Mededelingen

Mededelingen
29 mei 2022

Zondag 29 mei

Donderdag 26 mei, Hemelvaart, 10.00 uur: Viering van Woord en Communie in de dagkapel
Voorganger: Otto Vervaart, lekendominicaan
Lector: Boudewijn van Maanen
Begeleiding: Marcel Bruins
Koster: Frans Middelham
Bloemen: Anita Vermeire
Koffie/thee: Wil van Beijnen

Vrijdag 27 mei, 9.40 uur: Rozenkransgebed in de dagkapel
Vrijdag 27 mei, 10.00 uur: Wereldwake; voorgangers: Hans Beemer en Otto Vervaart, lekendominicanen

Zondag 29 mei, Zevende Zondag van Pasen, 10.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: pastoor Hans Boogers
Overweging: Erik Borgman
Lector: Anita Vermeire
Zang: Amor Vincit o.l.v. Michiel van Laarhoven
Begeleiding: Marcel Bruins
Kosters: Jacqueline Neefjes en Mariëtte van Ballegooij
Bloemen: Anita Vermeire
Koffie: Wil van beijnen en Truus Wouters

Volgende week

Vrijdag 3 juni, 10.00 uur: Eerste Vrijdagvieing in de dagkapel; voorgangwer: Magda de Jong

Zondag 5 juni, Pinksteren, 10.00 uur: Viering van woord en communie
Voorganger: Leny Beemer, lekendominicaan
Lector: Paul van Brakel
Zang: Will Kuijpers, Arie Hollart, Theo Kanters, Truus Aarsman
Begeleiding: Maarten Roos
Koater: Frans Midelham
Bloemen: Anita Vermeire
Koffie: Jacqueline Alsemgeest

Toelichting bij de vieringen

– Collectes worden na afloop van de vieringen gehouden. Mandjes staan bij de uitgang van de kerk.
– De Mariakapel is alle dagen van 9.00-18.00 uur open om een kaarsje op te steken, intenties op te schrijven en artikelen voor de voedselbank te brengen. De boekenmolen voor kinderen is daar ook bereikbaar.
– Elke eerste zondag van de maand om 10.00 uur viering van Bid & Breakfast
– Elke derde zondag van de maand om 10.00 uur viering van Zang & Licht
– Elke tweede en vierde (ook vijfde) zondag van de maand om 10.00 uur viering van Woord & Communie
– Elke eerste vrijdag van de maand om 10.00 uur viering van Woord & Communie
– Alle overige vrijdagen om 10.00 uur Wereldwake

Rozenkransgebed in de meimaand elke vrijdagmorgen 9.40 uur in de dagkapel
In de maand mei is er elke vrijdagmorgen om 9.40 uur gelegenheid om samen de rozenkrans te bidden. Het is een oude Dominicaanse traditie, waarin we bij de geheimen van het leven van Jezus en van Maria in meditatieve herhaling van het Weesgegroet ons biddend naar binnen keren. Aansluitend is dan de Eerste Vrijdagviering op 6 mei en alle andere vrijdagen in mei de Wereldwake.

Wereldwake elke vrijdagmorgen om 10.00 uur
Behalve de Eerste Vrijdag van de maand is er elke vrijdagmorgen achterin de kerk weer een wereldwake. In een ruime kring rondom de wereldkaart staan we stil bij wat in de wereld gebeurt en zetten lichtjes op die plekken waar onze gebeden en onze aandacht naar uit gaan. We luisteren daarbij naar mooie teksten en muziek.

Donderdag 26 mei 10.00 uur viering van Hemelvaart in de dagkapel
Op deze bijzondere feestdag wordt de viering van Woord en Communie in de dagkapel gehouden. Reden hiervoor is, dat veel mensen op deze extra vrije dag ervoor kiezen erop uit te trekken. Dat betekent, dat er meestal weinig deelnemers zijn, zodat de viering van Woord en Communie om 10.00 uur in de dagkapel wordt gehouden. In de intieme sfeer van onze mooie dagkapel zal Otto Vervaart voorgaan.
De dag erna is dan weer om 10.00 uur de Wereldwake.

Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei: Dauwtrappen rond de werken van Barmhartigheid met de Pauluskerk
We vieren op Hemelvaartsdag dat Jezus opgenomen werd in de hemel én dat we de belofte hebben gekregen dat hij weer terug zal komen (Handelingen 1:11). Tot die tijd zullen we er samen het beste van moeten maken. Om daar geïnspireerd voor te raken organiseert de Pauluskerk voor de Martinusparochie een Dauwtrapwandeling rond de Werken van Barmhartigheid
7.15 uur: verzamelen bij de Pauluskerk, Willem de Zwijgerplantsoen 19 Utrecht, Tuindorp
9.30 uur: ontbijt in de Pauluskerk voor de wandelaars, foto’s bundelen en selecteren; 10.30 uur: viering
Aanmelden graag via de website https://www.katholiekutrecht.nl/vieringen/ selecteer “Paulus”. Voor een appeltje, een pakje drinken en ontbijt na de wandeling wordt gezorgd. Zorg voor goede kleding en schoenen.

Zondag 29 mei, 10.00 uur toetreding Hermen van Dorp tot R.K. Kerk
In de eucharistieviering van 10.00 uur, waarin pastoor Hans Boogers voorgaat en Erik Borgman de verkondiging verzorgt, zal onze coördinator van het Huis van Dominicus Hermen van Dorp, toetreden tot de katholieke kerk en daarbij het sacrament van het Vormsel ontvangen. In de viering zal Hermen over deze stap een persoonlijk woord uitspreken.

1 juni 18.30 uur in Domkerk Oecumenische Stadsdagvesper t.g.v. 900e verjaardag stad Utrecht
Op 2 juni 2022 viert Utrecht de 900e verjaardag van de stad. Aan de vooravond van dit feest komen de Utrechtse kerken samen voor een bijzondere vesper in de Domkerk. Deze vesper is een initiatief van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) en de Domkerk. In de vesper willen de kerken met de inwoners van Utrecht het 900-jarig jubileum vieren en voor de stad bidden. We nodigen je van harte uit om dit bijzondere moment met ons mee te vieren!

Zondag 5 juni 10.00 uur Pinksterfeest!
Op dit feest van de komst van de heilige Geest vieren we, dat de leerlingen van Jezus, wij dus, degenen zijn, die het werk van Jezus voort mogen zetten, vervuld van Gods Geest, die ook in Jezus was. Vanaf Pasen hebben we 50 dagen toegeleefd naar deze dag, net zoals de leerlingen dat deden.
De Schriftverhalen spreken over Pinksteren in beelden van vurige tongen, die op de leerlingen neerdaalden, waardoor zij zo begeesterd raakten, dat ze spraken in talen, in woorden, die alle mensen konden verstaan en begrijpen. Ook wij hopen, dat het vuur van de heilige Geest over ons zal komen om vrij en zonder schroom de Blijde Boodschap uit te dragen. We doen dit letterlijk door op het plein (bij goed weer en anders achterin de kerk) vuur te ontsteken aan de Paaskaars en zo zingend om Gods Geest naar binnen te trekken, om vervolgens, vervuld van diezelfde Geest aan het eind van de viering naar buiten te gaan. Dat zo het vuur van de heilige Geest zich steeds verder kan verspreiden.

Activiteiten

Logo Huis van Dominicus, maart 2019

Op de website van het Huis van Dominicus, www.huisvandominicus.nl staat informatie over alle activiteiten die normaal in de Dominicus plaatsvinden. Verder staan er nieuwsberichten en teksten ter inspiratie, met name de wekelijkse column Tekenen in de tijd door Erik Borgman.
Er zijn weer veel doorlopende activiteiten:
– Meditatiecursus – elke derde dinsdag van de maand
– Huiskamer van Dominicus: Koffie met verhalen – elke dinsdag 10-12 uur
– Wereldwake – elke vrijdagmorgen 10.00 uur – behalve als er een Eerste Vrijdagviering is
– Zondagavondvespers – elke derde zondag van de maand – behalve in december en ‘s zomers
– Bijbelleerhuis – elke derde donderdagavond van de maand

Al deze activiteiten en nog veel meer zijn te vinden op de website van het Huis van Dominicus. Voor wie niet zo handig is met internet is er altijd ook nog GESPREK, waarin alle activiteiten worden vermeld. Elke week schrijft Erik Borgman een column ter overweging ‘Tekenen in de Tijd’ (te vinden onder de rubriek Inspiratie en onderaan op de homepage). Iedereen is van harte welkom deel te nemen aan de activiteiten

Agenda

Dinsdag 17 mei: Begwlwide meditatie met Marian Geurtsen

Zondag 22 mei, 14.15 uur: Hubileumconcert kamerkoor Amor Vincit, thema: Componisten rond de Dominicus

Dominicus Bijbelleerhuis rond Genesis
Met ingang van februari zal het Dominicus Bijbelleerhuis een doorstart maken, als vanouds elke derde donderdag van de maand van 19.30-21.30 uur. De dominicaan Henk Jongerius zal ons begeleiden bij de lezing van het boek Genesis. Aanmelden bij info@huisvandominicus.nl.

Fototentoonstelling Utrechtse Maria’s
In de kerk is in mei een Mariatentoonstelling te zien. Drie jonge Utrechtse fotografen, Ruth Catsburg, Arco Krijgsman en Arend-Jan Westerhuis, lieten zich inspireren door klassieke Mariavoorstellingen en maakten foto’s en verhalen van Utrechtse Maria’s.

Jubileumconcert Amor Vincit op zondag 22 mei
Kamerkoor Amor Vincit bestaat 20 jaar en heeft al die jaren zijn thuisbasis in de Dominicuskerk. Tijdens hun jubileumconcert worden werken uitgevoerd van componisten, waarvan straten in Oog in Al zijn vernoemd: Palestrina, Beethoven, Bruckner, Diepenbrock, Mozart, Rachmaninoff en Schumann. Het concert wordt opgeluisterd door Strijkkwartet Quator Amor en pianist Ere Lievonen. Toegan: volwassem € 12,50 / kinderen tot 12 jaar € 5,- (inclusief programmaboekje en consumptie). Bestellen: www.amorvincit.nl

Hemelvaartsdag donderdag 26 mei: Dauwtrappen vnaf de Pauluskerk rond de werken van Barmhartigheid
We vieren op Hemelvaartsdag dat Jezus opgenomen werd in de hemel én dat we de belofte hebben gekregen dat hij weer terug zal komen (Handelingen 1,11). Tot die tijd zullen we er samen het beste van moeten maken. Om daar geïnspireerd voor te raken organiseert de Pauluskerk voor de Martinusparochie een Dauwtrapwandeling rond de Werken van Barmhartigheid
07.15 uur: verzamelen bij de Pauluskerk, Willem de Zwijgerplantsoen 19 Utrecht, Tuindorp
07.30 uur: uitleg en start wandeling
ca 09.30 uur: ontbijt in de Pauluskerk voor de wandelaars, foto’s bundelen en selecteren
10.30 uur: viering
Aanmelden voor de wandeling graag via de website www.katholiekutrecht.nl/ selecteer “Paulus”. Voor een appeltje, een pakje drinken en ontbijt na de wandeling wordt gezorgd. Zorg zelf voor goede kleding en schoenen en voor veel goede zin!

Jonge hemelbestormers online
In de reeks Jonge hemelbestormers gaat Erik Borgman in gesprek met een jonge theoloog over zijn of haar inspiratie en roeping, verlangen en ambitie. Dit keer praat hij met Willem van Sermondt. Willem werkt als projectadviseur bij het Kansfonds en is betrokken bij het programma Thuisgeven waarbij Kansfonds initiatieven ondersteunt. De video is vanaf maandag online te bekijken.

Oproep hulp aan vluchtelingen Oekraïne
Alle locaties van de St. Martinusparochie zijn opgeroepen hetzij aan te sluiten bij bestaande acties, hetzij zelf dagopvang te regelen op eigen locatie. In het Huis van Dominicus organiseren Tineke Westerwaal en Carlijn (HKU student) een Art Club met Oekraïense kinderen, die momenteel in de Blend wonen. Ook andere Oekraïense kinderen die in Utrecht-West zijn opgevangen, zijn welkom Deze club wordt elke donderdagmiddag 15.00 uur gehouden in ruimtes van de het Huis van Dominicus. Ook ouders, die meekomen zijn van harte welkom. Desgewenst zijn dan voor hen taallessen mogelijk.

Omzien naar elkaar
Met het verstrijken van de jaren zien we, dat onze ouderen geleidelijk meer aan huis gebonden raken of naar een zorgcentrum verhuizen, zeker in deze coronatijd. We proberen zoveel als mogelijk met meerdere vrijwilligers uit onze gemeenschap deze ouderen te bezoeken, communie te brengen en desgewenst bij ze te bidden. Dat wordt zeer gewaardeerd. We proberen die zorg en aandacht voort te zetten, maar het zou fijn zijn, als er wat versterking komt. Er zijn gebedenboekjes voor zieken en voor bij de communie gemaakt, waaruit geput kan worden. De ervaring leert, dat het niet alleen voor de bezochte oudere een weldaad is, maar ook voor de bezoeker. Als je op dit terrein iets wilt doen, meld je dan op pastoraatsgroep.dominicus@katholiekutrecht.nl of neem telefonisch contact op: 030-2935245, of rechtstreeks met Leny Beemer 06-83224647 of met Hans Wiegers 030-2949730.

Project Laptops sociale minima
R.K. Diaconie Utrecht organiseert een project voor laptops ten behoeve van sociale minima. Kinderen krijgen lang niet altijd uit gemeentelijke of onderwijsvoorzieningen een laptop, die ze voor school nodig hebben. Daarom voert R.K Diaconie Utrecht (Jouke Schat) actie om de kinderen die ervoor in aanmerking komen, een laptop te geven. Bedrijven worden aangeschreven hiervoor, maar ook iedereen die privé over een laptop beschikken, die niet meer wordt gebruikt, kan zich melden: kijk op https://rkdu.nl/!

Oproep hulp aan vluchtelingen Oekraïne
Het bestuur van de St. Martinusparochie roept alle locaties op hetzij aan te sluiten bij bestaande acties, hetzij zelf dagopvang te regelen op eigen locatie. Het Huis van Dominicus maakt plannen om te zien, wat er mogelijk is. Nader bericht volgt.

In het kader van het synodale proces 2021-2023 is er nu een vragenlijst speciaal voor katholieke vrouwen. Paus Franciscus wil graag onze stem horen en dat doen we met het project ‘Zij heeft een verhaal’. Het gaat om ‘katholiek’ in de ruimste zin van het woord: beroepskrachten, vrijwilligers, afgehaakt, afgedreven, van huis uit, cultuur, gepassioneerd, teleurgesteld, vroom, vrolijk, roomsch enz. Juist de diversiteit is van belang. Dit is de pagina met alle informatie en vragenlijst: https://www.unkv.online/vragenlijst-en-gesprekken

Ruimte van hoop
Met Pasen 2021 is de website www.ruimtevanhoop.net online gegaan. De site Ruimte van Hoop is als virtuele ruimte ontstaan in het verlengde van het initiatief van het Huis van Dominicus om na te denken en actie te ondernemen voor mensen die in hun leven zijn vastgelopen, of in een burn-out zijn beland. Betrokken mensen vertellen op de site hun verhalen. Er zijn ook podcasts waarin verhalen zijn te beluisteren.

GESPREK
Begin mei verschijnt de vijfde aflevering in de lopende jaargang van ons kerkblad GESPREK, een speciaal jubileumnummer. U kunt zich erop abonneren of de PDF-versie bekijken.

Dagelijkse getijden in het Huis van Dominicus
Het Huis van Dominicus versterkt met ingang van de Advent haar biddende aanwezigheid te midden van het stedelijk leven. Vanaf de eerste adventszondag wordt in het Huis van Dominicus dagelijks het getijdengebed gebeden. Aan het begin van de dag bidden wij de lauden en aan het einde van de dag de vespers. Er wordt ook gewerkt aan een gebedsmoment op het midden van de dag.

De opzet van lauden en vespers is klassiek. Volgens een vast schema zingen we psalmen en zogenoemde kantieken, dat wil zeggen lofzangen elders uit de Bijbel. Er is een Bijbellezing, er is zeven minuten stilte en we zingen ’s morgens het Benedictus (de lofzang van Zacharias) en ’s avonds het Magnificat (de lofzang van Maria), zoals de traditie wil. Er zijn voorbeden, we bidden het Onzevader en we sluiten af met een gebed om zegen bij het begin en het einde van de dag. De psalmen worden gezongen op eenvoudige tonen. De kantieken worden afwisselend gesproken. De taal is eigentijds.

De getijden zijn toegankelijk voor iedereen die er aan wil deelnemen. Er zijn voor deelnemers mappen beschikbaar met het benodigde materiaal. Kort voor het begin luiden we kort de klok en openen we de deur van de Dominicuskerk aan de Händelstraat. Als het gebed begint, wordt de deur gesloten.

Tijden

Door de week zijn de lauden van 8.00 uur tot 8.30 uur, de vespers van 18.30 uur tot 19.00 uur. Op zaterdag en zondag zijn de lauden een half uur later, van 8.30 uur tot 9.00 uur. De vespers zijn ook dan van 18.30 uur tot 19.00 uur.

Er kunnen wijzigingen zijn, dit wordt dan op deze site aangekondigd. De eerste vespers volgens dit rooster vonden plaats op zaterdagavond 28 november, de vooravond van de eerste zondag van de Advent.

Heb je in principe belangstelling en wil je op de hoogte gehouden worden, mail dan naar info@huisvandominicus.nl. Op de startpagina staan aan de rechterkant de actuele tijden, net als op de pagina voor het getijdengebed.

Doneren voor het Huis van Dominicus
Zoals u weet, gebeurt er in het Huis van Dominicus veel meer dan de gebruikelijke parochieactiviteiten. De bijdrage die wij van de St. Martinusparochie ontvangen dekt niet al deze activiteiten. Zo is er slechts een kleine vergoeding voor muziek en zang. Alle extra kosten worden gefinancierd door de Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (DOM). Behalve subsidies van fondsen, die ervoor zorgen, dat er voor het Huis van Dominicus een coördinator kon worden aangesteld, zijn uw giften van groot belang.
U kunt doneren op bankrekening NL12 INGB 0005 3320 88 t.n.v. Stichting DOM Utrecht.

Gastvrouwen/-heren weer present
– Op werkdagen is er ’s morgens in de pastorie steeds iemand aanwezig, zodat we bereikbaar zijn, ook telefonisch, 030-2935245. Voor noodgevallen is onze noodtelefoon altijd bereikbaar: 06-30511279. Email: info@huiscandominicus.nl en info.dominicus@katholiekutrecht.nl. Voor wie af en toe telefonisch contact wil met leden van de pastoraatsgroep of anderen uit de geloofsgemeenschap, schroom niet te bellen of te mailen.

Jaarverslag 2020 Huis van Dominicus
Op de site www.huisvandominicus.nl is het jaarverslag 2020 geplaatst. Dit jaarverslag is met de jaarrekening van de Stichting DOM ook te vinden op de site www.dominicaansmiddennederland.nl .

Van Tussentijds Magazine naar MARTINUS+ – april 2022
De aflevering voor april 2022 van Martinus+, het blad voor katholiek Utrecht, is verschenen. Eerdere nummers vindt u online op de website van Katholiek Utrecht.

Aartsbisdom Utrecht in 2023 voor vijfde keer naar Lourdes – Lustrumbedevaart
Tussen 29 april en 6 mei 2023 wordt in het aartsbidom voor de vijfde keer een bedevaart georganiseerd naar Lourdes, een lustrum dus. Vicaris Ronald Cornelissen van Deventer zal de bedevaart begeleiden. Door corona kon deze bedevaart tot tweemaal toe niet doorgaan. Hopelijk kan deze in 2023 nu wel doorgaan.
De komende maanden wordt meer bekend gemaakt over deze vijfde bisdombedevaart naar Lourdes.

Nieuwsbrief van de samenwerkende Utrechtse parochies
Vanaf eind november 2017 verschijnt er een nieuwe wekelijkse nieuwsbrief vanuit de drie samenwerkende Utrechtse parochies. Via de website van Katholiek Utrecht kunt u zich abonneren op de digitale versie ervan.

Nieuws uit andere kerken vindt u op de website www.katholiekutrecht.nl van de Sint-Martinusparochie in de stad Utrecht.

Leesrek
Graag attenderen wij u op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.

Er is een aparte pagina over de online-vieringen die van eind maart tot eind juni 2020 plaatsvonden.

Kom gerust door de week tussen 9.00 en 12.00 uur een kopje koffie/thee drinken.
Elke vrijdag is er om 10.30 uur inloop in de kapittelzaal.
Onze gastheren/gastdames ontvangen iedereen gastvrij!