Mededelingen

Vanaf 13 maart zijn alle vieringen en activiteiten tot en met Pinksteren (31 mei) afgelast in verband met de bestrijding van het coronavirus.

Er is een aparte pagina over de online-vieringen. We reiken u hier graag een aantal ordes van dienst aan voor de oecumenische vespers in de Veertigdagentijd rond het thema Sta op!:

woensdag 4 maart: Hagar en Ismäel – voorganger: Magda de Jong
woensdag 11 maart: Thalita koemi (Meisje, sta op) – voorganger: Josien Folbert
woensdag 25 maart: Elia en de engel – voorganger: Pia Wagenaar

Zie voor activiteiten verder onze activiteitenagenda en de site van het Huis van Dominicus.

Vastenactie 2020
Het thema van de Vastenactie is ditmaal “Werken aan je toekomst”.
Hierbij wordt aandacht gevraagd voor beroepsopleidingen wereldwijd in de derde wereldlanden. Een goede opleiding is de sleutel voor een betere toekomst!
De diverse initiatieven worden door de lokale bevolking aangedragen en samen met ondersteuning van Vastenactie gerealiseerd.
De begeleiding wordt veelal gedaan door kloosterzusters en broeders.
Een goed voorbeeld is het verhaal van Patrick uit Zambia, door het initiatief van de Zusters van het Heilig Hart. Bij hen kreeg hij een opleiding tot kleermaker, en runt hij nu zijn eigen naaiatelier, waar voornamelijk gehandicapten medemensen de opleiding krijgen die hijzelf heeft genoten. Zo leren zij ook in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Zo werkt Vastenactie!
Vastenactie steunt wereldwijd 70 projecten waarvan er een aantal op hun website staan. Van harte aanbevolen!

U kunt aan deze Vastenactie bijdragen met een gift over te maken op: IBAN NL12 INGB 0001 7269 86 t.n.v. Missiefonds St Dominicusparochie o.v.v.Vastenactie 2020. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

MOV-groep Dominicuskerk

 

Logo Huis van Dominicus, maart 2019

Op de website van het Huis van Dominicus, www.huisvandominicus.nl staat informatie over alle activiteiten die in de Dominicus plaatsvinden. Verder staan er nieuwsberichten en teksten ter inspiratie, met name de wekelijkse column Tekenen in de tijd door Erik Borgman. Ook is er een video te zien van de muzikale rondgang in de Dominicuskerk op Culturele Zondag van 14 april.
Er zijn normaliter veel doorlopende activiteiten:
– Meditatiecursus elke derde dinsdag van de maand
– Wereldwake elke vrijdagmorgen 10.00 uur – behalve als er een Eerste Vrijdagviering is
– Zondagavondzang elke derde zondag van de maand – behalve in december en ‘s zomers
– Contactmiddagen voor 55-plussers elke derde donderdagmiddag van de maand – behalve in december
– Bijbelleerhuis elke derde donderdagavond van de maand
– Lezen van een boek elke eerste woensdagavond van de maand (momenteel God is een vluchteling van David Dessin)

Al deze activiteiten en nog veel meer zijn te vinden op de website van het Huis van Dominicus. Voor wie niet zo handig is met internet is er altijd ook nog GESPREK, waarin alle activiteiten worden vermeld. Elke week schrijft Erik Borgman een column ter overweging ‘Tekenen in de Tijd’ (te vinden onder de rubriek Inspiratie en onderaan op de homepage). Iedereen is van harte welkom deel te nemen aan de activiteiten.

Pauselijke zegen ‘Urbi et urbi’op vrijdag 27 maart
Op de website van Katholiek Utrecht kunt u de tekst nalezen die paus Franciscus uitsprak bij zijn speciale zegen voor stad en wereld. De beelden van het lege Sint Pietersplein met zwaailichten aan de stadskant maakten diepe indruk. Deze overweging is het nalezen meer dan waard, het is een woord van bemoediging van een gelovig mens voor alle mensen tijdens de coronavirus.

Tussentijds Magazine – Pinksteren 2020
De aflevering voor Pinksteren 2020 van Tussentijds, het blad voor katholiek Utrecht, is verschenen. Eerdere nummers vindt u online bij Katholiek Utrecht.

Nieuwsbrief van de samenwerkende Utrechtse parochies
Vanaf eind november 2017 verschijnt er een nieuwe wekelijkse nieuwsbrief vanuit de drie samenwerkende Utrechtse parochies. Via de website van Katholiek Utrecht kunt u zich abonneren op de digitale versie ervan. Hier de actuele versie voor week 19.

Verder is er de website www.katholiekutrecht.nl van de drie samenwerkende parochies in de stad Utrecht.

Leesrek
Graag attenderen wij u op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.

Kom gerust door de week tussen 9.00 en 12.00 uur een kopje koffie/thee drinken.
Elke vrijdag is er om 10.30 uur inloop in de kapittelzaal.
Onze gastheren/gastdames ontvangen iedereen gastvrij!