Mededelingen

Mededelingen nr. 719
17 januari 2021

N.B. In verband met de lockdown zijn de vieringen aangepast. Tot en met 31 januari zijn er geen kerkgangers bij de vieringen, er komen livestreams

Zondag 17 januari

Zondag 17 januari, Tweede Zondag door het jaar, 10.00 uur: Eucharistieviering – alleen te volgen via livestreamliturgieboekje
Voorganger: pastoor Hans Boogers
Lector: Annemarie Reinders
Zang: Arie Hollart, Otto Vervaart, Will Kuijpers, Truus Aarsman
Begeleiding: Marcel Bruins
Koster: Hans Wiegers
Bloemen :Hanneke van Dijk
Livestream: Frans Middelham

Volgende week

Zondag 24 januari, Week van Gebed voor de eenheid van de christenen, 10.00 uur: Oecumenische viering, thema Blijf in mijn liefde – alleen te volgen via livestream
Voorgangers: ds. Mariska van Beusichem (Protestante Gemeente Utrecht-West), Michiel Kersmaekers (Antoniuskerk), Leny Beemer (Dominicuskerk)
Zang: Annemarie Reinders, Will Kuijpers, Gerard Luiten, Boudewijn van Maanen
Begeleiding: Marcel Voorhoeve
Koster: Hans Wiegers
Bloemen: Hanneke van Dijk
Livestream: Frans Middelham

Voor uw agenda

.

Activiteiten

Alle activiteiten van het Huis van Dominicus zijn vanwege de coronamaatregelen afgelast tot en met 31 januari. Er zijn wel online activiteiten om onze verbondenheid uit te drukken te benadrukken en voelbaar te maken.

– De vieringen van 17, 24 en 31 januari 2021 vinden zonder fysieke deelnemers in de kerk plaats. Ze worden via livestream uitgezonden. Helaas is door technische problemen de livestream van de viering op 10 januari mislukt. Voor februari volgen te zijner tijd nadere berichten.
– Wie deze vieringen thuis wil volgen en daarbij een liturgieboekje wil hebben, kan die boekjes vanaf vrijdag voorafgaand aan de viering ophalen in de Mariakapel. We sturen ook pdf’s naar alle bekende emailadressen van onze Dominicus geloofsgemeenschap. De liturgieën staan ook op de sites.
– De Mariakapel is dagelijks van 9.00-17.00 uur open om een kaarsje op te steken.
– Er is ’s morgens in de pastorie steeds iemand aanwezig, zodat we bereikbaar zijn, ook telefonisch op 030-2935245, per mail op info@huisvandominicus.nl en info.dominicus@katholiekutrecht.nl.

Dagelijkse getijden in het Huis van Dominicus
Het Huis van Dominicus versterkt met ingang van de Advent haar biddende aanwezigheid te midden van het stedelijk leven. Vanaf de eerste adventszondag wordt in het Huis van Dominicus dagelijks het getijdengebed gebeden. Aan het begin van de dag bidden wij de lauden en aan het einde van de dag de vespers. Er wordt ook gewerkt aan een gebedsmoment op het midden van de dag.

De opzet van lauden en vespers is klassiek. Volgens een vast schema zingen we psalmen en zogenoemde kantieken, dat wil zeggen lofzangen elders uit de Bijbel. Er is een Bijbellezing, er is zeven minuten stilte en we zingen ’s morgens het Benedictus (de lofzang van Zacharias) en ’s avonds het Magnificat (de lofzang van Maria), zoals de traditie wil. Er zijn voorbeden, we bidden het Onzevader en we sluiten af met een gebed om zegen bij het begin en het einde van de dag. De psalmen worden gezongen op eenvoudige tonen. De kantieken worden afwisselend gesproken. De taal is eigentijds.

De getijden zijn toegankelijk voor iedereen die er aan wil deelnemen. Er zijn voor deelnemers mappen beschikbaar met het benodigde materiaal. Kort voor het begin luiden we kort de klok en openen we de deur van de Dominicuskerk aan de Händelstraat. Als het gebed begint, wordt de deur gesloten.

Tijden

Door de week zijn de lauden van 8.00 uur tot 8.30 uur, de vespers van 18.30 uur tot 19.00 uur. Op zaterdag en zondag zijn de lauden een half uur later, van 8.30 uur tot 9.00 uur. De vespers zijn ook dan van 18.30 uur tot 19.00 uur.

Er kunnen wijzigingen zijn, dit wordt dan op deze site aangekondigd. De eerste vespers volgens dit rooster vonden plaats op zaterdagavond 28 november, de vooravond van de eerste zondag van de Advent.

Heb je in principe belangstelling en wil je op de hoogte gehouden worden, mail dan naar info@huisvandominicus.nl. Op de startpagina staan aan de rechterkant de actuele tijden, net als op de pagina voor het getijdengebed.

Actie Kerkbalans

Logo Kerkbalans 2021

Traditiegetrouw wordt u met de actie Kerkbalans gevraagd in het nieuwe jaar uw kerkbijdrage over te maken. Misschien een goed moment om te kijken, of uw bijdrage wat hoger kan zijn. In deze coronatijd zijn de inkomsten veel lager, omdat er amper collecte-inkomsten zijn en ook de externe verhuur de afgelopen maanden grotendeels stil is gevallen. U ontvangt persoonlijk nog een brief hierover. Het banknummer van de Dominicuskerk is: NL91 INGB 0000 5780 54

Adventsactie Katholiek Utrecht 2020
Dit jaar is de Adventsactie ‘Delen smaakt naar meer’, een project in Nicaragua. Onze MOV is daarbij nauw betrokken. Dit project betreft het trainingen geven aan de lokale bevolking over duurzame landbouw, om zo voor meer voedsel te kunnen zorgen. Meer informatie volgt nog.
Donderdag 26 november was er in de Rafaëlkerk om 20.00 een informatieavond over dit project.

Doneren voor het Huis van Dominicus
Zoals u weet, gebeurt er in het Huis van Dominicus veel meer dan de gebruikelijke parochieactiviteiten. De bijdrage die wij van de St. Martinusparochie ontvangen dekt niet al deze activiteiten. Zo is er slechts een kleine vergoeding voor muziek en zang. Alle extra kosten worden gefinancierd door de Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (DOM). Behalve subsidies van fondsen, die ervoor zorgen, dat er voor het Huis van Dominicus een coördinator kon worden aangesteld, zijn uw giften van groot belang.
U kunt doneren op bankrekening NL12 INGB 0005 3320 88 t.n.v. Stichting DOM Utrecht.  

Huiskamer van Dominicus elke dinsdagmorgen
In Oog in Al wonen mensen vanuit verschillende werelddelen; een groot deel van hen woon in het AZC of komen bij de Noodopvang.& Om al deze werelden bij elkaar te brengen is er elke dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur gelegenheid in de Refter van het Huis van Dominicus om elkaar te ontmoeten, koffie te drinken, Nederlands te oefenen, verhalen uit te wisselen of samen een spelletje te doen. Wil je behalve als bezoeker als vrijwilliger meedoen? Vooral om mensen Nederlands te leren. Neem dan contact op met Hermen van Dorp (Huis van Dominicus), tel. 06 122 40 600, e-mail hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl.
N.B. Aanmelden vooraf als je wilt komen vanwege het coronavirus!

Gastvrouwen/-heren weer present
Nu de coronamaatregelen iets versoepelen zullen ook onze gastvrouwen en -heren weer aanwezig zijn met ingang van juli 2020. Zij zullen telefoontjes aannemen en voor wie aanbelt is er koffie/thee en een praatje.
Helaas kunnen in de gastenkamer maar twee personen op anderhalve meter zitten. Bij meer bezoekers zal er uitgeweken worden naar andere (grotere) ruimtes, die beschikbaar zijn.

Logo Huis van Dominicus, maart 2019

Op de website van het Huis van Dominicus, www.huisvandominicus.nl staat informatie over alle activiteiten die normaal in de Dominicus plaatsvinden. Verder staan er nieuwsberichten en teksten ter inspiratie, met name de wekelijkse column Tekenen in de tijd door Erik Borgman.
Er zijn normaliter veel doorlopende activiteiten:
– Meditatiecursus – elke derde dinsdag van de maand
– Huiskamer van Dominicus: Koffie met verhalen – elke dinsdag 10-12 uur
– Wereldwake – elke vrijdagmorgen 10.00 uur – behalve als er een Eerste Vrijdagviering is
– Zondagavondvespers – elke derde zondag van de maand – behalve in december en ‘s zomers
– Bijbelleerhuis – elke derde donderdagavond van de maand
– Leesgroep – elke eerste woensdagavond van de maand (momenteel Groene theologie van Trees van Montfoort)

Al deze activiteiten en nog veel meer zijn te vinden op de website van het Huis van Dominicus. Voor wie niet zo handig is met internet is er altijd ook nog GESPREK, waarin alle activiteiten worden vermeld. Elke week schrijft Erik Borgman een column ter overweging ‘Tekenen in de Tijd’ (te vinden onder de rubriek Inspiratie en onderaan op de homepage). Iedereen is van harte welkom deel te nemen aan de activiteiten.

Tussentijds Magazine – Januari-februari 2021
De aflevering voor Januari-februari  2021 van Tussentijds, het blad voor katholiek Utrecht, is verschenen. Eerdere nummers vindt u online op de website van Katholiek Utrecht.

Nieuwsbrief van de samenwerkende Utrechtse parochies
Vanaf eind november 2017 verschijnt er een nieuwe wekelijkse nieuwsbrief vanuit de drie samenwerkende Utrechtse parochies. Via de website van Katholiek Utrecht kunt u zich abonneren op de digitale versie ervan. Hier de aflevering voor week 34 en 35 (PDF).

Nieuws uit andere kerken vindt u op de website www.katholiekutrecht.nl van de drie samenwerkende parochies in de stad Utrecht.

Leesrek
Graag attenderen wij u op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.

Er is een aparte pagina over de online-vieringen die van eind maart tot eind juni plaatsvonden.

Kom gerust door de week tussen 9.00 en 12.00 uur een kopje koffie/thee drinken.
Elke vrijdag is er om 10.30 uur inloop in de kapittelzaal.
Onze gastheren/gastdames ontvangen iedereen gastvrij!