Activiteitenagenda

Logo Huis van Dominicus, maart 2019Vanaf september 2019 worden activiteiten van de stichting Vrienden van de Dominicus, de vieringen in de Dominicuskerk en de activiteiten van de Andreasgroep van lekendominicanen gezamenlijk gepresenteerd op de website van het Huis van Dominicus, met tweets op @huisvdominicus. Hier vindt u een compacte versie van de agenda.

Een aantal activiteiten vindt weer in vaste regelmaat plaats:

– Dominicusleesgroep: iedere eerste dinsdag van de maand
– Dominicus Bijbelleerhuis: iedere derde donderdag van de maand
– Basiscursus christelijke meditatie: iedere tweede dinsdag van de maand
– Vier keer per jaar een retraitedag met de seizoenen mee

September

Zaterdag 17 september, 9.15 uur: Trainingsdag voor lectoren