Mededelingen

Mededelingen van de week nr. 645
20 januari 2019
Week van Gebed voor de Eenheid van de christenen

Zondag 20 januari, Week van Gebed voor de eenheid van de kerken, 10.00 uur: Oecumenische viering in de Antoniuskerk
Voorgangers: Erik Borgman (Dominicus), Pia Wagenaar (Antonius), Josien Folbert (PKU-West)

Zondag 20 januari, Tweede Zondag door het jaar, 17.30 uur: Zondagavondzang – vespers met gezangen van André Gouzes, dominicaan
Voorgangers: Team Andreascommuniteit
Zang: Schola Dominicana o.l.v. Leny Beemer
Koster: Frans van Heijningen

16.00 uur: Open repetitie Schola Dominicana. Na afloop ontmoeting in kapel met drankje en knabbel.

Volgende week
Zondag 27 januari, Feest Thomas van Aquino o.p., 10.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: Jozef Essing, Dominicaan
Lector: Anita Vermeire
Zang: Lieneke de Klerk, cantor
Begeleiding: Marcel Voorhoeve
Koster: Frans Middelham
Misdienaars: Nienke en Tchinosole

Voor uw agenda
Donderdag 17 januari, 19.30 uur: Dominicus Bijbelleerhuis, met Henk Jongerius o.p.
Zaterdag 19 januari, 9.30 uur: Extra repetitie Schola Dominicana voor de Zondagavondzang

Maandag 21 januari, 20.00 uur: Dominicus Locatieraad
Dinsdag 22 januari, 20.00 uur: Repetitie Weerklank
Dinsdag 22 januari, 20.00 uur: Informatie parochiebestuur visie op fusie
Donderdag 24 januari, 20.00 uur: Werkgroep Liturgisch Beleid

Zaterdag 16 februari, 9.30-12.30 uur: Trainingsdag voorgangers en lectoren, met Ank Rinzema en Leny Beemer

Zaterdag 16 maart, 8.30 uur: Wandeltocht naar de Stille Omgang in Amsterdam

Alle vrijdagen is er om 10.30 uur inloop met koffie en thee in de kapittelzaal.

Werkgroep Liturgisch Beleid (WLB)
Al jarenlang hebben we een werkgroep, die zich buigt over het liturgisch beleid in onze gemeenschap en daartoe voorstellen formuleert, die vervolgens weer in het Groot Liturgisch Beraad (GLB) worden besproken. In de WLB zitten Erik Borgman, Ank Rinzema, Leny Beemer en Boudewijn van Maanen. In het GLB zitten vertegenwoordigers van alle liturgische werkgroepen (voorgangers, koren, kosters, lectoren, cantors, begeleiders, bloemverzorgers, coördinatie misdienaars). We gaan weer terugblikken op vorig seizoen en maken plannen voor komend seizoen (o.a. Veertigdagentijd, Goede Week, Pasen, Pinksteren…) met alle praktische zaken, die erbij komen. Leny Beemer maakt meestal een protocol, zodat iedereen weet wat de bedoeling is. Het rooster voor alle vieringen tot aan september is al vastgesteld.
Er wordt veel werk verzet om de vieringen inspirerend en verzorgd te maken. En de rest is genade… Dank voor de grote inzet van velen!!

Vaandel Utrechtse Derde Orde van Dominicus
De Utrechtse Andreascommuniteit van lekendominicanen, beheerder van de Stichting DOM (Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland) heeft vanuit de Antoniuskerk het vaandel gekregen van de Utrechtse (voormalig) Derde Orde van Dominicus. Het vaandel is een historisch stuk, heel fraai vormgegeven, maar wel enigszins versleten (het hangt momenteel tijdelijk in de Dominicuskerk met een beschermende doek erover). We willen het graag laten restaureren en conserveren in de hoop, dat we dit kunnen bekostigen. Uw bijdragen worden zeer op prijs gesteld. En zoals we weten, niet alleen voor dit vaandel! U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening: NL12 INGB 0005 3320 88 t.n.v. Sitching DOM Utrecht, o.v.v. Vaandel Huis van Dominicus.

Informatie bijeenkomsten bestuur Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht (SPKU)
In verband met de aanstaande fusie van de drie samenwerkende parochies Katholiek Utrecht wil het bestuur alle parochianen daarover en over toekomstig beleid informeren. Daartoe is er nog twee keer gelegenheid een bijeenkomst bij te wonen, en wel op:
Dinsdag 15 januari 2019 om 20:00 uur in de Rafaëlkerk
Dinsdag 22 januari 2019 om 20:00 uur in het Bonifatiushuis (Nieuwe Gracht)

Wereldwake tot Pasen verdaagd
De gebruikelijke wereldwake elke vrijdag om 10.00 uur is door allerlei omstandigheden een poosje stopgezet. Na Pasen wordt deze wake weer opgepakt, mogelijk in een iets andere vorm.
De Eerste Vrijdagvieringen elke maand gaan gewoon door.

Dominicus Bijbelleerhuis
We vervolgen onze bijbelleerhuizen rond het evangelie van Matteüs onder de bezielende leiding van pater Henk Jongerius o.p.. De bijeenkomsten zijn op vervolgt elke derde donderdag van de maand 19.30-21.30 uur. De eerstvolgende leerhuisavond is op donderdag 17 januari 2019. Zeer boeiend!! Iedereen is weer van harte welkom aan te sluiten. Wel graag aanmelden bij secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl. Er wordt een vergoeding gevraagd (€ 5,– per avond).

Open Dominicus Leesgroep leest ‘Gaudete et exultate – Verheugt u en juicht’
Op elke eerste dinsdagavond van de maand komt de leesgroep bijeen. Met ingang van 5 februari 2019 is er een nieuwe start van de Dominicus Leesgroep. We lezen gedurende zes bijeenkomsten de prachtige exhortatie van paus Franciscus, Gaudete et exultate. Iedereen kan zich dan weer aanmelden om mee te doen bij secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl. U kunt met vragen over de leesgroep terecht bij Leny Beemer, lenybeemer@kpnmail.nl.

Kerknet publiceert vertaling pauselijke brief over seksueel misbruik
Op 20 augustus verscheen een brief van paus Franciscus over seksueel misbruik binnen de Katholieke kerk. In niet mis te verstane woorden neemt hij hiertegen stelling. Op de site van het Belgische Kerknet vindt u een Nederlandse vertaling van deze belangrijke en indringende brief.

Huis van Dominicus heeft ANBI-status
Goed nieuws voor allen, die doneren (en hebben gedoneerd) aan de Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (DOM). Met terugwerkende kracht over het jaar 2017 heeft de stichting de ANBI-status gekregen voor onbepaalde tijd. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, omdat deze stichting de dragende kracht is voor de toekomst van het Huis van Dominicus, waar wij als geloofsgemeenschap deel van uitmaken.
Donaties zijn belangrijk ook voor de voortgang van onze vieringen en overige activiteiten vanuit de geloofsgemeenschap. Denkt u maar aan de professionele muzikale ondersteuning, die we dankzij giften kunnen waarborgen. Graag dus uw giften overmaken op rekeningnummer NL12 INGB 0005 3320 88 ten name van Stichting DOM Utrecht.

Tussentijds Magazine januari 2019
Het januarinummer van Tussentijds, het blad voor katholiek Utrecht, is verschenen. Eerdere nummers vindt u online bij Katholiek Utrecht.

Nieuwsbrieven van de Utrechtse parochies
Vanaf eind november 2017 verschijnt er een nieuwe wekelijkse nieuwsbrief vanuit de drie samenwerkende Utrechtse parochies. U kunt de gezamenlijke nieuwsbrief voor de komende week hier als PDF downloaden.

Daarnaast verscheen wekelijks tot eind mei 2018 voor de Sint Ludgerusparochie Ludgerus Actueel. Veel dank aan de redacteuren voor hun inzet!

Verder is er de website www.katholiekutrecht.nl van de drie samenwerkende parochies in de stad Utrecht.

Leesrek
Graag maken wij u attent op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.

Kom gerust door de week tussen 9.00 en 12.00 uur een kopje koffie/thee drinken.
Elke vrijdag is er om 10.30 uur inloop in de kapittelzaal.
Onze gastheren/gastdames ontvangen iedereen gastvrij!