Mededelingen

Mededelingen
Juli-augustus 2024

Zondag 14 juli, Vijftiende Zondag door het jaar, 10.00 uur: Viering in de Antoniuskerk, Kanaalstraat
Voorganger: Jeroen Kwaaitaal

Zondag 21 juli, Zestiende Zondag door het jaar, 10.00 uur: Woord- en communieviering, samen met de Antoniusgemeenschap
Voorganger: Otto Vervaart, lekendominicaan
Lector: Hanneke van Dijk
Zang: Will Kuijpers en Carlo Post
Begeleiding: Marietrees Broeren
Koster: Frans Middelham
Bloemen: Anita Vermeire
Koffie: Arie Hollart

Zondag 28 juli, Zeventiende Zondag door het jaar, 10.00 uur: Viering in de Antoniuskerk, Kanaalstraat
Voorganger:  Larissa Maes

Zondag 4 augustus, Achttiende Zondag door het jaar-H. Dominicus, 10.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: Jozef Essing o.p.
Lector: Walter Wernekinck
Zang: cantores
Begeleiding: Marcel Bruins
Koster: Paul van Brakel
Bloemen: Hanneke van Dijk
Koffie: hulp gevraagd

Zondag 11 augustus, Negentiende Zondag door het jaar, 10.00 uur: Viering in de Antoniuskerk, Kanaalstraat
Voorganger: Marian Geurtsen

Zondag 18 augustus, Twintigste Zondag door het jaar, 10.00 uur: Woord- en communieviering
Voorganger: Boudewijn van Maanen
Lector: Paul van Brakel
Zang: Carlo Post, Will Kuijpers en Anja van Leusden
Begeleiding: Marietrees Broeren
Koster: Frans Middelham
Bloemen: Hanneke van Dijk
Koffie: Ams Zegers

Zondag 25 augustus, Eenentwintigste Zondag door het jaar, 10.00 uur: Viering in de Antoniuskerk, Kanaalstraat
Voorganger: Michiel Kersemaekers

Toelichting vieringen

– De Mariakapel is alle dagen van 9.00-18.00 uur open om een kaarsje op te steken, intenties op te schrijven en artikelen voor de voedselbank te brengen. De boekenmolen voor kinderen is daar ook bereikbaar.
– Elke eerste zondag van de maand om 10.00 uur viering van Bid & Breakfast
– Elke derde zondag van de maand om 10.00 uur viering van woord, gebed en gebaar (Andreasviering) met gezangen in oosters-orthodoxe sfeer van André Gouzes o.p.
– Elke tweede en vierde (ook vijfde) zondag van de maand om 10.00 uur viering van Woord en Communie
– Elke eerste vrijdag van de maand om 10.00 uur viering van Woord en Communie – zomerpauze in juli en augustus
– Elke dinsdagmorgen om 9.30 uur Wereldwake – zomerpauze juli en augustus

Dagelijks getijdengebed
In de Dominicuskerk worden dagelijks (met uitzondering van zondagochtend) lauden en vespers gebeden. ’s Morgens is het getijdengebed van 8.00-8.30 uur (zaterdag een half uur later) en ’s avonds van 18.30-19.00 uur. Iedereen is welkom, maar nieuwe deelnemers wordt gevraagd zich van tevoren aan te melden via info@huisvandominicus.nl.

Verderop op deze pagina vindt u een uitgebreide toelichting, of kijk op de pagina over op het getijdengebed, ook voor de actuele gebedstijden.

WereldWake op dinsdag
De WereldWake, die de afgelopen jaren op vrijdag was, is vanaf september 2022 verplaatst naar dinsdagochtend en begint sinds najaar 2022 om 9.30 uur. Zo is het gemakkelijker voor migranten die de Huiskamer bezoeken, om mee te doen. Tijdens de WereldWake staan we stil bij wat er in de wereld gebeurt.

Activiteiten

Logo Huis van Dominicus, maart 2019

Op de website van het Huis van Dominicus, www.huisvandominicus.nl staat informatie over alle activiteiten die normaal in de Dominicus plaatsvinden. Verder staan er nieuwsberichten en teksten ter inspiratie, met name de wekelijkse column Tekenen in de tijd door Erik Borgman.
Er zijn een aantal doorlopende activiteiten:
– Meditatiecursus – elke derde dinsdag van de maand
– Huiskamer van Dominicus: Koffie met verhalen – elke dinsdag 10-12 uur
– Wereldwake – elke dinsdagmorgen 9.30 uur
– Bijbelleerhuis – elke derde donderdagavond van de maand

Al deze activiteiten en nog veel meer zijn te vinden op de website van het Huis van Dominicus. Voor wie niet zo handig is met internet is er altijd ook nog GESPREK, waarin alle activiteiten worden vermeld. Elke week schrijft Erik Borgman een column ter overweging ‘Tekenen in de Tijd’ (te vinden onder de rubriek Inspiratie en onderaan op de homepage). Iedereen is van harte welkom deel te nemen aan de activiteiten.

Huiskamer van Dominicus – Taalles
Dinsdag 6 augustus, 10.00-12.00 uur

De Huiskamer is een ontmoetingsplek voor autochtonen en nieuwkomers. Iedere dinsdag drinken we samen koffie en wisselen verhalen uit. In vaste groepjes wordt taalles gegeven. Wil je meedoen als vrijwilliger, meld je dan aan bij hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl of josienf49@hotmail.com.

Plaats: refter Dominicuskerk, Palestrinastraat 1
Vervolg: vanaf 6 augustus weer iedere dinsdag
Toegang: gratis

Geen gehoor – Zomaar zingen in de Dominicuskerk
Dinsdag 3 september 19.30-21.15 uur

Zo’n vijftig mensen, van 12 tot 80, zingen de eerste dinsdagavond van de maand in de Dominicuskerk. Zomaar wat mensen, die zomaar wat zingen: van Bob Dylan en Dolly Parton tot Leonard Cohen en U2. Er is een pianist en soms neemt iemand een gitaar of ander instrument mee. Bij ‘Geen Gehoor’ gaat het puur om plezier hebben, een avondje lekker met elkaar zingen en kletsen tijdens de koffie.

Plaats: Dominicuskerk, Händelstraat, Utrecht
Vervolg: vanaf 3 september weer iedere eerste dinsdag van de maand
Kosten: geen

Aanmelden: hoeft niet

Groeien in liefde – Meditatiecursus in de Dominicus, najaar 2024
Dinsdag 17 september, 20.00-21.30 uur

Een mens kan zo vastzitten in oude patronen en dat belemmert het groeien in liefde. Dat ontdekte de christelijke mystiek al eeuwen geleden. Onthechting is daarom voor veel mystici een belangrijk thema. In de meditaties van dit najaar verken je hoe onthechten je helpt om een liefdevol mens te worden. Wat houd je tegen om vrij te zijn? Hoe ga je groeien in liefde als je niet langer je eigen verlangen centraal stelt? Hoe oefen je in oude verwachtingen loslaten? We laten ons gezeggen door de minnemystiek van vrouwen als Beatrijs van Nazareth en Hadewijch van Antwerpen en hun volgelingen, Ruusbroec en anderen.

Meditatie in de Dominicus is gebaseerd op stiltemeditatie. De avonden zijn steeds opgebouwd uit een ontspanningsmeditatie en een thematische meditatie. Dat kan tekstmeditatie zijn, of beeldmeditatie, of Bijbelse meditatie (lectio divina) of anders. We laten ons inspireren door oude en moderne mystieke schrijvers.

Plaats: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1
Begeleider: Marian Geurtsen, theoloog en meditatiebegeleider
Data: 17/9, 15/10, 19/11, 17/12
Tijd: 20.00-21.30 uur
Kosten: € 15,– per avond
Aanmelden: info@huisvandominicus.nl

Dominicus Bijbelleerhuis
Donderdag 19 september, 19.30-21.30 uur

Met ingang van september zal pater Gerben Zweers het Dominicus Bijbelleerhuis gaan leiden. Pater Zweers is augustijn en woont samen met medebroeders pater Martijn Schrama en pater Jan van Dril en met drie zusters Augustinessen van Sint-Monica aan het Jacobskerkhof, vlakbij de Augustinuskerk. In het nieuwe Bijbelleerhuis zullen de Psalmen centraal staan. Ze worden samen gelezen en besproken.

Plaats: Refter, Palestrinastraat 1
Vervolg: iedere derde donderdag van de maand
Kosten: € 7,50 per avond
Aanmelden: info@huisvandominicus.nl

Jonge hemelbestormer: Paul Graas
Huis van Dominicus, online
Het Huis van Dominicus gaat regelmatig in gesprek met jonge theologen over hun inspiratie en roeping. In de aflevering van mei maken we kennis met Paul Graas (35). Hij is geboren in Rotterdam en woonde een groot deel van zijn jeugd in Spanje. Paul studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en woont in Amsterdam. Op zijn zestiende voelde hij zich geroepen tot het celibaat en de spiritualiteit van Opus Dei. Sinds een aantal jaren houdt Paul zich voornamelijk bezig met projecten voor jongeren op het gebied van het katholieke geloof, karaktervorming en mentale gezondheid. Hij organiseert activiteiten voor jongeren, maakt podcasts, schrijft boeken en geeft lezingen en workshops. Hierover praat hij met theoloog Erik Borgman.

Ruimte van hoop
Met Pasen 2021 is de website www.ruimtevanhoop.net online gegaan. De site Ruimte van Hoop is als virtuele ruimte ontstaan in het verlengde van het initiatief van het Huis van Dominicus om na te denken en actie te ondernemen voor mensen die in hun leven zijn vastgelopen, of in een burn-out zijn beland. Betrokken mensen vertellen op de site hun verhalen. Er zijn ook podcasts waarin verhalen zijn te beluisteren.

GESPREK
Half februari verscheen het eerste nummer van de nieuwe jaargang van ons kerkblad GESPREK, Via deze link kunt u GESPREK als PDF downloaden.

Dagelijkse getijden in het Huis van Dominicus
Het Huis van Dominicus versterkt met ingang van de Advent haar biddende aanwezigheid te midden van het stedelijk leven. Vanaf de eerste adventszondag wordt in het Huis van Dominicus dagelijks het getijdengebed gebeden. Aan het begin van de dag bidden wij de lauden en aan het einde van de dag de vespers. Er wordt ook gewerkt aan een gebedsmoment op het midden van de dag.

De opzet van lauden en vespers is klassiek. Volgens een vast schema zingen we psalmen en zogenoemde kantieken, dat wil zeggen lofzangen elders uit de Bijbel. Er is een Bijbellezing, er is zeven minuten stilte en we zingen ’s morgens het Benedictus (de lofzang van Zacharias) en ’s avonds het Magnificat (de lofzang van Maria), zoals de traditie wil. Er zijn voorbeden, we bidden het Onzevader en we sluiten af met een gebed om zegen bij het begin en het einde van de dag. De psalmen worden gezongen op eenvoudige tonen. De kantieken worden afwisselend gesproken. De taal is eigentijds.

De getijden zijn toegankelijk voor iedereen die er aan wil deelnemen. Er zijn voor deelnemers mappen beschikbaar met het benodigde materiaal. Kort voor het begin luiden we kort de klok en openen we de deur van de Dominicuskerk aan de Händelstraat. Als het gebed begint, wordt de deur gesloten.

Tijden

Door de week zijn de lauden van 8.00 uur tot 8.30 uur, de vespers van 18.30 uur tot 19.00 uur. Op zaterdag en zondag zijn de lauden een half uur later, van 8.30 uur tot 9.00 uur. De vespers zijn ook dan van 18.30 uur tot 19.00 uur.

Er kunnen wijzigingen zijn, dit wordt dan op deze site aangekondigd. Heb je in principe belangstelling en wil je op de hoogte gehouden worden, mail dan naar info@huisvandominicus.nl. Op de startpagina staan aan de rechterkant de actuele tijden, net als op de pagina voor het getijdengebed.

Doneren voor het Huis van Dominicus
Zoals u weet, gebeurt er in het Huis van Dominicus veel meer dan de gebruikelijke parochieactiviteiten. De bijdrage die wij van de St. Martinusparochie ontvangen dekt niet al deze activiteiten. Zo is er slechts een kleine vergoeding voor muziek en zang. Alle extra kosten worden gefinancierd door de Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (DOM). Behalve subsidies van fondsen, die ervoor zorgen, dat er voor het Huis van Dominicus een coördinator kon worden aangesteld, zijn uw giften van groot belang.
U kunt doneren op bankrekening NL12 INGB 0005 3320 88 t.n.v. Stichting DOM Utrecht.

Gastvrouwen/-heren
Op werkdagen is er ’s morgens in de pastorie steeds iemand aanwezig, zodat we bereikbaar zijn, ook telefonisch, 030-2935245. Voor noodgevallen is onze noodtelefoon altijd bereikbaar: 06-30511279. Email: info@huiscandominicus.nl en info.dominicus@katholiekutrecht.nl. Voor wie af en toe telefonisch contact wil met leden van de pastoraatsgroep of anderen uit de geloofsgemeenschap, schroom niet te bellen of te mailen.

Jaarverslag 2023 Huis van Dominicus
Op de site www.huisvandominicus.nl is het jaarverslag 2023 geplaatst. Dit jaarverslag is van de Stichting DOM ook te vinden op de site www.dominicaansmiddennederland.nl .

MARTINUS+ – juli-augustus 2024
De aflevering voor juli-augustus 2024 van Martinus+, het blad voor katholiek Utrecht, is verschenen. Eerdere nummers vindt u online op de website van Katholiek Utrecht.

Nieuwsbrief Sint-Martinusparochie
Via de website van Katholiek Utrecht kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief van de Sint-Martinusparochie.

Leesrek
Graag attenderen wij u op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.

Kom gerust door de week tussen 9.00 en 12.00 uur een kopje koffie/thee drinken.
Elke vrijdag is er om 10.30 uur inloop in de kapittelzaal.
Onze gastheren/gastdames ontvangen iedereen gastvrij!