Lees mee over gelovig leven nu!

Omslag Nederlandse vertaling van "Gaudete et exsultate"De Dominicusleesgroep nodigt iedereen uit, die wil meedoen met het lezen en bespreken van een boeiend boek over geloof en samenleving. Telkens lezen we een boek in gedeelten en komen we vervolgens bijeen om erover met elkaar in gesprek te gaan. Elk boek is eerder een kapstok voor een diepgaand en persoonlijk geloofsgesprek, dan dat we afstandelijk naar de teksten kijken. Tot aan de zomervakantie lezen we dit keer uit de apostolische exhortatie Gaudete et Exsultate (Verheugt u en juicht) van paus Franciscus, te beginnen op dinsdag 5 februari, 20.00 uur in de kapittelzaal van de Domincuskerk, ingang Palestrinastraat 1. Heel boeiend en echt niet moeilijk geschreven! Je kunt je aanmelden via secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of telefonisch, 030-2935245 (werkdagen, 9-12 uur). Het is uitgegeven door Adveniat in Baarn, kosten € 15,-.

Posted in Bezieling, Leren, Wereld | Comments Off on Lees mee over gelovig leven nu!

Met water uit een schelp gedoopt

Flyer Bid & Breakfast, zondag 3 februari 2019

Op zondag 3 februari bent u weer van harte welkom in de Dominicuskerk bij de maandelijkse Bid & Breakfast!

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Met water uit een schelp gedoopt

The French connection: Franse vespermuziek in de Dominicuskerk

Schilderij voor ZondagavondzangDankzij de jarenlange contacten van Utrechtse lekdendominicanen met de zusters dominicanessen van Notre-Dame de Beaufort in Bretagne zijn de composities van André Gouzes o.p. voor het getijdengebed en misvieringen ook in Nederland bekend geworden. Henk Jongerius o.p. heeft een aantal gezangen in het Nederlands vertaald. De Zondagavondzang wordt elke derde zondag van de maand gehouden in het Huis van Dominicus (Dominicuskerk). Er is een koor, de Schola Dominicana, dat onder leiding van Leny Beemer steeds anderhalf uur vóór de viering repeteert. Wil je komen meezingen, sluit dan aan bij de repetitie zondag 20 januari om 16.00 uur. Er is dit keer een extra repetitie op zaterdag 19 januari, 9.30–11.30 uur. Je bent van harte welkom! Na de viering om 17.30 uur is er ontmoeting met een drankje en nootjes in de dagkapel. De volgende Zondagavondzangen vinden plaats op zondag 17 februari, 17 maart, (niet in april vanwege Pasen), 19 mei en 16 juni.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on The French connection: Franse vespermuziek in de Dominicuskerk

Heilig gefluister: basiscursus christelijke meditatie

Foto kloosterruïne met halfbewolkte luchtDe ervaring dat alles met alles in harmonie is en verleden en toekomst wegvallen, omschrijven mystici als één worden met Gods liefde. Je hoort je hart weer zingen en kent je bestemming. Christelijke meditatie helpt je om open te staan voor het heilig fluisteren in jouw leven. In deze basiscursus vanaf dinsdag 15 januari maak je kennis met verschillende vormen van christelijke meditatie. Vanuit stilte (zitten in stilte, adem- en ontspanningsoefeningen) kiezen we per bijeenkomst een andere vorm van meditatie: beeldmeditatie, lectio divina (mediteren met een Bijbeltekst), Ignatiaanse beeldmeditatie, centering prayer en het Jezusgebed, loopmeditatie en labyrint. Je krijgt handreikingen mee voor thuis. De cursus wordt gegeven door theoloog en mediatiebegeleider Marian Geurtsen. Meer informatie over data, aanmelding en kosten vind je op de pagina over meditatie-avonden.

Posted in Bezieling, Leren, Nieuws | Comments Off on Heilig gefluister: basiscursus christelijke meditatie

Licht, woord, antwoord

Kesrtminiatuur, handschriftm begin 16e eeuw - Chantilly, Musée Condé, ms. 101Jezus wordt het licht voor de wereld genoemd. Met Kerst zingen we zelfs “Licht, woord, antwoord”. Door de geboorte van Jezus is Gods licht in onze wereld stralend geopenbaard. Herders en wijzen herkennen dit licht. Ook wij mogen dit herkennen en aan elkaar doorgeven. Dat het Licht door de duisternis heen werkelijkheid mag worden in onze wereld, is onze kerstwens voor u. Wij wensen u van harte een Zalig Kerstfeest toe!

De inleiding en overweging door Erik Borgman in de Kerstnachtviering kunt u downloaden of nalezen op onze pagina Ter inspiratie.

Posted in Bezieling | Comments Off on Licht, woord, antwoord

Zing mee bij de gezinskerstviering!

Flyer Bron van wijzen-Kerst 2018
Voor de gezinskerstviering op Kerstavond zijn we op zoek naar leden voor een ad hoc-koor. Ben je tussen 15 en 85, dan kun je meezingen. We zingen vooral bekende kerstliederen. Graag opgeven vóór 20 december via secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl, dan weten wij hoeveel stoelen we klaar moeten zetten. We beginnen om 18.00 uur de liederen te oefenen. Daarna begint om 18.45 uur aansluitend de zang voorafgaand aan de viering. De viering zelf is van 19.00-20.00 uur. De viering in de Kerstnacht begint om 22.00 uur. Op Eerste Kerstdag begint de viering om 10.00 uur. Van harte welkom!

Posted in Jeugd en jongeren, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Zing mee bij de gezinskerstviering!

Kom naar het kerstconcert van en voor de wijk!

Flyer kerstsamenzang 2018Traditiegetrouw verzorgen enkele koren uit Oog in Al en omgeving samen een kerstconcert: Popkoor Zuilen, kinderkoor The Wild Cowboys, kamerkoor Amor Vincit en vrouwenkoor Otia. Er klinken liederen om naar te luisteren en ook krijgt u de gelegenheid om mee te zingen. Buiten kunt u vanaf zaterdag de gerestuareerde kerststal bewonderen. Na afloop is er glühwein en chocolademelk! Dit jaar vindt het concert plaats op zondag 16 december, 15.00-16.15 uur. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Dit concert is mede mogelijk gemaakt door de sttichting Vrienden van de Dominicus.

Posted in Concerten, Nieuws | Comments Off on Kom naar het kerstconcert van en voor de wijk!

Leven leren zien

Flyer Bid & Breakfast december 2018

De Adventstijd begint dit jaar met een Bid & Breakfast. Nog nooit geweest? Dit is weer een kans om zo’n thematische viering mee te maken, van harte welkom op zondag 2 december om 10.00 uur!

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Leven leren zien

Winterretraitedag 12 december

Maria als "spinster - miniatuurVier dagen van bezinning, verspreid door het jaar. Een dag om eruit te zijn, om stil te staan, om je te bezinnen op je weg, op wie je bent en waar je voor leeft. Om bij je bronnen uit te komen en je te laten voeden, inspireren.

Deze tweede retraitedag staat in het teken van de winter: de tijd dat het leven verborgen is in de grond. We kijken naar ons leven vanuit Kerst. Stel dat God geboren wil worden in jou, ben jij daar klaar voor? Zeg jij ja? Kun jij God ontvangen? We verkennen wat het wil zeggen dat God in een mens geboren wordt. We verkennen wat ons belemmert om open te staan voor die heilige inwoning. Je gaat zien hoe jouw goddelijke bestemming groeit in het verborgene, zoals in de winter het leven groeit in het verborgene. Je gaat ook onderzoeken wat je eigen rol is in het ontvangen en geboren laten worden van die goddelijke kracht in jezelf.

De dag opent met een lichtmeditatie. Daarna lezen we in de lectio divina het verhaal van het bezoek van de engel Gabriel aan Maria als roepingsverhaal. Met een visualisatiemeditatie oefenen we in het loslaten van belemmeringen om te kunnen zien wat verborgen is. Er is stille tijd waarbij je zelf kunt bepalen hoe je deze doorbrengt. We gaan naar buiten om te zien hoe in de natuur het verborgen nieuwe leven toch al zichtbaar is.

In de middag is er een beeldmeditatie rond Maria als spinster. Maria’s ‘ja’ is allerminst een passieve overgave. In de beeldmeditatie verkennen we hoe wij zelf mee kunnen werken in het geboren laten worden van goddelijke kracht. We sluiten de dag af met opnieuw een lichtmeditatie. Zo merk je wat er veranderd is in de loop van de dag.

Aantal deelnemers: 8-15
Plaats: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht
Kosten introductiedag: € 50,– (incl. lunch)
Kosten vervolgdag: € 75,– (incl. lunch)
(Als de kosten een probleem zijn, kunt u contact opnemen met de Dominicus.)
Informatie en opgave (vóór 10 december): secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl

 U kunt ook onze folder (PDF) over de retraitedagen downloaden.

Posted in Bezieling, Nieuws | Comments Off on Winterretraitedag 12 december

Zondagavondzang op Christus Koning

Mozaïek met afbeelding van Christus als de PantokratorMet het feest van Christus Koning wordt het kerkelijk jaar afgesloten. Op zondag 25 november vieren we om 17.30 uur dat feest in de zogenaamde Zondagavondzang, gezongen vespers met de Schola Dominicana. De Schola repeteert dit keer op zaterdag 24 november, 9.30 – 11.30 uur.
Iedereen die wil meezingen is van harte welkom. De gezangen van de Franse dominicaan André Gouzes zorgen in de vespers voor een heel eigen sfeer. Na afloop is er nog gelegenheid voor ontmoeting in de dagkapel met een drankje en iets hartigs.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws | Comments Off on Zondagavondzang op Christus Koning