Hoor Israël: Gehoor geven, gehoorzamen

Flyer Bid & Breakfast maart 2020

Op zondag 1 maart bent u weer welkom in de ontmoetingsruimte van de Dominicuskerk voor de maandelijkse Bid & Breakfast. Deze keer sluit het thema aan bij de Veertigdagentijd. Neem je ontbijt mee en ervaar elf deze vorm van samen vieren!

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Hoor Israël: Gehoor geven, gehoorzamen

Oude muziek vervlochten met nieuwe klanken

Foto concwert door ensemble VlechtwerkStudenten compositie waren ze, ze maakten kennis met oude meesters als Josquin des Prez en Carlo Gesualdo en ze waren verkocht. Vocaal ensemble Vlechtwerk combineert melodieën uit de middeleeuwen en renaissance met hedendaagse vocale muziek en eigen composities. Oude muziek voor een nieuw publiek is hun motto. Kom eens luisteren naar het vlechtwerk-in-wording! Eens per maand, te beginnen op woensdag 19 februari, repeteert Vlechtwerk op woensdag in de Dominicuskerk, van 11.00-12.00 uur met de deuren open. De koffie staat klaar! De volgende open repetities van ensemble Vlechtwerk vinden plaats op 4 maart, 15 april, 20 mei en 10 juni.

Posted in Concerten, Cultuur, Nieuws | Comments Off on Oude muziek vervlochten met nieuwe klanken

Dominicaanse studiedag over levensloop en spiritualiteit

Foto Stephan van Erp - bron: www.dominicanen.nlOp zaterdag 28 maart vindt de jaarlijkse dominicaanse studiedag plaats voor alle geledingen van de dominicaanse familie: zusters, broeders, paters en leken. Dit jaar is het thema Levensloop en spiritualiteit: spiritualiteit in beweging. Onze religiositeit en spiritualiteit, ons godsbeeld, veranderen in de loop der jaren. Ontwikkelingen in kerk en samenleving, maar ook belangrijke gebeurtenissen in ons eigen leven kunnen daarop van grote invloed zijn. Ons religieus leven kan ons helpen goed om te gaan met wat ons overkomt. Keuze- en/of crisismomenten vragen om bezinning en herijking van je spiritualiteit en is daarmee altijd in beweging. Als inleider zal prof. Stephan van Erp (Leuven en Nijmegen) fungeren. De dag gaat uit van het Dominicaanse Besturenberaad en wordt voorbereid door leden van de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland. Aanmelding gaarne vóór 1 maart bij Ineke van Cuijk, e-mail: cdjvancuijk@gmail.com. U kunt ook de flyer downloaden.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Leren, Nieuws | Comments Off on Dominicaanse studiedag over levensloop en spiritualiteit

Vorming rond liturgie

In onze vieringen speelt het woord een belangrijke rol. Onder andere lezingen en psalmen worden voorgelezen, en ook zelf geschreven inleidingen en gebeden. Zowel professionals als vrijwilligers zijn hierbij betrokken. Op zaterdag 14 maart is er daarom weer een training voor lectoren en gebedsleiders, verzoirgd door Baptiste Tuin o.p., Ank Rinzema en Leny Beemer. Informatie over deze training vindt u in deze flyer.
In kerkelijke vieringen waarin geen koor aanwezig is, kan een cantor de gezangen ondersteunen. Deze man of vrouw zingt de verzen van de psalm voor en leidt de zingende gemeenschap. Het Huis van Dominicus biedt op zaterdag 21 maart een workshop door Sonja Roskamp aan voor cantores en zangers die overwegen in hun kerk voor te gaan zingen. U kunt hierover meer vinden in de flyer van deze activiteit. Voor beide activiteiten kan men zich aanmelden via info@huisvandominicus.nl.

Posted in Leren, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Vorming rond liturgie

Samen doorgaan

Op zondag 9 februari is het al zes weken na midwinter, de donkerste dag van het jaar. Langzaam keert het licht terug, of verbeeld je je het maar? Op de Vijfde Zondag van het jaar stond zuster Baptiste Tuin van de dominicanessen van Voorschoten in haar overweging stil bij het evangelie over het zout van de aarde en het licht voor de wereld. “Jullie zijn het licht voor de wereld”, zei Jezus. Net als de leerlingen worden we zelf aangesproken door die vaststelling die ook een vraag is voor mensen hier en nu. Tijdens de viering van woord, gebed en zang klonken ook liederen en teksten van Anita Geurts, lang lid van het jongerenkoor en van Weerklank. In onze rubriek Ter inspiratie kunt u deze overweging en andere overwegingen nalezen.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Samen doorgaan

Geloven in het begin

Flyer Bid & Breakfast, 2 februari 2020
Zondag 2 februari is er op het feest van Maria Lichtmis weer een Bid & Breakfast. Iedereen, jong en oud, is welkom om samen op een speciale manier te vieren. Iedereen neemt iets kleins mee voor het ontbijt. We delen dat met elkaar, vertellen verhalen uit de Schrift, luisteren naar muziek, zingen en bidden.
In deze viering van Bid & Breakfast vieren we het feest van Maria Lichtmis: Jezus wordt opgedragen in de tempel en gezegend door Simeon en Hanna. We mogen allemaal een lichtje neerzetten bij Maria. Wilt u een keer mee voorbereiden, neem dan contact op via: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur).

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Vieringen | Comments Off on Geloven in het begin

Actie Kerkbalans 2020

Logo kerkbalans 2020Op zaterdag 18 januari is de jaarlijkse Actie Kerkbalans van start gegaan. Gemeenten en parochies krijgen geen subsidie van de overheid, zoals in veel andere landen wel het geval is. Dat betekent dat kerken afhankelijk zijn van de giften van hun achterban en van mensen die misschien niet (regelmatig) naar vieringen gaan, maar het wel van belang vinden dat de kerk in de buurt blijft bestaan. Het Huis van Dominicus probeert een plaats te zijn van geloof en bezieling voor de toekomst. Er wordt niet alleen vieringen plaats, maar tal van andere activiteiten gericht op verbinding en verdieping. Wilt u ons financieel steunen, doe dan mee met de Actie Kerkbalans. Continue reading

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws, Samenleving | Comments Off on Actie Kerkbalans 2020

Bidden om eenheid in vriendschap

Poster Week van de Eenheid der Kerken 2020 In het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Kerken is er zondagmorgen 19 januari om 10.00 uur een oecumenische viering. Het thema van de week is dit jaar: ‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’, naar Handelingen 28,2. De viering vindt dit jaar plaats in De Wijkplaats, hoek Kanaalstraat-Johannes Camphuysstraat. De nieuwe predikant van de Protestantse gemeente Utrecht-West, ds. Mariska van Beusichem, zal de overweging houden. De andere voorgangers in deze viering zijn Julia van Wel (Antoniuskerk) en Leny Beemer (Dominicuskerk). Een klein ad hoc-zanggroep ondersteunt de samenzang.

Posted in Nieuws, Oecumene, Vieringen | Comments Off on Bidden om eenheid in vriendschap

La danse en France met orkest Nota Bene

Flyer concert "La danse en Frabnce" met orkest Nota BeneWaan je in ‘La douce France’ bij het gevarieerde januariconcert van Orkest Nota Bene! Onder leiding van dirigent Douwe Evert Dijkstra speelt het orkest statige muziek van het Franse hof, maar ook een daarop gebaseerde moderne compositie van Peter Warlock. Op het programma staan verder Ravel, Ibert, jazzy stukken als ‘La mer’ en ‘Sway’ en filmmuziek, onder andere uit Amélie. Speciaal voor dit concert componeerde dirigent Douwe Evert twee stukken passend in het Franse thema, een lief slaapliedje en een volledige suite over het Caraïbische eiland Tortuga, ooit in Franse handen. Het concert wordt maar liefst twee keer uitgevoerd: zaterdag 11 januari om 20.00 uur en zondag 12 januari om 15.00 uur. Kaarten à € 10,– zijn te bestellen via www.orkestnotabene.nl en te koop bij de entree in de kerk. Van harte welkom

Posted in Concerten | Comments Off on La danse en France met orkest Nota Bene

Het nieuwe jaar in!

Ook de geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk wenst u van harte een Zalig Nieuwjaar toe in goede gezondheid en met zegen op wat we doen en laten. Dit jaar hopen we speciaal op een verdere voorspoedige ontwikkeling van het Huis van Dominicus. Dit jaar is er op Nieuwjaarsdag geen viering in de Dominicuskerk. Op zondag 5 januari bent u welkom in een viering van woord, gebed en zang die om 10.00 begint. Vanaf 11.00 uur is er een nieuwjaarsreceptie in de refter van de pastorie. Op vrijdag 3 januari bent u welkom om 10.00 uur bij de maandelijkse Eerste Vrijdagviering in de dagkapel. Voor wie niet bij de viering kon zijn of nog eens de overweging van Erik Borgman van 5 januari wil nalezen reiken we die graag aan!

Posted in Bezieling, Nieuws | Comments Off on Het nieuwe jaar in!