Bid & Breakfast: God wijst de weg

 

Flyer B&B 3 maart 2024 (detail)

Op zondag 3 maart om 10.00 uur is het tijd voor onze maandelijkse Bid & Breakfast. Het is dan de derde zondag in de veertigdagentijd. Het thema van de viering is ‘U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij’. Uiteindelijk is alleen God te vertrouwen. Bouw dan ook nergens anders op dan op Hem. Tijdens deze viering is er koffie en thee aanwezig. Neem je ontbijt mee en deel het samen met anderen!

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast: God wijst de weg

Vastenactie 2024 voor Zimbabwe

Foto Vastenactie 2024: Vrouw in ZimbabweZoals elk jaar in de Vastentijd willen de parochies in de stad Utrecht ook in 2024 mensen in moeilijkheden helpen. Wij geven wat minder uit (we “vasten”) opdat medemensen ver weg het wat beter krijgen. Dit jaar steunen de parochies St. Martinus en Licht van Christus een project in Zimbabwe, een van de armste landen ter wereld. Als gevolg van klimaatverandering kampt het land met grote droogte. De oogst mislukt door te weinig water. De toch al arme mensen lijden honger. Ze hebben onze hulp nodig.

Dit project voorziet in de volgende speerpunten:
– waterputten slaan waardoor het land beter wordt bevloeid.
– verbeteren van de landbouw.
– vrouwen leren het vak van naaister, waardoor ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

QR code Vastenactie 2024Meer informatie? Er zijn verschillende mogelijkheden:
– Kijk op de site van Vastenactie!
– Doe een donatie! Gebruik de QR-code om te doneren via uw favoriete bank of deze link. U kunt die overmaken op: rekening NL78 RABO 0181 9165 25 van de Parochie St. Martinus onder vermelding van Vastenactie 2024.

Er zal een deurcollecte zijn op 10 maart (halfvasten) en op 31 maart (Pasen). Steun dit project met uw gift.
MOV St Dominicus

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Wereld | Comments Off on Vastenactie 2024 voor Zimbabwe

Veertigdagentijd 2024

Foto icoon voor de VeertigdagentijdOp 14 februari begint dit jaar de Veertigdagentijd, de tijd van bezinning en voorbereiding op Pasen (31 maart). Dit jaar is het motto: Het oude is voorbij, het nieuwe is er al. U vindt hier een overzicht (PDF) van alle vieringen tot en met Palmzondag (24 maart). U bent van harte welkom bij de vieringen op zondagochtend om 10.00 uur en bij de oecumenische vespers op woensdagavond om 19.00 uur. Op Aswoensdag beginnen we om 18.00 uur met een vastenmaaltijd, gevolgd om 19.00 uur door een viering van inkeer. Wij wensen u graag een inspirerende Veertigdagentijd toe!

Posted in Bezieling, Cultuur, Dominicanen, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Veertigdagentijd 2024

Bid & Breakfast: Geheim en licht

Flyer Bid & Breakfast Maria Lichtmis, 4-2-2024 (detail)
Op zondag 4 februari vieren we om 10.00 uur het feest van Maria Lichtmis, de gebeurtenis in de bijbel waarbij Maria haar zoon Jezus naar de tempel brengt in Jeruzalem, en daar vinden onverwachte gebeurtenissen plaats die zij in haar hart bewaarde. Ben je nieuwsgierig naar haar geheimen? Kom dan ook met je ontbijt naar de kerk, van harte welkom! Bij de Bid & Breakfast delen we verhalen, luisteren we naar de Schrift en delen we elkaars eten. Voor thee en koffie wordt gezorgd.

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast: Geheim en licht

Bidden om onderlinge christelijke eenheid

Logo Week van gebed om eenheid 2024

Dit jaar houdt de Nederlandse Raad van kerken van 21 tot en met 28 januari de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid der christenen. Het thema is dit jaar: Heb God lief en je naaste als jezelf. Daarom is er op zondag 28 januari om 10.00 uur als afsluiting een oecumenische viering in de Dominicuskerk samen met de geloofsgemeenschap van de Antoniuskerk en de Protestantse Wijkgemeente Utrecht-West. Voorgangers zijn ds. Mariska van Beuschem, Michiel Kersemaekers en Leny Beemer. De samenzang wordt ondersteund door cantores. Kijk ook eens op de speciale website Week van gebed!

Posted in Bezieling, Nieuws, Oecumene, Vieringen | Comments Off on Bidden om onderlinge christelijke eenheid

Kerkbalans 2024: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Foto Kerkbalans 2024
Ook dit jaar vragen we bij de vertrouwde actie Kerkbalans om uw beloofde kerkbijdrage over te maken. Bekijk wellicht nu of uw bijdrage hoger kan zijn… In de periode na de coronapandemie zijn de inkomsten helaas nog steeds lager dan voorheen, maar de kosten voor verwarming en onderhoud zijn fors gestegen. Vaste begunstigers ontvangen een persoonlijke brief over de huidige financiële situatie van onze geloofsgemeenschap. Het banknummer van de Dominicuskerk is: NL91 INGB 0000 5780 54, ten name van Penn. Parochiebestuur St. Dominicus, te Utrecht. Veel dank voor uw bijdrage! 

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving | Comments Off on Kerkbalans 2024: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Van oud naar nieuw

Dit nieuwe jaar is enigszins rustig gestart waar het de vieringen betreft! Behalve het dagelijkse getijdengebed is de eerste andere viering pas op 5 januari de maandelijkse Eerste Vrijdagviering. Op zondag 7 januari vieren we om 10.00 uur het feest van de Openbaring van de Heer in een woord- en communieviering. Na de viering vindt onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats. Vanaf volgende week zijn er weer volop andere activiteiten in de Dominicuskerk, veelal georganiseerd door het Huis van Dominicus

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Van oud naar nieuw

Een wonderlijke geboorte

 

Initiaal met de geboorte van Jezus - handschrift, getijdenboek 1470-1489, Parijs - Dole, Bibliothèque municipale 443

Te midden van zoveel geweld en verdriet wereldwijd wordt het wonder dat God zich tot de mensen wendt steeds groter: niet met overmacht, maar weerloos als een pasgeboren kind wil Hij komen. Terzijde van de grote gebeurtenissen geschiedt het grote wonder: vertrouwen in een verlosser wordt werkelijkheid in Gods menswording. Moge  dit vertrouwen ook u de ware kerstvreugde schenken. Van harte wensen wij u in die geest een Zalig Kerstfeest toe! Graag reiken we u de overwegingen in de Kerstnachtviering en op Eerste Kerstdag aan.

Posted in Bezieling, Wereld | Comments Off on Een wonderlijke geboorte

Adventsacie 2023

Foto lezende meisjes in Pakistan - bron: Vastenactie

Nadat het aantal kinderen dat kinderarbeid verricht, jarenlang gestaag daalde, stijgt het nu weer. Oorlogen, crises en de coronapandemie stortten veel families in armoede waardoor de kinderen moesten meehelpen om het gezinsinkomen te verhogen. In 2022 ging het om 160 miljoen kinderen.
De Adventsactie steunt vier projecten die zich richten op kinderen en jongeren die meewerken om het gezinsinkomen te verbeteren en daarom niet of nauwelijks naar school gaan. Een ervan is in Pakistan. Er zijn daar inmiddels veertien opleidingscentra opgezet voor werkende en achtergestelde kinderen zodat ze toch de opleiding krijgen waar ze recht op hebben. Het zijn geen officiële scholen – de lestijden zijn bijvoorbeeld aangepast, zodat de kinderen eerst naar hun werk kunnen – maar de kinderen volgen wel hetzelfde lesprogramma. De kinderen ontvangen een schooltas met boeken, schriften en schrijfspullen. Zo kan een deel van deze kinderen uiteindelijk een officieel schooldiploma halen, een eigen toekomst opbouwen en uit de armoede komen.
U kunt dit adventsactieproject steunen tijdens de deurcollecte na de viering van zondag 17 december of geld overmaken op bankrekening NL21 INGB 0000 0058 50 van Adventsactie/Vastenactie, Den Haag o.v.v. Adventsactie Pakistan.

Posted in Jeugd en jongeren, Nieuws, Wereld | Comments Off on Adventsacie 2023

Sint Maarten 2023

Reliëf Sint-Maarten die zijn mantel deelt - Utrecht, ca. 1935

Dit jaar zijn er in en vanuit het Huis van Dominicus behalve de viering op 11 november meerdere activiteiten rond het feest van Sint Maarten, voluit Martnius van Tours, de stadspatroon van Utrecht. Op woensdag 8 november houdt Els Rose een lezing over de rol van Sint Maarten in de tiende eeuw. Vrijdag 10 november wordt De Mantel van Sint Maarten uitgereikt in de Domkerk.

Op zaterdag 11 november is de Dominicuskerk van 18.00 uur tot 21.00 uur open voor de inzameling ten behoeve van de Voedselbank Lombok. De jaarlijkse lampionnenoptocht van de Wijkvereniging Oog in Al start vanaf het Shakespeareplein om 18.30 uur en eindigt rond 20.00 uur bij de Dominicuskerk. Tenslotte is er zondag 12 november om 10.30 uur in de Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4, een gezamenlijke eucharistieviering van de geloofsgemeenschappen van de Martinusparochie.

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Sint Maarten 2023