Aan het oefenen rond woorden en het Woord

In de vieringen van onze geloofsgemeenschappen voeren veel mensen het woord, zowel professionele voorgangers als vrijwilligers. Dit varieert van het uitspreken van lezingen, psalmen en gebeden tot het geven van inleidingen en mededelingen. We mogen ons gelukkig prijzen met al die gemotiveerde mensen die deze taken op zich nemen! Spreken in het openbaar vraagt wel om onderhoud. Soms zijn vieringen op zich mooi, maar zijn teksten niet goed te verstaan. Dat heeft meestal niet zozeer te maken met de geluidsinstallatie of het volume van de stem, maar veel meer met dictie en expressie en met de soort tekst.
Het Huis van Dominicus organiseert voor de Utrechtse parochies een trainingsbijeenkomst met workshops voor voorgangers en lectoren op zaterdag 16 februari van 9.30-12.30 uur, onder begeleiding van Ank Rinzema en Leny Beemer. Ank Rinzema is theaterwetenschapper, sinds 2004 lid van de Dominicus pastoraatsgroep met als kerntaken jeugd en jongeren en gemeenschapsopbouw. Leny Beemer is (school-)musicus en theologe, sinds 2008 lid van de Dominicus pastoraatsgroep met als kerntaken vorming voor volwassenen en liturgie. Met zestien aanmeldimngen is deze bijeenkomst inmiddels volgeboekt, fijn dat zovelen uit de stad zich hebben aangemeld!

This entry was posted in Leren, Nieuws, Vieringen. Bookmark the permalink.