Mededelingen

Mededelingen
5-12 februari 2023

Dinsdag 31 januari, 9.30 uur: WereldWake
Voorgangers: Carolien Luijt, lekendominicaan

Vrijdag 3 februari, 10.00 uur: Eerste Vrijdagviering in de dagkapel
Voorganger: Leny Beemer, lekenmdominicaan

Zondag 29 januari, Vijfde Zondag door het jaar, 10.00 uur: Bid & Breakfast
Voorgangers: Mirjam Meuwese en Petra Aben
Lector: Nienke Hissink
Muziek: Ank Rinzema
Kosters: Jacqueline Neefjes en Mariëtte van Ballegooij
Bloemen: Anita Vermeire
Koffie: Arie Hollart

Volgende week

Dinsdag 7 februari, 9.30 uur: WereldWake
Voorganger: team Andreascommuniteit

Zonda12 februari, Zesde Zondag door het jaar, 10.00 uur: Viering van woord en communie
Voorgangers: Lex Janssen, diaken
Lector: Anita Vermeire

Zang: Otto Vervaart, cantor
Begeleiding: Nol van Beek
Kosters: Paul van Brakel
Bloemen: Hanneke van Dijk
Koffie:: Wil van Beijnen

Toelichting vieringen

– De Mariakapel is alle dagen van 9.00-18.00 uur open om een kaarsje op te steken, intenties op te schrijven en artikelen voor de voedselbank te brengen. De boekenmolen voor kinderen is daar ook bereikbaar.
– Elke eerste zondag van de maand om 10.00 uur viering van Bid & Breakfast
– Elke derde zondag van de maand om 10.00 uur viering van woord, gebd en gebaar (Andreasviering)
– Elke tweede en vierde (ook vijfde) zondag van de maand om 10.00 uur viering van Woord & Communie
– Elke eerste vrijdag van de maand om 10.00 uur viering van Woord & Communie
– Elke dinsdagmorgen om 9.30 uur Wereldwake –  zomerpauze juli en augustus

Dagelijks getijdengebed
In de Dominicuskerk worden dagelijks (met uitzondering van zondagochtend) lauden en vespers gebeden. ’s Morgens is het getijdengebed van 8.00-8.30 uur (zaterdag een half uur later) en ’s avonds van 18.30-19.00 uur. Iedereen is welkom, maar nieuwe deelnemers wordt gevraagd zich van tevoren aan te melden via info@huisvandominicus.nl.

Verderop op deze pagina vindt u een uitgebreide toelichting op het getijdengebed,

WereldWake op dinsdag
De WereldWake, die de afgelopen jaren op vrijdag was, wordt verplaatst naar dinsdag en begint voortaan om 9.30 uur. Zo is het gemakkelijker voor migranten die de Huiskamer bezoeken, om mee te doen. Tijdens de WereldWake staan we stil bij wat er in de wereld gebeurt.

Activiteiten

Logo Huis van Dominicus, maart 2019

Op de website van het Huis van Dominicus, www.huisvandominicus.nl staat informatie over alle activiteiten die normaal in de Dominicus plaatsvinden. Verder staan er nieuwsberichten en teksten ter inspiratie, met name de wekelijkse column Tekenen in de tijd door Erik Borgman.
Er zijn weer veel doorlopende activiteiten:
– Meditatiecursus – elke derde dinsdag van de maand
– Huiskamer van Dominicus: Koffie met verhalen – elke dinsdag 10-12 uur
– Wereldwake – elke dinsdagmorgen 9.30 uur
– Bijbelleerhuis – elke derde donderdagavond van de maand

Al deze activiteiten en nog veel meer zijn te vinden op de website van het Huis van Dominicus. Voor wie niet zo handig is met internet is er altijd ook nog GESPREK, waarin alle activiteiten worden vermeld. Elke week schrijft Erik Borgman een column ter overweging ‘Tekenen in de Tijd’ (te vinden onder de rubriek Inspiratie en onderaan op de homepage). Iedereen is van harte welkom deel te nemen aan de activiteiten.

Zaterdag 11 februari, 10.00-15.00 uur: Landelijke inspiratiedag voor diaconale werkers/vrijwilligers
Deze dag is bedoeld voor iedereen die zich vanuit diaconale overwegingen inzet voor de medemens. Verbinding en ontmoeting staan tijdens deze dag centraal. Laat je inspireren door theoloog Erik Borgman, leer van anderen en ga met elkaar in gesprek. Je kunt interessante workshops volgen en kennismaken met mooie projecten. Er wordt een Inspiratieprijs uitgereikt aan een veelbelovend initiatief. De dag wordt afsloten met een borrel.
Plaats: M-Mediagebouw, ‘s-Gravelanmdseweg 80, Hilversum
Organisatie: Huis van Dominicus, Kansfonds, Actioma, KRO/NCRV
Kosten: deelname is gratis
Info en aanmelden vóór 30 januari: via Kansfonds

Dinsdag 14 februari om 20.00-21.30 uur: meditatiecursus ‘De weg naar binnen’
In de Dominicus kun je mediteren rond het thema ‘De weg naar binnen’. Hoe blijf je trouw aan de reis waar je aan bent begonnen, die jouw weg is? Meditatie in de Dominicus is gebaseerd op stiltemeditatie. De avonden zijn opgebouwd uit een ontspanningsoefening en een thematische meditatie. Iedere avond maak je kennis met een ander meditatievorm.
Plaats: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1
Vervolgdata: 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni
Begeleiding: Marian Geurtsen, theoloog en meditatiebegeleider
Kosten: € 15,– per avond
Aanmelden: info@huisvandominicus.nl, per avond of voor de hele cyclus

Woensdag 22 februari, 14.00-16.00 uur: Utrecht Lezing door James Kennedy
De Utrecht Lezing van februari zal worden gegeven door niemand minder dan historicus en Amerikakenner James Kennedy. Hij zal ons vertellen over de politieke situatie in Amerika: de opkomst van het populisme, de polarisatie en het volkomen vastgelopen politieke stelsel. Kennedy zal ook ingaan op de invloed die deze ontwikkelingen hebben op Nederland.
Plaats: Dominicuskerk, Händelstraat, Utrecht
Kosten: € 7,50 / U-pas € 5,– (incl. consumptie)
Aanmelden: info@huisvandominicus.nl

Stille Omgang 18/19 maart
In de nacht van 18 op 19 maart wordt de Stille Omgang gehouden, een gebeurtenis die teruggaat tot het jaar 1345 waarin het Mirakel van Amsterdam plaatsvond. Voor de 21e en helaas ook laatste keer wordt vanuit de Dominicuskerk een bedevaarttocht (circa 45 kilometer) naar Amsterdam georganiseerd om daar aan te sluiten bij de Stille Omgang (3 kilometer). Onderweg wordt traditiegetrouw gegeten bij een Chinees restaurant. De terugreis is per bus. Het is verstandig om ruim van tevoren te oefenen met lopen.
Verzamelplaats: Dominicuskerk
Vertrek: zaterdag 18 maart, 8.00 uur
Kosten: € 50,– (incl. maaltijd en terugreis)
Aanmelden vóór 8 maart bij André Dorrestein (anco55@hotmail.nl) o.v.v. naam, mobiel nummer en dieetwensen

Jonge Hemelbestorers online: Guyana Zijl
Het Huis van Dominicus gaat regelmatig in gesprek met jonge theologen over hun inspiratie en roeping. Dit keer maken we kennis met Guyana Zijl. Zij heeft de HBO-studie theologie gedaan en studeert nu Religie, Politiek en Samenleving aan de Radboud Universiteit Nijmegen met het oog op haar werk als geestelijk verzorger. Het gesprek met theoloog Erik Borgman gaat over Guyana’s onderzoek naar de behoeften van diaconale vrijwilligers en over haar ambities als theologe. Het online gesprek is nu te zien op de website van het Huis van Dominicus op ons YouTube-kanaal. Ook de vorige afleveringen zijn daar nog te vinden.

Brief van paus Franciscus over migranten en vluchtelingen
Op 25 september verscheen een brief van paus Franciscus bij de jaarlijkse Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen. Graag reiken we u de tekst deze zeer geïnspireerde brief aan (PDF).

The Letter
In het nieuwe nummer van Gesprek schrijft Erik Borgman over de film The Letter. De film gaat over de encycliek Laudato si’ uit 2015. ‘De paus heeft jou een brief geschreven, zo simpel is het’, zegt Lorna Gold, voorzitter van de wereldwijde Laudato si’-beweging. Om dat aanschouwelijk te maken, worden in de film vier verschillende activisten per brief naar het Vaticaan uitgenodigd. Gaadeweg ontdekken zij hoezeer ze deel zijn van dezelfde strijd en elkaar kunnen aanvuren in hun enthousiasme en steunen in pijnlijke momenten. De film is gratis, duurt een uur en twintig minuten en is te vinden op: Watch – The letter (theletterfilm.org) Aanbevolen voor kille dagen.

Omzien naar elkaar
Met het verstrijken van de jaren zien we, dat onze ouderen geleidelijk meer aan huis gebonden raken of naar een zorgcentrum verhuizen, zeker in deze coronatijd. We proberen zoveel als mogelijk met meerdere vrijwilligers uit onze gemeenschap deze ouderen te bezoeken, communie te brengen en desgewenst bij ze te bidden. Dat wordt zeer gewaardeerd. We proberen die zorg en aandacht voort te zetten, maar het zou fijn zijn, als er wat versterking komt. Er zijn gebedenboekjes voor zieken en voor bij de communie gemaakt, waaruit geput kan worden. De ervaring leert, dat het niet alleen voor de bezochte oudere een weldaad is, maar ook voor de bezoeker. Als je op dit terrein iets wilt doen, meld je dan op pastoraatsgroep.dominicus@katholiekutrecht.nl of neem telefonisch contact op: 030-2935245, of rechtstreeks met Leny Beemer 06-83224647 of met Hans Wiegers 030-2949730.

Ruimte van hoop
Met Pasen 2021 is de website www.ruimtevanhoop.net online gegaan. De site Ruimte van Hoop is als virtuele ruimte ontstaan in het verlengde van het initiatief van het Huis van Dominicus om na te denken en actie te ondernemen voor mensen die in hun leven zijn vastgelopen, of in een burn-out zijn beland. Betrokken mensen vertellen op de site hun verhalen. Er zijn ook podcasts waarin verhalen zijn te beluisteren.

GESPREK
Begin september verscheen de derde aflevering in de lopende jaargang van ons kerkblad GESPREK, Via deze link kunt u GESPREK als PDF downloaden.

Dagelijkse getijden in het Huis van Dominicus
Het Huis van Dominicus versterkt met ingang van de Advent haar biddende aanwezigheid te midden van het stedelijk leven. Vanaf de eerste adventszondag wordt in het Huis van Dominicus dagelijks het getijdengebed gebeden. Aan het begin van de dag bidden wij de lauden en aan het einde van de dag de vespers. Er wordt ook gewerkt aan een gebedsmoment op het midden van de dag.

De opzet van lauden en vespers is klassiek. Volgens een vast schema zingen we psalmen en zogenoemde kantieken, dat wil zeggen lofzangen elders uit de Bijbel. Er is een Bijbellezing, er is zeven minuten stilte en we zingen ’s morgens het Benedictus (de lofzang van Zacharias) en ’s avonds het Magnificat (de lofzang van Maria), zoals de traditie wil. Er zijn voorbeden, we bidden het Onzevader en we sluiten af met een gebed om zegen bij het begin en het einde van de dag. De psalmen worden gezongen op eenvoudige tonen. De kantieken worden afwisselend gesproken. De taal is eigentijds.

De getijden zijn toegankelijk voor iedereen die er aan wil deelnemen. Er zijn voor deelnemers mappen beschikbaar met het benodigde materiaal. Kort voor het begin luiden we kort de klok en openen we de deur van de Dominicuskerk aan de Händelstraat. Als het gebed begint, wordt de deur gesloten.

Tijden

Door de week zijn de lauden van 8.00 uur tot 8.30 uur, de vespers van 18.30 uur tot 19.00 uur. Op zaterdag en zondag zijn de lauden een half uur later, van 8.30 uur tot 9.00 uur. De vespers zijn ook dan van 18.30 uur tot 19.00 uur.

Er kunnen wijzigingen zijn, dit wordt dan op deze site aangekondigd. De eerste vespers volgens dit rooster vonden plaats op zaterdagavond 28 november, de vooravond van de eerste zondag van de Advent.

Heb je in principe belangstelling en wil je op de hoogte gehouden worden, mail dan naar info@huisvandominicus.nl. Op de startpagina staan aan de rechterkant de actuele tijden, net als op de pagina voor het getijdengebed.

Doneren voor het Huis van Dominicus
Zoals u weet, gebeurt er in het Huis van Dominicus veel meer dan de gebruikelijke parochieactiviteiten. De bijdrage die wij van de St. Martinusparochie ontvangen dekt niet al deze activiteiten. Zo is er slechts een kleine vergoeding voor muziek en zang. Alle extra kosten worden gefinancierd door de Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (DOM). Behalve subsidies van fondsen, die ervoor zorgen, dat er voor het Huis van Dominicus een coördinator kon worden aangesteld, zijn uw giften van groot belang.
U kunt doneren op bankrekening NL12 INGB 0005 3320 88 t.n.v. Stichting DOM Utrecht.

Gastvrouwen/-heren weer present
Op werkdagen is er ’s morgens in de pastorie steeds iemand aanwezig, zodat we bereikbaar zijn, ook telefonisch, 030-2935245. Voor noodgevallen is onze noodtelefoon altijd bereikbaar: 06-30511279. Email: info@huiscandominicus.nl en info.dominicus@katholiekutrecht.nl. Voor wie af en toe telefonisch contact wil met leden van de pastoraatsgroep of anderen uit de geloofsgemeenschap, schroom niet te bellen of te mailen.

Jaarverslag 2021 Huis van Dominicus
Op de site www.huisvandominicus.nl is het jaarverslag 2021 geplaatst. Dit jaarverslag is van de Stichting DOM ook te vinden op de site www.dominicaansmiddennederland.nl .

MARTINUS+ – Januari-februari 2023
De aflevering voor januari-februari 2023 van Martinus+, het blad voor katholiek Utrecht, is verschenen. Eerdere nummers vindt u online op de website van Katholiek Utrecht.

Aartsbisdom Utrecht in 2023 voor vijfde keer naar Lourdes – Lustrumbedevaart
Tussen 29 april en 6 mei 2023 wordt in het aartsbidom voor de vijfde keer een bedevaart georganiseerd naar Lourdes, een lustrum dus. Vicaris Ronald Cornelissen van Deventer zal de bedevaart begeleiden. Door corona kon deze bedevaart tot tweemaal toe niet doorgaan. Hopelijk kan deze in 2023 nu wel doorgaan.
De komende maanden wordt meer bekend gemaakt over deze vijfde bisdombedevaart naar Lourdes.

Nieuwsbrief van de samenwerkende Utrechtse parochies
Vanaf eind november 2017 verschijnt er een nieuwe wekelijkse nieuwsbrief vanuit de drie samenwerkende Utrechtse parochies. Via de website van Katholiek Utrecht kunt u zich abonneren op de digitale versie ervan.

Nieuws uit andere kerken vindt u op de website www.katholiekutrecht.nl van de Sint-Martinusparochie in de stad Utrecht.

Leesrek
Graag attenderen wij u op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.

Er is een aparte pagina over de online-vieringen die van eind maart tot eind juni 2020 en in het najaar van 2020 plaatsvonden.

Kom gerust door de week tussen 9.00 en 12.00 uur een kopje koffie/thee drinken.
Elke vrijdag is er om 10.30 uur inloop in de kapittelzaal.
Onze gastheren/gastdames ontvangen iedereen gastvrij!