Actueel

Tot juli zijn alle openbare bijeenkomsten van het Huis van Dominicus afgelast. Dat geldt ook voor de vieringen. Daarom maken wij korte vieringen voor op het internet. Naast het evangelie van de betreffende zondag en een overweging is er gebed en live muziek. Ieder zondag wordt er om 10.00 uur een nieuwe viering online gezet. De eerdere vieringen blijven beschikbaar via ons eigen YouTube-kanaal.

De Mariakapel is iedere ochtend, dus ook zaterdag- en zondagochtend, open om kaarsjes op te steken en voor gebed om kracht, hoop en verbondenheid. Daarnaast ligt er een intentieboek om zorgen en gebeden op te schrijven. Deze gebeden en zorgen krijgen een plek in de vieringen die uitgezonden worden op internet.
Met deze initiatieven willen we als Huis van Dominicus een plek van hoop en troost blijven bieden in deze dagen van onzekerheid en zorg om de wereld en elkaar.

Bereikbaarheid Huis van Dominicus
Mochten er geen andere maatregelen vanuit de rijksoverheid worden genomen, dan is tijdens werkdagen van 9.00-12.00 uur er altijd iemand aanwezig in de pastorie. Maakt u zich zorgen of heeft u andere vragen, dan kunt u bellen met 030-2935245. Ook voor uitvaart en ziekenzegen kunt u met dit nummer bellen. In geval van dringende vragen of acute situaties buiten deze uren kunt u bellen naar het mobiele nummer: 06-12240600.

Op een aparte pagina vindt U onze online-vieringen.

Logo Dominicuskerk Utrecht De actualiteit in onze geloofsgemeenschap kunt u in verschillende vormen volgen. Nieuwsberichten en aankondigingen vindt u op de beginpagina van deze site. Wekelijks zijn er mededelingen, zowel op de site als in gedrukte vorm. De toediening van sacramenten als het doopsel en huwelijkssluitingen worden bijgehouden in een register per kerkelijk jaar. Er is een overzicht van de vieringen in de lopende en komende maand. Er is verder een eigen blad, GESPREK. Met enige regelmaat verschijnt er een uitgebreide gids over de activiteiten en werkgroepen van onze geloofsgemeenschap.

Het actuele nieuws over de Sint Ludgerusparochie vindt u op de website van Katholiek Utrecht met informatie over de drie samenwerkende katholieke parochies in Utrecht (Ludgerus. Martinus en Salvator (binnenstad)).