Mededelingen

Mededelingen van de week nr. 663
26 mei 2019
Zesde Zondag van Pasen

Zondag 26 mei
Vrijdag 24 mei, 10.00 uur: Rozenkransgebed in dagkapel

Zondag 26 mei, Zesde Zondag van Pasen-Feest Translatio van Dominicus, 10.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: Pater Jozef Essing o.p.
Lector: Paul van Brakel
Zang: Kleinkoor Existe o.l.v. Christian Boel
Begeleiding: Marcel Voorhoeve
Koster: Hans Beemer
Misdienaars: Nienke en Tchinosole

Donderdag 30 mei, Hemelvaart, 10.00 uur: Viering van Woord – Gebed – Zang in dagkapel
Voorganger: Boudewijn van Maanen
Lector en zang: Otto Vervaart
Begeleiding: Maarten Roos
Koster : Frans Middelham

Volgende week
Zondag 2 juni, Zevende Zondag van Pasen, 10.00 uur: Bid & Breakfast– thema: Tussen Hemelvaart en Pinksteren
Iedereen neemt eigen ontbijt mee om te delen
Voorgangers: team jonge ouders
Koster: Paul van Brakel

Voor uw agenda
Dinsdag 21 mei, 19.30 uur: Repetitie Weerklank
Woensdag 22 mei, 9.00 – 12.00 uur: Kinderen Dominicusschool groep 5 op bezoek in kerk
Woensdag 22 mei, 20.00 uur: Bijeenkomst Dominicaanse geloofsgemeenschappen
Zaterdag 25 mei, 14.00 uur: Middag met Timothy Radcliffe o.p., theoloog en oud-magister van de orde der dominicanen, Auditorium Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat – aanmelden verplicht, via http://www.tiu.nu/Radcliffe

Zondag 26 mei, 15.00 uur: Concert kamerkoor Amor Vincit ‘Del Corazon’
Dinsdag 28 mei, 19.30 uur: repetitie Weerklank
Donderdag 30 mei, 11.00 uur: Koffiedrinken in refter

Alle vrijdagen is er om 10.30 uur inloop met koffie en thee in de kapittelzaal.

Zondag 26 mei: Concert ‘Del Corazón’oor Amor Vincit
Onder leiding van Michel de Kort laat kamerkoor Amor Vincit gedichten horen van Garcia Lorca, op muziek gezet door Castelnuovo Tedesco, Oltra en Margutti. Oproer, overgave, liefde, bezieling – het komt allemaal regelrecht uit het hart van de dichter. Hoofdmoot is Romancero Gitano van Castelnuovo Tedesco. Het koor wordt hierbij begeleid door gitarist Enno Voorhorst. Als intermezzo speelt hij onder meer Recuerdos de la Alhambra van Francisco Tárrega.
Datum en tijd: Zondag 26 mei, 15.00 uur
Locatie: Dominicuskerk, Händelstraat
Kaarten: € 12,50, tot 12 jaar € 5,– (incl. consumptie)
Reserveren via www.amorvincit.nl of kopen bij de koorleden of in de kerk vanaf 14.30 uur.

Gastheer/-vrouw gezocht voor woensdagochtenden op pastorie
Op de woensdagmorgen zoeken we vrijwilligers, die af en toe op een woensdagmorgen gastvrouw of gastheer willen zijn van 9.00–12.00 uur. Hoe meer bereid zijn eens een ochtend te komen hoe minder belastend dit is. Wil van Beijnen coördineert en kan alle informatie geven. Geef je op!

WERELDWAKE in mei en juni elke 1e en 3e donderdag van de maand 19.00 uur in dagkapel
Omdat velen niet in de gelegenheid waren op vrijdagmorgen 10.00 uur deel te nemen aan de Wereldwake, is besloten deze voortaan tweemaal per maand te houden elke 1e en 3e donderdagavond van de maand om 19.00 uur in de Dominicuskapel. Om te beginnen zal dat dus zijn 2 en 16 mei, en op 6 en 20 juni. Na de zomermaanden pakken we de draad weer op, te beginnen op 5 september. We hopen van harte, dat velen uit onze geloofsgemeenschap gaan deelnemen!

25-jarig jubileum Weerklank gevierd op zondag 9 juni 2019
Ons Dominicuskoor Weerklank viert dit jaar haar 25-jarig jubileum. Nadat het vroegere gemengde kerkkoor stopte werd er besloten een nieuw, eigentijds kerkkoor op te richten. In Peter Steijlen werd de dirigent gevonden, die jong en oud enthousiast wist te maken. Ook enkele leden van het voormalige Dominicus Jongerenkoor kwamen erbij. De schrik was dan ook groot, toen Peter na een jaar of vijf als dirigent stopte. Milada Salé volgde hem op, terwijl Berny Oude Kempers als pianist bij het koor kwam. Toen ook Milada wegging was het Berny, die bereid was Weerklank ook als dirigent te gaan leiden. Dat was een gouden greep, want Berny is intussen niet meer weg te denken bij Weerklank. Ook hij viert een jubileum: 20 jaar als pianist, 15 jaar als pianist-dirigent.
Helaas moeten we onder ogen zien, dat ook koorleden van Weerklank een dagje ouder worden en dat het aantal koorleden slinkt. Dit jubileum is dan ook bij uitstek de gelegenheid om nieuwe, jonge leden te werven, zodat het koor nog vele jaren met veel zangplezier haar mooie bijdrage kan leveren aan onze vieringen. We hopen van harte, dat dit gaat lukken.

Website Huis van Dominicus

Logo Huis van Dominicus, maart 2019

Eind mei of begin juni zal de nieuwe website van het Huis van Dominicus online gaan. Daar kunt u informatie vinden over alle activiteiten die in de Dominicus plaatsvinden. Verder staan er natuurlijk ook nieuwsberichten en teksten ter inspiratie. Uiteraard is de site in het begin nog vrij leeg, maar die zal gaandeweg verder gevuld worden. Er is een logo ontworpen voor het Huis van Dominicus én een huisstijl voor de folders en verdere communicatie.

Huis van Dominicus: coördinator/opbouwwerker benoemd m.i.v. 1 mei 2019
Per 1 mei is Hermen van Dorp door het bestuur van de Stichting DOM aangesteld als parttime coördinator/opbouwwerker (0,6 fte) van het Huis van Dominicus te Utrecht. Hij gaat de verdere uitbouw van het Huis van Dominus ondersteunen.
Hermen van Dorp heeft een lange staat van dienst in het katholiek maatschappelijk activeringswerk. Zo heeft hij gewerkt bij Stichting Mara in Rotterdam/Den Haag en is hij momenteel werkzaam bij Stichting De KIM in Midden Nederland. Verder was Hermen coördinator van een netwerk van drugs- en straatpastores in Nederland en van het Ron Wichmanhuis, inloophuis voor mensen met HIV/Aids. Steeds was zijn inzet om samen met vrijwilligers de kracht aan te spreken van mensen die om welke reden dan ook in de marge van de samenleving zijn geraakt.
Hermen studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam met als hoofdvak Zin en Zorg. Hij woont sinds kort in Utrecht.
Hermen ziet ernaar uit om in zijn nieuwe woonplaats mee te bouwen aan het Huis van Dominicus als een plek waar inspiratie vanuit de christelijke traditie, cultuur en maatschappelijk engagement bij elkaar komen. Hij maakt graag kennis met mensen die ideeën hebben die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het Huis van Dominicus. Hermen is voor het Huis van Dominicus in principe bereikbaar op maandag, woensdagmorgen en vrijdag via telefoonnummer 06-12240600, of via e-mail hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl.

Vaandel Utrechtse Derde Orde van Dominicus
De Utrechtse Andreascommuniteit van lekendominicanen, beheerder van de Stichting DOM (Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland) heeft vanuit de Antoniuskerk het vaandel gekregen van de Utrechtse (voormalig) Derde Orde van Dominicus. Het vaandel is een historisch stuk, heel fraai vormgegeven, maar wel enigszins versleten (het hangt momenteel tijdelijk in de Dominicuskerk met een beschermende doek erover). We willen het graag laten restaureren en conserveren in de hoop, dat we dit kunnen bekostigen. Uw bijdragen worden zeer op prijs gesteld. En zoals we weten, niet alleen voor dit vaandel! U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening: NL12 INGB 0005 3320 88 t.n.v. Sitching DOM Utrecht, o.v.v. Vaandel Huis van Dominicus.

Kosten liturgieboekjes
Al jaren maken we zelf onze liturgieboekjes, die op de plank achterin de kerk liggen bij de weekmededelingen. Er is tegen de pilaar van de ingang een speciaal busje voor uw bijdrage in de kosten ervan. Graag toch weer eens aan denken!

Tussentijds Magazine mei 2019
Het meinummer van Tussentijds, het blad voor katholiek Utrecht, is verschenen. Eerdere nummers vindt u online bij Katholiek Utrecht.

Nieuwsbrief van de samenwerkende Utrechtse parochies
Vanaf eind november 2017 verschijnt er een nieuwe wekelijkse nieuwsbrief vanuit de drie samenwerkende Utrechtse parochies. U kunt de gezamenlijke nieuwsbrief voor de komende week hier als PDF downloaden.

Verder is er de website www.katholiekutrecht.nl van de drie samenwerkende parochies in de stad Utrecht.

Leesrek
Graag attenderen wij u op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.

Kom gerust door de week tussen 9.00 en 12.00 uur een kopje koffie/thee drinken.
Elke vrijdag is er om 10.30 uur inloop in de kapittelzaal.
Onze gastheren/gastdames ontvangen iedereen gastvrij!