Mededelingen

Mededelingen van de week nr. 674
Vredesweek
Zondag 15 september 2019

Zondag 22 september
Vrijdag 20 september, 10.00 uur: Wereldwake met leden van de Andreascommuniteit

Zondag 22 september, Vredesweek, 10.00 uur: Oecumenische viering van de gezamenlijke kerken Utrecht-West
Voorgangers: Michiel Kersemaekers – verkondiging (Antonius); Josien Folbert (Protestantse Gemeente Utrecht-West), Leny Beemer (Dominicus)
Zang: Amor Vincit o.l.v. Michel de Kort
Begeleiding: Michel de Kort
Koster: Frans van Heijningen
Kinderwoorddienst: Ank Rinzema (Dominicus) en Sara Kaptein (PGU)

Er is een crèche in de kapittelzaal.

Volgende week
Vrijdag 27 september, 10.00 uur: Wereldwake met leden van de Andreascommuniteit

Zondag 29 september, Zesentwintigste Zondag door het jaar – Oogstfeest – Kerkproeverij, 10.00 uur: Viering van Woord-Gebed-Zang
Voorganger: Baptiste Tuin, dominicanes
Lector: Team samen met Ank Rinzema
Zang: Ouderskoor o.l.v. Christian Boel
Begeleiding: Berny Oude Kempers
Koster: Hans Wiegers

Voor uw agenda
Dinsdag 17 september, 19.30 uur: Repetitie Weerklank in refter
Dinsdag 17 september, 20.00 uur: Christelijke meditatie in kapel
Woensdag 18 septemvber, 10.00 uur; Retraitedag
Woensdag 18 september, 20.00 uur: Werkgroep Liturgisch Beleid
Donderdag 19 september, 14.30 uur: Contactmiddag 55+ in refter
Donderdag 19 september 19.30 uur: Dominicus Bijbelleerhuis in kapittelzaal

Zondag 22 september, 20.00 uur: Repetitie Ouderskoor
Dinsdag 25 september, 19.30 uur: Repetitie Weerklank in refter
Donderdag 26 september, 20.00 uur: Groot Liturgisch Beraad in kapittelzaal
Zaterdag 29 september, 13.00 uur: Everard Meysterdag, met fietstocht langs verdwenen kloosters

Zie voor activiteiten verder onze activiteitenagenda en de site van het Huis van Dominicus.

Alle vrijdagen is er om 10.30 uur inloop met koffie en thee in de kapittelzaal.

Huis van Dominicus

Zondag 22 september 10.00 uur: Oecumenische Vredesviering in de Dominicuskerk
met de samenwerkende kerken Utrecht-West

‘Vrede verbindt over grenzen’ is het thema, dat ons door PAX is aangereikt. Wij geven daar vorm aan door na te denken over welke grenzen onze barrières zijn, en hoe wij over die grenzen heen verbinding kunnen maken met anderen. We bidden, luisteren en zingen hierover en worden ook uitgenodigd daadwerkelijk een gebaar van vrede te maken.

Wereldwake vrijdag 20 september 10.00 uur
Behalve de eerste vrijdag van de maand – dan is er een viering in de dagkapel- zal weer elke vrijdagmorgen 10.00 uur achterin de kerk een wereldwake worden gehouden. Zittend rondom een wereldkaart bidden we en zingen we onze zorgen uit om wat er in de wereld gebeurt. We luisteren naar teksten en muziek en plaatsen lichtjes op de wereldkaart op plekken, die we bijzonder aandacht willen geven. Wie bidt zal de wereld niet veranderen, maar wie bidt wordt wel omgevormd tot een aandachtig mens voor anderen, om zo waar mogelijk een mens van vrede te zijn. Doe mee!

Woensdag 18 september: Retraitedag in de Dominicus ‘Rusteloze stilte’
Op verschillende manieren verkennen we in stilte verlangen dat vraagt om vervulling,verlangen dat je meesleept, verlangen dat niet bevredigd kan worden. Verlangen heeft te maken met kiezen en een keuze maakt rusteloos. Deze retraitedag leer je om rusteloosheid te waarderen en te ervaren, dat verlangen een drijfveer kan zijn voor spiritualiteit
Locatie: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1
Kosten: losse dag: introductieprijs € 50,–; vervolgdagen € 75,- (incl. lunch); hele serie € 240,-
Opgave: vóór 11 september (ook voor informatie) info@huisvandominicus.nl of tel: 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

Vredesweek 2019 in Utrecht-West

Zondag 15 september, 10.00 uur interreligieuze bijeenkomst in ULU-moskee
Iedereen is van harte welkom bij deze bijzondere samenkomst en dialoog van religies in Utrecht-West. We weten ons in heel veel opzichten met elkaar verbonden in een overwegend seculiere samenleving.

Zondag 22 september, 10.00 uur: Oecumenische Vredesviering
‘Vrede verbindt over grenzen’ is het thema, dat ons door PAX is aangereikt voor de Vredesweek. Wij geven daar vorm aan door na te denken over welke grenzen onze barrières zijn, en hoe wij over die grenzen heen verbinding kunnen maken met anderen. We bidden, luisteren en zingen hierover en worden ook uitgenodigd daadwerkelijk een gebaar van vrede te maken.

Logo Huis van Dominicus, maart 2019

Op de website van het Huis van Dominicus, www.huisvandominicus.nl kunt u informatie vinden over alle activiteiten die in de Dominicus plaatsvinden. Verder staan er natuurlijk ook nieuwsberichten en teksten ter inspiratie. Uiteraard is de site in het begin nog vrij leeg, maar die zal gaandeweg verder gevuld worden. Een video van de muzikale rondgang in de Dominicuskerk op Culturele Zondag van 14 april is erop te vinden.
Er staan veel activiteiten gepland:
– Meditatiecursus elke derde dinsdag van de maand
– Wereldwake elke vrijdagmorgen 10.00 uur (behalve als er een Eerste Vrijdagviering is)
– Zondagavondzang elke derde zondag van de maand
– Contactmiddagen voor 55-plussers elke derde donderdagmiddag van de maand
– Bijbelleerhuis elke derde donderdagavond van de maand
– Everard Meijsterdag, 29 september
– Lezen van een boek elke eerste woensdagavond van de maand (‘God is een vluchteling’ van David Dessin), vanaf 2 oktober

Al deze activiteiten en nog veel meer zijn te vinden op de website van het Huis van Dominicus. Voor wie niet zo handig is met internet is er altijd ook nog GESPREK, waarin alle activiteiten worden vermeld.

Kerkproeverij zondag 29 september ook in Dominicuskerk Utrecht – viering Oogstfeest

Omslag "Dit is het hart"Zondag 29 september is landelijk de zogenaamde ‘Kerkproeverij’. Kerkgangers nodigen die zondag vrienden en kennissen uit eens een viering mee te maken. Dat doen we ook in de Dominicuskerk Utrecht. We hebben uitnodigingskaartjes klaarliggen achterin op de leesplank, die je mee kunt nemen.
Erik Borgman schreef voor deze gelegenheid een klein boekje, Dit is het hart – over het proeven van de kerk. Zeker de moeite waard te lezen en niet alleen voor wie niet bekend is met hoe het toegaat in de kerk.
Het is voor € 2,- te bestellen via www.adveniat.nl .

 

Gastheer/-vrouw gezocht voor woensdagochtenden op pastorie
Op de woensdagmorgen zoeken we vrijwilligers, die af en toe op een woensdagmorgen gastvrouw of gastheer willen zijn van 9.00 – 12.00 uur. Hoe meer mensen bereid zijn eens een ochtend te komen, des te minder belastend dit is. Wil van Beijnen coördineert en kan alle informatie geven. Geef je op!

Kosten liturgieboekjes
Al jaren maken we zelf onze liturgieboekjes, die op de plank achterin de kerk liggen bij de weekmededelingen. Er is tegen de pilaar van de ingang een speciaal busje voor uw bijdrage in de kosten ervan. Graag toch weer eens aan denken!

Tussentijds Magazine – zeptember 2019
Het septembernummer van Tussentijds, het blad voor katholiek Utrecht, is verschenen. Eerdere nummers vindt u online bij Katholiek Utrecht.

Nieuwsbrief van de samenwerkende Utrechtse parochies
Vanaf eind november 2017 verschijnt er een nieuwe wekelijkse nieuwsbrief vanuit de drie samenwerkende Utrechtse parochies. U kunt de gezamenlijke nieuwsbrief voor de komende week hier als PDF downloaden.

Verder is er de website www.katholiekutrecht.nl van de drie samenwerkende parochies in de stad Utrecht.

Leesrek
Graag attenderen wij u op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.

Kom gerust door de week tussen 9.00 en 12.00 uur een kopje koffie/thee drinken.
Elke vrijdag is er om 10.30 uur inloop in de kapittelzaal.
Onze gastheren/gastdames ontvangen iedereen gastvrij!