Een stille tocht op vrijdag 22 maart

Maandag 18 maart werd onze stad het middelpunt van het nieuws door een tragische gebeurtenis vlak bij de wijk Oog in Al. Op vrijdag 22 maart wordt om 19 uur een stille tocht georganiseerd voor de slachtoffers van de aanslag op het 24 Oktoberplein. De start is op het Jaarbeursplein en de route gaat naar het 24 Oktoberplein.

Posted in Nieuws, Samenleving | Comments Off on Een stille tocht op vrijdag 22 maart

Wandelen met God

Voor de zondagen in de Veertigdagentijd kiezen we dit jaar als thema ‘Wandelen met God’. De psalmen van die zondagen dienen als uitgangspunt. Elke zondag krijgt dit thema een nieuwe invalshoek. Op Aswoensdag begonnen we al met voeten van papier, waarop werd geschreven wat het thema voor ieder persoonlijk zou kunnen betekenen. Een mooi begin! Wie er niet bij was, kan ook nu nog bedenken hoe je dit thema in deze Veertigdagentijd handen en voeten zou willen geven. Ook Jezus bad en zong in zijn tijd de psalmen samen met zijn leerlingen. Zeker op weg naar Jeruzalem zullen die psalmen een indringende betekenis hebben gekregen. Maar het nieuwe leven, de lente, is niet te stuiten door alle lijden en dood heen. Laten we daarom met vertrouwen en hoop in ons hart mét de psalmist de weg van Jezus gaan, en met en in Hem wandelen met God. Bij de oecumenische vespers op woensdagavond vanaf 13 maart, 19 uur, is het verbindende thema ‘Een nieuwe begin’. Aan de hand van oude verhalen horen we van mensen, die met Gods hulp een nieuw begin konden maken.
We reiken U hier ter inspiratie graag de inleiding en overweging van Erik Borgman op Aswoensdag (6 maart) aan!

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Wandelen met God

Een coördinator voor het Huis van Dominicus

Foto Hermen van DorpMet ingang van 1 mei 2019 zal Hermen van Dorp aantreden als coördinator voor het Huis van Dominicus. Al vóór die ingangsdatum wil hij af en toe aanschuiven om kennis te maken met onze gemeenschap en met alle anderen, die betrokken zijn bij het Huis van Dominicus. We zijn blij met zijn komst en wensen hem veel succes toe! Meer informatie vindt u in het bijgevoegde persbericht.

Posted in Dominicanen, Nieuws | Comments Off on Een coördinator voor het Huis van Dominicus

Cantores gezocht!

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is er in de liturgie wat betreft de kerkmuziek veel veranderd, zowel in de zondagsvieringen als in het getijdengebed. Samenzang van de geloofsgemeenschap werd steeds belangrijker. Hoewel in katholiek Utrecht nog diverse koren zijn om die samenzang te ondersteunen, wordt dit meer en meer gedaan door een cantor.Er is dan ook behoefte aan cantores, met name in de kleinere lokale geloofsgemeenschappen. Om dit te stimuleren biedt het Huis van Dominicus een speciale workshop aan voor cantors en voor koorzangers die willen uitproberen of ze cantor zouden kunnen zijn. Het aantal deelnemers mag liggen tussen 6-12 personen. De workshop met Leny Beemer, Marcel Bruins en Daphne Kroonenberg vindt plaats op zaterdag 16 maart, 9.30 – 12.30 uur. Aanmelden via secretariaat@katholiekutrecht.nl of secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl vóór 13 maart. Iedereen is van harte uitgenodigd aan deze workshop deel te nemen. Helaas zijn er onvoldoende aanmeldingen om de training te laten doorgaan.

Posted in Leren, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Cantores gezocht!

Naar binnen luisteren

Shcilderij met in het wit geklede vrouw in bosrijke omgevingMet aandacht, in de schemer van het stille. Klanken ontvouwen zich tot muziek. Op dinsdag 12 maart is er vanaf 20.00 uur er een luisteravond waarin Frank de Munnik u inspirerende stilte laat horen in muziek, van Bach tot Arvo Pärt. Stilte beleven en ervaren, stilte als bezieling en inspiratie aan het begin van de Veertigdagentijd. Frank de Munnik (1963) is docent aan HKU Utrechts Conservatorium en muzieksamensteller voor NPO Radio 4, onder ander voor de programma’s Musica Religiosa en Tussen Hemel en Aarde. U kunt zich aanmelden via info@denieuwedominicus.nl of telefonisch, 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur).

Posted in Bezieling, Cultuur, Nieuws | Comments Off on Naar binnen luisteren

Sta op, het wordt lente!

Foto Marian Geurtsen, 2018Op de derde retraitedag van dit seizoen nodigt de lente ons uit tot een nieuw begin. Boven de grond lijkt veel nog doods, maar daaronder ontkiemt nieuw leven. Wat is in jouw leven op een dood punt beland? Wat wil jij nieuw leven inblazen? In de drukte van alledag is het moeilijk daarbij stil te staan. Daarom biedt het Huis van Dominicus aan het begin van ieder seizoen een retraitedag aan. Een dag van meditaties, stilte, naar buiten gaan en (creatieve) bezinningsopdrachten. We laten ons inspireren door Bijbelse verhalen over opstaan uit de dood, zoals het Hooglied: ‘Sta op, mijn liefste, kom toch, mijn schoonste. Kijk maar, de winter is heen. Op het veld staan weer bloemen; de tijd om te zingen breekt aan’. De dag wordt begeleid door Marian Geurtsen, theoloog, ritueelspecialist en meditatiebegeleider. Op woensdag 13 maart bent u vanaf 10.00 uur welkom. Elders vindt u meer informatie over deze dag en de wijze van aanmelding.

Posted in Bezieling, Nieuws | Comments Off on Sta op, het wordt lente!

Heb jij een masker op?!

Flyer Bid & Breakfast 3 maart 2019, rthema: Masker op?

Op zondag 3 maart is er weer de maandelijkse Bid & Breakfast, van harte welkom!

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Heb jij een masker op?!

Zing mee op Culturele Zondag Go West!

Detail DominciusbeeldjeOp zondag 14 april vindt de Culturele Zondag Go West ook en speciaal in de Dominicuskerk plaats. In de kerk wordt een muzikale rondgang gehouden. Op tien plaatsen wordt verteld over de betekenis van de plek of het voorwerp, waarna een koor reageert met een lied, gedragen en serieus, schurend of met een knipoog. Voor de meer swingende liederen zorgt Souled out! onder leiding van Caroline Lobanov, de meer klassieke liederen worden gezongen door Projectkoor Passio onder leiding van Berny Oude Kempers.

Het gaat om vijf (of zes) liederen waarvan enkele worden herhaald. In ieder geval zullen we een klein ‘Stabat mater’ van Zoltan Kodály zingen, ‘Sure on this shining light’ van Morten Lauridsen en ‘Do not be afraid’ van Philip Stopford, met nog twee stukken erbij.

Wij zoeken geoefende zangers om mee te zingen, vooral tenoren en bassen. Geef je vóór 3 maart op via projectkoor@yahoo.com. De repetities beginnen op zondag 10 maart.

Posted in Cultuur, Nieuws | Comments Off on Zing mee op Culturele Zondag Go West!

Aan het oefenen rond woorden en het Woord

In de vieringen van onze geloofsgemeenschappen voeren veel mensen het woord, zowel professionele voorgangers als vrijwilligers. Dit varieert van het uitspreken van lezingen, psalmen en gebeden tot het geven van inleidingen en mededelingen. We mogen ons gelukkig prijzen met al die gemotiveerde mensen die deze taken op zich nemen! Spreken in het openbaar vraagt wel om onderhoud. Soms zijn vieringen op zich mooi, maar zijn teksten niet goed te verstaan. Dat heeft meestal niet zozeer te maken met de geluidsinstallatie of het volume van de stem, maar veel meer met dictie en expressie en met de soort tekst.
Het Huis van Dominicus organiseert voor de Utrechtse parochies een trainingsbijeenkomst met workshops voor voorgangers en lectoren op zaterdag 16 februari van 9.30-12.30 uur, onder begeleiding van Ank Rinzema en Leny Beemer. Ank Rinzema is theaterwetenschapper, sinds 2004 lid van de Dominicus pastoraatsgroep met als kerntaken jeugd en jongeren en gemeenschapsopbouw. Leny Beemer is (school-)musicus en theologe, sinds 2008 lid van de Dominicus pastoraatsgroep met als kerntaken vorming voor volwassenen en liturgie. Met zestien aanmeldimngen is deze bijeenkomst inmiddels volgeboekt, fijn dat zovelen uit de stad zich hebben aangemeld!

Posted in Leren, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Aan het oefenen rond woorden en het Woord

Geroepen om elkaar vrij te maken

Jezus’ eerste leerlingen waren eenvoudige vissers die hij tot vissers van mensen maakte, zo klonk het in het evangelie van Lucas op zondag 10 februari. Lekendominicaan Erik Borgman bekeek in zijn overweging in de viering van deze zondag dit evangelie van vele kanten. Waarom koos Jezus vissers uit, en niet timmerlieden zoals hij zelf? Vissers zaaien niet zelf, ze weten niet tevoren of en wat ze gaan vangen. “We zijn geroepen zijn om elkaar vrij te maken, elkaar te vangen in het net van liefde en vrijheid, het net waar allerlei soorten mensen elkaar zien en beleven als een geschenk van God en in elkaar zien wat gemakkelijk onzichtbaar blijft, maar de liefde ziet het onzichtbare”, aldus Erik Borgman. Deze en andere overwegingen bieden wij u graag aan in de rubriek Ter inspiratie!

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Geroepen om elkaar vrij te maken