

Vastenactie 2021: Ieder kind naar School in Zuid-Afrika
Voor wie nog niet heeft gedoneerd aan ons vastenproject ‘Alle kinderen in Zuid-Afrika weer naar school’: het kan nog steeds. Van harte aanbevolen.
Meer informatie in het parochieblad Tussentijds en op de flyer die achterin de kerk ligt. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer IBAN NL12INGB0001726986 t.n.v. Missiefonds St Dominicusparochie o.v.v. Vastenactie 2021.
Hartelijk dank namens de kinderen uit de sloppenwijken van Zuid-Afrika.

Boom van hoop en aandacht
De boom van hoop en aandacht, die gedurende de 40-dagentijd in de Mariakapel achterin de kerk heeft gestaan is met de groene blaadjes, die door velen zijn ingevuld met persoonlijke woorden van aandacht en hoop, voorin op het priesterkoor geplaatst als teken van ieders betrokkenheid en paasvreugde.

Ruimte van hoop
Afgelopen week is de site www.ruimtevanhoop.net online gegaan. Deze site als virtuele ruimte is ontstaan in het verlengde van het initiatief van het Huis van Dominicus om na te denken en actie te ondernemen voor mensen die in hun leven zijn vastgelopen, of in een burn-out zijn beland. Betrokken mensen vertellen op de site hun verhalen. Er zijn ook podcasts waarin de verhalen zijn te beluisteren.

Activiteiten

Alle activiteiten van het Huis van Dominicus zijn vanwege de coronamaatregelen afgelast tot en met 31 maart. Er zijn wel online activiteiten om onze verbondenheid uit te drukken, te benadrukken en voelbaar te maken.

Helaas kunnen de leesgroepen en het bijbelleerhuis in april en mei nog steeds niet doorgaan. Wel hopen we zondag 6 juni ’s middags de auteur van het boek ‘Groene Theologie’, Trees van Montfoort in ons midden te hebben om nader met ons over haar boek in gesprek te gaan. Iedereen die het boek heeft gelezen is dan -onder voorbehoud van de coronasituatie- van harte welkom daarbij aanwezig te zijn. Mocht het vanwege corona niet lukken, dan zoeken we nog een alternatief.

– Er zijn wel online activiteiten om onze verbondenheid te benadrukken en voelbaar te maken. Zo worden o.a. oudere parochianen (80+) van tijd tot tijd opgebeld.
– Sinds eind januari worden korte digitale Wereldwakes opgenomen en elke vrijdagmorgen de website gezet. Ze verschijnen ook op facebook en Instagram.
– De Mariakapel is nalle dagen van 9.00-18.00 uur open om een kaarsje op te steken, intenties op te schrijven en artikelen voor de voedselbank te brengen. De boekenmolen voor kinderen is daar ook bereikbaar.
– Op werkdagen is er ’s morgens in de pastorie steeds iemand aanwezig, zodat we bereikbaar zijn, ook telefonisch, 030-2935245. Voor noodgevallen is onze noodtelefoon altijd bereikbaar: 06-30511279. Email: info@huiscandominicus.nl en info.dominicus@katholiekutrecht.nl.
Voor wie af en toe telefonisch contact wil met leden van de pastoraatsgroep of anderen uit de geloofsgemeenschap, schroom niet te bellen of te mailen.
Wilt u (een keer) deelnemen aan de dagelijkse lauden (8.00 uur, weekend 8.30 uur) of vespers (18.30 uur), mail dan naar info@huisvandominicus.nl.

GESPREK in nieuw jasje

Omslag Gesprek in ieuwe layout, februari 2021In februari werd het blad van onze Dominicusgemeenschap Gesprek weer rondgebracht. Er is een prachtig nieuw en kleurig format voor gemaakt in de stijl van de affiches en flyers van het Huis van Dominicus. U vindt er alle vertrouwde informatie in en meer… We zijn er trots op!

Op weg naar Pasen in de Veertigdagentijd
Gedurende de Veertigdagentijd zullen we vanwege corona net als vorig jaar alle vieringen uitzenden online
uitzenden. De Zondagvieringen met als hoofdthema “Leer ons uw wegen gaan’ worden steeds op
zondagmorgen 10.00 uur online geplaatst. U kunt ze vinden via de link, die meteen bij opening staat op de site
www.huisvandominicus.nl . Dat geldt ook voor de oecumenische Vespers, die elke woensdagavond van de Veertigdagentijd om 19.00 uur online zijn te volgen. Die 40-dagenvespers hebben als hoofdthema dit jaar ‘Ik ben er voor jou’. Daarnaast wordt elke vrijdag 10.00 uur een korte Wereldwake online gezet, die ook nog te vinden is
op de sociale media. Zo hopen we dat we met aandacht en hoop verbonden en betrokken te blijven bij wat ons bezielt en bij wat er om ons heen, dichtbij en veraf, gebeurt. Dat we elkaar zullen bemoedigen, zeker in deze coronacrisis.

Vijfde week van de Veertigdagentijd
Komende week zijn er behalve de zondagviering van 21 maart ook weer Oecumenische Vespers online te volgen op woensdag 24 maart. Met het thema ‘Ik ben er voor jou’ zal dominee Mariska van Beusichem erin voorgaan. Ook wordt er vrijdag 26 maart weer een Wereldwake om 10.00 uur op de site www.huisvandominicus.nl gezet en op de social media.

Boom van hoop en aandacht in de Veertigdagentijd
Als teken van onze aandacht en betrokkenheid in deze Veertigdagentijd hebben we een nu nog kale boom geplaatst achterin de kerk bij de Mariakapel, waarbij iedereen wordt uitgenodigd op een boomblaadje te schrijven waar jouw/uw aandacht en hoop naar uitgaat. Dat blaadje kan met een knijpertje in de boom worden gehangen, waardoor de boom geleidelijk steeds groener wordt en hopelijk met Pasen helemaal vol is!

Taalles in de huiskamer van het Huis van Dominicus elke dinsdag 10.00-12.00 uur
Met gezamenlijk koffiedrinken, spelletjes doen en verhalen uitwisselen moeten we voorlopig nog even wachten, maar de huiskamer zit niet op slot. In vaste groepjes van twee personen, iedere groep in een eigen ruimte, wordt geoefend met de Nederlandse taal. Ook zijn er koppels die online contact houden. Meer informatie hierover kunt u krijgen van Hermen van Dorp en Josien Folbert .

Vastenactie 2021: Ieder kind naar School in Zuid-Afrika
De Vastentijd gaat beginnen. Misschien denkt U: sinds het coronavirus rondwaart, is het alleen maar vasten. Het klopt dat het leven voor ieder van ons moeilijker is geworden. Veel leuke dingen zijn niet meer mogelijk. Maar in ontwikkelingslanden zoals Zuid-Afrika is de situatie nog veel erger.
Onze parochie voert samen met de parochie Licht van Christus in de vastentijd actie voor een project in Zuid-Afrika: “alle kinderen naar school”. Want alleen als kinderen naar school gaan, hebben ze een toekomst.
Meer informatie in het parochieblad Tussentijds en op de flyer die achterin de kerk ligt. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL33 ABNA 0234 1592 27 van de Sint Martinusparochie Utrecht o.v.v. Vastenactie 2021. Hartelijk dank namens de kinderen uit de sloppenwijken van Zuid-Afrika.

Jaarlijkse brief voor de Veertigdagentijd

Ook dit jaar schreef Willem kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, een brief voor de Veertigdagentijd, dit jaar met het motto “Tijd om het anker van de ziel uit te werpen”. U kunt deze brief hier downloaden (PDF).

Dagelijkse getijden in het Huis van Dominicus
Het Huis van Dominicus versterkt met ingang van de Advent haar biddende aanwezigheid te midden van het stedelijk leven. Vanaf de eerste adventszondag wordt in het Huis van Dominicus dagelijks het getijdengebed gebeden. Aan het begin van de dag bidden wij de lauden en aan het einde van de dag de vespers. Er wordt ook gewerkt aan een gebedsmoment op het midden van de dag.

De opzet van lauden en vespers is klassiek. Volgens een vast schema zingen we psalmen en zogenoemde kantieken, dat wil zeggen lofzangen elders uit de Bijbel. Er is een Bijbellezing, er is zeven minuten stilte en we zingen ’s morgens het Benedictus (de lofzang van Zacharias) en ’s avonds het Magnificat (de lofzang van Maria), zoals de traditie wil. Er zijn voorbeden, we bidden het Onzevader en we sluiten af met een gebed om zegen bij het begin en het einde van de dag. De psalmen worden gezongen op eenvoudige tonen. De kantieken worden afwisselend gesproken. De taal is eigentijds.

De getijden zijn toegankelijk voor iedereen die er aan wil deelnemen. Er zijn voor deelnemers mappen beschikbaar met het benodigde materiaal. Kort voor het begin luiden we kort de klok en openen we de deur van de Dominicuskerk aan de Händelstraat. Als het gebed begint, wordt de deur gesloten.

Tijden

Door de week zijn de lauden van 8.00 uur tot 8.30 uur, de vespers van 18.30 uur tot 19.00 uur. Op zaterdag en zondag zijn de lauden een half uur later, van 8.30 uur tot 9.00 uur. De vespers zijn ook dan van 18.30 uur tot 19.00 uur.

Er kunnen wijzigingen zijn, dit wordt dan op deze site aangekondigd. De eerste vespers volgens dit rooster vonden plaats op zaterdagavond 28 november, de vooravond van de eerste zondag van de Advent.

Heb je in principe belangstelling en wil je op de hoogte gehouden worden, mail dan naar info@huisvandominicus.nl. Op de startpagina staan aan de rechterkant de actuele tijden, net als op de pagina voor het getijdengebed.

Actie Kerkbalans

Logo Kerkbalans 2021

Traditiegetrouw wordt u met de actie Kerkbalans gevraagd in het nieuwe jaar uw kerkbijdrage over te maken. Misschien een goed moment om te kijken, of uw bijdrage wat hoger kan zijn. In deze coronatijd zijn de inkomsten veel lager, omdat er amper collecte-inkomsten zijn en ook de externe verhuur de afgelopen maanden grotendeels stil is gevallen. U ontvangt persoonlijk nog een brief hierover. Het banknummer van de Dominicuskerk is: NL91 INGB 0000 5780 54

Doneren voor het Huis van Dominicus
Zoals u weet, gebeurt er in het Huis van Dominicus veel meer dan de gebruikelijke parochieactiviteiten. De bijdrage die wij van de St. Martinusparochie ontvangen dekt niet al deze activiteiten. Zo is er slechts een kleine vergoeding voor muziek en zang. Alle extra kosten worden gefinancierd door de Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (DOM). Behalve subsidies van fondsen, die ervoor zorgen, dat er voor het Huis van Dominicus een coördinator kon worden aangesteld, zijn uw giften van groot belang.
U kunt doneren op bankrekening NL12 INGB 0005 3320 88 t.n.v. Stichting DOM Utrecht. 

Huiskamer van Dominicus elke dinsdagmorgen
In Oog in Al wonen mensen vanuit verschillende werelddelen; een groot deel van hen woon in het AZC of komen bij de Noodopvang.& Om al deze werelden bij elkaar te brengen is er elke dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur gelegenheid in de Refter van het Huis van Dominicus om elkaar te ontmoeten, koffie te drinken, Nederlands te oefenen, verhalen uit te wisselen of samen een spelletje te doen. Wil je behalve als bezoeker als vrijwilliger meedoen? Vooral om mensen Nederlands te leren. Neem dan contact op met Hermen van Dorp (Huis van Dominicus), tel. 06 122 40 600, e-mail hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl.
N.B. Aanmelden vooraf als je wilt komen vanwege het coronavirus!

Gastvrouwen/-heren weer present
Onze gastvrouwen en -heren blijven aanwezig. Zij zullen telefoontjes aannemen en voor wie aanbelt is er koffie/thee en een praatje.
Helaas kunnen in de gastenkamer maar twee personen op anderhalve meter zitten. Bij meer bezoekers zal er uitgeweken worden naar andere (grotere) ruimtes.

Logo Huis van Dominicus, maart 2019

Op de website van het Huis van Dominicus, www.huisvandominicus.nl staat informatie over alle activiteiten die normaal in de Dominicus plaatsvinden. Verder staan er nieuwsberichten en teksten ter inspiratie, met name de wekelijkse column Tekenen in de tijd door Erik Borgman.
Er zijn normaliter veel doorlopende activiteiten:
– Meditatiecursus – elke derde dinsdag van de maand
– Huiskamer van Dominicus: Koffie met verhalen – elke dinsdag 10-12 uur
– Wereldwake – elke vrijdagmorgen 10.00 uur – behalve als er een Eerste Vrijdagviering is
– Zondagavondvespers – elke derde zondag van de maand – behalve in december en ‘s zomers
– Bijbelleerhuis – elke derde donderdagavond van de maand
– Leesgroep – elke eerste woensdagavond van de maand (momenteel Groene theologie van Trees van Montfoort)

Al deze activiteiten en nog veel meer zijn te vinden op de website van het Huis van Dominicus. Voor wie niet zo handig is met internet is er altijd ook nog GESPREK, waarin alle activiteiten worden vermeld. Elke week schrijft Erik Borgman een column ter overweging ‘Tekenen in de Tijd’ (te vinden onder de rubriek Inspiratie en onderaan op de homepage). Iedereen is van harte welkom deel te nemen aan de activiteiten.

Tussentijds Magazine – Pasen 2021
De aflevering voor Pasen 2021 van Tussentijds, het blad voor katholiek Utrecht, is verschenen. Eerdere nummers vindt u online op de website van Katholiek Utrecht.

Nieuwsbrief van de samenwerkende Utrechtse parochies
Vanaf eind november 2017 verschijnt er een nieuwe wekelijkse nieuwsbrief vanuit de drie samenwerkende Utrechtse parochies. Via de website van Katholiek Utrecht kunt u zich abonneren op de digitale versie ervan. Hier de aflevering voor week 34 en 35 (PDF).

Nieuws uit andere kerken vindt u op de website www.katholiekutrecht.nl van de drie samenwerkende parochies in de stad Utrecht.

Leesrek
Graag attenderen wij u op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.

Er is een aparte pagina over de online-vieringen die van eind maart tot eind juni plaatsvonden.

Kom gerust door de week tussen 9.00 en 12.00 uur een kopje koffie/thee drinken.
Elke vrijdag is er om 10.30 uur inloop in de kapittelzaal.
Onze gastheren/gastdames ontvangen iedereen gastvrij!