Bid & Breakfast: Zeg je ja of nee?!

Flyer B&B 1 oktober 2023

Op zondag 1 oktober ben je weer welkom bij de maandelijkse Bid & Breakfast. Oktober is niet alleen de maand waarin we op 4 oktober Werelddierendag vieren, maar ook kijken naar Franciscus van Assisi, de middeleeuwse heilige die zo’n sterke band hand met heel de schepping. Vanouds is oktober ook een Mariamaand. Wil je weten wat dit met elkaar te  maken heeft, kom dan ook naar de Dominicuskerk!

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast: Zeg je ja of nee?!

Vredesweek 2023: (On)vrede en nu?

Van 16 tot en met 24 september vindt de jaarlijkse Vredesweek plaats, met dit jaar als motto (On-)vrede en nu? Democratie onder druk. PAX voor vrede organiseert in Nederland deze week de nodige activiteiten rondom vrede. De gezamenlijke kerken van Utrecht-West houden op zondag 24 september om 10.00 uur een oecumenische viering in de Antoniuskerk (Stadsklooster Utrecht), Kanaalstraat 200. Het is goed om te weten dat o24 september ook de Wereldgebedsdag is voor migranten en vluchtelingen. We reiken u hier graag de brief aan die paus Franciscus daarvoor heeft geschreven.

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen, Wereld | Comments Off on Vredesweek 2023: (On)vrede en nu?

Vesperviering Wereldgebedsdag voor de schepping

Laudato Si'-raam, Sint-Baafskathedrasal, Gent (detail)

In de Orthodoxe Kerk is 1 september de start van het kerkelijk jaar en leest men in de liturgie voor uit het bijbelboek Genesis. In 1989 riep patriarch Dimitrios 1 september ook uit tot Dag van gebed voor het milieu. De Wereldraad van Kerken nam dit initiatief in 1997 over en stelde voor om jaarlijks een scheppingsperiode in te stellen. Sinds die tijd wordt deze gehouden van 1 september tot 4 oktober. In 2015 riep paus Franciscus 1 september ook voor de Rooms-Katholieke Kerk uit tot Wereldgebedsdag voor zorg om de schepping. Als start van de scheppingsperiode wordt in de Dominicuskerk op vrijdag 1 september om 16.30 uur een speciale vesperviering gehouden met als thema ‘Genees de aarde en alles wat ademt en leeft’. Pastoor Hans Boogers en lekendominicaan Erik Borgman zullen hierin voorgaan. U bent hierbij van harte welkom!

Posted in Bezieling, Nieuws, Wereld | Comments Off on Vesperviering Wereldgebedsdag voor de schepping

Zomerse afwisseling in de vieringen!

Foto Antoniuskerk met toren Vanaf zondag 16 juli start het vertrouwde zomerrooster met afwisselend vieringen in de Dominicuskerk en de Antoniuskerk. Op 16 juli zijn we welkom bij de woord- en gebedsviering in de Antoniuskerk aan de Kanaalstraat, evenals op 30 juli, 13 en 27 augustus. Op zondag 6 augustus, de sterfdag van onze patroonheilige Dominicus, vieren we behalve het feest van de Gedaanteverandering van de Heer ook het jaarlijkse Dominicusfeest, met een eucharistieviering en nadien een hapje en drankje. Kijk in de mededelingen op deze site of laat ze u wekelijks toesturen voor verdere informatie over wat er in en rond de Dominicuskerk deze zomer gebeurt, zoals de open kerk op woensdagmorgen. Tot ziens en een goede zomer gewenst!

Posted in Nieuws, Vieringen | Comments Off on Zomerse afwisseling in de vieringen!

Bid & Breakfast 4 juni

Deatil flyer B&B 4juni 2023

God, mens en geest is het thema dat het team van de maandelijkse Bid & Breakfast koos voor de viering met het feest van de heilige Drie-eenheid dat we op vieren op zondag 4 juni om 10.00 uur. Zoals steeds is het de bedoeling zelf je ontbijt mee te nemen, voor koffie en thee wordt gezorgd!

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast 4 juni

Pinksteractie voor missie

Pinksteractie Week voor de Nederlandse Missionaris

Wereldwijd zijn er Nederlandse zusters, broeders en paters die zich inzetten in de missie. Jaarlijks is er in de week vóór Pinksteren een inzamelactie om hun werk te ondersteunen. In de viering op zondag 28 mei collecteert de MOV-groep na afloop voor de Week van de Nederlandse Missionaris. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Posted in Bezieling, Nieuws, Wereld | Comments Off on Pinksteractie voor missie

Feestelijke Eerste Communieviering

Foto's kinderen die meedeen aan voorbereiding op de Eerste Communie, 2023

Na maanden van voorbereiding is het eindelijk zover. Op zondag 7 mei vieren we de Eerste Communie van zes kinderen. Vera, Claire, Annemijn, Kazer, Leon en Antonie hebben zich samen met Ank Rinzema met veel plezier op deze dag voorbereid. Daarmee gaan ze nog meer deel uit maken van onze geloofsgemeenschap. Pastoor Hans Boogers zal voorgaan in deze eucharistieviering. Het Ouderskoor onder leiding van Christian Boel gaat de samenzang ondersteunen, en Nol van Beek verzorgt de begeleiding.

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Feestelijke Eerste Communieviering

Opgestaan, voorgoed: Hij is verrezen!

Foto paaskaars op priesterkoor Dominicuskerk, april 2023In de Veertigdagentijd en de Goede Week hebben we een weg mogen afleggen die soms ons eigen leven weerspiegelde als het wel eens meer op een woestijn lijkt dan op echt leven. We zoeken naar de goede richting en zagen tekens van hoop. Met de dood van Jezus als een slaaf lijkt het diepte- en eindpunt bereikt, maar vanuit die diepte waarin God heel het menselijk bestaan wilde delen, heeft Hij Jezus laten verrijzen tot nieuw leven. Dat vooral mensen in zware tijden dat nieuwe leven in het licht van de verrijzenis mogen ervaren, is onze hoop. De geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk  wenst u van harte een Zalig Pasen toe! In de viering van woord en communie op zondag 9 april om 10.00 uur was lekendominicaan Erik Borgman de voorganger. Graag reiken we u hier zijn overweging aan.

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Opgestaan, voorgoed: Hij is verrezen!

In het spoor van Jezus: Goede Week en Pasen

De intocht in Jeruzalem - schilderij door Jan van Scorel, 1526 - Utrecht , Centraal Museum

Na een mooie periode van voorbereiding in de Veertigdagentijd om de goede richting te vinden begint de Goede Week op zondag 2 april met de viering op Palmzondag om 10.00 uur waarbij we ons Jezus’ intocht in Jeruzalem in herinnering brengen. Traditiegetrouw reiken we u de nodige informatie aan over de verschillende vieringen. In de weekmededelingen vindt u een uitgebreid overzicht. Op de pagina Vieringen op feestdagen is er een compact overzicht, en er  is een affiche (PDF). Van harte wensen we u een Goede Week toe in de rijkste zin van die uitdrukking!

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on In het spoor van Jezus: Goede Week en Pasen

Vastenactie 2023: Voor een leefbare woonwijk in Brazilië

Foto meisje bij avond in Braziliaanse stadDe drie parochies van de stad Utrecht (Sint Martinus, Licht van Christus en Gerardus Majella) steunen in de Vastentijd 2023 een project in Brazilië in het plaatsje Leme. Daar zijn de zusters van Maria Magdalena Postel al jaren actief met sociale projecten. De armoede in Leme en de omgeving is groot. In sommige wijken is er veel drugscriminaliteit en prostitutie. Dat geldt ook voor de (sloppen-)wijk Alto da Gloria. De zusters zijn begonnen met een project om deze wijk veiliger en gezonder te maken. De (bouwvallige) huizen worden gerenoveerd, er komen goede toiletten en douches en lekkende daken en verstopte afvoerpijpen worden gerepareerd. De gemeente heeft beloofd om de straten en riolen te verbeteren en straatverlichting aan te brengen. De bewoners doen de renovatie van de huizen grotendeels zelf. Het ingezamelde geld is voor de bouwmaterialen. Wilt U meehelpen om de bewoners van deze wijk (vooral de kinderen) een veilige, gezonder en vrediger bestaan te geven? Kijk voor meer informatie op de site van de RKDU. Geven kan op rekeningnummer NL33 ABNA 0234 1592 27 t.n.v. Parochie St. Martinus. Vragen? Stel ze aan zuster Lúcia die werkt in de parochie Licht van Christus: zuster.lucia@gmail.com. Download gerust ook de flyer (PDF)!

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Nieuws, Wereld | Comments Off on Vastenactie 2023: Voor een leefbare woonwijk in Brazilië