Mededelingen

Mededelingen van de week nr. 681
Tweeëndertigste Zondag door het jaar
10 november 2019

Zondag 10 november
Vrijdag 8 november, 10.00 uur: Wereldwake met lekendominicanen van de Andreascommuniteit

Zondag 10 november, Feest Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht in Rafaëlkerk, Lichtemberchdreef 4, 10.00 uur: Eucharistieviering ‘SAMEN DELEN’
Voorgangers: pastoor Hans Boogers met pastores Koos Smit (pr.) en Gérard Martens
Lectoren: uit diverse geloofsgemeenschappen
Zang: Projectkoor o.l.v. Chantal Goetheer en Leny Beemer
Begeleiding: Luca Galsomini en Marcel Bruins
Kosters: uit Rafaëlkerk

Volgende week
Vrijdag 15 november, 10.00 uur: Wereldwake met leden van de Andreascommuniteit

Zondag 17 november, Drieëndertigste Zondag door het jaar, 17.30 uur: Zondagavondzang met zang door de Schola Dominicana o.l.v. Leny Beemer; voorgangers: leden Andreascommuniteit

Voor uw agenda
Dinsdag 5 november, 19.30 uur: Repetitie Weerklank
Woensdag 6 november, 20.00 uur: Huis van Dominicus leest ‘God is een Vluchteling’
Donderdag 7 november, 19.00 uur: Willibrodvespers, Domkerk
Vrijdag 8 november, 19.30 uur: Repetitie projectkoor voor 10 november, Parochiehuis Augustinuskerk, Rozenstraat 1
Zaterdag 9 november, 19.45 uur: Najaarsconcert harmoniekorkest De Bazuin, thema: Muziek voor onderweg

Maandag 11 november, 19.00 uur: St. Maartensoptocht, start op Herderplein, afsluiting in Dominicuskerk
Dinsdag 12 november, 20.00 uur: Cursus christelijke meditatie, met Marian Geurtsen

Zondag 17 november, 20.00 uur: Kenniscafé-Hoogleraren in de wijk, met prof.em. Karel Steenbrink over de verschillende vormen van de islam
Donderdag 21 november, 19.30 uur: Dominicus Bijbelleerhuis, met Henk Jongerius o.p.

Zondag 24 november, 16.00 uur: Theaterconcert Love maybe met gemengd koor Nootabene

Zie voor activiteiten verder onze activiteitenagenda en de site van het Huis van Dominicus.

Alle vrijdagen is er om 10.30 uur inloop met koffie en thee in de kapittelzaal.

Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht vieren 10 november 2019 samen
Op zondag 10 november zullen alle geloofsgemeenschappen van de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht samenkomen op een speciale parochiedag, die vastgesteld is op zondag 10 november. Om 10 uur is er een gezamenlijke viering in de Rafaëlkerk, waarna allerlei activiteiten tot in de middag. Voorbereidingen zijn in volle gang, waarbij Hans Wiegers, Ank Rinzema en Leny Beemer zijn betrokken. Hans zit in de werkgroep voor de gehele organisatie, Ank voor de Kinderwoorddienst en Leny voor de liturgie. We vieren die zondag tevens het feest van Sint Maarten, waarbij iedereen gevraagd wordt houdbare artikelen mee te brengen voor de Utrechtse voedselbanken.
Ook is het de bedoeling, dat er één groot ad hoc koor voor deze gelegenheid wordt gevormd om de viering luister bij te zetten. Iedereen die mee wil zingen is van harte welkom. Aanmelden graag!!
Vrijwilligers gevraagd: Het organisatiecomité vraagt vrijwilligers uit alle gemeenschappen om te komen helpen. Achterin de kerk ligt een lijst, waarop je kan intekenen op welke tijd je kan/wil helpen met diverse werkzaamheden.

Huis van Dominicus

Logo Huis van Dominicus, maart 2019

HUIS VAN DOMINICUS
Op de website van het Huis van Dominicus, www.huisvandominicus.nl kunt u informatie vinden over alle activiteiten die in de Dominicus plaatsvinden. Verder staan er natuurlijk ook nieuwsberichten en teksten ter inspiratie. Ook is er een video van de muzikale rondgang in de Dominicuskerk op Culturele Zondag van 14 april.
Er staan veel activiteiten gepland:
– Meditatiecursus elke derde dinsdag van de maand
– Wereldwake elke vrijdagmorgen 10.00 uur (behalve als er een Eerste Vrijdagviering is)
– Zondagavondzang elke derde zondag van de maand
– Contactmiddagen voor 55-plussers elke derde donderdagmiddag van de maand
– Bijbelleerhuis elke derde donderdagavond van de maand
– Lezen van een boek elke eerste woensdagavond van de maand (God is een vluchteling van David Dessin), vanaf 2 oktober

Al deze activiteiten en nog veel meer zijn te vinden op de website van het Huis van Dominicus. Voor wie niet zo handig is met internet is er altijd ook nog GESPREK, waarin alle activiteiten worden vermeld.

Donderdag 31 oktober VIEREN IN HUIS VAN DOMINICUS – MET HART EN ZIEL
Het Huis van Dominicus ontwikkelt zich tot een religieus en spiritueel centrum op basis van de dominicaanse spiritualiteit. Deze avond gaat over de plaats en de betekenis van de liturgie daarin. Volgens het boekje Dit is het hart is liturgie het zich laten omvormen in Gods ruimte. (zie op site www.huis van Dominicus.nl onder Inspiratie) Hoe past de liturgie in de Dominicus in de traditie van de kerk? Op welke manier is zij verbonden met het ‘gewone leven’? Onder leiding van Erik Borgman en Leny Beemer verkennen we hart en ziel van het Huis van Dominicus. Iedereen is van harte welkom.
Datum en tijd: Donderdag 31 oktober, 20.00-22.00 uur in de refter van de Dominicus, Palestrinastraat 1.

Gastheer/-vrouw gezocht voor woensdagochtenden op pastorie
Op de woensdagmorgen zoeken we vrijwilligers, die af en toe op een woensdagmorgen gastvrouw of gastheer willen zijn van 9.00 – 12.00 uur. Hoe meer mensen bereid zijn eens een ochtend te komen, des te minder belastend dit is. Wil van Beijnen coördineert en kan alle informatie geven. Geef je op!

Kosten liturgieboekjes
Al jaren maken we zelf onze liturgieboekjes, die op de plank achterin de kerk liggen bij de weekmededelingen. Er is tegen de pilaar van de ingang een speciaal busje voor uw bijdrage in de kosten ervan. Graag toch weer eens aan denken!

Tussentijds Magazine – november 2019
Het novembernummer van Tussentijds, het blad voor katholiek Utrecht, is verschenen. Eerdere nummers vindt u online bij Katholiek Utrecht.

Nieuwsbrief van de samenwerkende Utrechtse parochies
Vanaf eind november 2017 verschijnt er een nieuwe wekelijkse nieuwsbrief vanuit de drie samenwerkende Utrechtse parochies. U kunt de gezamenlijke nieuwsbrief voor de komende week hier als PDF downloaden.

Verder is er de website www.katholiekutrecht.nl van de drie samenwerkende parochies in de stad Utrecht.

Leesrek
Graag attenderen wij u op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.

Kom gerust door de week tussen 9.00 en 12.00 uur een kopje koffie/thee drinken.
Elke vrijdag is er om 10.30 uur inloop in de kapittelzaal.
Onze gastheren/gastdames ontvangen iedereen gastvrij!