Mededelingen

Mededelingen van de week nr. 654
24 maart 2019
Derde Zondag van de Veertigdagentijd

Woensdag 20 maart, 19.00 uur: Oecumenische Veertigdagenvespers , thema: Een nieuw begin – Doortocht
Voorganger: Boudewijn van Maanen
Begeleiding: Marcel Bruins
Koster: Paul van Brakel

Zondag 24 maart, Derde Zondag van de Veertigdagentijd, 10.00 uur: Viering van Woord – Gebed – Zang, thema: Wandelen met God – Hij kent ons
Voorganger: Otto Vervaart, lekendominicaan
Lector: Corine Willemsens
Zang: Kamerkoor Amor Vincit o.l.v. Michel de Kort
Begeleiding: Marcel Bruins
Koster: Paul van Brakel

Volgende week
Woensdag 27 maart, 19.00 uur: Oecumenische Veertigdagenvespers – Een nieuw begin – Saul en David
Voorganger: Leny Beemer
Begeleiding: Marcel Voorhoeve
Koster: Frans van Heijningen

Zondag 31 maart, Vierde Zondag van de Veertigdagentijd, 10.00 uur: Viering van Woord – Gebed – Zang – Wandelen met God –
Voorganger: Lex Janssen, diaken
Lector: Hanneke van Dijk
Zang: Otto Vervaart, cantor
Begeleiding: Marcel Bruins
Koster: Frans van Heijningen

Zondag 31 maart, 12.00 uur: Doopviering van Lauren Trijbels en Sebastian Serra
Voorganger: Lex Janssen, diaken

Voor uw agenda
Maandag 18 maart, 20.00 uur: Vergadering locatieraad
Dinsdag 19 maart, 19.30 uur: Repetitie Weerklank in refter
Dinsdag 19 maart, 20.00 uur: Begeleide meditatie met Marianne Geurtsen in kapel
Donderdag 21 maart, 19.30 uur: Dominicus Bijbelleerhuis met Henk Jongerius o.p.
Zaterdag 23 maart: Bezoek pater Jens Petzold uit Kirkuk (Irak), 10-12 uur Aloysiuskerk; 17 uur viering in Antoniuskerk

Dinsdag 26 maart, 19.30 uur: Repetitie Weerklank
Donderdag 28 maart, 14.30 uur: Contactmiddag 55+-ers
Zaterdag 30 maart, 10.00 uur: Koordag kamerkoor Amor Vincit

Alle vrijdagen is er om 10.30 uur inloop met koffie en thee in de kapittelzaal.

Thema Veertigdagentijd in zondagsvieringen – Wandelen met God
Voor de zondagen in de Veertigdagentijd kiezen we als thema ‘Wandelen met God’. De psalmen van die zondagen dienen als uitgangspunt en elke zondag krijgt dit thema een nieuwe invalshoek.
Met Aswoensdag begonnen we al met voeten van papier, waarop werd geschreven wat het thema voor ieder persoonlijk zou kunnen betekenen. Een mooi begin!. Wie er niet bij was kan ook nu nog bedenken hoe je dat thema in deze Veertigdagentijd handen en voeten zou willen geven.

Thema Veertigdagentijd in oecumenische vespers – Een nieuw begin
Elke woensdagavond in de Veertigdagentijd, te beginnen komende woensdag 13 maart, is er om 19.00 uur weer een mooie oecumenische vespers in de kapel.
Voor deze oecumenische vespers kozen we voor een positieve insteek: ‘Een nieuw begin’.
Aan de hand van oude verhalen horen we van mensen, die met Gods hulp een nieuw begin konden maken. Ook wij bidden, dat we steeds ons zelf aan God toevertrouwen en zo een nieuw begin kunnen maken. Hopelijk komen we met velen, om ook door de week even stil te staan bij onze weg met God in de voetsporen van Jezus Christus.

Dinsdag 19 maart: Basiscursus christelijke meditatie
Meditatie is oefenen in stil zijn en in die stilte kun je in contact komen met de verborgen stem in je diepste innerlijk, met het fluisteren van Gods stem. In deze basiscursus maak je kennis met verschillende vormen van christelijke meditatie. Zie elders in Gesprek voor meer informatie over de soorten meditatie die geoefend worden.
Locatie: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1
Data: Dinsdag 19 maart, 20.00-21.30 uur – vervolgdata: 16 april, 14 mei en 18 juni
Kosten per avond: €15,– (contant betalen)
Aanmelden: mgeurtsen@kersentuin.nl (ook voor info) of via het secretariaat van de Dominicuskerk, tel. 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

Dominicus Bijbelleerhuis met Henk Jongerius o.p.
Het Bijbelleerhuis onder de bezielende begeleiding van dominicaan Henk Jongerius vervolgt weer op donderdag 21 maart, 19.30 uur met het evangelie van Matteüs. Elk hoofdstuk van dat evangelie nodigt weer uit tot aandachtig lezen en verdieping. Iedereen kan gewoon aansluiten. Meld je rustig aan bij secretariaat@dominicsukerkutrecht.nl.

Open Dominicus Leesgroep leest ‘Gaudete et exultate – Verheugt u en juicht’
Op elke eerste dinsdagavond van de maand komt de leesgroep bijeen. Met ingang van 5 maart 2019 is er een nieuwe start van de Dominicus Leesgroep. We lezen gedurende zes bijeenkomsten de prachtige exhortatie van paus Franciscus, Gaudete et exultate. Iedereen kan zich dan weer aanmelden om mee te doen bij secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl. U kunt met vragen over de leesgroep terecht bij Leny Beemer, lenybeemer@kpnmail.nl.

Vastenaktieproject St Dominicus 2019: Leefomstandigheden kostschool vredesdorp Zuid Soedan
Samen met de Dominicusschool gaan wij ons in de vastenactie van 2019 inzetten voor het verbeteren van de leefomstandigheden op de St Thomas school in het vredesdorp Kuron in Zuid Soedan. Met name de matrassen en bedden in de slaapzalen van de meisjes zijn aan vervanging toe evenals voorzieningen in de wasgelegenheid.
Dit project is goedgekeurd door de Bisschoppelijke Vastenactie, die ons extra ondersteund met een bijdrage van 50% extra boven op onze opbrengst. Volgende week zondag 31 maart zal er een deurcollecte zijn voor dit doel.
Na de vastenactie gaan we een snuffelmarkt organiseren t.b.v. dit project. Als u spulletjes heeft die wij tijdens een snuffelmarkt zouden kunnen verkopen voor dit doel, kunt u dat melden bij de gast-mannen en -vrouwen in de pastorie (op werkdagen van 9.00-12.00, telefoon 030-2935245). Uw naam, adres en telefoonnummer worden dan genoteerd en u wordt teruggebeld voor met maken van een afspraak om uw spullen op te halen. U kunt een gift voor dit project ook overmaken op IBAN-nummer NL12INGB0001726986 t.n.v. Penn. Missiefonds St. Dominicus te Utrecht, o.v.v. Vredesdorp Zuid-Soedan.
MOV St Dominicus

Huis van Dominicus, huis vol verhalen – Muzikale rondgang door Dominicuskerk
Zondag 14 april Culturele zondag Go-West, 14.00 – 17.00 uur

Klokken, de biechtstoel, het beeldje van Dominicus, de dieren op de ramen – alles in de kerk is verbonden met verhalen.
Verhalen over wat in ieder mensenleven speelt: liefde en trouw, dood en verlies, schuld en vergeving, hoop op goed leven.
Op culturele zondag klinken deze thema’s op in liederen. Serieus of met een knipoog, gedragen of swingend.
U kunt op ieder moment de kerk inlopen en aanhaken bij deze muzikale rondgang. Achterin de kerk kunt u wat drinken.

UITVOERENDEN Projectkoor Passio o.l.v. Berny Oude Kempers en Souled Out! o.l.v. Caroline Lobanov; Marietrees Broeren laat het orgel klinken van ca. 15.30 – 15.50 uur.
LOCATIE Dominicuskerk, Händelstraat
KOSTEN toegang gratis
INFO www.denieuwedominicus.nl

Vrijwilligersdag Dominicusgemeenschap 18 mei 2019 van 16.00 – 20.00 uur
Alle vrijwilligers van de Dominicusgemeenschap zijn via email of gewone post uitgenodigd voor een gezellige vrijwilligersdag op zondag 18 mei aanstaande. We gaan met z’n allen buitenshuis. Vervoer gaan we met elkaar regelen. Maar we moeten ook tijdig voor de maaltijd reserveren. Dat betekent, dat we uiterlijk 24 maart a.s. moeten weten wie wel of niet erbij zullen zijn. Daarom vragen we alle vrijwilligers met klem snel te reageren. Niet vergeten hoor!!

Huis van Dominicus: coördinator benoemd m.i.v. 1 mei 2019
Met ingang van 1 mei 2019 zal Hermen van Dorp als coördinator voor het Huis van Dominicus aantreden. Maar vóór die ingangsdatum wil hij al af en toe aanschuiven om kennis te maken met onze gemeenschap en met alle anderen, die betrokken zijn bij het Huis van Dominicus. Zie ook het aparte persbericht.

Vaandel Utrechtse Derde Orde van Dominicus
De Utrechtse Andreascommuniteit van lekendominicanen, beheerder van de Stichting DOM (Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland) heeft vanuit de Antoniuskerk het vaandel gekregen van de Utrechtse (voormalig) Derde Orde van Dominicus. Het vaandel is een historisch stuk, heel fraai vormgegeven, maar wel enigszins versleten (het hangt momenteel tijdelijk in de Dominicuskerk met een beschermende doek erover). We willen het graag laten restaureren en conserveren in de hoop, dat we dit kunnen bekostigen. Uw bijdragen worden zeer op prijs gesteld. En zoals we weten, niet alleen voor dit vaandel! U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening: NL12 INGB 0005 3320 88 t.n.v. Sitching DOM Utrecht, o.v.v. Vaandel Huis van Dominicus.

Wereldwake tot Pasen verdaagd
De gebruikelijke wereldwake elke vrijdag om 10.00 uur is door allerlei omstandigheden een poosje stopgezet. Na Pasen wordt deze wake weer opgepakt, mogelijk in een iets andere vorm.
De Eerste Vrijdagvieringen elke maand gaan gewoon door.

Vastenbrieven 2019
Elk jaar schrijft de aartsbisschop van Utrecht, Willem kardinaal Eijk, een vastenbrief, dit jaar met als thema “De ongemakkelijke Waarheid” (PDF). Ook paus Franciscus heeft een brief geschreven voor de Veertigdagentijd, met als motto “De schepping verlangt vurig naar de openbaring Gods kinderen“, die we u hier graag aanreiken, eveneens als PDF.

Kalenders over
Al onze senioren van 80 jaar en ouder hebben met kerstmis de vertrouwde Dominicuskalender gekregen. Er zijn nog enkele exemplaren over. Ze liggen achter in de kerk voor wie er nog een wil hebben.

Kosten liturgieboekjes
Al jaren maken we zelf onze liturgieboekjes, die op de plank achterin de kerk liggen bij de weekmededelingen. Er is tegen de pilaar van de ingang een speciaal busje voor uw bijdrage in de kosten ervan. Graag toch weer eens aan denken!

Huis van Dominicus heeft ANBI-status
Goed nieuws voor allen, die doneren (en hebben gedoneerd) aan de Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (DOM). Met terugwerkende kracht over het jaar 2017 heeft de stichting de ANBI-status gekregen voor onbepaalde tijd. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, omdat deze stichting de dragende kracht is voor de toekomst van het Huis van Dominicus, waar wij als geloofsgemeenschap deel van uitmaken.
Donaties zijn belangrijk ook voor de voortgang van onze vieringen en overige activiteiten vanuit de geloofsgemeenschap. Denkt u maar aan de professionele muzikale ondersteuning, die we dankzij giften kunnen waarborgen. Graag dus uw giften overmaken op rekeningnummer NL12 INGB 0005 3320 88 ten name van Stichting DOM Utrecht.

Tussentijds Magazine maart 2019
Het maartnummer van Tussentijds, het blad voor katholiek Utrecht, is verschenen. Eerdere nummers vindt u online bij Katholiek Utrecht.

Nieuwsbrief van de samenwerkende Utrechtse parochies
Vanaf eind november 2017 verschijnt er een nieuwe wekelijkse nieuwsbrief vanuit de drie samenwerkende Utrechtse parochies. U kunt de gezamenlijke nieuwsbrief voor de komende week hier als PDF downloaden.

Daarnaast verscheen wekelijks tot eind mei 2018 voor de Sint Ludgerusparochie Ludgerus Actueel. Veel dank aan de redacteuren voor hun inzet!

Verder is er de website www.katholiekutrecht.nl van de drie samenwerkende parochies in de stad Utrecht.

Leesrek
Graag maken wij u attent op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.

Kom gerust door de week tussen 9.00 en 12.00 uur een kopje koffie/thee drinken.
Elke vrijdag is er om 10.30 uur inloop in de kapittelzaal.
Onze gastheren/gastdames ontvangen iedereen gastvrij!