Zondagavondvespers aan het begin van de Vredesweek

Logo Vredesweek 2020

De Zondagavondzang worden Zondagavondvespers: we mogen immers nog niet samen zingen. Wel willen we graag blijven samenkomen om samen met onze gemeenschap de zondag te vieren, zeker ook aan het begin van de Vredesweek van dit jaar. We leggen bij deze viering de nadruk op verstilling rondom de Bijbelse teksten. De gemeenschap zal meer teksten samen hardop lezen en bidden. Daarnaast zingen enkele cantores onderdelen als opening, lichtritus en antifonen, onder begeleiding van Leny Beemer. Alle aanwezigen, ook de zangers, zitten gewoon in de banken, met voldoende afstand van elkaar. Op zondag 20 september bent u om 17.30 uur van harte welkom in de Dominicuskerk.

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen, Wereld | Comments Off on Zondagavondvespers aan het begin van de Vredesweek

Eerste Communieviering 13 september

Eerste Communieproject 2020Door de bijzondere omstandigheden van dit jaar kon de Eerste Communieviering dit jaar niet in mei plaatsvinden. Zondag 13 september om 10.00 uur is het gelukkig zo ver: Evi, Krijn, Fons, Tchamile, Jacob en Jan Joost gaan hun Eerste Communie doen. In de eucharistieviering zal pastoor Hans Boogers voorgaan. Een kwartet uit het Ouderskoor zal onder leidjng van Christian Boel de zang verzorgen. De banken vooraan in de kerk zijn uiteraard de plek waar de feestelingen, hun ouders en familie mogen plaatsnemen. Komt u op tijd naar de kerk vanwege het noteren van de namen? Graag wensen we de eerste communicanten een fijne viering toe.

Posted in Jeugd en jongeren, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Eerste Communieviering 13 september

Bij de start van een nieuw seizoen

Gebroken maar gelijmde schaalSoms lijkt de vertrouwde wereld aan stukken. Nieuws van allerlei aard tuimelt over je heen. We doen wel lijmpogingen, maar de breuklijnen blijven zichtbaar. De afbeelding van een gelijmde schaal is niet voor niets gekozen bij een van de activiteiten in het komende najaar. Het derde zomerconcert van zondag 6 september kan vanwege ziekte niet doorgaan. Op zondag 4 oktober vindt dit concert alsnog plaats.

Vanaf 1 september zijn we gestart met vaste activiteiten als de Huiskamer van Dominicus en het Bijbelleerhuis. Uiteraard houden we ons daarbij aan de corona-richtlijnen. Daarom is tijdige aanmelding voor onze activiteiten via info@huisvandominicus.nl belangrijker geworden dan voorheen. Een initiatief als de avonden met jonge theologen, de Jonge Hemelbestormers, zetten we vanaf donderdag 24 september voort. De Dominicusleesgroep begint op woensdag 2 september, aan een nieuw boek: Groene theologie van Trees van Montfoort. Op dinsdag 15 september begint een nieuwe cursus christelijke meditatie met als thema kwetsbaarheid. Begeleider is theoloog Marian Geurtsen. De wereldwake gaat vanaf vrijdag 11 september weer wekelijks plaatsvinden, nu in de Dominicuskapel. Bij dit alles blijven we in het Huis van Dominicus ook reflecteren op onszelf, op geloof en samenleving. Elke maandag vindt u op de site van het Huis van Dominicus de column Tekenen in de tijd door Erik Borgman.

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving | Comments Off on Bij de start van een nieuw seizoen

Een social sofa in Utrecht-West

Werken aan het mozaïek op een social sofaUtrecht-West krijgt over enkele maanden in het park aan de Johan Wagenaarkade een nieuwe bank met een kleurrijk mozaïek. De bank is een social sofa, het resultaat van samenwerking van verschillende groepen in de wijk, bedoeld als ontmoetingsplaats voor mensen uit de buurt.
De social sofa is een initiatief van bewoners van het AZC aan de Joseph Haydnlaan en inwoners van Oog in Al en Kanaleneiland in samenwerking met de Gemeente Utrecht, Social Impact Factory, Plan Einstein en Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland.
Kunstenaars hebben een voorstelling voor de bank gemaakt die het verlangen verbeeldt naar een vreedzame en veilige omgeving voor iedereen. Inwoners van Utrecht-West worden uitgenodigd om samen het ontwerp van het mozaïek in kleurrijk materiaal op de bank aan te brengen.
Vanaf 25 augustus begint het werk aan de social sofa bij het Huis van Vrede, Trumanlaan 70-72. Meedoen aan het inlegwerk biedt een uitgezochte gelegenheid om elkaar te leren kennen en mozaïekkunst te ontdekken. Wie de komende maanden wekelijks een paar uur vrij heeft, is van harte uitgenodigd om mee te doen. Mail je naam en telefoonnummer naar planeinstein@vluchtelingenwerk.nl of bel/whatsapp 06-51055316. Je ontvangt dan een link, waarin je invult wanneer je beschikbaar bent.

Posted in Cultuur, Nieuws, Samenleving | Comments Off on Een social sofa in Utrecht-West

Vieren rond Dominicus

Deze dagen zijn onze gedachten allereerst bij de ramp die de stad Beiroet en het volk van Libanon trof. Met hen treuren we om de slachtoffers en gewonden, maar we zien ook hoe er van alle kanten hulp komt. We gedenken hen in onze gebeden. Op zondag 9 augustus vieren we wat ingetogener dan andere jaren het feest van de heilige Dominicus, de stichter van de orde van de dominicanen, een orde van verkondiging en zielzorg. In de viering om 10.00 uur op het feest van de patroonheilige van onze kerk zal Jozef Essing o.p. voorgaan. Graag nodigen we u uit om bij deze eucharistieviering aanwezig te zijn! Met genoegen reiken we u hier de overweging van Jozef Essing aan.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws, Vieringen, Wereld | Comments Off on Vieren rond Dominicus

Vieren tijdens de zomer

Foto binnentuin bij Dominicuskerk

Het is zomer! De schoolvakantie zijn ook voor onze regio begonnen. De vakantie wordt en voelt ongetwijfeld anders dan in andere jaren. We wensen u graag ruimte toe voor rust, bezinning en samenzijn met familie en vrienden. Als in andere jaren vieren we op zondag afwisselend in de Dominicuskerk (12 en 26 juli, 9 en 23 augustus) en de Antoniuskerk (19 juli, 2, 16 en 25 augustus). Zoals steeds zijn de overwegingen uit vieringen in de Dominicuskerk te vinden in de rubriek Ter inspiratie van onze site. Graag tot ziens in onze vieringen!

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Vieren tijdens de zomer

Omzien naar elkaar: Extra actie Kerkbalans

Poster eextra actie Kerkbalans 2020De coronacrisis heeft de samenleving danig geraakt. Vooral kwetsbare mensen worden soms hard getroffen. De kerken, en ook onze kerk, spannen zich in om juist nu bij hen aanwezig te zijn en hen te steunen. Voor een deel rekenen kerken op trouwe en nieuwe vrijwilligers, voor een deel ook op uw financiële steun. De gebruikelijke collectes konden maandenlang niet plaatsvinden. Daarom doet de Dominicuskerk op u een beroep om ons ook nu financieel te steunen, zodat wij kunnen doorgaan met al het goede dat we zichtbaar of wat meer verborgen doen voor anderen. In de bijgevoegde brief vertelt pastoor Hans Boogers meer over deze actie. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL91 INGB 0000 5780 54 t.n.v. RK Par. St. Ludgerus Dominicuskerk, o.v.v. extra gift corona.

Posted in Nieuws, Samenleving | Comments Off on Omzien naar elkaar: Extra actie Kerkbalans

Vieren vanaf 5 juli

Mons

Sinds het begin van de coronacrisis hebben wij iedere zondag online-vieringen op onze site gezet. De laatste online-viering was op zondag 28 juni. Alle vieringen blijven beschikbaar via ons YouTube-kanaal.

Op zondag 5 juli is er om 10.00 uur in de kerk een eucharistieviering. Dominicaan Stefan Mangnus gaat dan voor. U bent van harte welkom! Uiteraard zorgen we ervoor dat we op een veilige manier kunnen samenkomen. U vragen wij om uw komst van tevoren te melden via info@huisvandominicus.nl of door te bellen naar 030-2935245 (op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur). Vanaf 12 juli is aanmelding vooraf niet meer nodig. We vragen u wél bijtijds te komen vanwege het noteren van namen.

Posted in Dominicanen, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Vieren vanaf 5 juli

Oud-pastor Jan Goes overleden

Foto Jan Goed door Arjan Broers, februari 2019Op 18 juni overleed in Nijmegen pater Jan Goes o.p. Hij werd bijna 89 jaar. Jan Goes kwam ter wereld in 1931 te Alkmaar. In 1951 trad hij in bij de dominicanen en in 1957 werd hij tot priester gewijd. Van 1958 tot 1988 werkte hij op de Antillen. Terug in Nederland werd hij eerst pastor van de Dominicusparochie, en later van de Antonius-O.L.V. van Goede Raad. Ook als emeritus bleef hij in Utrecht wonen. In 2011 verhuisde hij naar Berg en Dal. Zijn laatste levensfase bracht hij door in Aqua Viva te Nijmegen. Donderdag 25 juni vindt in kleine kring zijn uitvaart plaats in de Dominicuskerk te Nijmegen. Met zijn beweeglijke manier van doen was Jan Goes heel aanwezig, in zijn ogen waren binnenpretjes nooit ver weg. Moge hij binnengaan in Gods licht! Op de website van de Nederlandse dominicanen vindt u een langer in memoriam. We reiken hier graag de overweging aan die Gerrit Jan Westerveld hield bij de uitvaart.

Posted in Dominicanen, Nieuws | Comments Off on Oud-pastor Jan Goes overleden

Samen vieren in onze kerk

De glazen ingang van de DominicuskerkZondag 5 juli is het eindelijk zover: we gaan weer samen vieren in onze Dominicuskerk. Van harte welkom! Natuurlijk moeten we ons aan bepaalde regels houden, maar die nemen we voor lief. We zorgen voor veilige looproutes en hygiënezuilen. Van u vragen wij om niet te komen als u koorts hebt of verkouden bent. Bij de ingang ligt een presentielijst die u moet tekenen. Na afloop is er geen koffie en van de wc kan men alleen in noodgevallen gebruik maken.

Net als overal geldt ook in de kerk: aanmelden is verplicht. Graag uiterlijk de dag vóór de viering. Het liefst per mail naar info@huisvandominicus.nl, maar bellen mag ook: 030-2935245 (werkdagen tussen 9.00-12.00 uur).

We zien u heel graag op 5 juli. De Paaskaars wordt alsnog feestelijk binnengedragen. Stefan Mangnus o.p. gaat voor in de eucharistieviering.

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Samen vieren in onze kerk