Mededelingen

Mededelingen nr. 708
25 oktober 2020

N.B. Er mogen bij vieringen voorlopig slechts dertig mensen aanwezig zijn, dus graag vooraf aanmelden via info@huisvandominicus.nl of telefonisch op weekdagen, tel. 030-2935245 (9.00-12.00 uur). Kom op tijd in verband met het noteren van namen op de presentielijst.

Zondag 25 oktober

Vrijdag 23 oktober, 9.40 uur: Rozenkransgebed in kapel
Vrijdag 23 oktober, 10.00 uur: Wereldwake; voorganger: Erik Borgman

Zondag 25 oktober, Dertigste Zondag door het jaar, 10.00 uur: Viering van Woord en Gebed
Voorganger: Erik Borgman, lekendominicaan
Lector: Walter Wernekinck
Zang: Lieneke de Klerk, cantor
Begeleiding: Maarten Roos
Koster: Paul van Brakel
Bloemen: Anita Vermeire
Ontvangst: Jacqueline Alsemgeest en Walter Wernekinck

Ons gebed wordt gevraagd voor:

Riet van Gent, Johan Schroër, Hans Beemer, Thea Veldkamp en Maarten

Volgende weken

Vrijdag 30 oktober, 9.40 uur: Rozenkransgebed in kapel
Vrijdag 30 oktober, 10.00 uur: Wereldwake; voorgangers: Josien Folbert en Hermen van Dorp

Zondag 1 november, Allerheiligen. 10.00 uur: Viering van Woord en Gebed
Voorganger: Baptiste Tuin, dominicanes
Lector: Boudewijn van Maanen
Cantor: Otto Vervaart
Begeleiding: Marcel Voorhoeve
Koster: Hans Wiegers, assistentie: Mariëtte van Ballegooij, Jacqueline Neefjes
Bloemen: Anita Vermeire
Ontvangst: Ans Zegers en Will Kuijpers

Maandag 2 november, Allerzielen – Twee vieringen: 15.30 en 19.00 uur
15.30 uur: Gedachtenisviering 1 ‘De Naam blijft’
Voorgangers: Magda de Jong en Leny Beemer, met medewerking van SENS uitvaarten
Zang: Vocaal Kwartet
Begeleiding: Marcel Bruins
Koster:Hans Wiegers, assistentie: Mariëtte van Ballegooij, Jacqueline Neefjes
Ontvangst: SENS uitvaarten

19.00 uur: Gedachtenisviering 2 ‘De Naam blijft’
Voorgangers: Magda de Jong en Leny Beemer, met medewerking van SENS uitvaarten
Zang: Vocaal Kwartet OCULUS
Begeleiding: Marcel Bruins
Koster:Hans Wiegers, assistentie: Mariëtte van Ballegooij, Jacqueline Neefjes
Ontvangst: SENS uitvaarten

Voor uw agenda

Dinsdag 20 oktober, 10.00-12.00 uur: Huiskamerproject
Dinsdag 20 oktober, 20.00-21.30 uur: Christelijke meditatie met Marian Geurtsen
Donderdag 22 oktober, 20.00-21.30 uur: Groot Liturgisch Beraad

Dinsdag 27 oktober, 10.00-12.00 uur: Huiskamerproject
Woensdag 28 oktober, 20.00-21.30 uur: Leesgroep II ‘Groene theologie’ gaat niet door!

Dinsdag 20 oktober, 20.00-21.30 uur: Meditatiecursus ‘Kwetsbaarheid’ met Marian Geurtsen
Mediteren is op de eerste plaats oefenen in stilte en daarin komt alles met alles in harmonie. We maken gebruik van onder meer stiltemeditatie, tekstmeditatie, Bijbelse meditatie, muziekmeditatie, beeldmeditatie en loopmeditatie. Iedere avond draait om een ander aspect van ‘kwetsbaarheid’. Deze basiscursus wordt gegeven door theoloog en mediatiebegeleider Marian Geurtsen.
Locatie: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1
Vervolgdata: iedere derde dinsdag van de maand
Kosten: per avond: € 15,– (pinnen of contant betalen)
Aanmelden: info@huisvandominicus.nl (ook voor informatie)

2 november 15.30 en 19.00 uur: edachtenisviering Allerzielen
Vanwege corona en de beperking tot 30 deelnemers per viering is besloten om ook ’s middags 15.30 uur een viering te houden, zodat iedereen die dat wil, hun geliefde doden kunnen komen gedenken.
We noemen namen van wie afgelopen jaar is overleden. Ook kan iedereen bij binnenkomst namen opschrijven van dierbaren, die gestorven zijn. Deze worden dan ook genoemd tijdens het lichtritueel.
Vanwege corona kunt u niet zelf naar voren komen om een lichtje op te steken bij het noemen van de naam van uw geliefde dode(n), maar dat zullen anderen voor u doen. Als de naam wordt genoemd kunt u gaan staan. We zijn dankbaar dat ook dit jaar SENS uitvaarten meewerkt aan de vieringen, evenals het Vocaal Kwartet OCULUS met hun prachtige en sfeervolle zang. Aanmelden nodig vanwege corona met vermelding voorkeurstijd (15.30 of 19.00 uur) bij info@huisvandominicus.nl of door de week ’s morgens van 9.00-12.00 uur via telefoon 030-2935245. Weet u welkom!

Elke vrijdagmorgen in de oktobermaand 9.40 uur Rozenkransgebed in de kapel
Het bidden van de rozenkrans is een oude dominicaanse traditie, die we tot nu toe ook in de Dominicuskerk steeds hebben doorgezet. Dat doen we ook nu weer in de oktobermaand-rozenkransmaand elke vrijdagmorgen om 9.40 uur in de kapel.
Speciaal voor de rozenkransmaand oktober hebben we een kaart verspreid met een mooie afbeelding van Dominicus, die volgens de legende, de rozenkrans krijgt aangereikt door Maria, met een mooi gebed.

Wereldwake op vrijdagmorgen
Elke vrijdagmorgen (behalve de 1e Vrijdag van de maand) is er om 10.00 uur een wereldwake achter in de kerk. Wat ruimer zittend dan we gewend zijn (vanwege corona) rondom een wereldkaart spreken we biddend onze zorgen uit om wat er in de wereld gebeurt. We luisteren naar enkele teksten en naar muziek, en we plaatsen lichtjes op de wereldkaart op plekken, die we bijzonder aandacht willen geven.

Huiskamer van Dominicus elke dinsdagmorgen
In Oog in Al wonen mensen vanuit verschillende werelddelen; een groot deel van hen woon in het AZC of komen bij de Noodopvang. Om al deze werelden bij elkaar te brengen is er elke dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur gelegenheid in de Refter van het Huis van Dominicus om elkaar te ontmoeten, koffie te drinken, Nederlands te oefenen, verhalen uit te wisselen of samen een spelletje te doen. Wil je behalve als bezoeker als vrijwilliger meedoen? Vooral om mensen Nederlands te leren. Neem dan contact op met Hermen van Dorp (Huis van Dominicus), tel. 06 122 40 600, e-mail hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl.
N.B. Aanmelden vooraf als je wilt komen vanwege het coronavirus!

Gastvrouwen/-heren weer present
Nu de coronamaatregelen iets versoepelen zullen ook onze gastvrouwen en -heren weer aanwezig zijn met ingang van juli 2020. Zij zullen telefoontjes aannemen en voor wie aanbelt is er koffie/thee en een praatje.
Helaas kunnen in de gastenkamer maar twee personen op anderhalve meter zitten. Bij meer bezoekers zal er uitgeweken worden naar andere (grotere) ruimtes, die beschikbaar zijn.

Logo Huis van Dominicus, maart 2019

Op de website van het Huis van Dominicus, www.huisvandominicus.nl staat informatie over alle activiteiten die normaal in de Dominicus plaatsvinden. Verder staan er nieuwsberichten en teksten ter inspiratie, met name de wekelijkse column Tekenen in de tijd door Erik Borgman.
Er zijn weer veel doorlopende activiteiten:
– Meditatiecursus – elke derde dinsdag van de maand
– Huiskamer van Dominicus: Koffie met verhalen – elke dinsdag 10-12 uur
– Wereldwake elke vrijdagmorgen 10.00 uur – behalve als er een Eerste Vrijdagviering is
– Zondagavondvespers – elke derde zondag van de maand – behalve in december en ‘s zomers
– Contactmiddagen voor 55-plussers – elke derde donderdagmiddag van de maand – behalve in december
– Bijbelleerhuis – elke derde donderdagavond van de maand
– Leesgroep – elke eerste woensdagavond van de maand (momenteel Groene theologie van Trees van Montfoort)

Al deze activiteiten en nog veel meer zijn te vinden op de website van het Huis van Dominicus. Voor wie niet zo handig is met internet is er altijd ook nog GESPREK, waarin alle activiteiten worden vermeld. Elke week schrijft Erik Borgman een column ter overweging ‘Tekenen in de Tijd’ (te vinden onder de rubriek Inspiratie en onderaan op de homepage). Iedereen is van harte welkom deel te nemen aan de activiteiten.

Tussentijds Magazine – October 2020
De aflevering voor october 2020 van Tussentijds, het blad voor katholiek Utrecht, is verschenen. Eerdere nummers vindt u online op de website van Katholiek Utrecht.

Nieuwsbrief van de samenwerkende Utrechtse parochies
Vanaf eind november 2017 verschijnt er een nieuwe wekelijkse nieuwsbrief vanuit de drie samenwerkende Utrechtse parochies. Via de website van Katholiek Utrecht kunt u zich abonneren op de digitale versie ervan. Hier de aflevering voor week 34 en 35 (PDF).

Nieuws uit andere kerken vindt u op de website www.katholiekutrecht.nl van de drie samenwerkende parochies in de stad Utrecht.

Leesrek
Graag attenderen wij u op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.

Er is een aparte pagina over de online-vieringen die van eind maart tot eind juni plaatsvonden.

Kom gerust door de week tussen 9.00 en 12.00 uur een kopje koffie/thee drinken.
Elke vrijdag is er om 10.30 uur inloop in de kapittelzaal.
Onze gastheren/gastdames ontvangen iedereen gastvrij!