Mededelingen

Mededelingen
14-21 april 2024

Dinsdag 9 april, 9.30 uur: WereldWake
Voorganger: Erik Borgman, lekendominicaan

Zondag 14 april, Derde Zondag van Pasen, 10.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: Jozef Essing o.p.
Lector: Walter Wernekinck
Zang: Arie Hollart, Boudewijn van Maanen, Petra Aben en Will Kuijpers
Begeleiding: Marcel Voorhoeve
Koster: Paul van Brakel
Bloemen: Hanneke van Dijk
Koffie Ans Zegers

Dinsdag 16 april, 9.30 uur: WereldWake
Voorgangers: Josien Folbert en Hermen van Dorp

Zondag 21 april, Vierde Zondag van Pasen, 11.00 uur: Eucharistieviering met Eerste Heilige Communie
Voorganger: pastoor Hans Boogers
Lector: Hanneke van Dijk
Zang: Ouderkoor o.l.v. Christian Boel
Begeleiding: Nol van Beek
Koster: Hans Wiegers
Bloemen: Anita Vermeire
Koffie: Thea Veldkamp

Zeven kinderen doen in deze viering hun Eerste Heilige Communie.

Dinsdag 23 apri, 9.30 uur: WereldWake
Voorganger: Carolien Luijt, lekendominicaan

Zondag 28 april, Vijfde Zondag van Pasen-Feest Catharina van Siëna, 10.00 uur: Woord- en communieviering
Voorganger: Erik Borgman, lekendominicaan
Lector: Paul van Brakel
Zang: Boudewijn van Maanen en Arie Hollart
Begeleiding: Jos Muskens
Koster: Frans Middelham
Bloemen: Anita Vermeire
Koffie: Will Kuijpers

Toelichting vieringen

– De Mariakapel is alle dagen van 9.00-18.00 uur open om een kaarsje op te steken, intenties op te schrijven en artikelen voor de voedselbank te brengen. De boekenmolen voor kinderen is daar ook bereikbaar.
– Elke eerste zondag van de maand om 10.00 uur viering van Bid & Breakfast
– Elke derde zondag van de maand om 10.00 uur viering van woord, gebed en gebaar (Andreasviering) met gezangen in oosters-orthodoxe sfeer van André Gouzes o.p.
– Elke tweede en vierde (ook vijfde) zondag van de maand om 10.00 uur viering van Woord & Communie
– Elke eerste vrijdag van de maand om 10.00 uur viering van Woord & Communie
– Elke dinsdagmorgen om 9.30 uur Wereldwake –  zomerpauze juli en augustus

Dagelijks getijdengebed
In de Dominicuskerk worden dagelijks (met uitzondering van zondagochtend) lauden en vespers gebeden. ’s Morgens is het getijdengebed van 8.00-8.30 uur (zaterdag een half uur later) en ’s avonds van 18.30-19.00 uur. Iedereen is welkom, maar nieuwe deelnemers wordt gevraagd zich van tevoren aan te melden via info@huisvandominicus.nl.

Verderop op deze pagina vindt u een uitgebreide toelichting, of kijk op de pagina over op het getijdengebed, ook voor de actuele gebedstijden.

WereldWake op dinsdag
De WereldWake, die de afgelopen jaren op vrijdag was, is vanaf september 2022 verplaatst naar dinsdagochtend en begint sinds najaar 2022 om 9.30 uur. Zo is het gemakkelijker voor migranten die de Huiskamer bezoeken, om mee te doen. Tijdens de WereldWake staan we stil bij wat er in de wereld gebeurt.

Dank

Leny Beemer wil langs deze weg graag iedereen bedanken voor de kaarten en mails met lieve woorden en goede wensen. Het gaat inmiddels een stuk beter.

Activiteiten

Logo Huis van Dominicus, maart 2019

Op de website van het Huis van Dominicus, www.huisvandominicus.nl staat informatie over alle activiteiten die normaal in de Dominicus plaatsvinden. Verder staan er nieuwsberichten en teksten ter inspiratie, met name de wekelijkse column Tekenen in de tijd door Erik Borgman.
Er zijn weer veel doorlopende activiteiten:
– Meditatiecursus – elke derde dinsdag van de maand
– Huiskamer van Dominicus: Koffie met verhalen – elke dinsdag 10-12 uur
– Wereldwake – elke dinsdagmorgen 9.30 uur
– Bijbelleerhuis – elke derde donderdagavond van de maand

Al deze activiteiten en nog veel meer zijn te vinden op de website van het Huis van Dominicus. Voor wie niet zo handig is met internet is er altijd ook nog GESPREK, waarin alle activiteiten worden vermeld. Elke week schrijft Erik Borgman een column ter overweging ‘Tekenen in de Tijd’ (te vinden onder de rubriek Inspiratie en onderaan op de homepage). Iedereen is van harte welkom deel te nemen aan de activiteiten.

Jonge hemelbestormers – Romy Sloot
De nieuwe hemelbestormer is Romy Sloot. Ze studeert theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology, locatie Nieuwegracht, Utrecht. Daarnaast werkt ze als woonbegeleider in de geestelijke gezondheidszorg en doet ze vrijwilligerswerk in de Penitentiaire Inrichting in Nieuwegein. Romy was een van de zes kandidaten afgelopen jaar voor de Jonge Theoloog des Vaderlands. Theoloog Erik Borgman gaat met Romy Sloot in gesprek over wat haar drijft en inspireert in studie en werk. Pianist Hannelore van Es zorgt voor de muzikale omlijsting. Deze aflevering wordt eind februari online gezet op het YouTube-kanaal van het Huis van Dominicus.

Verbinding – Meditatiecursus voorjaar 2024
Dinsdag 16 april, 20.00-21.30 uur
Het lijkt alsof ieder mens hoogst individueel bezig is met haar of zijn persoonlijke keuzes en eigen leven. Daarin onderschatten we soms hoe we verbonden zijn met andere mensen, met een groter geheel. Tegelijkertijd zoeken we die verbinding omdat leven in je eentje ons eenzaam maakt. In deze cyclus verken je hoe je verbinding kunt ervaren met jezelf, met anderen, met het grotere geheel – een heilig weefsel waarin we Gods hand kunnen zien. De bijeenkomsten beginnen met een ontspanningsmeditatie, gevolgd door een thematische meditatie, begeleid door Marian Geurtsen. Iedere avond wordt een andere vorm gebruikt.
Plaats: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1
Vervolg: 21 mei, 11 juni
Kosten: € 15,– per avond
Aanmelden: info@huisvandominicus.nl

Tranen en troost – Concert van Kamerkoor Amor vincit
Zondag 21 april, 15.00 uur
Het voorjaarsconcert van Amor vincit gaat over actuele thema’s: oorlog en vrede, hoop en wanhoop, vreugde en verdriet. Op het programma staan onder andere Purcell, Poulenc en Schütz. Het koor wordt gedirigeerd door Michiel van Laarhoven en begeleid door Ere Lievonen op piano en koperblazers van het Utrechtsch Studenten Concert.
Plaats: Dominicuskerk, Händelstraat
Kaarten: volw. € 15,– / tot 12 jaar € 5,– (incl. programmaboekje en één consumptie)
Bestellen:www.amorvincit.nl; ook verkrijgbaar in de kerk

Eerste communietraject in de Dominicuskerk
Op zondag 21 april 2024 om 11.00 uur vindt tijdens een feestelijke eucharistieviering de Eerste Communie plaats, voor kinderen van groep 4, 5 en 6 (bij voldoende aanmeldingen). Pastoor Hans Boogers gaat voor in de eucharistie. Met de methode ‘Brood voor onderweg’ bereiden de kinderen zich, onder leiding van Ank Rinzema, voor. We vertellen verhalen over Mozes, de Paastijd en natuurlijk over Jezus die leeft volgens de liefde van God.
De voorbereidingsbijeenkomsten zijn vanaf 12 januari elke vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur in de pastorie, behalve in en vlak vóór de vakanties. De eerste ouderavond is op donderdag 11 januari om 20.00 uur in de Dominicuskerk. Dan wordt het traject uitgelegd.
Ook kinderen van andere locaties kunnen meedoen. Graag zo snel mogelijk inschrijven!
Plaats: refter Dominicus, Palestrinastraat 1
Kosten: € 30,– (indien mogelijk)
Start: ouderavond 11 januari 20.00 uur; kinderen vrijdag 12 januari 16.00 tot 17.30 uur
Aanmelden: info@huisvandominicus.nl of tel. 030-2935245. Hier kunt u ook altijd met vragen terecht.

Ruimte van hoop
Met Pasen 2021 is de website www.ruimtevanhoop.net online gegaan. De site Ruimte van Hoop is als virtuele ruimte ontstaan in het verlengde van het initiatief van het Huis van Dominicus om na te denken en actie te ondernemen voor mensen die in hun leven zijn vastgelopen, of in een burn-out zijn beland. Betrokken mensen vertellen op de site hun verhalen. Er zijn ook podcasts waarin verhalen zijn te beluisteren.

GESPREK
Half februari verscheen het eerste nummer van de nieuwe jaargang van ons kerkblad GESPREK, Via deze link kunt u GESPREK als PDF downloaden.

Dagelijkse getijden in het Huis van Dominicus
Het Huis van Dominicus versterkt met ingang van de Advent haar biddende aanwezigheid te midden van het stedelijk leven. Vanaf de eerste adventszondag wordt in het Huis van Dominicus dagelijks het getijdengebed gebeden. Aan het begin van de dag bidden wij de lauden en aan het einde van de dag de vespers. Er wordt ook gewerkt aan een gebedsmoment op het midden van de dag.

De opzet van lauden en vespers is klassiek. Volgens een vast schema zingen we psalmen en zogenoemde kantieken, dat wil zeggen lofzangen elders uit de Bijbel. Er is een Bijbellezing, er is zeven minuten stilte en we zingen ’s morgens het Benedictus (de lofzang van Zacharias) en ’s avonds het Magnificat (de lofzang van Maria), zoals de traditie wil. Er zijn voorbeden, we bidden het Onzevader en we sluiten af met een gebed om zegen bij het begin en het einde van de dag. De psalmen worden gezongen op eenvoudige tonen. De kantieken worden afwisselend gesproken. De taal is eigentijds.

De getijden zijn toegankelijk voor iedereen die er aan wil deelnemen. Er zijn voor deelnemers mappen beschikbaar met het benodigde materiaal. Kort voor het begin luiden we kort de klok en openen we de deur van de Dominicuskerk aan de Händelstraat. Als het gebed begint, wordt de deur gesloten.

Tijden

Door de week zijn de lauden van 8.00 uur tot 8.30 uur, de vespers van 18.30 uur tot 19.00 uur. Op zaterdag en zondag zijn de lauden een half uur later, van 8.30 uur tot 9.00 uur. De vespers zijn ook dan van 18.30 uur tot 19.00 uur.

Er kunnen wijzigingen zijn, dit wordt dan op deze site aangekondigd. Heb je in principe belangstelling en wil je op de hoogte gehouden worden, mail dan naar info@huisvandominicus.nl. Op de startpagina staan aan de rechterkant de actuele tijden, net als op de pagina voor het getijdengebed.

Doneren voor het Huis van Dominicus
Zoals u weet, gebeurt er in het Huis van Dominicus veel meer dan de gebruikelijke parochieactiviteiten. De bijdrage die wij van de St. Martinusparochie ontvangen dekt niet al deze activiteiten. Zo is er slechts een kleine vergoeding voor muziek en zang. Alle extra kosten worden gefinancierd door de Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (DOM). Behalve subsidies van fondsen, die ervoor zorgen, dat er voor het Huis van Dominicus een coördinator kon worden aangesteld, zijn uw giften van groot belang.
U kunt doneren op bankrekening NL12 INGB 0005 3320 88 t.n.v. Stichting DOM Utrecht.

Gastvrouwen/-heren
Op werkdagen is er ’s morgens in de pastorie steeds iemand aanwezig, zodat we bereikbaar zijn, ook telefonisch, 030-2935245. Voor noodgevallen is onze noodtelefoon altijd bereikbaar: 06-30511279. Email: info@huiscandominicus.nl en info.dominicus@katholiekutrecht.nl. Voor wie af en toe telefonisch contact wil met leden van de pastoraatsgroep of anderen uit de geloofsgemeenschap, schroom niet te bellen of te mailen.

Jaarverslag 2022 Huis van Dominicus
Op de site www.huisvandominicus.nl is het jaarverslag 2022 geplaatst. Dit jaarverslag is van de Stichting DOM ook te vinden op de site www.dominicaansmiddennederland.nl .

MARTINUS+ – april/mei 2024
De aflevering voor tapril/mei 2024 van Martinus+, het blad voor katholiek Utrecht, is verschenen. Eerdere nummers vindt u online op de website van Katholiek Utrecht.

Nieuwsbrief Sint-Martinusparochie
Via de website van Katholiek Utrecht kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief van de Sint-Martinusparochie.

Leesrek
Graag attenderen wij u op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.

Kom gerust door de week tussen 9.00 en 12.00 uur een kopje koffie/thee drinken.
Elke vrijdag is er om 10.30 uur inloop in de kapittelzaal.
Onze gastheren/gastdames ontvangen iedereen gastvrij!