Steun de adventsactie voor Taal doet meer

Logo "Taal doet meer"Ook dit jaar hebben de drie samenwerkende Utrechtse parochies, de Martinusparochie, de Ludgerusparochie en de Salvatorparochie, ervoor gekozen hun adventsactie gezamenlijk te richten op ondersteuning van vluchtelingen. We hebben voor onze adventsactie gezocht naar een duurzame en noodzakelijke bijdrage vanuit kerken aan de opvang van vluchtelingen in Utrecht. Daarbij zijn we uitgekomen op steun aan taalonderwijs voor vluchtelingen als een stap op weg naar hun integratie. We helpen dit jaar Taal doet meer met hun initiatief Café de Wereld en de pilot van Taal en toekomst waarin een netwerk voor coaching wordt opgebouwd. In het nieuwste nummer van Tussentijds kunt meer lezen over deze stichting (p. 14-15). Op 10 en 17 december collecteert onze MOV-groep na de viering voor Taal doet meer, van harte bij u aanbevolen! Op 10 december is er om 11.00 uur een presentatie van en over Taal doet meer.

This entry was posted in Nieuws, Samenleving, Wereld. Bookmark the permalink.