Bid en verbind

Vanwege de coronamaatregelen is er geen gewone Bid & Breakfast, maar de onlineviering op 7 februari is mee voorbereid door Ank Rinzema. Vanuit het team B&B zal Mirjam Meuwese samen met Leny Beemer voorgaan, terwijl Nienke Hissink lector is. Zo ervaren we toch nog een beetje de sfeer van de Bid & Breakfast, die hopelijk over enkele maanden weer gewoon live kan worden gevierd.

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Bid en verbind

Vastenactie voor schoolkinderen in Zuid-Afrika

Foto schoolkinderen in een Afrikaanse school

De Veertigdagentijd is begonnen. Misschien denkt U: sinds het coronavirus rondwaart, is het alleen maar vasten. Het klopt dat het leven voor ieder van ons moeilijker is geworden. Veel leuke dingen zijn niet meer mogelijk. Maar in ontwikkelingslanden zoals Zuid-Afrika is de situatie nog veel erger.
Onze parochie voert samen met de parochie Licht van Christus (Leidshce Rijn) in de Veertigdagentijd actie voor een project in Zuid-Afrika: “Elk kind naar school”. Want alleen als kinderen naar school gaan, hebben ze een toekomst.
Meer informatie staat in het parochieblad Tussentijds en in deze flyer (PDF) die ook achterin de kerk ligt. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL33 ABNA 0234 1592 27 van de Sint Martinusparochie Utrecht o.v.v. Vastenactie 2021. Hartelijk dank namens de kinderen uit de sloppenwijken van Zuid-Afrika.

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Nieuws, Wereld | Comments Off on Vastenactie voor schoolkinderen in Zuid-Afrika

Op weg gaan naar Pasen

Palmtakjes in gietijzeren schaalOp weg gaan naar Pasen heeft dit jaar juist ook te maken met de coronatijd, de veranderingen in maatregelen en je beleving ervan. Hoe gaan wij onze weg? Leer ons uw wegen gaan is dit jaar het overkoepelende thema van de Veertigdagentijd, de periode van bezinning en voorbereiding op Pasen die dit jaar begint op woensdag 17 februari. Die dag is er ‘s avonds om 19.00 uur een viering van inkeer die alleen online is te volgen. We reiken de komende weken telkens ook de orde van dienst aan, zoals hier het liturgieboekje voor Aswoensdag (PDF). De oecumenische vespers en de vieringen op zondag zullen voorlopig online te volgen zijn. We gaan door met de video’s van de wereldwake op vrijdag. Laten we elkaar bemoedigen en niet alleen naar onze eigen sores en gevoelens kijken. Het delen van de weg is een flink deel van het werkelijk onderweg zijn naar Pasen!

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Op weg gaan naar Pasen

GESPREK in nieuwe layout

Omslag Gesprek in ieuwe layout, februari 2021

Deze week zal het blad van onze Dominicusgemeenschap Gesprek weer worden rondgebracht. Er is een prachtig nieuw en kleurig format voor gemaakt in de stijl van de affiches en flyers van het Huis van Dominicus. U vindt er alle vertrouwde informatie in en meer… We zijn er trots op! Uiteraard is er ook een digitale versie (PDF; 1,3 MB) van ons blad beschikbaar.

Posted in Nieuws | Comments Off on GESPREK in nieuwe layout

Aandacht voor de wereld

Al enkele jaren houden we elke vrijdagmorgen om tien uur een wereldwake, een moment vsn gebed en bezinning midden op de dag. Achter in de kerk ligt dan een wereldkaart op de vloer en de deuren van de kerk gaan open. Vorig jaar kwamen we al met online versies van de teksten en de muzieksuggesties in de wereldwake. Sinds enkele weken maken we elke week een korte video van de wereldwake met minder tekst maar met live opgenomen muziek door gerenommeerde musici. In plaats van kaarsjes bij vele landen laten we dan licht schijnen op mensen in één bepaald land. Elke vrijdag zetten we de video’s op ons YouTube-kanaal. De video’s staan ook op de startpagina van de site van het Huis van Dominicus. Hopelijk inspireren ze ook u om verbonden te blijven met de grote wereld! Lees hier meer over de opzet en achtergrond van de wereldwake.

Posted in Bezieling, Nieuws, Wereld | Comments Off on Aandacht voor de wereld

Vieringen en activiteiten beperkt tot en met maart

Jozef Esing tijdens viering in de DominicuskerkDe tweede lockdown vanwege het coronavirus grijpt steeds dieper in. Voor de Dominicuskerk hebben de locatieraad en de pastoraatsgroep besloten om in februari en maart geen activiteiten te laten plaatsvinden. De vieringen gaan zoals nu door zonder kerkgangers, maar ze krijgen een kortere opzet. De eucharistieviering op zondag 31 januari waarin Jozef Essing o.p. zal voorgaan op het feest van de heilige Thomas van Aquino o.p, is voorlopig de laatste min of meer normale viering, alleen via een livestream te volgen; hier alvast de link voor Maria Lichtmis (7 februari). Ook de wereldwake vindt sinds vorige week in een digitale vooraf opgenomen vorm plaats. Op ons YouTubekanaal is intussen veel te zien!
In de komende maanden blijven we bereikbaar voor wie onze steun nodig heeft, en we laten ook van ons horen. In de mededelingen staan de wijzigingen rond vieringen en activiteiten handig op een rij. De Mariakapel blijft de gehele week van 9 tot 18 uur open om er een kaarsje op te steken. We reiken u graag de overweging van Jozef Essing op 31 januari aan!

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Vieringen en activiteiten beperkt tot en met maart

Om eenheid

Foto Week van Gebed 2021: Bljf in mijn liefdeDe jaarlijkse week van gebed voor de eenheid der christenen vindt dit jaar plaats van 17 tot en met 24 januari. Het thema is dit jaar “Blijf in mijn liefde”. Op zondag 24 januari om 10.00 uur wordt de week afgesloten met een oecumenische viering in de Dominicuskerk. Ook deze zondag kunnen daarbij geen kerkgangers aanwezig zijn, er komt een livestream.

Voorgangers in deze viering zijn ds. Mariska van Beusichem (Protestante wijkgemeente Utrecht-West), Michel Kerssemaekers (Antoniuskerk) en Leny Beemer (Dominicuskerk).

Posted in Bezieling, Oecumene, Vieringen | Comments Off on Om eenheid

Kerkbalans 2021

Campagne foto Kerkbalans 2021 -foto: Micharel Terlouw FotografieTraditiegetrouw wordt u met de landelijke actie Kerkbalans gevraagd in het nieuwe jaar uw kerkbijdrage over te maken. Misschien een goed moment om te kijken, of uw bijdrage wat hoger kan zijn. In deze coronatijd zijn onze inkomsten veel lager, omdat er amper collecte-inkomsten zijn en ook de externe verhuur de afgelopen maanden grotendeels stil is gevallen. Als vaste begunstiger  ontvangt u persoonlijk nog een brief hierover. Het banknummer van de Dominicuskerk is: NL91 INGB 0000 5780 54, ten name van Penn. Parochiebestuur St. Dominicus, te Utrecht.

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving | Comments Off on Kerkbalans 2021

Leven van wat komt

Toen we in december de tweede lockdown ingingen, leek dat eerst nog voor relatief korte duur, vier weken. Het oude woord quarantaine gaf al aan dat het bij zo’n periode eigenlijk om veertig dagen gaat. Hoe houden we dat vol? Kunnen we leven van er op ons afkomt? Staan we nog open voor de toekomst? Al onze activiteiten liggen nog langer stil. Vanaf Kerst zenden we livestreams uit van de vieringen op zondag. Vorige week lukte dat helaas niet door een technisch defect, maar vanaf zondag 17 januari zijn er weer livestreams van onze vieringen, helaas zonder kerkgangers. Het is fijn dat pastoor Hans Boogers die dag bij ons wil voorgaan in de eucharistieviering. Ook op andere manieren proberen we de band met ons geloof en met elkaar in stand te houden, juist als het erop aan komt. Laten we zo licht zijn voor elkaar en anderen, in kleine en grote gebaren, tekens van leven!

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Leven van wat komt

Een nieuw jaar in

Wat er ook gebeurd is in 2020, hoe dit ook ons raakte, hoe we het ook hebben beleefd, in 2021 kunnen we nog niet meteen als vanouds doorgaan met vieringen en activiteiten. Tot 19 januari liggen onze activiteiten stil. De vieringen gaan in ingeperkte vorm door. De eerste drie vieringen op zondagen in januari zullen zonder kerkgangers plaatsvinden. We bieden livestreams aan van deze vieringen, te beginnen op zondag 3 januari. De Mariakapel blijft dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur geopend voor gebed en om er een kaarsje op te steken. We wensen u toe dat het een jaar van aandacht en zorg voor elkaar mag zijn, dat ons geloof ons gaande en staande mag houden in deze tijden en de hoop op betere tijden vorm gaat krijgen. In die zin wensen we u graag een Zalig Nieuwjaar toe! Dit jaar kon er geen Nieuwjaarsreceptie plaatsvinden, maar wel is er een korte video met Erik Borgman en Robert Stok.

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Een nieuw jaar in