Actueel

In verband met het coronavirus zijn alle vieringen en openbare activiteiten tot en met Pinksteren (31 mei) afgelast. Mochten er geen andere maatregelen vanuit de rijksoverheid worden genomen, dan is tijdens werkdagen van 9.00-12.00 uur altijd iemand aanwezig in de pastorie. Maakt u zich zorgen of heeft u andere vragen, dan kunt u bellen met 030-2935245. Ook voor uitvaart en ziekenzegen kunt u met dit nummer bellen. In geval van dringende vragen of acute situaties buiten deze uren kunt u bellen naar het mobiele nummer: 06-12240600.

Op een aparte pagina vindt U onze online-vieringen.

Logo Dominicuskerk Utrecht De actualiteit in onze geloofsgemeenschap kunt u in verschillende vormen volgen. Nieuwsberichten en aankondigingen vindt u op de beginpagina van deze site. Wekelijks zijn er mededelingen, zowel op de site als in gedrukte vorm. De toediening van sacramenten als het doopsel en huwelijkssluitingen worden bijgehouden in een register per kerkelijk jaar. Er is een overzicht van de vieringen in de lopende en komende maand. Er is verder een eigen blad, GESPREK. Met enige regelmaat verschijnt er een uitgebreide gids over de activiteiten en werkgroepen van onze geloofsgemeenschap.

Het actuele nieuws over de Sint Ludgerusparochie vindt u op de website van Katholiek Utrecht met informatie over de drie samenwerkende katholieke parochies in Utrecht (Ludgerus. Martinus en Salvator (binnenstad)).