Mededelingen

Mededelingen nr. 699
Juli-augustus 2020

N.B. Vanaf zondag 5 juli zijn er weer vieringen in de kerk. Vanaf 12 juli is aanmelding vooraf niet meer nodig. Graag op tijd aanwezig zijn in verband met het noteren van namen op een presentielijst.

Zondag 9 augustus

Zondag 9 augustus, H. Dominicus, 10.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: Jozef Essing o.p.
Lector: Paul van Brakel
Cantors: Lieneke de Klerk en Otto Vervaart
Muziek: Maarten Roos
Koster: Hans Wiegers
Bloemen: Riet van Gent
Ontvangst: Wil van Beijnen en Thea Veldkamp

Dinsdag 11 augustus, 11.00 uur: Uitvaart Anneke Wiltink

Volgende weken

Zondag 16 augustus: Twintigste Zondag door het jaar, 10.00 uur: Viering in Antoniuskerk
Voorganger: Michiel Kersemaekers

Zondag 23 augustus: Eenentwintigste Zondag door het jaar, 10.00 uur: Viering van Woord en Gebed
Voorganger: Leny Beemer, lekendominicaan
Lector: Annemarie Reinders
Muziek: Marcel Bruins
Koster: Frans Middelham
Bloemen: Riet van Gent
Ontvangst: Ans Zegers en Walter Wernekinck

Zondag 30 augustus: Tweeënwintigste Zondag door het jaar, 10.00 uur: Viering in Antoniuskerk
Voorganger: Yosé Höhne-Sparborth

Voor uw agenda

Zondag 6 september, 16.00 uur: Zomerconcerten: Where the heart is, met sopraan Marije van Stralen en pianist Jeroen Bal

Er is een aparte pagina over de online-vieringen die van eind maart tot eind juni plaatsvonden.

Activiteiten

Zomerconcerten in de Dominicuskerk

Deze zomertijd zijn er in de Dominicuskerk drie concerten in ongedwongen sfeer. De musici vertellen iets over de stukken die ze spelen en u mag vragen stellen. Kinderen van harte welkom.
Zondag 12 juli, 16.00-17.00 uur: Salon van de achttiende eeuw – Van Bach tot Boccherini met Tal Canetti – cello en Ursula Dütschler – klavecimbel
Zondag 2 augustus, 16.00-17.00 uur: Viola da Gamba – Nieuw ontdekte fantasieën van Telemann en nog veel meer met Ralph Rousseau- viola da gamba
Zondag 6 september, 16.00-17.00 uur: Where the heart is – Barber, Bernstein, Gershwin, Rodgers & Hart en Sondheim met Marije van Stralen – sopraan, Jeroen Bal – piano

Zie voor activiteiten verder onze activiteitenagenda en de site van het Huis van Dominicus.

Huiskamer van Dominicus elke dinsdagmorgen
In Oog in Al wonen mensen vanuit verschillende werelddelen; een groot deel van hen woon in het AZC of komen bij de Noodopvang. Om al deze werelden bij elkaar te brengen is er elke dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur gelegenheid in de Refter van het Huis van Dominicus om elkaar te ontmoeten, koffie te drinken, Nederlands te oefenen, verhalen uit te wisselen of samen een spelletje te doen. Wil je behalve als bezoeker als vrijwilliger meedoen? Vooral om mensen Nederlands te leren. Neem dan contact op met Hermen van Dorp (Huis van Dominicus), tel. 06 122 40 600, e-mail hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl of Josien Folbert (Wijkplaats), email josienf49@hotmail.com.
N.B. Aanmelden vooraf als je wilt komen vanwege het coronavirus!

Zondag 9 augustus, 10.00 uur: Eucharistieviering bij Dominicusfeest
Zoals elk jaar vieren we in onze gemeenschap het Dominicusfeest, de patroonsheilige van ons ‘Huis van Dominicus’. We doen dat samen met de Antoniusgemeenschap en allen in de regio Utrecht, die zich met ons verbonden weten. Hopelijk, dat er dan weer nieuwe ruimte is ontstaan om behalve de eucharistieviering, waarin de dominicaan Jozef Essing voorgaat, ook na afloop het feest voort te kunnen zetten zoals we dat gewend zijn: met wat extra lekkers bij koffie en thee, en een drankje met knabbel en snack. Iedereen is van harte welkom.

Gastvrouwen/-heren weer present in juli en augustus
Nu de coronamaatregelen iets versoepelen zullen ook onze gastvrouwen en -heren weer aanwezig zijn met ingang van juli 2020. Zij zullen telefoontjes aannemen en voor wie aanbelt is er koffie/thee en een praatje.
Helaas kunnen in de gastenkamer maar twee personen op anderhalve meter zitten. Bij meer bezoekers zal er uitgeweken worden naar andere (grotere) ruimtes, die beschikbaar zijn.

 

Logo Huis van Dominicus, maart 2019

Op de website van het Huis van Dominicus, www.huisvandominicus.nl staat informatie over alle activiteiten die normaal in de Dominicus plaatsvinden. Verder staan er nieuwsberichten en teksten ter inspiratie, met name de wekelijkse column Tekenen in de tijd door Erik Borgman. Ook is er een video te zien van de muzikale rondgang in de Dominicuskerk op Culturele Zondag van 14 april 2019.
Er zijn normaliter veel doorlopende activiteiten:
– Meditatiecursus elke derde dinsdag van de maand
– Huiskamer van Dominicus: Koffie met verhalen – elke dinsdag 10-12 uur
– Wereldwake elke vrijdagmorgen 10.00 uur – behalve als er een Eerste Vrijdagviering is
– Zondagavondzang elke derde zondag van de maand – behalve in december en ‘s zomers
– Contactmiddagen voor 55-plussers elke derde donderdagmiddag van de maand – behalve in december
– Bijbelleerhuis elke derde donderdagavond van de maand
– Lezen van een boek elke eerste woensdagavond van de maand (momenteel God is een vluchteling van David Dessin)

Al deze activiteiten en nog veel meer zijn te vinden op de website van het Huis van Dominicus. Voor wie niet zo handig is met internet is er altijd ook nog GESPREK, waarin alle activiteiten worden vermeld. Elke week schrijft Erik Borgman een column ter overweging ‘Tekenen in de Tijd’ (te vinden onder de rubriek Inspiratie en onderaan op de homepage). Iedereen is van harte welkom deel te nemen aan de activiteiten.

Tussentijds Magazine – Zomer 2020
De aflevering voor zomer 2020 van Tussentijds, het blad voor katholiek Utrecht, is verschenen. Eerdere nummers vindt u online op de website van Katholiek Utrecht.

Nieuwsbrief van de samenwerkende Utrechtse parochies
Vanaf eind november 2017 verschijnt er een nieuwe wekelijkse nieuwsbrief vanuit de drie samenwerkende Utrechtse parochies. Via de website van Katholiek Utrecht kunt u zich abonneren op de digitale versie ervan. Hier de aflevering voor week 32 en 33 (PDF).

Nieuws uit andere kerken vindt u op de website www.katholiekutrecht.nl van de drie samenwerkende parochies in de stad Utrecht.

Leesrek
Graag attenderen wij u op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.

Kom gerust door de week tussen 9.00 en 12.00 uur een kopje koffie/thee drinken.
Elke vrijdag is er om 10.30 uur inloop in de kapittelzaal.
Onze gastheren/gastdames ontvangen iedereen gastvrij!