Mededelingen

Mededelingen
19 september 2021

N.B. Vanaf 9 mei vieren we met maximaal vijftig mensen in de kerk. We nemen de richtlijnen in acht. Kom op tijd in verband met het invullen van een presentielijst.

Zondag 19 september

Vrijdag 17 september, 10.00 uur: Wereldwake
Voorgangers Erik Borgman en Leny Beemer

Zondag 19 september, Vijfentwintigste zondag door het jaar, 10.00 uur: Viering van Woord-Gebed-Zang,
Voorgangers uit Andreascommuniteit
Zang Schola Dominicana
Begeleiding: Marietrees Broeren;
Koster: Paul van Brakel
Bloemen: Anita Vermeire;
Koffie en ontvangst: Truus Aarsman en Wil van Beijnen

Volgende week

Vrijdag 24 september: Wereldwak
Voorgangers Erik Borgman en Leny Beemer

Zondag 26 september, 10.00 uur:oecumenische Vredesviering in de Antoniuskerk, Kanaalstraat 200, thema: Op weg naar een inclusieve samenleving: Wat doe jij in vredesnaam? ’.
Voorgangers: ds. Mariska van Beusichem (Protestantse wijkgemeente Utrecht-West), Michiel Kersemaekers (Antonius) en Leny Beemer (Dominicus)

Met medewerking van de MOV Dominicus; zangers van de Antoniuskerk; begeleiding Daphne van Kroonenburg

Toelichting bij de vieringen

Met ingang van 9 mei vieren we weer live in de kerk, maar nu met een aantal van 10% van het aantal zitplaatsen. Dat betekent bij ons rond de vijftig deelnemers! Vooraf aanmelden is niet meer nodig. Wel bij binnenkomst naam en telefoonnummer opgeven en de coronaregels volgen (handen ontsmetten en looproutes etc. volgen).
– In de zomermaanden juli en augustus is er op de vrijdagen geen Wereldwake vanwege vakanties.
– Collectes worden na afloop van de vieringen gehouden. Mandjes staan bij de uitgang van de kerk.
– De Mariakapel is alle dagen van 9.00-18.00 uur open om een kaarsje op te steken, intenties op te schrijven en artikelen voor de voedselbank te brengen. De boekenmolen voor kinderen is daar ook bereikbaar.

Dominicaanse verkondiging ‘extra’
Om onze verbondenheid met de dominicaanse gemeenschappen in Nederland te versterken én om ook eens andere geluiden te horen dan uit eigen kring, zal er in enkele vieringen komende tijd een lekendominicaan mee voorgaan en de verkondiging verzorgen. We hebben er al twee keer van mogen proeven, met Suzanna Louwerse en Roy Clermons. In mei zullen Anneke Grunder en Karin Bornhijm als gast in ons midden aantreden, en in juni Ineke van Cuijk.

Eerste Vrijdagvieringen hervat
Op 4 juni was er weer na lange tijd een Eerste Vrijdagviering Magda de Jong zal erin voorgaan. 2 juli is Leny Beemer voorganger. In de maand augustus is er vanwege de vakantie geen Eerste Vrijdagviering. Op 3 september is er weer een Eerste Vrijdagviering.

Wereldwake elke vrijdagmorgen om 10.00 uur
Behalve de Eerste Vrijdag van de maand is er elke vrijdagmorgen achterin de kerk weer een wereldwake. In een ruime kring rondom de wereldkaart staan we stil bij wat in de wereld gebeurt en zetten lichtjes op die plekken waar onze gebeden en onze aandacht naar uit gaan. We luisteren daarbij naar mooie teksten en muziek. Vanaf 10 setpember wordt de Wereldwake hervat.

Activiteiten

Alle activiteiten van het Huis van Dominicus zijn vanwege de coronamaatregelen afgelast tot 9 mei. Er zijn wel online activiteiten om onze verbondenheid uit te drukken, te benadrukken en voelbaar te maken.

– Met ingang van september zal het Dominicus Bijbelleerhuis een doorstart maken, als vanouds elke derde donderdag van de maand van 19.30-21.30 uur. De dominicaan Henk Jongerius zal ons begeleiden bij de lezing van het boek Genesis. Aanmelden bij info@huisvandominicus.nl.

– Zaterdag 18 september, 13.30 – 16 uur: Vredesprogramma in Ulu moskee
In het kader van het begin van de Vredesweek is er in de Ulumoskee (kop van Lombok) een speciaal interreligieus programma , w aar binnen de deelne mers actief worden betrokken. Toegang gratis en aanmelden niet nodig .
– Dinsdag 21 september 10.00-\12.00 uur
Huiskamer van de wijk, met ontmoetingen van wijkbewoners en nieuwkomers in refter; in andere ruimtes taallessen
– Meditatiecursus
Wilt u eens uitproberen wat meditatie met u doet? Doe dan mee met de nieuwe cursus onder leiding van Marian Geurtsen rond het thema ‘Leven van gave en overgave’. De eerste avond is op 14 september. Aanmelden bij info@huisvandominicus.nl
– Leesclub met Frank de Munnik
In vier avonden wordt Eindelijk volwassen gelezen en besproken in een leesclub onder begeleiding van Frank de Munnik. De leesclub is volgeboekt! Op 4 november geeft auteur Frits de Lange een lezing. Aanmelden bij info@huisvandominicus.nl
– Bijbelleerhuis
Op donderdag 30 september 19.30-21.30 start het Dominicus Bijbel Leerhuis met een eerste bijeenkomst rond het boek Genesis. Volgende bijeenkomsten: elke 3e donderdagavond van de maand. Kosten: € 7.50 per avond. Aanmelden: info@huisvandominicus.nl
– Huiskamer van de wijk in Huis van Dominicus vervolgt zodra de coronamaatregelen dat toelaten. Er worden wel individueel taallessen gegeven aan nieuwkomers in onze wijk, o.a. uit het AZC

Vredesbijeenkomst ‘Wat doe jij in vredesnaam?, 19 september, Ulumoskee
De interreligieuze werkgroep Utrecht west nodigt u uit voor een Vredesontmoeting op zondag 19 september, in het kader van de jaarlijkse Vredesweek. Het thema van de Vredesweek is deze keer ‘Op weg naar een inclusieve samenleving’ met als prikkelende vraag ‘Wat doe jij in vredesnaam?’. Dit jaar kiezen wij voor een opzet waarbij u daadwerkelijk met elkaar in gesprek gaat, onder andere over enkele stellingen. Heel verschillende mensen ontmoeten elkaar en leren elkaar persoonlijk – een beetje – kennen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een korte vredestoespraak door één van de organisatoren en daarna is er koffie.
De jaarlijkse vredesbijeenkomst in Utrecht West is een gezamenlijk initiatief van joden, christenen en moslims in Utrecht-West. De Dominicuskerk/Antoniusgemeenschap, de Ulu-moskee, de Liberaal Joodse Gemeente Utrecht, de PKN-gemeente ‘de Wijkplaats’ en de Assoenna moskee werken hieraan mee.
Datum: zondag 19 september
Tijd: 11.30 – 13.00 uur
Plaats: Ulumoskee (Moskeeplein, bij het begin van de Kanaalstraat)

Ruimte van hoop
Met Pasen is de website www.ruimtevanhoop.net online gegaan. De site Ruimte van Hoop is als virtuele ruimte ontstaan in het verlengde van het initiatief van het Huis van Dominicus om na te denken en actie te ondernemen voor mensen die in hun leven zijn vastgelopen, of in een burn-out zijn beland. Betrokken mensen vertellen op de site hun verhalen. Er zijn ook podcasts waarin verhalen zijn te beluisteren.

GESPREK
Begin september verscheen de vierde aflevering in de lopende jaargang van ons kerkblad GESPREK. U kunt zich erop abonneren of de PDF-versie bekijken.

Dagelijkse getijden in het Huis van Dominicus
Het Huis van Dominicus versterkt met ingang van de Advent haar biddende aanwezigheid te midden van het stedelijk leven. Vanaf de eerste adventszondag wordt in het Huis van Dominicus dagelijks het getijdengebed gebeden. Aan het begin van de dag bidden wij de lauden en aan het einde van de dag de vespers. Er wordt ook gewerkt aan een gebedsmoment op het midden van de dag.

De opzet van lauden en vespers is klassiek. Volgens een vast schema zingen we psalmen en zogenoemde kantieken, dat wil zeggen lofzangen elders uit de Bijbel. Er is een Bijbellezing, er is zeven minuten stilte en we zingen ’s morgens het Benedictus (de lofzang van Zacharias) en ’s avonds het Magnificat (de lofzang van Maria), zoals de traditie wil. Er zijn voorbeden, we bidden het Onzevader en we sluiten af met een gebed om zegen bij het begin en het einde van de dag. De psalmen worden gezongen op eenvoudige tonen. De kantieken worden afwisselend gesproken. De taal is eigentijds.

De getijden zijn toegankelijk voor iedereen die er aan wil deelnemen. Er zijn voor deelnemers mappen beschikbaar met het benodigde materiaal. Kort voor het begin luiden we kort de klok en openen we de deur van de Dominicuskerk aan de Händelstraat. Als het gebed begint, wordt de deur gesloten.

Tijden

Door de week zijn de lauden van 8.00 uur tot 8.30 uur, de vespers van 18.30 uur tot 19.00 uur. Op zaterdag en zondag zijn de lauden een half uur later, van 8.30 uur tot 9.00 uur. De vespers zijn ook dan van 18.30 uur tot 19.00 uur.

Er kunnen wijzigingen zijn, dit wordt dan op deze site aangekondigd. De eerste vespers volgens dit rooster vonden plaats op zaterdagavond 28 november, de vooravond van de eerste zondag van de Advent.

Heb je in principe belangstelling en wil je op de hoogte gehouden worden, mail dan naar info@huisvandominicus.nl. Op de startpagina staan aan de rechterkant de actuele tijden, net als op de pagina voor het getijdengebed.

Doneren voor het Huis van Dominicus
Zoals u weet, gebeurt er in het Huis van Dominicus veel meer dan de gebruikelijke parochieactiviteiten. De bijdrage die wij van de St. Martinusparochie ontvangen dekt niet al deze activiteiten. Zo is er slechts een kleine vergoeding voor muziek en zang. Alle extra kosten worden gefinancierd door de Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (DOM). Behalve subsidies van fondsen, die ervoor zorgen, dat er voor het Huis van Dominicus een coördinator kon worden aangesteld, zijn uw giften van groot belang.
U kunt doneren op bankrekening NL12 INGB 0005 3320 88 t.n.v. Stichting DOM Utrecht. 

Gastvrouwen/-heren weer present
– Op werkdagen is er ’s morgens in de pastorie steeds iemand aanwezig, zodat we bereikbaar zijn, ook telefonisch, 030-2935245. Voor noodgevallen is onze noodtelefoon altijd bereikbaar: 06-30511279. Email: info@huiscandominicus.nl en info.dominicus@katholiekutrecht.nl. Voor wie af en toe telefonisch contact wil met leden van de pastoraatsgroep of anderen uit de geloofsgemeenschap, schroom niet te bellen of te mailen.

Logo Huis van Dominicus, maart 2019

Op de website van het Huis van Dominicus, www.huisvandominicus.nl staat informatie over alle activiteiten die normaal in de Dominicus plaatsvinden. Verder staan er nieuwsberichten en teksten ter inspiratie, met name de wekelijkse column Tekenen in de tijd door Erik Borgman.
Er zijn weer veel doorlopende activiteiten:
– Meditatiecursus – elke derde dinsdag van de maand
– Huiskamer van Dominicus: Koffie met verhalen – elke dinsdag 10-12 uur
– Wereldwake – elke vrijdagmorgen 10.00 uur – behalve als er een Eerste Vrijdagviering is
– Zondagavondvespers – elke derde zondag van de maand – behalve in december en ‘s zomers
– Bijbelleerhuis – elke derde donderdagavond van de maand

Al deze activiteiten en nog veel meer zijn te vinden op de website van het Huis van Dominicus. Voor wie niet zo handig is met internet is er altijd ook nog GESPREK, waarin alle activiteiten worden vermeld. Elke week schrijft Erik Borgman een column ter overweging ‘Tekenen in de Tijd’ (te vinden onder de rubriek Inspiratie en onderaan op de homepage). Iedereen is van harte welkom deel te nemen aan de activiteiten.

Laatste kapittel van de Nederlandse dominicanen
Van 8 tot 12 september houden de broeders dominicanen hun vierjaarlijkse kapittel. Het is het laatste van de Nederlandse provincie van de dominicanen, die sinds 1515 bestaat. Het kapittel is de belangrijkste vergadering van de provincie. Hier wordt door broeders die gekozen zijn door hun medebroeders terug- en vooral vooruitgekeken. Ook kiezen zij de provinciale bestuurders: de provinciaal overste en het consilie, een bestuursraad. Het kapittel wordt gehouden in het Dominicanenklooster Huissen. Vanwege corona is er dit keer geen publieke tribune. Er doen tien stemgerechtigde broeders mee. Twee waarnemers uit de dominicaanse familie, namens de zusters en de lekendominicanen, denken en praten mee, maar hebben geen stemrecht. Ook zijn er twee broeders uit de Belgische provincie betrokken. De moderator van de gesprekken is Broer Huitema, voormalig generaal-overste van de Fraters van Tilburg.

Het belangrijkste besluit dat voorgelegd gaat worden, is de fusie van de Nederlandse provincie met de Belgische, en dat vervolgens Nederland een vicariaat van de Belgische provincie zal worden. Volgens de constituties van de Orde der Predikers is de Nederlandse provincie, die 36 broeders telt, nu te klein om zelfstandig te blijven. Er is al veel voorwerk gedaan, zoals eerder vermeld op deze site, de fusie gebeurt in goed en blij overleg. Maar het kapittel moet, als hoogste instantie van de provincie, het besluit nemen. Het generaal bestuur in Rome moet dat besluit bekrachtigen. Er is een concept-statuut van het nieuw te vormen vicariaat van Nederland voorbereid en concepten betreffende de vorming en studie van studentbroeders en de permanente vorming van alle broeders. Ook allerlei vermogensrechtelijke kwesties die samenhangen met de opheffing van de Nederlandse provincie als rechtspersoon dienen opgelost te worden.

René Dinklo o.p., sinds 2013 provinciaal: ‘Alles is in verandering. Alles in dit kapittel hangt samen met afbouw en opbouw in een situatie van schaalverkleining. Het aantal actieve medebroeders neemt af, we hebben minder plekken. Tegelijk bouwen jongere dominicanen aan de vormgeving van onze zending. We denken na over hoe we voor onze ouderen zorgen en hoe we jonge mannen kunnen verleiden om dominicaan te worden.’ Het laatste kapittel van de Nederlandse dominicanen duurt korter dan normaal. ‘Van de oudere broeders kun je niet verwachten dat ze twee weken vergaderen’, zegt Dinklo. ‘En de jongere broeders hebben banen en verplichtingen. Daarom is veel werk al verzet in drie voorbereidende commissies, over de financiën, de zending en de zorg voor de broeders.’ Op de laatste middag van het kapittel, zondag 12 september, worden medebroeders en vertegenwoordigers van de dominicaanse familie uitgenodigd voor informatie en ontmoeting. Uw gebed wordt gevraagd voor het welslagen van dit kapittel.

bron: www.dominicanen.nl

Jaarverslag 2020 Huis van Dominicus
Op de site www.huisvandominicus.nl is het jaarverslag 2020 geplaatst. Dit jaarverslag is met de jaarrekening van de Stichting DOM ook te vinden op de site www.dominicaansmiddennederland.nl .

Tussentijds Magazine – September 2021
De aflevering voor september 2021 van Tussentijds, het blad voor katholiek Utrecht, is verschenen. Eerdere nummers vindt u online op de website van Katholiek Utrecht.

Nieuwsbrief van de samenwerkende Utrechtse parochies
Vanaf eind november 2017 verschijnt er een nieuwe wekelijkse nieuwsbrief vanuit de drie samenwerkende Utrechtse parochies. Via de website van Katholiek Utrecht kunt u zich abonneren op de digitale versie ervan. Hier de aflevering voor week 34 en 35 (PDF).

Nieuws uit andere kerken vindt u op de website www.katholiekutrecht.nl van de drie samenwerkende parochies in de stad Utrecht.

Leesrek
Graag attenderen wij u op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.

Er is een aparte pagina over de online-vieringen die van eind maart tot eind juni 2020 plaatsvonden.

Kom gerust door de week tussen 9.00 en 12.00 uur een kopje koffie/thee drinken.
Elke vrijdag is er om 10.30 uur inloop in de kapittelzaal.
Onze gastheren/gastdames ontvangen iedereen gastvrij!