Mededelingen

Mededelingen nr. 740
13 juni 2021
Elfde Zondag door het jaar

N.B. Vanaf 9 mei gaan we weer met kerkgangers in de kerk vieren maximaal vijftig mensen. We nemen de richtlijnen in acht. Kom op tijd in verband met het invullen van een presentielijst.

Zondag 13 juni

Vrijdag 11 juni, 10.00 uur: Wereldwake
Voorgangers: Hermen van Dorp en Josien Folbert

Zondag 13 juni, Elfde Zondag door het jaar, 10.00 uur: Viering van woord en gebed
Voorgangers: Ineke van Cuijk en Leny Beemer, lekendominicanen
Zang: Will Kuijpers en Truus Aarsman
Begeleiding: Marcel Bruins
Koster : Frans Middelham
Bloemen: Hanneke van Dijk
Ontvangst: Thea Veldkamp

Volgende week

Vrijdag 18 juni 10.00 uur: Wereldwake
Voorgangers: Otto Vervaart en Hans Beemer

Zondag 20 juni, Twaalfde Zondag door het jaar, 18.30 uur: Zondagavondvespers

15.00 uur: Repetitie zang voor vespers
16.00 uur: Lezing Trees van Montfoort over ‘Groene Theologie’
18.30 uur: Vesperviering
Voorganger: Trees van Montfoort
Lector: lid Andreascommuniteit
Zang: zangers Schola Dominicana o.l.v. Leny Beemer
Begeleiding: Leny Beemer
Kosters Jacqueline Neefjes en Mariëtte van Ballegooij
Bloemen: Anita Vermeire
Ontvangst: leden Andreascommuniteit

Vieren tijdens de lockdown

Gezien de voortdurende situatie vanwege corona zullen alle vieringen van februari en maart in principe online zijn zonder fysieke deelnemers in de kerk. De vieringen zullen een iets kortere vorm krijgen.
Wie de vieringen thuis wil volgen en daarbij een liturgieboekje wil hebben, kan die boekjes vanaf vrijdag voorafgaand aan de viering ophalen in de Mariakapel. We sturen ook pdf’s naar alle bekende emailadressen van onze geloofsgemeenschap. De liturgieën staan ook op de sites.

Toelichting bij de vieringen

Goed nieuws! Met ingang van 9 mei zijn we weer live aanwezig in de kerk, maar nu met een aantal van10% van het aantal zitplaatsen. Dat betekent bij ons rond de vijftig deelnemers! Vooraf aanmelden dus niet meer nodig! Wel bij binnenkomst naam en telefoonnummer opgeven en de coronaregels volgen (mondkapje totdat je op je plaats zit, handen ontsmetten en looproutes etc. volgen).

Dominicaanse verkondiging ‘extra’
Om onze verbondenheid met de dominicaanse gemeenschappen in Nederland te versterken én om ook eens andere geluiden te horen dan uit eigen kring, zal er in enkele vieringen komende tijd een lekendominicaan mee voorgaan en de verkondiging verzorgen. We hebben er al twee keer van mogen proeven, met Suzanna Louwerse en Roy Clermons. In mei zullen Anneke Grunder en Karin Bornhijm als gast in ons midden aantreden, en in juni Ineke van Cuijk.

Kaarsresten verzamelen tot eind juni
Voor een schoolproject gaan twee studenten in samenwerking met de organisatie Day for Change, een duurzaam bedrijf oprichten. Daartoe verzamelen ze oude kaarsresten, die normaal zouden worden weggegooid en smelten die om tot nieuwe kaarsen. Die worden dan weer verkocht voor een goed doel: steun voor meisjes in Malawi voor sociale en financiële educatie op scholen. Ze maken alles zelf met de hand. Tot eind juni staat een kistje in de hal bij de Mariakapel, waarin oude kaarsresten kunnen worden gedeponeerd. Alvast veel dank!

Eerste Vrijdagvieringen op de eerste vrijdag van de maand hervat
Op 4 juni a.s. is om 10.00 uur weer na lange tijd een Eerste Vrijdagviering Magda de Jong zal erin voorgaan. 2 juli is Leny Beemer voorganger. In de maand augustus is er vanwege de vakanties geen Eerste Vrijdagviering

Wereldwake elke vrijdagmorgen 10.00 uur achterin de kerk hervat
Behalve de 1e vrijdag van de maand is er elke vrijdagmorgen achterin de kerk weer een wereldwake. In een ruime kring rondom de wereldkaart staan we stil bij wat in de wereld gebeurt en zetten lichtjes op die plekken waar onze gebeden en onze aandacht naar uit gaan. We luisteren daarbij naar mooie teksten en muziek.
In de maanden juli en augustus onderbreken we de wereldwakes vanwege de vakantie.

Ruimte van hoop
Met Pasen is de website www.ruimtevanhoop.net online gegaan. Deze site als virtuele ruimte is ontstaan in het verlengde van het initiatief van het Huis van Dominicus om na te denken en actie te ondernemen voor mensen die in hun leven zijn vastgelopen, of in een burn-out zijn beland. Betrokken mensen vertellen op de site hun verhalen. Er zijn ook podcasts waarin verhalen zijn te beluisteren.

Activiteiten

Alle activiteiten van het Huis van Dominicus zijn vanwege de coronamaatregelen afgelast tot 9 mei. Er zijn wel online activiteiten om onze verbondenheid uit te drukken, te benadrukken en voelbaar te maken.

Helaas kunnen de leesgroepen en het bijbelleerhuis in april en mei nog steeds niet doorgaan. Wel hopen we zondag 6 juni ’s middags de auteur van het boek ‘Groene Theologie’, Trees van Montfoort in ons midden te hebben om nader met ons over haar boek in gesprek te gaan. Iedereen die het boek heeft gelezen is dan -onder voorbehoud van de coronasituatie- van harte welkom daarbij aanwezig te zijn. Mocht het vanwege corona niet lukken, dan zoeken we nog een alternatief.

– Met ingang van september zal het Dominicus Bijbelleerhuis een doorstart maken, als vanouds elke derde donderdag van de maand van 19.30-21.30 uur. De dominicaan Henk Jongerius zal ons begeleiden bij de lezing van het boek Genesis. Aanmelden bij info@huisvandominicus.nl.
– Op zondag 20 juni ’s middags zal de auteur van het boek ‘Groene Theologie’, Trees van Montfoort in ons midden zijn om nader met ons over haar boek in gesprek te gaan. Iedereen die het boek heeft gelezen of graag meer erover wil weten, is dan -onder voorbehoud van de coronasituatie- van harte welkom daarbij aanwezig te zijn. Aanmelden bij info@huisvandominicus.nl
– Er zijn wel online activiteiten om onze verbondenheid te benadrukken en voelbaar te maken. Zo worden o.a. oudere parochianen (80+) van tijd tot tijd opgebeld.
– De Mariakapel is alle dagen van 9.00-18.00 uur open om een kaarsje op te steken, intenties op te schrijven en artikelen voor de voedselbank te brengen. De boekenmolen voor kinderen is daar ook bereikbaar.
– Op werkdagen is er ’s morgens in de pastorie steeds iemand aanwezig, zodat we bereikbaar zijn, ook telefonisch, 030-2935245. Voor noodgevallen is onze noodtelefoon altijd bereikbaar: 06-30511279. Email: info@huiscandominicus.nl en info.dominicus@katholiekutrecht.nl. Voor wie af en toe telefonisch contact wil met leden van de pastoraatsgroep of anderen uit de geloofsgemeenschap, schroom niet te bellen of te mailen.
– Wilt u (een keer) deelnemen aan de dagelijkse lauden (8.00 uur, weekend 8.30 uur) of vespers (18.30 uur), mail dan naar info@huisvandominicus.nl.

Jonge Hemelbestormers online: Over gelovig activisme Donderdag 27 mei, 20.00 uur
Het Huis van Dominicus gaat maandelijks in gesprek met jonge theologen over hun inspiratie en roeping. Op 27 mei is Jasmijn Olk (Den Haag, 1996) te gast. Zij studeerde theologie en religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze was vrijwilliger in Taizé, het sociale restaurant Poverello in Brussel en studeerde aan een Tibetaans boeddhistisch klooster in Nepal. Nu werkt zij bij Stichting DAK (inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat) en de abdij van Berne. In Volzin schrijft ze over inspirerende en eigentijdse activisten. ‘Ik wil weten wat hen drijft, bezint, op de been houdt. Hoe deze jonge mensen vanuit hun idealen de wereld willen en kunnen veranderen.’ In de Jonge Hemelbestormers gaat zij met Erik Borgman in gesprek over gelovig activisme.
De vorige afleveringen zijn ook nog te zien via www.huisvandominicus.nl.

GESPREK

Eind april verscheen de tweede aflevering in de lopende jaargang van ons kerkblad GESPREK. U kunt zich erop abonneren of de PDF-versie bekijken.

Taalles in de huiskamer van het Huis van Dominicus elke dinsdag 10.00-12.00 uur
Met gezamenlijk koffiedrinken, spelletjes doen en verhalen uitwisselen moeten we voorlopig nog even wachten, maar de huiskamer zit niet op slot. In vaste groepjes van twee personen, iedere groep in een eigen ruimte, wordt geoefend met de Nederlandse taal. Ook zijn er koppels die online contact houden. Meer informatie hierover kunt u krijgen van Hermen van Dorp en Josien Folbert .

Dagelijkse getijden in het Huis van Dominicus
Het Huis van Dominicus versterkt met ingang van de Advent haar biddende aanwezigheid te midden van het stedelijk leven. Vanaf de eerste adventszondag wordt in het Huis van Dominicus dagelijks het getijdengebed gebeden. Aan het begin van de dag bidden wij de lauden en aan het einde van de dag de vespers. Er wordt ook gewerkt aan een gebedsmoment op het midden van de dag.

De opzet van lauden en vespers is klassiek. Volgens een vast schema zingen we psalmen en zogenoemde kantieken, dat wil zeggen lofzangen elders uit de Bijbel. Er is een Bijbellezing, er is zeven minuten stilte en we zingen ’s morgens het Benedictus (de lofzang van Zacharias) en ’s avonds het Magnificat (de lofzang van Maria), zoals de traditie wil. Er zijn voorbeden, we bidden het Onzevader en we sluiten af met een gebed om zegen bij het begin en het einde van de dag. De psalmen worden gezongen op eenvoudige tonen. De kantieken worden afwisselend gesproken. De taal is eigentijds.

De getijden zijn toegankelijk voor iedereen die er aan wil deelnemen. Er zijn voor deelnemers mappen beschikbaar met het benodigde materiaal. Kort voor het begin luiden we kort de klok en openen we de deur van de Dominicuskerk aan de Händelstraat. Als het gebed begint, wordt de deur gesloten.

Tijden

Door de week zijn de lauden van 8.00 uur tot 8.30 uur, de vespers van 18.30 uur tot 19.00 uur. Op zaterdag en zondag zijn de lauden een half uur later, van 8.30 uur tot 9.00 uur. De vespers zijn ook dan van 18.30 uur tot 19.00 uur.

Er kunnen wijzigingen zijn, dit wordt dan op deze site aangekondigd. De eerste vespers volgens dit rooster vonden plaats op zaterdagavond 28 november, de vooravond van de eerste zondag van de Advent.

Heb je in principe belangstelling en wil je op de hoogte gehouden worden, mail dan naar info@huisvandominicus.nl. Op de startpagina staan aan de rechterkant de actuele tijden, net als op de pagina voor het getijdengebed.

Doneren voor het Huis van Dominicus
Zoals u weet, gebeurt er in het Huis van Dominicus veel meer dan de gebruikelijke parochieactiviteiten. De bijdrage die wij van de St. Martinusparochie ontvangen dekt niet al deze activiteiten. Zo is er slechts een kleine vergoeding voor muziek en zang. Alle extra kosten worden gefinancierd door de Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (DOM). Behalve subsidies van fondsen, die ervoor zorgen, dat er voor het Huis van Dominicus een coördinator kon worden aangesteld, zijn uw giften van groot belang.
U kunt doneren op bankrekening NL12 INGB 0005 3320 88 t.n.v. Stichting DOM Utrecht. 

Gastvrouwen/-heren weer present
Onze gastvrouwen en -heren blijven aanwezig. Zij zullen telefoontjes aannemen en voor wie aanbelt is er koffie/thee en een praatje.
Helaas kunnen in de gastenkamer maar twee personen op anderhalve meter zitten. Bij meer bezoekers zal er uitgeweken worden naar andere (grotere) ruimtes.

Logo Huis van Dominicus, maart 2019

Op de website van het Huis van Dominicus, www.huisvandominicus.nl staat informatie over alle activiteiten die normaal in de Dominicus plaatsvinden. Verder staan er nieuwsberichten en teksten ter inspiratie, met name de wekelijkse column Tekenen in de tijd door Erik Borgman.
Er zijn normaliter veel doorlopende activiteiten:
– Meditatiecursus – elke derde dinsdag van de maand
– Huiskamer van Dominicus: Koffie met verhalen – elke dinsdag 10-12 uur
– Wereldwake – elke vrijdagmorgen 10.00 uur – behalve als er een Eerste Vrijdagviering is
– Zondagavondvespers – elke derde zondag van de maand – behalve in december en ‘s zomers
– Bijbelleerhuis – elke derde donderdagavond van de maand
– Leesgroep – elke eerste woensdagavond van de maand (momenteel Groene theologie van Trees van Montfoort)

Al deze activiteiten en nog veel meer zijn te vinden op de website van het Huis van Dominicus. Voor wie niet zo handig is met internet is er altijd ook nog GESPREK, waarin alle activiteiten worden vermeld. Elke week schrijft Erik Borgman een column ter overweging ‘Tekenen in de Tijd’ (te vinden onder de rubriek Inspiratie en onderaan op de homepage). Iedereen is van harte welkom deel te nemen aan de activiteiten.

Jaarverslag 2020 Huis van Dominicus
Op de site www.huisvandominicus.nl is het jaarverslag 2020 geplaatst. Dit jaarverslag is met de jaarrekening van de Stichting DOM ook te vinden op de site www.dominicaansmiddennederland.nl .

Tussentijds Magazine – Juni 2021
De aflevering voor juni 2021 van Tussentijds, het blad voor katholiek Utrecht, is verschenen. Eerdere nummers vindt u online op de website van Katholiek Utrecht.

Nieuwsbrief van de samenwerkende Utrechtse parochies
Vanaf eind november 2017 verschijnt er een nieuwe wekelijkse nieuwsbrief vanuit de drie samenwerkende Utrechtse parochies. Via de website van Katholiek Utrecht kunt u zich abonneren op de digitale versie ervan. Hier de aflevering voor week 34 en 35 (PDF).

Nieuws uit andere kerken vindt u op de website www.katholiekutrecht.nl van de drie samenwerkende parochies in de stad Utrecht.

Leesrek
Graag attenderen wij u op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.

Er is een aparte pagina over de online-vieringen die van eind maart tot eind juni 2020 plaatsvonden.

Kom gerust door de week tussen 9.00 en 12.00 uur een kopje koffie/thee drinken.
Elke vrijdag is er om 10.30 uur inloop in de kapittelzaal.
Onze gastheren/gastdames ontvangen iedereen gastvrij!