Actueel

N.B. Vanaf 9 mei gaan we weer met kerkgangers in de kerk vieren maximaal vijftig mensen. We nemen de richtlijnen in acht. Kom op tijd in verband met het invullen van een presentielijst. Langzaam zullen we ook weer beginnen met andere publieksactiviteiten.

De eerdere online-vieringen blijven beschikbaar via ons eigen YouTube-kanaal en op een aparte pagina voor de online-vieringen.

Bereikbaarheid Huis van Dominicus
Mochten er geen andere maatregelen vanuit de rijksoverheid worden genomen, dan is tijdens werkdagen van 9.00-12.00 uur er altijd iemand aanwezig in de pastorie. Maakt u zich zorgen of heeft u andere vragen, dan kunt u bellen met 030-2935245. Ook voor uitvaart en ziekenzegen kunt u met dit nummer bellen. In geval van dringende vragen of acute situaties buiten deze uren kunt u bellen naar het mobiele nummer: 06-12240600.

 

Logo Dominicuskerk Utrecht De actualiteit in onze geloofsgemeenschap kunt u in verschillende vormen volgen. Nieuwsberichten en aankondigingen vindt u op de beginpagina van deze site. Wekelijks zijn er mededelingen, zowel op de site als in gedrukte vorm. De toediening van sacramenten als het doopsel en huwelijkssluitingen worden bijgehouden in een register per kerkelijk jaar. Er is een overzicht van de vieringen in de lopende en komende maand. Er is verder een eigen blad, GESPREK. Met enige regelmaat verschijnt er een uitgebreide gids over de activiteiten en werkgroepen van onze geloofsgemeenschap.

Het actuele nieuws over de Sint Ludgerusparochie vindt u op de website van Katholiek Utrecht met informatie over de drie samenwerkende katholieke parochies in Utrecht (Ludgerus. Martinus en Salvator (binnenstad)).