Mededelingen

Mededelingen
4-11 juni 2023

Zondag 28 mei, 10.00 uur: Pinksteren, Viering van Woord en Communie
Voorganger: Erik Borgman, lekendominicaan en lid Andreascommuniteit
Lector: Anita Vermeire
Zang: Anja van Leusden en Otto Vervaart
Begeleiding: Marietrees Broeren;
Kosters: Jacqueline Neefjes en Mariëtte van Ballegooij
Bloemen: Hanneke van Dijk
Koffie: Will Kuijpers

Dinsdag 30 mei, 9.30 uur: WereldWake
Voorganger: Carolien Luijt, lekendominicaan en lid Andreascommuniteit

Vrijdag 2 juni, 10.00 uur: Eerste Vrijdagviering in de dagkapel
Voorganger: Otto Vervaart, lekendominicaan en lid Andreascommuniteit

Zondag 4 juni, 10.00 uur, H. Drie-eenheid: Bid & Breakfast
Voorbereiding: Team Bid & Breakfast, Ank Rinzema

Dinsdag 6 juni, 9.30 uur: Wereldwake
Voorgangers: Leny Beemer en Erik Borgman, lekendominicanen

Zondag 11 juni, Sacramentsdag, 10.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: Stefan Mangnus o.p.
Zang> Kamerkoor Amor Vincit o.l.v. Michiel van Laarhoven
Begeleiding: Marcel Bruins

Toelichting vieringen

– De Mariakapel is alle dagen van 9.00-18.00 uur open om een kaarsje op te steken, intenties op te schrijven en artikelen voor de voedselbank te brengen. De boekenmolen voor kinderen is daar ook bereikbaar.
– Elke eerste zondag van de maand om 10.00 uur viering van Bid & Breakfast
– Elke derde zondag van de maand om 10.00 uur viering van woord, gebed en gebaar (Andreasviering)
– Elke tweede en vierde (ook vijfde) zondag van de maand om 10.00 uur viering van Woord & Communie
– Elke eerste vrijdag van de maand om 10.00 uur viering van Woord & Communie
– Elke dinsdagmorgen om 9.30 uur Wereldwake –  zomerpauze juli en augustus

Rozenkransgebed elke vrijdagmorgen in mei, 10.00 uur
We houden een oude dominicaanse traditie in ere door rondom het mooie Mariabeeld in de dagkapel de rozenkrans te bidden. We doen dat in de meimaand elke vrijdagmorgen om 10.00 uur. Het Weesgegroet als een soort mantra helpt ons te mediteren bij de geheimen van de rozenkrans. Als wij zo bidden en mediteren, weten we ons verbonden met vele dominicaans betrokken mensen wereldwijd.

Dagelijks getijdengebed
In de Dominicuskerk worden dagelijks (met uitzondering van zondagochtend) lauden en vespers gebeden. ’s Morgens is het getijdengebed van 8.00-8.30 uur (zaterdag een half uur later) en ’s avonds van 18.30-19.00 uur. Iedereen is welkom, maar nieuwe deelnemers wordt gevraagd zich van tevoren aan te melden via info@huisvandominicus.nl.

Verderop op deze pagina vindt u een uitgebreide toelichting op het getijdengebed,

WereldWake op dinsdag
De WereldWake, die de afgelopen jaren op vrijdag was, wordt verplaatst naar dinsdag en begint voortaan om 9.30 uur. Zo is het gemakkelijker voor migranten die de Huiskamer bezoeken, om mee te doen. Tijdens de WereldWake staan we stil bij wat er in de wereld gebeurt.

Activiteiten

Logo Huis van Dominicus, maart 2019

Op de website van het Huis van Dominicus, www.huisvandominicus.nl staat informatie over alle activiteiten die normaal in de Dominicus plaatsvinden. Verder staan er nieuwsberichten en teksten ter inspiratie, met name de wekelijkse column Tekenen in de tijd door Erik Borgman.
Er zijn weer veel doorlopende activiteiten:
– Meditatiecursus – elke derde dinsdag van de maand
– Huiskamer van Dominicus: Koffie met verhalen – elke dinsdag 10-12 uur
– Wereldwake – elke dinsdagmorgen 9.30 uur
– Bijbelleerhuis – elke derde donderdagavond van de maand

Al deze activiteiten en nog veel meer zijn te vinden op de website van het Huis van Dominicus. Voor wie niet zo handig is met internet is er altijd ook nog GESPREK, waarin alle activiteiten worden vermeld. Elke week schrijft Erik Borgman een column ter overweging ‘Tekenen in de Tijd’ (te vinden onder de rubriek Inspiratie en onderaan op de homepage). Iedereen is van harte welkom deel te nemen aan de activiteiten.

Dinsdag 6 juni, 10.00 uur: Huiskamer van Dominicus – Taalles
De Huiskamer is een ontmoetingsplek voor autochtonen en nieuwkomers. Ieder dinsdag drinken we samen koffie en wisselen verhalen uit. In vaste groepjes wordt taalles gegeven. Wil je meedoen als vrijwilliger, meld je dan aan bij hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl of josienf49@hotmail.com.
Plaats: refter Dominicuskerk, Palestrinastraat 1
Toegang: gratis

Donderdag 29 juni, 14.30-16.30 uur: Seniorenmiddag
Iedere laatste donderdagmiddag van de maand wordt er voor senioren uit Utrecht-West een gezellige middag georganiseerd. In de refter van de Dominicuskerk kunnen senioren elkaar zien en spreken, een spelletje spelen, een verhaal horen, naar muziek luisteren. Het kan allemaal. Natuurlijk is koffie, thee en een hapje. We zijn ook benieuwd naar andere ideeën over mogelijke activiteiten op deze middagen. Hebt u vervoer nodig, laat het ons weten.
Plaats: refter Dominicuskerk, Palestrinastraat 1
Toegang: gratis
Aanmelden: info@huisvandominicus.nl of tel. 030-2935245 (b.g.g. bericht inspreken)

Zondag 4 juni, 15.30 uur: Kamerkoor Amor Vincit zingt Misa Tango
De romanticus Carlos Guastavino verwerkt de Argentijnse folklore in zijn prachtige liederen uit de cyclus Indianas. Martín Palmeri combineert in zijn meesterwerk Misa Tango (Misa a Buenos Aires) de klassieke Latijnse mis met het ritme en de passie van de tango. Aan het concert werken mee: Bauwien van der Meer (sopraan), Ere Lievonen (piano), Martin de Ruiter (bandoneon) en strijkkwintet Cinco Amor. Onderga de flair van de Latijns-Amerikaanse muziek en laat je meevoeren op haar meeslepende ritmes.
Plaats: Dominicuskerk, Händelstraat, Utrecht
Toegangsprijs: € 15,– / kinderen tot 12 jaar € 5,– (incl. programmaboekje en één consumptie)
Kaarten: bestellen via wwwamorvincit.nl of kopen in de Dominicuskerk

Woensdag 7 juni, 14.00-16.00 uur: Slavernij en de stad Utrecht – Utrecht Lezing door Nancy Jouwe
Net als Hollandse bestuurs- en handelscentra was ook Utrecht nauw betrokken bij de slavenhandel en slavernij. Nancy Jouwe vertelt hoe Utrecht profiteerde van de slavenhandel en de producten van slavenarbeid en welke invloed bestuurders en investeerders hadden op de levens van de vele tot slaaf gemaakten. Ook de rol van de kerk wordt belicht. In de negentiende eeuw werd Utrecht het centrum van het Nederlandse abolitionisme.
Plaats: refter Dominicuskerk, Palestrinastraat 1
Kosten: € 7,50 / U-pas € 5,– (incl. consumptie)
Aanmelden: info@huisvandominicus.nl

Vrijdag 16 juni, 20.00 uur: Om je heen – Openluchtconcert van La Barca Leyden
In de binnentuin van het Huis van Dominicus, een oase van rust midden in de stad, laat La Barca Leyden u de natuur horen. Hoe Beethoven een storm naar muziek vertaalde, Messiaen het gezang van de merel als basis van een compositie nam en hoe de zee klinkt bij Debussy. La Mer is door componist Tim Mulleman speciaal voor La Barca Leyden bewerkt voor zes instrumenten. Het veelgeprezen en bekroonde ensemble La Barca Leyden wordt geleid door fluitist, dirigent en theatermaker Raymond Honing. De leden zijn: Raymond Honing fluit, Diederik Ornée klarinet, Quirine van Hoek viool, Ruben Sanderse altviool, Jan Insinger cello en Ksenia Kouzmenko piano.
Plaats: Binnentuin Dominicus, ingang Palestrinastraat 1, Utrecht
Toegangsprijs: € 17,50 /U -pas en kinderen € 7,50 (incl. consumptie)
Bestellen: via La Barca Leyden speelt La Mer Utrecht – Ticketkantoor (Het aantal plaatsen is beperkt!)Onder leiding van dirigent Michiel van Laarhoven vertolkt Amor Vincit muziek van twee Argentijnse componisten.

Jonge hemelbestormers: Iris Lammerts van Bueren
Regelmatig gaat het Huis van Dominicus het gesprek aan met jonge mensen over hun geloof. Ditmaal gaat theoloog Erik Borgman in gesprek met Iris Lammerts van Bueren, over haar roeping en inspiratie. Toen Iris op de HKU aan haar onderzoekmaster zou beginnen, werkte zij bij Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Daar kwam zij in aanraking met mensen met een diep gevoel dat zij anderen tot last zijn en niemand hen zou missen als zij er niet meer waren. Het zette haar aan het denken over meer fundamentele voorwaarden voor gezonde gemeenschappen. Ze verhuisde naar de Dorothy Gemeenschap in Amsterdam, waar aan een plek van hoop wordt gebouwd. Sinds eind 2022 is Iris diaconaal werker bij de Domkerk. Het gesprek met theoloog Erik Borgman gaat over Iris’ inzet om de Domkerk als plek van sociale bloei te versterken. De muzikale intermezzo’s bij het gesprek worden verzorgd door Hannelore van Es op piano.

De video van dit gesprek is vanaf donderdag 27 april online te zien op ons YouTube-kanaal.

The Letter
In het najaarsnummer van Gesprek schreef Erik Borgman over de film The Letter. De film gaat over de encycliek Laudato si’ uit 2015. ‘De paus heeft jou een brief geschreven, zo simpel is het’, zegt Lorna Gold, voorzitter van de wereldwijde Laudato si’-beweging. Om dat aanschouwelijk te maken, worden in de film vier verschillende activisten per brief naar het Vaticaan uitgenodigd. Gaadeweg ontdekken zij hoezeer ze deel zijn van dezelfde strijd en elkaar kunnen aanvuren in hun enthousiasme en steunen in pijnlijke momenten. De film is gratis, duurt een uur en twintig minuten en is te vinden op: Watch – The letter (theletterfilm.org). 

Omzien naar elkaar
Met het verstrijken van de jaren zien we, dat onze ouderen geleidelijk meer aan huis gebonden raken of naar een zorgcentrum verhuizen, zeker in deze coronatijd. We proberen zoveel als mogelijk met meerdere vrijwilligers uit onze gemeenschap deze ouderen te bezoeken, communie te brengen en desgewenst bij ze te bidden. Dat wordt zeer gewaardeerd. We proberen die zorg en aandacht voort te zetten, maar het zou fijn zijn, als er wat versterking komt. Er zijn gebedenboekjes voor zieken en voor bij de communie gemaakt, waaruit geput kan worden. De ervaring leert, dat het niet alleen voor de bezochte oudere een weldaad is, maar ook voor de bezoeker. Als je op dit terrein iets wilt doen, meld je dan op pastoraatsgroep.dominicus@katholiekutrecht.nl of neem telefonisch contact op: 030-2935245, of rechtstreeks met Leny Beemer 06-83224647 of met Hans Wiegers 030-2949730.

Ruimte van hoop
Met Pasen 2021 is de website www.ruimtevanhoop.net online gegaan. De site Ruimte van Hoop is als virtuele ruimte ontstaan in het verlengde van het initiatief van het Huis van Dominicus om na te denken en actie te ondernemen voor mensen die in hun leven zijn vastgelopen, of in een burn-out zijn beland. Betrokken mensen vertellen op de site hun verhalen. Er zijn ook podcasts waarin verhalen zijn te beluisteren.

GESPREK
Half februari verscheen het eerste nummer van de nieuwe jaargang van ons kerkblad GESPREK, Via deze link kunt u GESPREK als PDF downloaden.

Dagelijkse getijden in het Huis van Dominicus
Het Huis van Dominicus versterkt met ingang van de Advent haar biddende aanwezigheid te midden van het stedelijk leven. Vanaf de eerste adventszondag wordt in het Huis van Dominicus dagelijks het getijdengebed gebeden. Aan het begin van de dag bidden wij de lauden en aan het einde van de dag de vespers. Er wordt ook gewerkt aan een gebedsmoment op het midden van de dag.

De opzet van lauden en vespers is klassiek. Volgens een vast schema zingen we psalmen en zogenoemde kantieken, dat wil zeggen lofzangen elders uit de Bijbel. Er is een Bijbellezing, er is zeven minuten stilte en we zingen ’s morgens het Benedictus (de lofzang van Zacharias) en ’s avonds het Magnificat (de lofzang van Maria), zoals de traditie wil. Er zijn voorbeden, we bidden het Onzevader en we sluiten af met een gebed om zegen bij het begin en het einde van de dag. De psalmen worden gezongen op eenvoudige tonen. De kantieken worden afwisselend gesproken. De taal is eigentijds.

De getijden zijn toegankelijk voor iedereen die er aan wil deelnemen. Er zijn voor deelnemers mappen beschikbaar met het benodigde materiaal. Kort voor het begin luiden we kort de klok en openen we de deur van de Dominicuskerk aan de Händelstraat. Als het gebed begint, wordt de deur gesloten.

Tijden

Door de week zijn de lauden van 8.00 uur tot 8.30 uur, de vespers van 18.30 uur tot 19.00 uur. Op zaterdag en zondag zijn de lauden een half uur later, van 8.30 uur tot 9.00 uur. De vespers zijn ook dan van 18.30 uur tot 19.00 uur.

Er kunnen wijzigingen zijn, dit wordt dan op deze site aangekondigd. Heb je in principe belangstelling en wil je op de hoogte gehouden worden, mail dan naar info@huisvandominicus.nl. Op de startpagina staan aan de rechterkant de actuele tijden, net als op de pagina voor het getijdengebed.

Doneren voor het Huis van Dominicus
Zoals u weet, gebeurt er in het Huis van Dominicus veel meer dan de gebruikelijke parochieactiviteiten. De bijdrage die wij van de St. Martinusparochie ontvangen dekt niet al deze activiteiten. Zo is er slechts een kleine vergoeding voor muziek en zang. Alle extra kosten worden gefinancierd door de Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (DOM). Behalve subsidies van fondsen, die ervoor zorgen, dat er voor het Huis van Dominicus een coördinator kon worden aangesteld, zijn uw giften van groot belang.
U kunt doneren op bankrekening NL12 INGB 0005 3320 88 t.n.v. Stichting DOM Utrecht.

Gastvrouwen/-heren
Op werkdagen is er ’s morgens in de pastorie steeds iemand aanwezig, zodat we bereikbaar zijn, ook telefonisch, 030-2935245. Voor noodgevallen is onze noodtelefoon altijd bereikbaar: 06-30511279. Email: info@huiscandominicus.nl en info.dominicus@katholiekutrecht.nl. Voor wie af en toe telefonisch contact wil met leden van de pastoraatsgroep of anderen uit de geloofsgemeenschap, schroom niet te bellen of te mailen.

Jaarverslag 2022 Huis van Dominicus
Op de site www.huisvandominicus.nl is het jaarverslag 2022 geplaatst. Dit jaarverslag is van de Stichting DOM ook te vinden op de site www.dominicaansmiddennederland.nl .

MARTINUS+ – juni 2023
De aflevering voor juni 2023 van Martinus+, het blad voor katholiek Utrecht, is verschenen. Eerdere nummers vindt u online op de website van Katholiek Utrecht.

Aartsbisdom Utrecht in 2023 voor vijfde keer naar Lourdes – Lustrumbedevaart
Tussen 29 april en 6 mei 2023 wordt in het aartsbidom voor de vijfde keer een bedevaart georganiseerd naar Lourdes, een lustrum dus. Vicaris Ronald Cornelissen van Deventer zal de bedevaart begeleiden. Door corona kon deze bedevaart tot tweemaal toe niet doorgaan. Hopelijk kan deze in 2023 nu wel doorgaan.
De komende maanden wordt meer bekend gemaakt over deze vijfde bisdombedevaart naar Lourdes.

Nieuwsbrief Sint-Martinusparochies
Via de website van Katholiek Utrecht kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief van de Sint-Martinusparochie.

Leesrek
Graag attenderen wij u op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.

Er is een aparte pagina over de online-vieringen die van eind maart tot eind juni 2020 en in het najaar van 2020 plaatsvonden.

Kom gerust door de week tussen 9.00 en 12.00 uur een kopje koffie/thee drinken.
Elke vrijdag is er om 10.30 uur inloop in de kapittelzaal.
Onze gastheren/gastdames ontvangen iedereen gastvrij!