Kunstwandelroute Oog op Kunst

Schilderij Kunstwandelroute 2021

De jaarlijkse kunstexpositie op Koningsdag in de Dominicuskerk krijgt dit jaar een bijzondere vorm onder het motto Oog op Kunst. Het werk van twaalf kunstenaars uit Oog in Al wordt van 27 april tot en met 1 mei tentoongesteld in verschillende etalages in de Händelstraat, achter ramen van wijkbewoners, achter de glazen wand in de kerk en bij het Landhuis in de Stad. Het gaat om beelden, schilderijen, ruimtelijk werk en foto’s. Langs deze plekken is een wandelroute uitgezet. Bij de kunstwerken hangen QR-codes. Scan de code met uw telefoon en u hoort de kunstenaar iets vertellen over zijn of haar werk. De deelnemende kunstenaars zijn: Saskia Barth, Diddy Brakkee, Wil Brakkee, Ankie van Heertum, mevr. Huitink, Marian de Jong, Hans Malschaert, Rob Meijer, Alice Mul, Inge van der Storm, Lenie Valk en Minke van der Vlerk. De kunstwandelroute begint bij de Dominicuskerk en eindigt bij Landhuis in de Stad. Boekjes met de wandelroute zijn vanaf 27 april af te halen op beide locaties, of hier met de link te downloaden (PDF).

Posted in Cultuur, Nieuws | Comments Off on Kunstwandelroute Oog op Kunst

Pasen, zo anders dan gedacht

Voor de tweede keer op rij leek het een Pasen zonder kerkgangers te worden, maar gelukkig konden we toch besluiten om op Eerste Paasdag om 10.00 uur te gaan vieren met dertig kerkgangers, alles volgens de richtlijnen rond de coronapandemie. De viering waarin Erik Borgman voorgaat, wordt ook online uitgezonden. Pasen doorbreekt net als Kerst menselijke verwachtingen. In de verrijzenis van Jezus vieren we dat Gods liefde en levenskracht sterker zijn dan dood en ondergang. Hij deelde ons menselijk bestaan tot in lijdensnood en een smadelijke dood toe, maar de dood kon hem niet overmeesteren. Laten we hopen en erop vertrouwen dat het licht van Pasen ook opgaat over ons leven en dat van degenen die aan ons zijn toevertrouwd. Van harte wensen we u zo een Zalig Pasen toe!

Startscherm Ruimte van Hoop (uitsnede)

Het is met Pasen ook een passend moment voor het Huis van Dominicus om vanaf 12.00 uur de website Ruimte van hoopwww.ruimtevanhoop.net te lanceren, een digitaal platform voor en door mensen die te maken hebben met ontregeling en burn-out, om er hun ervaringen te delen. Een plek die hoop en houvast biedt in onzekere tijden. Op de website staan artikelen en podcasts met gesprekken.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Pasen, zo anders dan gedacht

Benefiet-paaswandeling voor scholing in Zuid-Afrika

Bomen langs pad in park Oog in Al
Het Huis van Dominicus organiseert een benefiet-wandeling langs bijzondere bomen in Oog in AL. Hiermee willen wij geld ophalen om kinderen uit de sloppenwijken in Zuid-Afrika naar school te laten gaan. Op Tweede Paasdag is er van 14.00-17.00 uur koffie-to-go met cake op het kerkplein en de mogelijkheid om een gift voor het project in de collectebus te doen.
Datum en tijd: maandag 5 april, 14.00-17.00 uur
Start: Landhuis Park Oog in Al
Einde: Kerkplein Dominicuskerk, Händelstraat
Duur: ca. 1½ uur
De routebeschrijving en uitleg kunt u hier downloaden (PDF). Vrijwillige donatie: de opbrengst is voor het project van de Dominicuskerk en Dominicuschool, ‘Help ondervoede kinderen naar school in een Zuid-Afrikaanse township’.

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Nieuws, Wereld | Comments Off on Benefiet-paaswandeling voor scholing in Zuid-Afrika

Op weg naar Pasen

Schilderij bewening van Christus- Colijn de Coter, ca. 1504 - Amsterdam, Rijksmuseum

De Veertigdagentijd is al ver gevorderd. Op zondag 28 maart is het Palmzondag, het begin van  de Goede Week. In de viering van woord en gebed om 10.00 uur zal lekendominicaan Leny Beemer voorgaan. Helaas zullen net als vorig jaar de palmprocessie en de kinderen met palmpaasstokken ontbreken, maar u kunt de viering online volgen. Wel krijgen gewijde palmtakjes een plek in de viering en ook het Hosannagezang zal klinken. Na de viering staat er achterin de kerk bij de Mariakapel een mandje met palmtakjes. Graag maar één takje meenemen, zodat niemand voor niets komt. De 80-plussers krijgen een attentie met palmtakje thuis bezorgd.

Ook in de Goede Week zullen we de vieringen in de kerk niet fysiek kunnen meemaken. De beperkende maatregelen duren tot 30 maart. In ieder geval zullen de vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag ‘s avonds online te volgen zijn. Op Goede Vrijdag om 15.00 uur zal de kerk geopend zijn om persoonlijk de Kruisweg te volgen. Er liggen dan tekstboekjes achterin de kerk gereed.

Hopelijk helpt de beleving van de Veertigdagentijd en de Goede Week ons om gelovig een houding te vinden bij menselijk lijden in het klein en groot. Het Huis van Dominicus is blij dat in de Goede Week Frank de Munnik elke dag een video met bijzondere passiemuziek zal gaan verzorgen.

Posted in Bezieling, Cultuur, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Op weg naar Pasen

Bid en verbind

Vanwege de coronamaatregelen is er geen gewone Bid & Breakfast, maar de onlineviering op 7 februari is mee voorbereid door Ank Rinzema. Vanuit het team B&B zal Mirjam Meuwese samen met Leny Beemer voorgaan, terwijl Nienke Hissink lector is. Zo ervaren we toch nog een beetje de sfeer van de Bid & Breakfast, die hopelijk over enkele maanden weer gewoon live kan worden gevierd.

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Bid en verbind

Vastenactie voor schoolkinderen in Zuid-Afrika

Foto schoolkinderen in een Afrikaanse school

De Veertigdagentijd is begonnen. Misschien denkt U: sinds het coronavirus rondwaart, is het alleen maar vasten. Het klopt dat het leven voor ieder van ons moeilijker is geworden. Veel leuke dingen zijn niet meer mogelijk. Maar in ontwikkelingslanden zoals Zuid-Afrika is de situatie nog veel erger.
Onze parochie voert samen met de parochie Licht van Christus (Leidsche Rijn) in de Veertigdagentijd actie voor een project in Zuid-Afrika: “Elk kind naar school”. Want alleen als kinderen naar school gaan, hebben ze een toekomst.
Meer informatie staat in het parochieblad Tussentijds en in deze flyer (PDF) die ook achterin de kerk ligt. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL33 ABNA 0234 1592 27 van de Sint Martinusparochie Utrecht o.v.v. Vastenactie 2021. Hartelijk dank namens de kinderen uit de sloppenwijken van Zuid-Afrika.

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Nieuws, Wereld | Comments Off on Vastenactie voor schoolkinderen in Zuid-Afrika

Op weg gaan naar Pasen

Palmtakjes in gietijzeren schaalOp weg gaan naar Pasen heeft dit jaar juist ook te maken met de coronatijd, de veranderingen in maatregelen en je beleving ervan. Hoe gaan wij onze weg? Leer ons uw wegen gaan is dit jaar het overkoepelende thema van de Veertigdagentijd, de periode van bezinning en voorbereiding op Pasen die dit jaar begint op woensdag 17 februari. Die dag is er ‘s avonds om 19.00 uur een viering van inkeer die alleen online is te volgen. We reiken de komende weken telkens ook de orde van dienst aan, zoals hier het liturgieboekje voor Aswoensdag (PDF). De oecumenische vespers en de vieringen op zondag zullen voorlopig online te volgen zijn. We gaan door met de video’s van de wereldwake op vrijdag. Laten we elkaar bemoedigen en niet alleen naar onze eigen sores en gevoelens kijken. Het delen van de weg is een flink deel van het werkelijk onderweg zijn naar Pasen!

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Op weg gaan naar Pasen

GESPREK in nieuwe layout

Omslag Gesprek in ieuwe layout, februari 2021

Deze week zal het blad van onze Dominicusgemeenschap Gesprek weer worden rondgebracht. Er is een prachtig nieuw en kleurig format voor gemaakt in de stijl van de affiches en flyers van het Huis van Dominicus. U vindt er alle vertrouwde informatie in en meer… We zijn er trots op! Uiteraard is er ook een digitale versie (PDF; 1,3 MB) van ons blad beschikbaar.

Posted in Nieuws | Comments Off on GESPREK in nieuwe layout

Aandacht voor de wereld

Al enkele jaren houden we elke vrijdagmorgen om tien uur een wereldwake, een moment vsn gebed en bezinning midden op de dag. Achter in de kerk ligt dan een wereldkaart op de vloer en de deuren van de kerk gaan open. Vorig jaar kwamen we al met online versies van de teksten en de muzieksuggesties in de wereldwake. Sinds enkele weken maken we elke week een korte video van de wereldwake met minder tekst maar met live opgenomen muziek door gerenommeerde musici. In plaats van kaarsjes bij vele landen laten we dan licht schijnen op mensen in één bepaald land. Elke vrijdag zetten we de video’s op ons YouTube-kanaal. De video’s staan ook op de startpagina van de site van het Huis van Dominicus. Hopelijk inspireren ze ook u om verbonden te blijven met de grote wereld! Lees hier meer over de opzet en achtergrond van de wereldwake.

Posted in Bezieling, Nieuws, Wereld | Comments Off on Aandacht voor de wereld

Vieringen en activiteiten beperkt tot en met maart

Jozef Esing tijdens viering in de DominicuskerkDe tweede lockdown vanwege het coronavirus grijpt steeds dieper in. Voor de Dominicuskerk hebben de locatieraad en de pastoraatsgroep besloten om in februari en maart geen activiteiten te laten plaatsvinden. De vieringen gaan zoals nu door zonder kerkgangers, maar ze krijgen een kortere opzet. De eucharistieviering op zondag 31 januari waarin Jozef Essing o.p. zal voorgaan op het feest van de heilige Thomas van Aquino o.p, is voorlopig de laatste min of meer normale viering, alleen via een livestream te volgen; hier alvast de link voor Maria Lichtmis (7 februari). Ook de wereldwake vindt sinds vorige week in een digitale vooraf opgenomen vorm plaats. Op ons YouTubekanaal is intussen veel te zien!
In de komende maanden blijven we bereikbaar voor wie onze steun nodig heeft, en we laten ook van ons horen. In de mededelingen staan de wijzigingen rond vieringen en activiteiten handig op een rij. De Mariakapel blijft de gehele week van 9 tot 18 uur open om er een kaarsje op te steken. We reiken u graag de overweging van Jozef Essing op 31 januari aan!

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Vieringen en activiteiten beperkt tot en met maart