Actie Kerkbalans 2020

Logo kerkbalans 2020Op zaterdag 18 januari is de jaarlijkse Actie Kerkbalans van start gegaan. Gemeenten en parochies krijgen geen subsidie van de overheid, zoals in veel andere landen wel het geval is. Dat betekent dat kerken afhankelijk zijn van de giften van hun achterban en van mensen die misschien niet (regelmatig) naar vieringen gaan, maar het wel van belang vinden dat de kerk in de buurt blijft bestaan. Het Huis van Dominicus probeert een plaats te zijn van geloof en bezieling voor de toekomst. Er wordt niet alleen vieringen plaats, maar tal van andere activiteiten gericht op verbinding en verdieping. Wilt u ons financieel steunen, doe dan mee met de Actie Kerkbalans.

Binnen de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht zijn wij een van de vele geloofsgemeenschappen. Gelukkig is er ruimte om ons eigen geluid te laten horen. En dat doen we ook, in toenemende mate. Sinds juli vorig jaar hebben we alle activiteiten, inclusief de vieringen, samengebracht onder de noemer Huis van Dominicus. In dit Huis zoeken wij naar manieren om een plaats van geloof en bezieling voor de toekomst vorm te geven, geïnspireerd door de dominicaanse traditie waarin wij zijn geworteld.

We denken na over en experimenteren met nieuwe vormen van vieren, we onderzoeken wat het betekent om kerk te zijn in deze tijd, organiseren samen met maatschappelijke partners activiteiten die aansluiten bij de problemen waar mensen mee worstelen, werken aan brede gemeenschap onder andere via ons Huiskamerproject en we organiseren allerlei culturele activiteiten. Dankzij enkele externe fondsen kunnen wij nu een coördinator betalen en onze ambities verder gaan uitwerken.

Voor wat er in en vanuit de Dominicus gebeurt, vragen wij uw steun. Dit jaar staat er veel te gebeuren: we willen niet alleen ons activiteitenprogramma uitbreiden, scholing aanbieden op gebied van religie, de samenwerking met de Dominicusschool uitbreiden, maar ook ons mooie gebouw verbeteren. Het is de bedoeling om de elektrische installatie van de bijgebouwen ter vernieuwen, de glas-in-loodramen te restaureren en te kijken of we de faciliteiten kunnen uitbreiden. Mocht u zin hebben om af en toe eens mee te helpen, neem dan contact met ons op. Er is van alles te doen! U kunt ons ook financieel steunen via de Actie Kerkbalans 2020. Ieder bedrag is welkom.

U kunt een eenmalige, belastingaftrekbare, gift voor 2020 doen op bankrekening NL91 INGB 0000 578054 ten name van Parochie H Dominicus te Utrecht.

This entry was posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws, Samenleving. Bookmark the permalink.