Mededelingen

Mededelingen
28 november 2021

Coronamaatregelen

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten dat er in ieder geval tot en met kerstmis na 17.00 uur geen vieringen of andere activiteiten plaatsvinden in Rooms-Katholieke kerken. Dat betekent dus dat alle avondactiviteiten met onmiddellijke ingang zijn afgelast.

Alle vieringen die overdag plaatsvinden, zijn publiek toegankelijk. Daarvoor geldt: mondkapje op bij het naar binnen en naar buiten gaan van de kerk, handen ontsmetten en op anderhalve meter afstand van elkaar gaan zitten (leden van één huishouden uitgezonderd). U hoeft u niet van tevoren aan te melden.

Zondag 5 december

Woensdag 1 december, 19.00 uur: Oecumenische Adventsvespers – online
Voorganger: Pia Wagenaar
Begeleiding: Marcel Voorhoeve
Kosters: Paul van Brakel

Zondag 5 december, Tweede Zondag van de Advent, 10.00 uur: Bid & Breakfastviering. thema: Geloven in…

Vrijdag 3 december, 10.00 uur: Eerste Vrijdagviering in de dagkapel
Voorganger: Otto Vervaart

Volgende week

Woensdag 8 december, 19.00 uur: Oecumenische Adventsvespers- online
Voorganger Boudewijn van Maanen
Begeleiding Marcel Bruins
Koster Paul van Brakel

De viering is niet publiek toegankelijk, maar wordt online gestreamd. De viering is vanaf 19.00 uur te zien op www.huisvandominicus.nl en blijft online staan tot volgende week woensdag.

Vrijdag 10 december, 10.00 uur: WereldWake
Voorgangers: Josien Folbert en Hermen van Dorp

Zondag 12 december: Derde zondag van de Advent, 10.00 uur: Woord- en communieviering
Voorganger: Erik Borgman; lekendominicaan
Lector Annemarie Reinders
Zang: Lieneke de Klerk, cantor
Begeleiding: Marcel Voorhoeve
Koster: Paul van Brakel
Koffie: Jacqueline van Brakel-van Alsemgeest;
Bloemen Hanneke van Dijk

Toelichting bij de vieringen

– Lauden: Maandag tot en met vrijdag 8.00-8.30 uur, zaterdag 8.30-9.00 uur. Komt u voor het eerst, dan graag even van tevoren aanmelden via info@huisvandominicus.nl.
– Collectes worden na afloop van de vieringen gehouden. Mandjes staan bij de uitgang van de kerk.
– De Mariakapel is alle dagen van 9.00-18.00 uur open om een kaarsje op te steken, intenties op te schrijven en artikelen voor de voedselbank te brengen. De boekenmolen voor kinderen is daar ook bereikbaar.

In de Mariakapel en op de pastorie liggen nog wat exemplaren van de jubileumeditie van Gesprek. Neem er gerust een mee voor uw kinderen, vrienden of geïnteresseerde buren.

Coronamaatregelen
Vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen is het zaak het coronaprotocol goed te volgen. Dat wil zeggen: mondkapje op bij binnen en naar buiten gaan van de kerk, handen ontsmetten en op anderhalve meter afstand van elkaar gaan zitten (leden van één huishouden uitgezonderd). U hoeft u niet van tevoren aan te melden.

Adventsvespers alleen online
Na de laatste persconferentie van het kabinet heeft het Interkerkelijk Contact In Overheidszaken dringend opgeroepen alternatieven te zoeken voor kerkelijke vieringen na 17.00 uur. Daarom is met pijn in het hart besloten de oecumenische adventvespers niet publiek toegankelijk te vieren, maar ze in plaats daarvan online te streamen, net als vorig jaar. De viering is steeds vanaf de aangekondigde aanvangstijd van 19.00 uur op woensdagavond te zien. De viering blijft online staan tot de volgende woensdag de volgende viering online wordt gezet.

Dominicaanse verkondiging ‘extra’
Om onze verbondenheid met de dominicaanse gemeenschappen in Nederland te versterken én om ook eens andere geluiden te horen dan uit eigen kring, zal er maandelijks een lekendominicaan mee voorgaan en de verkondiging verzorgen. We maakten hiermee al vlak vóór de coronatijd een start, en in 2021 hebben we de draad weer opgepakt met voorgangers als Suzanna Louwerse, Karin Bornhijm, Roy Clermons en Ineke van Cuijk.

Wereldwake elke vrijdagmorgen om 10.00 uur
Behalve de Eerste Vrijdag van de maand is er elke vrijdagmorgen achterin de kerk weer een wereldwake. In een ruime kring rondom de wereldkaart staan we stil bij wat in de wereld gebeurt en zetten lichtjes op die plekken waar onze gebeden en onze aandacht naar uit gaan. We luisteren daarbij naar mooie teksten en muziek. Vanaf 10 setpember is de Wereldwake hervat.

Er is een extra jubileumeditie van Gesprek, die inmiddels is verspreid. Een prachtig nummer is het geworden met veel boeiende informatie over hoe het was, maar vooral ook hoe we als Huis van Dominicus verder gaan.

Activiteiten

Logo Huis van Dominicus, maart 2019

Op de website van het Huis van Dominicus, www.huisvandominicus.nl staat informatie over alle activiteiten die normaal in de Dominicus plaatsvinden. Verder staan er nieuwsberichten en teksten ter inspiratie, met name de wekelijkse column Tekenen in de tijd door Erik Borgman.
Er zijn weer veel doorlopende activiteiten:
– Meditatiecursus – elke derde dinsdag van de maand
– Huiskamer van Dominicus: Koffie met verhalen – elke dinsdag 10-12 uur
– Wereldwake – elke vrijdagmorgen 10.00 uur – behalve als er een Eerste Vrijdagviering is
– Zondagavondvespers – elke derde zondag van de maand – behalve in december en ‘s zomers
– Bijbelleerhuis – elke derde donderdagavond van de maand

Al deze activiteiten en nog veel meer zijn te vinden op de website van het Huis van Dominicus. Voor wie niet zo handig is met internet is er altijd ook nog GESPREK, waarin alle activiteiten worden vermeld. Elke week schrijft Erik Borgman een column ter overweging ‘Tekenen in de Tijd’ (te vinden onder de rubriek Inspiratie en onderaan op de homepage). Iedereen is van harte welkom deel te nemen aan de activiteiten.

– Met ingang van september zal het Dominicus Bijbelleerhuis een doorstart maken, als vanouds elke derde donderdag van de maand van 19.30-21.30 uur. De dominicaan Henk Jongerius zal ons begeleiden bij de lezing van het boek Genesis. Aanmelden bij info@huisvandominicus.nl.

Donderdag 25 november Jonge Hemelbestormers online

In Jonge hemelbestormers gaat theoloog Erik Borgman maandelijks in gesprek met een jonge theoloog over zijn of haar inspiratie en roeping, verlangen en ambitie. In deze aflevering praat Erik met Paul van der Hamsvoort, student theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit Tilburg. Hij is een van de zes kandidaten voor de titel Jonge Theoloog des Vaderlands. Voor Paul is de kern van theoloog-zijn: aanwezig zijn, vertalen en verbinden. De muziek wordt verzorgd door Berta Garcia Sanz (cello) en Carlos Delgado Antequera (altviool). Dit is de link naar het online-gesprek: https://youtu.be/862rHiIEf1s

– Dinsdag 30 november 10.00-12.00 uur
Huiskamer van de wijk, met ontmoetingen van wijkbewoners en nieuwkomers in refter; in andere ruimtes taallessen
– Meditatiecursus
Wilt u eens uitproberen wat meditatie met u doet? Doe dan mee met de nieuwe cursus onder leiding van Marian Geurtsen rond het thema ‘Leven van gave en overgave’. De eerste avond was op 14 september. Aanmelden bij info@huisvandominicus.nl

Nachtwake Langste Nacht verplaatst naar maart 2022
De Nachtwake die was gepland van maandag 20 december 18.30 uur tot dinsdag 21 december 8.30 uur is verplaatst naar vrijdag 18 maart, 18.30 uur tot zaterdag 19 maart 9.00 uur. Tijdens deze nachtwake staan we stil bij het moeilijke leven van vluchtelingen, bij de vele vluchtelingen die zijn omgekomen tijdens hun vlucht, die verkommeren of worden weggeduwd aan onze Europese grenzen. De nachtwake wordt georganiseerd door de Pieterskerk, de Protestantse Gemeente Utrecht West, predikante voor ongedocumenteerden Marieke Sillevis Smitt en het Huis van Dominicus.

Ruimte van hoop
Met Pasen is de website www.ruimtevanhoop.net online gegaan. De site Ruimte van Hoop is als virtuele ruimte ontstaan in het verlengde van het initiatief van het Huis van Dominicus om na te denken en actie te ondernemen voor mensen die in hun leven zijn vastgelopen, of in een burn-out zijn beland. Betrokken mensen vertellen op de site hun verhalen. Er zijn ook podcasts waarin verhalen zijn te beluisteren.

GESPREK
Begin movember verscheen de vijfde aflevering in de lopende jaargang van ons kerkblad GESPREK, een speciaal jubileumnummer. U kunt zich erop abonneren of de PDF-versie bekijken.

Dagelijkse getijden in het Huis van Dominicus
Het Huis van Dominicus versterkt met ingang van de Advent haar biddende aanwezigheid te midden van het stedelijk leven. Vanaf de eerste adventszondag wordt in het Huis van Dominicus dagelijks het getijdengebed gebeden. Aan het begin van de dag bidden wij de lauden en aan het einde van de dag de vespers. Er wordt ook gewerkt aan een gebedsmoment op het midden van de dag.

De opzet van lauden en vespers is klassiek. Volgens een vast schema zingen we psalmen en zogenoemde kantieken, dat wil zeggen lofzangen elders uit de Bijbel. Er is een Bijbellezing, er is zeven minuten stilte en we zingen ’s morgens het Benedictus (de lofzang van Zacharias) en ’s avonds het Magnificat (de lofzang van Maria), zoals de traditie wil. Er zijn voorbeden, we bidden het Onzevader en we sluiten af met een gebed om zegen bij het begin en het einde van de dag. De psalmen worden gezongen op eenvoudige tonen. De kantieken worden afwisselend gesproken. De taal is eigentijds.

De getijden zijn toegankelijk voor iedereen die er aan wil deelnemen. Er zijn voor deelnemers mappen beschikbaar met het benodigde materiaal. Kort voor het begin luiden we kort de klok en openen we de deur van de Dominicuskerk aan de Händelstraat. Als het gebed begint, wordt de deur gesloten.

Tijden

Door de week zijn de lauden van 8.00 uur tot 8.30 uur, de vespers van 18.30 uur tot 19.00 uur. Op zaterdag en zondag zijn de lauden een half uur later, van 8.30 uur tot 9.00 uur. De vespers zijn ook dan van 18.30 uur tot 19.00 uur.

Er kunnen wijzigingen zijn, dit wordt dan op deze site aangekondigd. De eerste vespers volgens dit rooster vonden plaats op zaterdagavond 28 november, de vooravond van de eerste zondag van de Advent.

Heb je in principe belangstelling en wil je op de hoogte gehouden worden, mail dan naar info@huisvandominicus.nl. Op de startpagina staan aan de rechterkant de actuele tijden, net als op de pagina voor het getijdengebed.

Doneren voor het Huis van Dominicus
Zoals u weet, gebeurt er in het Huis van Dominicus veel meer dan de gebruikelijke parochieactiviteiten. De bijdrage die wij van de St. Martinusparochie ontvangen dekt niet al deze activiteiten. Zo is er slechts een kleine vergoeding voor muziek en zang. Alle extra kosten worden gefinancierd door de Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (DOM). Behalve subsidies van fondsen, die ervoor zorgen, dat er voor het Huis van Dominicus een coördinator kon worden aangesteld, zijn uw giften van groot belang.
U kunt doneren op bankrekening NL12 INGB 0005 3320 88 t.n.v. Stichting DOM Utrecht.

Opbrengst Goede Doelendag
Verder kan er ook gemeld worden dat de Goede Doelendag van de Dominicusschool voor ons project ‘Elk kind naar school in Zuid Afrika” een groot succes was met een opbrengst van € 5.320,90. Samen met de opbrengst van alle kerken onder de parochies St Martinusparochie en Licht van Christus is de totale opbrengst voor ons vastenactie project: € 22.460,56. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen willen we hier heel hartelijk voor danken.
Ad Elbertse (docent van de Dominicusschool) tijdens de Goede Doelendag een porseleinen vredesduif in ontvangst mogen nemen van Pax, waarbij de voorzitter van Pax de toespraak heeft gehouden.
MOV Dominicus

Gastvrouwen/-heren weer present
– Op werkdagen is er ’s morgens in de pastorie steeds iemand aanwezig, zodat we bereikbaar zijn, ook telefonisch, 030-2935245. Voor noodgevallen is onze noodtelefoon altijd bereikbaar: 06-30511279. Email: info@huiscandominicus.nl en info.dominicus@katholiekutrecht.nl. Voor wie af en toe telefonisch contact wil met leden van de pastoraatsgroep of anderen uit de geloofsgemeenschap, schroom niet te bellen of te mailen.

Jaarverslag 2020 Huis van Dominicus
Op de site www.huisvandominicus.nl is het jaarverslag 2020 geplaatst. Dit jaarverslag is met de jaarrekening van de Stichting DOM ook te vinden op de site www.dominicaansmiddennederland.nl .

Tussentijds Magazine – December 2021
De aflevering voor december 2021 van Tussentijds, het blad voor katholiek Utrecht, is verschenen. Eerdere nummers vindt u online op de website van Katholiek Utrecht.

Nieuwsbrief van de samenwerkende Utrechtse parochies
Vanaf eind november 2017 verschijnt er een nieuwe wekelijkse nieuwsbrief vanuit de drie samenwerkende Utrechtse parochies. Via de website van Katholiek Utrecht kunt u zich abonneren op de digitale versie ervan.

Nieuws uit andere kerken vindt u op de website www.katholiekutrecht.nl van de Sint-Martinusparochie in de stad Utrecht.

Leesrek
Graag attenderen wij u op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.

Er is een aparte pagina over de online-vieringen die van eind maart tot eind juni 2020 plaatsvonden.

Kom gerust door de week tussen 9.00 en 12.00 uur een kopje koffie/thee drinken.
Elke vrijdag is er om 10.30 uur inloop in de kapittelzaal.
Onze gastheren/gastdames ontvangen iedereen gastvrij!