Bid & Breakfast 4 juni

Deatil flyer B&B 4juni 2023

God, mens en geest is het thema dat het team van de maandelijkse Bid & Breakfast koos voor de viering met het feest van de heilige Drie-eenheid dat we op vieren op zondag 4 juni om 10.00 uur. Zoals steeds is het de bedoeling zelf je ontbijt mee te nemen, voor koffie en thee wordt gezorgd!

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast 4 juni

Pinksteractie voor missie

Pinksteractie Week voor de Nederlandse Missionaris

Wereldwijd zijn er Nederlandse zusters, broeders en paters die zich inzetten in de missie. Jaarlijks is er in de week vóór Pinksteren een inzamelactie om hun werk te ondersteunen. In de viering op zondag 28 mei collecteert de MOV-groep na afloop voor de Week van de Nederlandse Missionaris. Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Posted in Bezieling, Nieuws, Wereld | Comments Off on Pinksteractie voor missie

Feestelijke Eerste Communieviering

Foto's kinderen die meedeen aan voorbereiding op de Eerste Communie, 2023

Na maanden van voorbereiding is het eindelijk zover. Op zondag 7 mei vieren we de Eerste Communie van zes kinderen. Vera, Claire, Annemijn, Kazer, Leon en Antonie hebben zich samen met Ank Rinzema met veel plezier op deze dag voorbereid. Daarmee gaan ze nog meer deel uit maken van onze geloofsgemeenschap. Pastoor Hans Boogers zal voorgaan in deze eucharistieviering. Het Ouderskoor onder leiding van Christian Boel gaat de samenzang ondersteunen, en Nol van Beek verzorgt de begeleiding.

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Feestelijke Eerste Communieviering

Opgestaan, voorgoed: Hij is verrezen!

Foto paaskaars op priesterkoor Dominicuskerk, april 2023In de Veertigdagentijd en de Goede Week hebben we een weg mogen afleggen die soms ons eigen leven weerspiegelde als het wel eens meer op een woestijn lijkt dan op echt leven. We zoeken naar de goede richting en zagen tekens van hoop. Met de dood van Jezus als een slaaf lijkt het diepte- en eindpunt bereikt, maar vanuit die diepte waarin God heel het menselijk bestaan wilde delen, heeft Hij Jezus laten verrijzen tot nieuw leven. Dat ook wij zelf en mensen in zware tijden dat nieuwe leven in het licht van de verrijzenis mogen ervaren, is onze hoop. De geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk  wenst u van harte een Zalig Pasen toe! In de viering van woord en communie op zondag 9 april om 10.00 uur was lekendominicaan Erik Borgman de voorganger. Graag reiken we u hier zijn overweging aan.

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Opgestaan, voorgoed: Hij is verrezen!

In het spoor van Jezus: Goede Week en Pasen

De intocht in Jeruzalem - schilderij door Jan van Scorel, 1526 - Utrecht , Centraal Museum

Na een mooie periode van voorbereiding in de Veertigdagentijd om de goede richting te vinden begint de Goede Week op zondag 2 april met de viering op Palmzondag om 10.00 uur waarbij we ons Jezus’ intocht in Jeruzalem in herinnering brengen. Traditiegetrouw reiken we u de nodige informatie aan over de verschillende vieringen. In de weekmededelingen vindt u een uitgebreid overzicht. Op de pagina Vieringen op feestdagen is er een compact overzicht, en er  is een affiche (PDF). Van harte wensen we u een Goede Week toe in de rijkste zin van die uitdrukking!

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on In het spoor van Jezus: Goede Week en Pasen

Vastenactie 2023: Voor een leefbare woonwijk in Brazilië

Foto meisje bij avond in Braziliaanse stadDe drie parochies van de stad Utrecht (Sint Martinus, Licht van Christus en Gerardus Majella) steunen in de Vastentijd 2023 een project in Brazilië in het plaatsje Leme. Daar zijn de zusters van Maria Magdalena Postel al jaren actief met sociale projecten. De armoede in Leme en de omgeving is groot. In sommige wijken is er veel drugscriminaliteit en prostitutie. Dat geldt ook voor de (sloppen-)wijk Alto da Gloria. De zusters zijn begonnen met een project om deze wijk veiliger en gezonder te maken. De (bouwvallige) huizen worden gerenoveerd, er komen goede toiletten en douches en lekkende daken en verstopte afvoerpijpen worden gerepareerd. De gemeente heeft beloofd om de straten en riolen te verbeteren en straatverlichting aan te brengen. De bewoners doen de renovatie van de huizen grotendeels zelf. Het ingezamelde geld is voor de bouwmaterialen. Wilt U meehelpen om de bewoners van deze wijk (vooral de kinderen) een veilige, gezonder en vrediger bestaan te geven? Kijk voor meer informatie op de site van de RKDU. Geven kan op rekeningnummer NL33 ABNA 0234 1592 27 t.n.v. Parochie St. Martinus. Vragen? Stel ze aan zuster Lúcia die werkt in de parochie Licht van Christus: zuster.lucia@gmail.com. Download gerust ook de flyer (PDF)!

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Nieuws, Wereld | Comments Off on Vastenactie 2023: Voor een leefbare woonwijk in Brazilië

Richting vinden in de Veertigdagentijd

Foto hand met kompasHoe vind je je weg in het leven? Hoe kom je als Christen uit bij Pasen? De Veertigdagentijd helpt ons samen die weg te gaan en ons geloof vorm te geven. Dit jaar is als thema voor deze tijd gekozen Richting vinden. Op woensdag 22 februari beginnen we met een gebedsviering om 19.00 uur. Om 18.00 is er eerst en vastenmaaltijd.  Vanuit dat thema hebben de vieringen op zondag elk hun eigen motto gekregen. Op de woensdagavonden zijn er oecumenische vespers samen met de Antoniuskerk en de Protestantse wijkgemeente Utrecht-West. Er is weer een handig compact overzicht van de vieringen hier op de website of als PDF om zelf te printen.

Posted in Bezieling, Nieuws, Oecumene, Vieringen | Comments Off on Richting vinden in de Veertigdagentijd

In gebed voor Turkije en Syrië

Foto wereldkaart met lichtjes bij de WereldWake, 7 februari 2023
De aardbevingen die Turkije en Syrië op 6 februari troffen richten onnoemelijk veel leed en verdriet aan. In de WereldWake van dinsdag 7 februari stonden we daarbij stil, met gebeden hardop en in stilte, met lichtjes op de wereldkaart die het middelpunt is van deze wekelijkse viering. Ook erna, bij de Huiskamer van Dominicus, raakten we in gesprek erover met elkaar en de deelnemers aan de wekelijkse taalcursus. Hopelijk lukt het hulpverleners om toch nog velen op tijd te bereiken, maar de omvang en impact van deze ramp gaat ons begrip te boven ondanks alle beelden en berichten. Laten we doen wat we eraan kunnen doen met onze aandacht, hulpmiddelen en steun aan mensen daar en familieleden hier!

Posted in Nieuws, Samenleving, Wereld | Comments Off on In gebed voor Turkije en Syrië

Zout en licht

Flyer B&B 5 februari 2023

Op zondag 5 februari is het weer tijd voor de maandelijkse Bid & Breakfast! Ook nu ben je van harte welkom om mee te vieren en elkaar te ontmoeten aan tafel.

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Zout en licht

Kerkbalans 2023

Banner Kerkbalans 2023

Traditiegetrouw wordt u tijdens de landelijke actie Kerkbalans gevraagd ook dit jaar uw beloofde kerkbijdrage over te maken. Misschien is dit ook het goede moment om te kijken, of uw bijdrage hoger kan zijn. In de periode na de coronapandemie zijn de inkomsten helaas lager dan voorheen. Als vaste begunstiger ontvangt u persoonlijk een brief over de huidige financiële situatie van onze geloofsgemeenschap. Het banknummer van de Dominicuskerk is: NL91 INGB 0000 5780 54, ten name van Penn. Parochiebestuur St. Dominicus, te Utrecht. Veel dank voor uw bijdrage! De actie Kerkbalans loopt dit jaar van 14 tot en met 28 januari.

Posted in Nieuws | Comments Off on Kerkbalans 2023