Gods woord in het hart bewaren

Mariabeeld in zijbeuk DominicuskerkOp zondag 6 oktober vierden we het patroonsfeest van Dominicaans Nederland: Maria van de Rozenkrans. Pater Jozef Essing o.p. hield een mooie overweging, met vooral ook daarin aandacht voor de betekenis van het rozenkransgebed:

Alle aandacht vraagt Maria voor Jezus, die Gods gezicht is naar ons toe, het gelaat van Gods betrokkenheid op ons mensen… In de grote en soms zware momenten van Jezus’ bestaan komt ‘het geheim’ van Gods liefde aan het licht: hoe Hij in Jezus ons voorgaat op de soms zware levensweg.

Op de vrijdagen in oktober bidden we om 9.40 uur in de dagkapel de rozenkrans. U bent daarbij van harte welkom. U kunt de gehele overweging op onze site nalezen.

Posted in Bezieling, Dominicanen | Comments Off on Gods woord in het hart bewaren

Kerkproeverij op zondag 29 september

Omslag "Dit is het hart"Zondag 29 september vindt weer de zogeheten ‘Kerkproeverij’ plaats. Kerkgangers nodigen die zondag vrienden en kennissen uit eens een viering mee te maken. Dat doen we ook in de Dominicuskerk. Op zondag 29 september ben je van harte welkom in de viering om 10.00 uur.
Erik Borgman schreef voor deze gelegenheid een klein boekje, Dit is het hart – over het proeven van de kerk. Zeker de moeite waard te lezen en niet alleen voor wie niet bekend is met hoe het toegaat in de kerk.
Het is voor € 2,- te bestellen via www.adveniat.nl .

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Kerkproeverij op zondag 29 september

Vrede verbindt over grenzen

Foto vrededuif op betonnen muur met in het Spaans "Paz"‘Vrede verbindt over grenzen’ is dit jaar het thema van de viering ter afsluiting van de Vredesweek dat ons door PAX is aangereikt. in de viering op zondag 22 september om 10.00 uur in de Dominicuskerk geven we daaraan vorm door na te denken over welke grenzen onze barrières zijn, en hoe wij over die grenzen heen verbinding kunnen maken met anderen. We bidden, luisteren en zingen hierover en worden ook uitgenodigd daadwerkelijk een gebaar van vrede te maken. Voorgangers zijn Josien Folbert (PKU-West), Michiel Kersemaekers (Antoniuskerk) en Leny Beemer (Dominicuskerk), kamerkoor Amor Vincit o.l.v. Michel de Kort zingt. Van  harte welkom!

Posted in Nieuws, Samenleving, Vieringen, Wereld | Comments Off on Vrede verbindt over grenzen

Dominicuskerk en Huis van Dominicus

Logo Huis van Dominicus, maart 2019Onder de benaming Huis van Dominicus brengen de geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk, de stichting Vrienden van de Dominicus en de Andreasgroep van Utrechtse lekendominicanen vanaf dit seizoen samen hun activiteiten naar buiten. In september beginnen er weer vele activiteiten. Uiteraard hoort daar een website bij die deze zomer van start is gegaan. Voor de herkenbaarheid zijn activiteiten onder vier verschillende rubrieken ondergebracht: het podium, de schola, de kapel en de herberg. De site biedt verder bijvoorbeeld Tekenen in de tijd, een wekelijkse column van lekendominicaan en voorganger Erik Borgman, en ook een video van de Culturele Zondag Go West in april.

Posted in Bezieling, Cultuur, Leren, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Dominicuskerk en Huis van Dominicus

Samen aan tafel

Flyer Bid & Breakfast 1 september 2019

Op zondag 1 september is er weer een Bid & Breakfast!

Posted in Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Samen aan tafel

Maria, vrouw van geloof

Foto glas-in-loodraam met voorsteling van Maria met kind, maker en bron onbekendIn vele landen is het feest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus) een vrije dag. In Nederland wordt dit Mariafeest veelal op de eerstvolgende zondag gevierd. Op zondag 18 augustus overdacht zr. Baptiste Tuin o.p. in de viering van Woord, Gebed en Zang de betekenis van Maria en haar rol in geloof en kerk. Zij ziet in Maria vooral en allereerst een vrouw van geloof. Juist daardoor spreekt zij zovelen aan. Graag geven haar overweging uit een viering samen met de geloofsgemeenschap van de Antoniuskerk aan u door. U kunt deze tekst en andere overwegingen ook terugvinden onder Ter inspiratie.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Maria, vrouw van geloof

Het goede nieuws brengen

Foto Jozef Essing o.p., juli 2018 - foto: Ramon MangoldOp zondag 4 augustus vierden we dit jaar het Dominicusfeest. Dominicus de Guzman, een Spaanse kanunnik, stichtte in 1216 de orde van de predikheren, later vaak dominicanen genoemd. Tijdens de eucharistieviering in de Dominicuskerk sprak Jozef Essing o.p. in zijn overweging sprak hij over de vraag wat precies het goede nieuws brengen is: niet een overmacht aan kennis of macht, maar “het zien, weet hebben van en nabij komen”. Ook nu weer reiken we u graag zijn overweging aan die we ook bewaren op de pagina Ter inspiratie!

Posted in Geen categorie | Comments Off on Het goede nieuws brengen

Gods woord ontvangen

Foto binnentuin bij DominicuskerkIt is summertime, and the living is easy, een beroemd lied van George Gershwin: het is zomertijd en leven is eenvoudig! In de zomer is er die ruimte voor leven in eenvoud, weg van drukte, niet meer aangestuurd door je agenda. Maar hoe bereik je die eenvoud? In zijn overweging op zondag 21 juli dacht Erik Borgman met ons na over de eenvoud die het vraagt om God werkelijk te kunnen ontvangen. Wat is dan het zinnigste, alleen maar vol aandacht luisteren naar Gods woord of bewogen worden en in beweging komen? We wensen u graag de tijd en rust toe om  deze zomer daarover te mijmeren, in de volle zon of in de beschutting van een tuin. Deze weken vieren we op zondag afwisselend in de Dominicuskerk (4 en 18 augustus) en de Antoniuskerk (28 juli, 11 en 25 augustus). Meer overwegingen zijn te vinden in de rubriek Ter inspiratie van onze website.

Posted in Bezieling, Samenleving | Comments Off on Gods woord ontvangen

De zomer in met de zomerpicknick

Op zondag 7 juli a.s. is er na de eucharistieviering (we vieren de gedachtenis van de dominicaan Johannes van Keulen, een van de Martelaren van Gorkum) vanaf 11.00 uur de jaarlijkse zomerpicknick van de Dominicusgeloofsgemeenschap samen met de gemeenschap van de Antoniuskerk. We komen buiten op het kerkplein bijeen. Houd er alvast rekening mee en bedenk, wat je mee wil brengen om met ons allen te delen! De overweging van Jozef Essing reiken we hier graag aan.

Posted in Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on De zomer in met de zomerpicknick

Op muzikale ontdekking in jubileumconcert Nota Bene

Flyer concert orkest Nota Bene, 30 juni 2019Op zondag 30 juni viert orkest Nota Bene onder leiding van Casper Zelissen haar tweede lustrum met een feestelijk concert. Zij spelen onder andere de ‘New World Symphony’ van Antonín Dvořák, het Tweede Pianoconcert van Sergej Rachmaninov, ‘The Mushroom Cloud’ van The Kyteman Orchestra met gastzangers Laurens Lammerts en Lauw Klaassen, en een speciaal voor hen geschreven compositie van Douwe Evert Dijkstra, getiteld ‘Albatros’. U bent van harte welkom! Het concert begint om 15.00 uur. Kaarten kun je reserveren via info@orkestnotabene.nl of je betaalt aan de ingang van de kerk. Deze activiteit is een initiatief van de stichting Vrienden van de Dominicus.

Posted in Concerten, Nieuws | Comments Off on Op muzikale ontdekking in jubileumconcert Nota Bene