Van Zondagavondzang naar Gouzesviering

Schilderij voor Zondagavondzang

In het nieuwe seizoen heeft u misschien al een wijziging bemerkt in het rooster van de vieringen in de Dominicuskerk. In plaats van de maandelijkse vespers met de muziek van de Franse dominicaan André Gouzes vinden de vieringen met zijn meditatieve gezangen geïnspireerd door oosters-orthodoxe kerkmuziek voortaan plaats om 10.00 uur op de derde zondag van de maand. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat er iedere zondag om 10.00 uur een viering is in de Dominicuskerk, behalve als er een gezamenlijke viering is van de gehele Sint-Martinusparochie, en wanneer er oecumenische vieringen plaatsvinden in de Antoniuskerk of De Wijkplaats. Op zondag 17 oktober is lekendominicaan Otto Vervaart de voorganger in de Gouzesviering, een initiatief van Utrechtse lekdendominicanen. Leny Beemer leidt dan de Schola Dominicana.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Van Zondagavondzang naar Gouzesviering

Maria Koningin van de Rozenkrans

Mariabeeld in zijbeuk DominicuskerkOp 7 oktober is officieel het feest van Maria Koningin van de Rozenkrans. Wij vieren het feest in het Huis van Dominicus altijd op de dichtstbijzijnde zondag, dit jaar op 10 oktober om 10.00 uur in een eucharistieviering waarin Jozef Essing o.p. zal voorgaan. In vele kerken, misschien in het buitenland nog wel meer dan hier in Nederland, zien we op schilderijen en in glas-in-loodramen afbeeldingen van de legende, waarin Dominicus door Maria de rozenkrans krijgt aangereikt. De Mariabeelden in de Dominicuskerk mogen natuurlijk ook gezien worden!

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Maria Koningin van de Rozenkrans

De wereld is van iedereen

Flyer Bid & Breakfast 3 oktober 2021

Op 4 oktober is het niet alleen Werelddierendag, maar ook de feestdag van Franciscus van Assisi. Oktober is ook van oudsher een Mariamaand. In de Bid & Breakfast-viering op zondag 3 oktober brengen we dat maar eens samen. Van harte welkom!

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Vieringen, Wereld | Comments Off on De wereld is van iedereen

Wat doe jij in vredesnaam?

Cartoom Len Munnik voor de Vredesweek 2021

Van 19 tot en met 25 september vindt dit jaar weer de Vredesweek plaats, zoals al vele jaren georganiseerd door Pax voor Vrede, lang bekend als Pax Christi. Ook in Utrecht zijn er bijeenkomsten en vieringen voor de Vredesweek die dit jaar als motto heeft Wat doe jij in vredesnaam? Op zondag 25 september om 10.00 uur is er een afsluitende oecumenische viering in de Antoniuskerk aan de Kanaalstraat, met als voorgangers ds. Mariska van Beusichem (Protestantse wijkgemeente Utrecht-West), Michiel Kersemaekers (Antoniuskerk) en Leny Beemer (Dominicuskerk), Zangers van de Antoniuskerk onder leding van Daphne van Kroonenburg zullen de viering muzikaal ondersteunen.

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Wereld | Comments Off on Wat doe jij in vredesnaam?

Activiteiten in het nieuwe seizoen

Banner Open Monumentendag Utrecht 2021

Het nieuwe seizoen breekt aan! Wat onwennig hebben we weer de activiteitenagenda gevuld met een gevarieerd aanbod. Op de website van het Huis van Dominicus vindt u uitgebreide informatie over afzonderlijke activiteiten. Donderdag 9 september start een leesclub met Frank de Munnik rond het boek Eindelijk volwassen van Frits de Jong. Zaterdag 11 september zijn er in de kerk rondleidingen én om 14.00 uur een bijzonder optreden van dichter Ruben van Gogh en jazz-accordeonist Rik Cornelissen. Graag aanmelden via info@huisvandominicus.nl voor de rondleidingen en het optreden, verder is deze zaterdag vrij toegankelijk! Marian Geurtsen start op 14 september een meditatiecursus, en op 30 september gaat het Dominicus Bijbelleerhuis met Henk Jongerius o.p. verder. Op 3 oktober start er een reeks najaarsconcerten. In de zondagse vieringen hervatten we de kennismaking met lekendominicanen in den lande: op zondag 12 september krijgt Suzanne Louwerse opnieuw het woord. Kortom, hier gebeurt van alles!

Posted in Concerten, Cultuur, Nieuws, Samenleving | Comments Off on Activiteiten in het nieuwe seizoen

Bid & Breakfast 5 september: Ga open, word open

Flyer B&B 5-9-2021

Op zondag 5 september is er om 10.00 uur weer een Bid & Breakfastviering. Op een slimme manier houden we ons uiteraard daarbij aan de geldende regels rond het coronavirus. In het evangelie geneest Jezus een keer een man die niet kon praten. Jezus zei tegen hem Effata, ga open, word open! Hoe is dat met ons gesteld hier en nu? Deze viering is voorbereid door het vertrouwde team rond en met Ank Rinzema.

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast 5 september: Ga open, word open

Viering Dominicusfeest

Beeldje van Dominicus - foto Diane Mangold, 2016De viering van het feest van de heilige Dominicus, de stichter van de orde van de dominicanen, valt dit jaar precies op zijn feestdag, 8 augustus. 800 jaar geleden overleed Dominicus in Bologna. Op zondag 8 augustus is er een feestelijke eucharistieviering om 10.00 uur waarin Jozef Essing o.p. zal voorgaan. Aansluitend is er een feestelijke bijeenkomst, samen met de geloofsgemeenschap van de Antoniuskerk en Utrechtse lekendominicanen, ook en vooral als opmaat naar meer festiviteiten in het najaar. Dan zullen we ook het zeventigjarig bestaan van de Dominicuskerk  vieren. Het samenzijn na de viering duurt tot ongeveer 13.00 uur. We nemen uiteraard de geldende coronarichtlijnen in acht.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Viering Dominicusfeest

Zomers vieren met de Antoniuskerk

Antoniuskerk met plein, foto mei 2014Ook deze zomer vieren we samen met de Antoniusgemeenschap in juli en augustus om en om in de Dominicuskerk of in de Antoniuskerk aan de Kanaalstraat. We beginnen op 11 juli in de Dominicuskerk, met lekendominicaan Karin Bornhijm als gastvoorganger, waarna we op 18 juli aansluiten in de Antoniuskerk, enzovoort. In de mededelingen vindt u het rooster van de vieringen. Op zondag 8 augustus vier we in de Dominicuskerk de 800ste sterfdag van Domingo de Guzman (circa 1170-1221), de stichter van de orde van de dominicanen. Natuurlijk geven we dat een feestelijk tintje als opmaat naar meer activiteiten in het najaar. Graag wensen we u een goede vakantieperiode toe, thuis of elders, dat we elkaar verfrist en opgeladen, en vooral in goede gezondheid weer mogen terugzien!

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Zomers vieren met de Antoniuskerk

Lekendominicanen als gastvoorgangers

Dit jaar zijn in een aantal vieringen van woord en gebed in de Dominicuskerk lekendominicanen uit verschillende plaatsen in Nederland gastvoorgangers. Zo verwelkomden we dit jaar al Suzanna Louwerse, Roy Clermons, Karin Bornhijm en Anneke Grunder. Op zondag 13 juni om 10.00 uur gaat Ineke van Cuijk voor, samen met Leny Beemer, een van de Utrechtse lekendominicanen. Bij het uitnodigen van gastvoorgangers gaat het er niet allee dat we nieuwe gezichten zien en een ander geluid horen, maar ook om op deze manier ondanks alle beperkingen van de coronapandemie de viering op 8 augustus a.s. voor te bereiden. Op die dag wordt de 800ste sterfdag herdacht van Dominicus de Guzman (ca. 1170-1221), de stichter van de orde der dominicanen. De verkondiging van het evangelie en zielzorg vormen het hart van de werkzaamheid van de broeders, zusters en leken van de wereldwijde dominicaanse familie. Dominicanen proberen zowel midden in de kerk te staan als letterlijk aan de rand, op breukvlakken en plekken waar het nieuwe of onbekende valt aan te raken, bezield vanuit bezinning op de Schrift en de actualiteit in elkaars licht.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws, Vieringen, Wereld | Comments Off on Lekendominicanen als gastvoorgangers

Steun aan missionarissen wereldwijd

Banner WNM 2021 (detail)

Iedere dag opnieuw gaan Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan met onrecht en armoede. Zij zetten zich vol overgave in voor kwetsbare mensen om samen op zoek te gaan naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst en een wereld waarin iedere mens meetelt.
Eén keer per jaar zetten wij hen in het middelpunt tijdens de Week Nederlandse Missionaris (WMN). Mede dankzij uw financiële ondersteuning kan WNM bijdrage aan hun persoonlijke welzijn. WNM biedt financiële steun voor verzekeringen, ziektekosten, premie voor de AOW en vakantiegeld voor een welverdiend verlof.
Uw steun maakt écht het verschil zoals blijkt uit de vele bedankjes die WNM jaarlijks uit alle hoeken van de wereld ontvangt. Uw financiële steun wordt door de missionarissen en missionair werkers ervaren als een uiting van solidariteit. Met Pinksteren (23 mei) houden we de jaarlijkse deurcollecte voor de Week Nederlandse Missionaris. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

MOV St Dominicus

Posted in Bezieling, Nieuws, Wereld | Comments Off on Steun aan missionarissen wereldwijd