Toch een nieuwjaarstoespraak!

Vanwege de coronapandemie konden wij geen nieuwjaarsreceptie houden in het Huis van Dominicus. Op de nieuwjaarreceptie is er meestal ook een nieuwjaarsspeech waarin iets wordt gezegd over het komende jaar. Omdat er geen receptie was, verviel ook deze speech. Erik Borgman, voorzitter van de programmaraad van het Huis van Dominicus, gebruikt daarom zijn wekelijkse column Tekenen in de tijd om zich tot iedereen te richten die zich bij het Huis van Dominicus betrokken voelt. In plaats van een nieuwjaarstoespraak reiken we u graag hier deze aflevering van zijn wekelijkse column aan!

Posted in Bezieling, Cultuur, Nieuws, Samenleving | Comments Off on Toch een nieuwjaarstoespraak!

Het nieuwe jaar in

Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Een deel van het antwoord ligt aan ons zelf, aan hoe wij in het leven staan, met elkaar omgaan en omgaan met goede en kwade tijden. Behalve de kalenderijd waarin er een jaar is verstreken, is er geleefde en beleefde tijd die je vormt, die je kan onthutsen of blij maakt, die donkere wolken brengt of juist licht op je weg… Dit jaar is er geen viering op Nieuwjaarsdag. Op zondag 2 januari vieren we het feest van de Openbaring des Heren. De drie wijzen uit het Oosten brachten ooit hun veelzeggende gaven voor het pasgeboren kind van Maria en Jozef. Zij volgden het licht en keerden geïnspireerd door een droom langs een andere weg terug. Laten wij ook een andere weg gaan: een weg die vrede brengt in de harten van mensen, een weg waarin we weten te leven te midden van moeilijkheden, maar ook het goede mogen ervaren en delen. Dat het zó een waarachtig Zalig Nieuwjaar moge worden voor u en uw naasten!

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Wereld | Comments Off on Het nieuwe jaar in

Kerstmis, een feest van licht en toekomst

Wat vele kerstliederen ons voorhouden en voorzingen laat zich niet vangen in proza! Een feest van sfeer en samenzijn, van royale gebaren wordt ons erin getoond. Diep in onszelf hopen we op het echte feest, van waarlijk mens zijn, elkaar nabij zijn, nieuw leven in volheid ervaren en delen, juist nu het vaak zo ver weg lijkt. Dat we het kwetsbare nieuwe leven in de komst van Christus teder mogen ontvangen, dat het onze harten raakt, verzacht en moed mag geven! Van harte wenst de geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk u in die geest ook dit jaar een Zalig Kerstfeest toe!
Graag reiken we u hier ook de overwegingen van Erik Borgman (Eerste Kerstdag) en Otto Vervaart (26 december) aan.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws, Samenleving, Wereld | Comments Off on Kerstmis, een feest van licht en toekomst

Vieringen rond Kerst

De Nederlandse bisschoppen hadden al besloten dat er in ieder geval tot en met Kerstmis na 17.00 uur geen vieringen of andere activiteiten plaatsvinden in Rooms-Katholieke Kerken. Dat betekent dus dat alle avondactiviteiten al waren afgelast.

Voor alle vieringen vóór 17.00 uur komtdaar nu bij dat deze met het maximumaantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven. Kerkgangers dienen zich vooraf aan te melden. Aanmelden via info@huisvandominicus.nl of telefonisch: 030-2935245 (bij geen gehoor inspreken).

De adventsvesper van woensdag 22 december is alleen via een livestream ye volgen. Ook de gezinskerstviering op 24 december vindt enkel online plaats. Bij de viering op Eerste Kerstdag is er een livestream. In verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus houden we ons nadrukkelijk aan de actueel geldende richtlijnen. In de extra mededelingen van 21 december kunt u alles nalezen, inclusief een overzicht van de vieringen rond Kerst.

Posted in Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Vieringen rond Kerst

Gezinskerstviering 2021 online

Flyer Gezinskerkstviering 2021 - online

Evenals vorig jaar kan er vanwege corona geen Gezinskerstviering worden mee beleefd in de kerk. Maar we gaan wel online! De viering is vanaf 19.00 uur online te zien en blijft online staan op het YouTubekanaal van het Huis van Dominicus.

Dit jaar is de opbrengst van de Adventsactie in onze parochie bestemd voor een project in Zimbabwe. We willen moeders helpen om veilig te bevallen in Zimbabwe. U kunt uw bijdrage overmaken, onder vermelding van ADVENTSACTIE 2021, op:
▪ rekeningnummer: NL33 ABNA 0234 1592 27 t.n.v. Parochie St. Martinus, of
▪ rekeningnummer NL58 RABO 0140 8007 19 t.n.v. Parochie Licht van Christus

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Nieuws, Vieringen, Wereld | Comments Off on Gezinskerstviering 2021 online

Adventsactie 2021: Opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe

Foto vrouwen bij gezondheidscentrum in Zimbabwe

De adventsactie van de Sint Martinusparochie Utrecht in 2021 richt zich op verbetering van zorg rond de bevalling in Zimbabwe om daarmee de relatief hoge sterfte van moeder en kind tijdens de bevalling te verminderen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de vele thuisbevallingen en de grote afstanden tot de dichtstbijzijnde kraamkliniek als dat op het laatste moment nodig is. Het verzorgingsgebied van de kliniek is groot en er is weinig vervoer beschikbaar. Daarom kunnen vrouwen niet wachten tot de bevalling zich aandient en dan pas naar de kliniek gaan. Een goed toegerust opvanghuis is dan ook van belang. In het UMP-district is het bestaande opvanghuis bij de Nyanzou-kraamkliniek te klein en vervallen, en er zijn geen behoorlijke sanitaire voorzieningen.

Logo Adventsactie

De Adventsactie wil ervoor zorgen dat het opvanghuis voor moeders met een aantal kamers wordt uitgebreid en wordt voorzien van sanitair en een keuken. Ook zullen er zonnepanelen worden geïnstalleerd, want de kliniek is nu niet aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. De zonnepanelen maken verlichting bij nachtelijke bevallingen mogelijk en voorzien de koelkast van stroom. Daarin worden medicijnen en vaccins bewaard. Verder is het doel van dit project dat de algemene gezondheid van moeders en hun kinderen wordt verbeterd door voorlichting en training te geven aan ouders en lokale verpleegkundigen over goede voeding, gezondheid en verzorging. Help moeders in Zimbabwe om veilig te bevallen en geef tijdens de deurcollecte op 19 december of maak geld over (onder vermelding van “Adventsactie 2021”) op: ▪ rekeningnummer: NL33 ABNA 0234 1592 27 t.n.v. Parochie St. Martinus of ▪ rekeningnummer NL58 RABO 0140 8007 19 t.n.v. Parochie Licht van Christus

MOV St Dominicus

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Nieuws, Wereld | Comments Off on Adventsactie 2021: Opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe

Aangescherpte coronamaatregelen: geen avondactiviteiten

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten dat er in ieder geval tot en met Kerstmis na 17.00 uur geen vieringen of andere activiteiten plaatsvinden in Rooms-Katholieke kerken. Dat betekent dus dat alle avondactiviteiten met onmiddellijke ingang zijn afgelast.

Alle vieringen die overdag plaatsvinden, zijn publiek toegankelijk. Daarvoor geldt: mondkapje op bij het naar binnen en naar buiten gaan van de kerk, handen ontsmetten en op anderhalve meter afstand van elkaar gaan zitten (leden van één huishouden uitgezonderd). U hoeft u niet van tevoren aan te melden.

Posted in Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Aangescherpte coronamaatregelen: geen avondactiviteiten

Adventsvespers alleen online

Na de laatste persconferentie van het kabinet heeft het Interkerkelijk Contact In Overheidszaken dringend opgeroepen alternatieven te zoeken voor kerkelijke vieringen na 17.00 uur. Daarom is met pijn in het hart besloten de oecumenische adventvespers niet publiek toegankelijk te vieren, maar ze in plaats daarvan online te streamen, net als vorig jaar. De viering is steeds vanaf de aangekondigde aanvangstijd van 19.00 uur op woensdagavond te zien, hier de link voor woensdag 1 december. De viering blijft online staan tot de volgende woensdag de volgende viering online wordt gezet.  Ook de vespers van het getijdengebed vervallen voorlopig vanaf 1 december.

Posted in Nieuws, Oecumene, Vieringen | Comments Off on Adventsvespers alleen online

Geloven in….

Flyer Bid & Breakfast 5 december 2021
Op zondag 5 december hebben we allemaal ergens een vorm van verwachting: zou het toch? En hoe ga je dan richting Kerstmis? In de Bid & Breakfastviering om 10.00 uur willen daarbij stilstaan en samen vieren. Van harte welkom!

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Geloven in….

Zeventig jaar Dominicuskerk in Oog in Al

Logo 70 jaar DominicuskerkZaterdag 13 november konden we de kunsttentoonstelling openen bij gelegenheid van  het zeventigjarig bestaan van de Dominicuskerk. De tentoonstelling met oude en moderne kunst is geopend tot en met 28 november tussen 13.00 en 17.00 uur. Op zondag 21 november kan de eucharistieviering om 10.00 uur waarin we dit feestelijk gedenken, hopelijk gewoon doorgaan, met inachtneming van de dan geldende maatregelen rond het coronavirus (mondkapjes bij verplaatsing, afstand houden).

In de viering zullen René Dinklo o.p., provinciaal van de Nederlandse dominicanen, en onze oud-moderator Jozef Essing o.p. voorgaan. Ook vanwege het feestelijke samenzijn na de viering is aanmelding noodzakelijk. We hopen iedereen die zich heeft aangemeld ook daadwerkelijk te verwelkomen in de viering. Volg deze week onze berichtgeving rond een en ander! De viering valt terug te zien op het YouTubekanaal van het Huis van Dominicus. Graag reiken we hier ook de preek door René Dinklo aan.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Zeventig jaar Dominicuskerk in Oog in Al