Mededelingen

Mededelingen
25 september-2 oktober 2022

Dinsdag 20 september, 9.30 uur: WereldWake
Voorgangers: Leny Beemer en Erik Borgman

Zondag 25 september, Zesentwintigste Zondag door het jaar, 10.00 uur: Oecumenische Vredesviering in Dominicuskerk
Voorgangers: ds. Mariska van Beusichem (PGU-West), Michiel Kersemaekers (Antoniuskerk), Leny Beemer (lekendominicaan Dominicuskerk)
Zang: Amor Vincit o.l.v. Michiel van Laarhoven
Koster: Paul van Brakel
Bloemen: Anita Vermeire
Koffie: Jacqueline van Alsemgeest

Volgende week

Dinsdag 27 september, 9.30 uur: WereldWake
Voorgangers: Josien Folbert en Hermen van Dorp

Zondag 2 oktober, Zevenentwintigste Zondag door het jaar, 10.00 uur: Bid & Breakfast
Voorgangers: Mirjam Meuwese en Petra Aben
Lector: Nienke Hissink
Muziek: Ank Rinzema
Koster: Hans Wiegers
Bloemen: Hanneke van Dijk
Koffie: Arie Hollart

Toelichting vieringen

– De Mariakapel is alle dagen van 9.00-18.00 uur open om een kaarsje op te steken, intenties op te schrijven en artikelen voor de voedselbank te brengen. De boekenmolen voor kinderen is daar ook bereikbaar.
– Elke eerste zondag van de maand om 10.00 uur viering van Bid & Breakfast
– Elke derde zondag van de maand om 10.00 uur viering van Zang & Licht
– Elke tweede en vierde (ook vijfde) zondag van de maand om 10.00 uur viering van Woord & Communie
– Elke eerste vrijdag van de maand om 10.00 uur viering van Woord & Communie
– Alle overige vrijdagen om 10.00 uur Wereldwake –  zomperpauze 22 juli eind augustus

WereldWake op dinsdag
De WereldWake, die de afgelopen jaren op vrijdag was, wordt verplaatst naar dinsdag en begint voortaan om 9.30 uur. Zo is het gemakkelijker voor migranten die de Huiskamer bezoeken, om mee te doen. Tijdens de WereldWake staan we stil bij wat er in de wereld gebeurt.

Activiteiten

Logo Huis van Dominicus, maart 2019

Op de website van het Huis van Dominicus, www.huisvandominicus.nl staat informatie over alle activiteiten die normaal in de Dominicus plaatsvinden. Verder staan er nieuwsberichten en teksten ter inspiratie, met name de wekelijkse column Tekenen in de tijd door Erik Borgman.
Er zijn weer veel doorlopende activiteiten:
– Meditatiecursus – elke derde dinsdag van de maand
– Huiskamer van Dominicus: Koffie met verhalen – elke dinsdag 10-12 uur
– Wereldwake – elke vrijdagmorgen 10.00 uur – behalve als er een Eerste Vrijdagviering is
– Bijbelleerhuis – elke derde donderdagavond van de maand

Al deze activiteiten en nog veel meer zijn te vinden op de website van het Huis van Dominicus. Voor wie niet zo handig is met internet is er altijd ook nog GESPREK, waarin alle activiteiten worden vermeld. Elke week schrijft Erik Borgman een column ter overweging ‘Tekenen in de Tijd’ (te vinden onder de rubriek Inspiratie en onderaan op de homepage). Iedereen is van harte welkom deel te nemen aan de activiteiten.

Utrecht Lezing door Charlotte Broer en Martin de Bruijn
Woensdag 28 september, 14.00-16.00 uur
Toen keizer Hendrik V op 2 juni 1122 de Utrechtse stadsrechten bevestigde en er enkele nieuwe aan toevoegde, had de stad al een lange geschiedenis achter de rug. Naast de bisschop en de geestelijkheid van de vijf kapittels deden ook de edelen, adellijke dienstlieden en kooplui zich steeds meer gelden. In 1122 leidden de belangentegenstellingen tot conflicten. Daarom kwam keizer Hendrik V met keizerin Mathilde en hun hofhouding naar Utrecht om orde op zaken stellen. De Utrecht Lezing gaat over deze gebeurtenissen en de gevolgen.
Plaats: Dominicuskerk
Vervolg: 26 oktober Ruben van Gogh over stadsdichters; 23 november Ingrid Gaasterland over kerststallen
Kosten: € 7,50 / U-pas €5,– (incl. consumptie)
Aanmelden: info@huisvandominicus.nl

Leesgroep rond Etty Hillesum
Donderdag 29 september, 20.00-22.00 uur
Op 22 september verschijnt de langverwachte biografie van Etty Hillesum. Judith Koelemeijer werpt hierin een nieuw licht op Etty’s jeugd in Deventer, studententijd, vrienden en liefdes, de oorlogsjaren in Amsterdam, Westerbork en Auschwitz. Etty besloot niet onder te duiken: ze wilde het lot van haar volk delen. Hoe kwam ze daartoe? Onder leiding van Frank de Munnik lezen we in vier avonden het boek en delen onze ervaringen. Frank is docent aan de HKU Utrechts Conservatorium, buurtgenoot en verwoed lezer.
Plaats: refter, Palestrinastraat 1

Trainingsdag voor zangers en zanggroepjes
Zaterdag 1 oktober, 9.30-12.30 uur

Sonja Roskamp, een bekende zangpedagoog en koordirigent binnen de RK-Kerk, geeft een workshop voor zangers die alleen of in kleine groepjes willen optreden bij de vieringen, ter ondersteuning van de samenzang. Er wordt met name gewerkt aan zelfstandig(er) zingen, vertrouwen in de stem en stemvorming. De workshop is toegankelijk voor de zangers van alle geloofsgemeenschappen.
Plaats: Dominicuskerk
Toegang: gratis
Aanmelden: vóór 27 september via info@huisvandominicus.nl

Let Beauty Awake – najaarsconcert 2
Zondag 9 oktober, 16.00 uur

Sopraan Esther Putter en pianiste Jacomijn Puite vertolken liederen van Roger Quilter, Gerald Finzi, Ralph Vaughan Williams en Leonard Bernstein. De titel van het liedrecital is een oproep. Een oproep om in de samenleving die voor grote opgaven staat, schoonheid te zoeken en, waar mogelijk, schoonheid toe te voegen. Jonathan Boxer zal enkele van de gedichten voordragen en toelichten.
Plaats: binnentuin Dominicuskerk
Kaarten: volwassenen € 12,50/U-pas en kinderen € 5,–
Vervolg: 13 november, hoogtepunten uit de klassieke muziek
Aanmelden: info@huisvandominicus.nl

Jonge hemelbestormers online: Bram Kalkman
In Jonge hemelbestormers gaat Erik Borgman in gesprek met een jonge theoloog over zijn of haar inspiratie en roeping, verlangen en ambitie. Erik Borgman praat deze maand met Bram Kalkman. Bram is een van de auteurs van het boek ‘Onzeker weten’ dat onlangs is verschenen. In dit boek wordt een radicale theologie naar voren gebracht die af wil van zekerheden en juist het onzekere van het leven en geloof wil belichten. De video is vanaf 15 juni online te zien op YouTubekanaal van het huis van Dominicus.

Oproep hulp aan vluchtelingen Oekraïne
Alle locaties van de St. Martinusparochie zijn opgeroepen hetzij aan te sluiten bij bestaande acties, hetzij zelf dagopvang te regelen op eigen locatie. In het Huis van Dominicus organiseren Tineke Westerwaal en Carlijn (HKU student) een Art Club met Oekraïense kinderen, die momenteel in de Blend wonen. Ook andere Oekraïense kinderen die in Utrecht-West zijn opgevangen, zijn welkom Deze club wordt elke donderdagmiddag 15.00 uur gehouden in ruimtes van de het Huis van Dominicus. Ook ouders, die meekomen zijn van harte welkom. Desgewenst zijn dan voor hen taallessen mogelijk.

Omzien naar elkaar
Met het verstrijken van de jaren zien we, dat onze ouderen geleidelijk meer aan huis gebonden raken of naar een zorgcentrum verhuizen, zeker in deze coronatijd. We proberen zoveel als mogelijk met meerdere vrijwilligers uit onze gemeenschap deze ouderen te bezoeken, communie te brengen en desgewenst bij ze te bidden. Dat wordt zeer gewaardeerd. We proberen die zorg en aandacht voort te zetten, maar het zou fijn zijn, als er wat versterking komt. Er zijn gebedenboekjes voor zieken en voor bij de communie gemaakt, waaruit geput kan worden. De ervaring leert, dat het niet alleen voor de bezochte oudere een weldaad is, maar ook voor de bezoeker. Als je op dit terrein iets wilt doen, meld je dan op pastoraatsgroep.dominicus@katholiekutrecht.nl of neem telefonisch contact op: 030-2935245, of rechtstreeks met Leny Beemer 06-83224647 of met Hans Wiegers 030-2949730.

Ruimte van hoop
Met Pasen 2021 is de website www.ruimtevanhoop.net online gegaan. De site Ruimte van Hoop is als virtuele ruimte ontstaan in het verlengde van het initiatief van het Huis van Dominicus om na te denken en actie te ondernemen voor mensen die in hun leven zijn vastgelopen, of in een burn-out zijn beland. Betrokken mensen vertellen op de site hun verhalen. Er zijn ook podcasts waarin verhalen zijn te beluisteren.

GESPREK
Begin september verscheen de derde aflevering in de lopende jaargang van ons kerkblad GESPREK, Via deze link kunt u GESPREK als PDF downloaden.

Dagelijkse getijden in het Huis van Dominicus
Het Huis van Dominicus versterkt met ingang van de Advent haar biddende aanwezigheid te midden van het stedelijk leven. Vanaf de eerste adventszondag wordt in het Huis van Dominicus dagelijks het getijdengebed gebeden. Aan het begin van de dag bidden wij de lauden en aan het einde van de dag de vespers. Er wordt ook gewerkt aan een gebedsmoment op het midden van de dag.

De opzet van lauden en vespers is klassiek. Volgens een vast schema zingen we psalmen en zogenoemde kantieken, dat wil zeggen lofzangen elders uit de Bijbel. Er is een Bijbellezing, er is zeven minuten stilte en we zingen ’s morgens het Benedictus (de lofzang van Zacharias) en ’s avonds het Magnificat (de lofzang van Maria), zoals de traditie wil. Er zijn voorbeden, we bidden het Onzevader en we sluiten af met een gebed om zegen bij het begin en het einde van de dag. De psalmen worden gezongen op eenvoudige tonen. De kantieken worden afwisselend gesproken. De taal is eigentijds.

De getijden zijn toegankelijk voor iedereen die er aan wil deelnemen. Er zijn voor deelnemers mappen beschikbaar met het benodigde materiaal. Kort voor het begin luiden we kort de klok en openen we de deur van de Dominicuskerk aan de Händelstraat. Als het gebed begint, wordt de deur gesloten.

Tijden

Door de week zijn de lauden van 8.00 uur tot 8.30 uur, de vespers van 18.30 uur tot 19.00 uur. Op zaterdag en zondag zijn de lauden een half uur later, van 8.30 uur tot 9.00 uur. De vespers zijn ook dan van 18.30 uur tot 19.00 uur.

Er kunnen wijzigingen zijn, dit wordt dan op deze site aangekondigd. De eerste vespers volgens dit rooster vonden plaats op zaterdagavond 28 november, de vooravond van de eerste zondag van de Advent.

Heb je in principe belangstelling en wil je op de hoogte gehouden worden, mail dan naar info@huisvandominicus.nl. Op de startpagina staan aan de rechterkant de actuele tijden, net als op de pagina voor het getijdengebed.

Doneren voor het Huis van Dominicus
Zoals u weet, gebeurt er in het Huis van Dominicus veel meer dan de gebruikelijke parochieactiviteiten. De bijdrage die wij van de St. Martinusparochie ontvangen dekt niet al deze activiteiten. Zo is er slechts een kleine vergoeding voor muziek en zang. Alle extra kosten worden gefinancierd door de Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (DOM). Behalve subsidies van fondsen, die ervoor zorgen, dat er voor het Huis van Dominicus een coördinator kon worden aangesteld, zijn uw giften van groot belang.
U kunt doneren op bankrekening NL12 INGB 0005 3320 88 t.n.v. Stichting DOM Utrecht.

Gastvrouwen/-heren weer present
Op werkdagen is er ’s morgens in de pastorie steeds iemand aanwezig, zodat we bereikbaar zijn, ook telefonisch, 030-2935245. Voor noodgevallen is onze noodtelefoon altijd bereikbaar: 06-30511279. Email: info@huiscandominicus.nl en info.dominicus@katholiekutrecht.nl. Voor wie af en toe telefonisch contact wil met leden van de pastoraatsgroep of anderen uit de geloofsgemeenschap, schroom niet te bellen of te mailen.

Jaarverslag 2021 Huis van Dominicus
Op de site www.huisvandominicus.nl is het jaarverslag 2021 geplaatst. Dit jaarverslag is van de Stichting DOM ook te vinden op de site www.dominicaansmiddennederland.nl .

MARTINUS+ – september 2022
De aflevering voor september 2022 van Martinus+, het blad voor katholiek Utrecht, is verschenen. Eerdere nummers vindt u online op de website van Katholiek Utrecht.

Aartsbisdom Utrecht in 2023 voor vijfde keer naar Lourdes – Lustrumbedevaart
Tussen 29 april en 6 mei 2023 wordt in het aartsbidom voor de vijfde keer een bedevaart georganiseerd naar Lourdes, een lustrum dus. Vicaris Ronald Cornelissen van Deventer zal de bedevaart begeleiden. Door corona kon deze bedevaart tot tweemaal toe niet doorgaan. Hopelijk kan deze in 2023 nu wel doorgaan.
De komende maanden wordt meer bekend gemaakt over deze vijfde bisdombedevaart naar Lourdes.

Nieuwsbrief van de samenwerkende Utrechtse parochies
Vanaf eind november 2017 verschijnt er een nieuwe wekelijkse nieuwsbrief vanuit de drie samenwerkende Utrechtse parochies. Via de website van Katholiek Utrecht kunt u zich abonneren op de digitale versie ervan.

Nieuws uit andere kerken vindt u op de website www.katholiekutrecht.nl van de Sint-Martinusparochie in de stad Utrecht.

Leesrek
Graag attenderen wij u op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.

Er is een aparte pagina over de online-vieringen die van eind maart tot eind juni 2020 en in het najaar van 2020 plaatsvonden.

Kom gerust door de week tussen 9.00 en 12.00 uur een kopje koffie/thee drinken.
Elke vrijdag is er om 10.30 uur inloop in de kapittelzaal.
Onze gastheren/gastdames ontvangen iedereen gastvrij!