Mededelingen

Mededelingen van de week nr. 691
26 januari 2020
H. Thomas van Aquino o.p.

Zondag 16 januari
Vrijdag 24 januari, 10.00 uur: Wereldwake; voorgangers: team Andreascommuniteit

Zondag 26 januari, Thomas van Aquino o.p., 10.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: Jozef Essing o.p.
Lector: Paul van Brakel
Zang: Kleinkoor Existe o.l.v. Christian Boel
Begeleiding: Marcel Voorhoeve
Koster: Hans Wiegers
Misdienaars: Nienke en Tchinosole

Volgende week
Vrijdag 24 januari, 10.00 uur: Wereldwake; voorgangers: team Andreascommuniteit

Zondag 2 februari, Maria Lichtmis, 10.00 uur: Bid & Breakfast met als thema ‘Geloven in het begin’
Ieder neemt zijn eigen ontbijt mee, dat we delen met elkaar. De ouders van dopelingen steken extra lichtjes op bij Maria
Voorgangers: team jonge ouders met Ank Rinzema
Lector: Nienke
Koster: Frans Middelham

Voor uw agenda
Vrijdag 24 januari, 15.30 uur: Voorbereiding Eerste Communie: 2e bijeenkomst

Dinsdag 28 januari, 10.30 uur: Huiskamer van Dominicus – koffie met verhalen
Vrijdag 31 januari, 15.30 uur: Voorbereiding Eerste Communie: 3e bijeenkomst

Zie voor activiteiten verder onze activiteitenagenda en de site van het Huis van Dominicus.

Alle vrijdagen is er om 10.30 uur inloop met koffie en thee in de kapittelzaal.

Week van gebed voor de eenheid van de Kerken 19-26 januari 2020

Poster Week van de Eenheid der Kerken 2020Thema is dit jaar: ‘Zij waren BUITENGEWOON VRIENDELIJK voor ons’ naar Handelingen 28,2. In het kader van de Week van gebed voor de eenheid van de Kerken is er zondagmorgen 19 januari 2020 om 10.00 uur een oecumenische viering in De Wijkplaats, hoek Kanaalstraat-Johannes Camphuysstraat.
De nieuwe dominee van de Protestantse gemeente Utrecht-West, Mariska van Beusichem, zal de overweging houden.

Viering Maria Lichtmis zondag 2 februari 10.00 uur
Op het feest van Maria Lichtmis wordt tijdens de Bid & Breakfast het verhaal verteld van de Opdracht van Jezus in de tempel. Waarbij het kindje wordt gezegend door twee oude wijze mensen: Simeon en Anna.
Alle ouders met dopelingen en hun familie worden uitgenodigd in deze viering ook hun kindje op te dragen aan God, net als Jozef en Maria deden met hun kind Jezus. Er worden lichtjes aangestoken bij Maria.

Elke dinsdagmorgen 10.00-12.00 uur: Huiskamer van Dominicus – Koffie met verhalen
In Oog in Al wonen mensen met allerlei nationaliteiten, een groot deel van hen in het AZC. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor en met bewoners van het AZC, maar een vast ontmoetingspunt is er nog niet. Daar komt verandering in: elke dinsdagmorgen kan iedereen van 10.00-12.00 uur koffie komen drinken, verhalen uitwisselen of samen een spelletje doen in de refter van de Dominicus.
Wil je behalve als bezoeker af en toe ook als vrijwilliger meedoen? Neem dan contact op met Hermen van Dorp (Huis van Dominicus), tel. 06 122 40 600, e-mail hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl of Josien Folbert (De Wijkplaats), e-mail josienf49@hotmail.com.

Logo Huis van Dominicus, maart 2019

Op de website van het Huis van Dominicus, www.huisvandominicus.nl staat informatie over alle activiteiten die in de Dominicus plaatsvinden. Verder staan er nieuwsberichten en teksten ter inspiratie, met name de wekelijkse column Tekenen in de tijd door Erik Borgman. Ook is er een video te zien van de muzikale rondgang in de Dominicuskerk op Culturele Zondag van 14 april.
Er zijn veel doorlopende activiteiten:
– Meditatiecursus elke derde dinsdag van de maand
– Wereldwake elke vrijdagmorgen 10.00 uur – behalve als er een Eerste Vrijdagviering is
– Zondagavondzang elke derde zondag van de maand – behalve in december en ‘s zomers
– Contactmiddagen voor 55-plussers elke derde donderdagmiddag van de maand – behalve in december
– Bijbelleerhuis elke derde donderdagavond van de maand
– Lezen van een boek elke eerste woensdagavond van de maand (momenteel God is een vluchteling van David Dessin)

Al deze activiteiten en nog veel meer zijn te vinden op de website van het Huis van Dominicus. Voor wie niet zo handig is met internet is er altijd ook nog GESPREK, waarin alle activiteiten worden vermeld. Elke week schrijft Erik Borgman een column ter overweging ‘Tekenen in de Tijd’ (te vinden onder de rubriek Inspiratie en onderaan op de homepage). Iedereen is van harte welkom deel te nemen aan de activiteiten.

Gastheer/-vrouw gezocht voor woensdagochtenden op pastorie
Op de woensdagmorgen zoeken we vrijwilligers, die af en toe op een woensdagmorgen gastvrouw of gastheer willen zijn van 9.00 – 12.00 uur. Hoe meer mensen bereid zijn eens een ochtend te komen, des te minder belastend dit is. Wil van Beijnen coördineert en kan alle informatie geven. Geef je op!

Tussentijds Magazine – januari-februari 2020
De aflevering voor januari-februari 2020 van Tussentijds, het blad voor katholiek Utrecht, is verschenen. Eerdere nummers vindt u online bij Katholiek Utrecht.

Nieuwsbrief van de samenwerkende Utrechtse parochies
Vanaf eind november 2017 verschijnt er een nieuwe wekelijkse nieuwsbrief vanuit de drie samenwerkende Utrechtse parochies. Via de website van Katholiek Utrecht kunt u zich abonneren op de digitale versie ervan.

Verder is er de website www.katholiekutrecht.nl van de drie samenwerkende parochies in de stad Utrecht.

Leesrek
Graag attenderen wij u op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.

Kom gerust door de week tussen 9.00 en 12.00 uur een kopje koffie/thee drinken.
Elke vrijdag is er om 10.30 uur inloop in de kapittelzaal.
Onze gastheren/gastdames ontvangen iedereen gastvrij!