Pinksteractie 2024: Geloven in de ander

Banner WMN 2024 (detail)

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengt de Week Nederlandse Missionaris (WNM) hun mooie en zo belangrijke werk onder de aandacht. De boegbeelden van dit jaar zijn: missiewerkers Maria Poulisse en Fera Agricola. Maria doet al meer dan 30 jaar prachtig werk voor kinderen met een beperking in Colombia. Fera helpt elke dag opnieuw vanuit haar hart de sociaal zwakkeren in Malawi.
Scancode WMN 2024

Door te erkennen dat ieder mens meetelt, brengen missionarissen en missionair werkers ze hoop waar wanhoop heerst en liefde waar haat regeert. WNM biedt de nodige financiële ondersteuning om dit werk mogelijk te maken. We betalen verzekeringen voor onze missionarissen, maar ook bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook bieden we vakantie geld, zodat missionarissen bij een verlof in Nederland geen hulp aan familie of vrienden hoeven te vragen. Daarnaast bieden we een fonds waarop missionarissen bij nood gevallen een beroep kunnen doen.

U kunt hieraan bijdragen bij de deurcollecte van Zondag 19 mei (Pinksteren) of op rekening NL30RABO0171211111 van WNM in Den Haag of scan de QR-code.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

MOV Sint-Dominicusgeloofsgemeenschap

Posted in Bezieling, Nieuws, Wereld | Comments Off on Pinksteractie 2024: Geloven in de ander

21 april: Eerste Communie

Foto project Eerste Communie 2024

Gia, Cathelijn, Barend, Mos, Damiaan, Sion en Matteo hebben zich sinds januari voorbereid op hun Eerste Communie. op zondag 21 april, de Vierde Zondag van Pasen, is het zover: om 11.00 uur doen zij hun Eerste Communie in een eucharistieviering waarin stadspastoor Hans Boogers zal voorgaan. De samenzang in de ze viering wordt ondersteund door het Ouderskoor onder leiding van Christian Boel, begeleid door Nol van Beek. Van harte welkom om met de feestelingen en hun familie mee te komen vieren!

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Leren, Nieuws, Vieringen | Comments Off on 21 april: Eerste Communie

Bid & Breakfast: Beloken Pasen

Flyer B&B 7 april 2024
Op zondag 7 april is er weer een Bid & Breakfast, een viering aan een ontbijttafel met teksten uit de Bijbel, gebed, muziek en vooral ontmoeting rond de Schrift, ditmaal rond het thema Eerst zien, dan geloven uit het evangelie voor de Tweede Zondag van Pasen. Doe ook eens mee: breng je ontbijt en ervaar deze manier van samen vieren!

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast: Beloken Pasen

Waarlijk verrezen!

Matthias Grünewald, Verrijzenis - Isenheimer Altar, Musée de ColmarDe weg van Jezus in de Goede Week leek te eindigen in een vernederende dood en de stilte van het graf. Door verdriet, rouw en lijden heen blijft God Hem echter trouw. Hij laat Christus opstaan uit de dood om die voorgoed te overwinnen. In die hoop op goed en voluit leven willen wij de vreugde van Pasen ervaren en delen. De geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk wenst u van harte een een Zalig Pasen toe!

Posted in Geen categorie | Comments Off on Waarlijk verrezen!

Vieren in de Goede Week en met Pasen

Afbeelding kruisbeeld uit School van SienaVanaf Aswoensdag, 14 februari, gingen we de Veertigdagentijd in, de tijd van voorbereiding en bezinning op Pasen. Op zondag 24 maart begint de Goede Week met de viering van Palmpasen, waarop we de intocht van jezus in Jeruzalem gedenken. Voor uw gemak hebben we weer de nodige overzichten gemaakt van de vieringen in de Goede Week, als poster (PDF) op een aparte pagina voor de feestdagen en natuurlijk in de wekelijkse mededelingen. Kinderen kunnen op vrijdag 22 maart palmpasenstokken komen maken. We wensen allen die de komende vieringen bezoeken en eraan meewerken veel inspiratie toe!

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Vieren in de Goede Week en met Pasen

Hoe worden we een synodale en missionaire kerk?

Logo Luisterend op weg

Het synodale proces binnen de katholieke kerk is nog niet afgesloten na de synode in Rome van oktober 2023. Op woensdag 20 maart om 19.30 uur organiseert de Sint Martinusparochie een stedelijke vervolgbijeenkomst in de Johannes-Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 4. Daarbij staan twee vragen centraal: hoe bevorderen we een verwelkomende kerk, en wat is de plaats en rol van vrouwen in het leven en de zending van de Kerk? In het najaar van 2024 volgt in Rome de afsluiting van het synodaal proces. Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u in de uitnodiging (PDF); aanmelding via secretariaat@katholiekutrecht.nl. De website Luisterend op weg informeert u over het synodaal proces in Nederland.

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Wereld | Comments Off on Hoe worden we een synodale en missionaire kerk?

Bid & Breakfast: God wijst de weg

 

Flyer B&B 3 maart 2024 (detail)

Op zondag 3 maart om 10.00 uur is het tijd voor onze maandelijkse Bid & Breakfast. Het is dan de derde zondag in de veertigdagentijd. Het thema van de viering is ‘U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij’. Uiteindelijk is alleen God te vertrouwen. Bouw dan ook nergens anders op dan op Hem. Tijdens deze viering is er koffie en thee aanwezig. Neem je ontbijt mee en deel het samen met anderen!

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast: God wijst de weg

Vastenactie 2024 voor Zimbabwe

Foto Vastenactie 2024: Vrouw in ZimbabweZoals elk jaar in de Vastentijd willen de parochies in de stad Utrecht ook in 2024 mensen in moeilijkheden helpen. Wij geven wat minder uit (we “vasten”) opdat medemensen ver weg het wat beter krijgen. Dit jaar steunen de parochies St. Martinus en Licht van Christus een project in Zimbabwe, een van de armste landen ter wereld. Als gevolg van klimaatverandering kampt het land met grote droogte. De oogst mislukt door te weinig water. De toch al arme mensen lijden honger. Ze hebben onze hulp nodig.

Dit project voorziet in de volgende speerpunten:
– waterputten slaan waardoor het land beter wordt bevloeid.
– verbeteren van de landbouw.
– vrouwen leren het vak van naaister, waardoor ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

QR code Vastenactie 2024Meer informatie? Er zijn verschillende mogelijkheden:
– Kijk op de site van Vastenactie!
– Doe een donatie! Gebruik de QR-code om te doneren via uw favoriete bank of deze link. U kunt die overmaken op: rekening NL78 RABO 0181 9165 25 van de Parochie St. Martinus onder vermelding van Vastenactie 2024.

Er zal een deurcollecte zijn op 10 maart (halfvasten) en op 31 maart (Pasen). Steun dit project met uw gift.
MOV St Dominicus

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Wereld | Comments Off on Vastenactie 2024 voor Zimbabwe

Veertigdagentijd 2024

Foto icoon voor de VeertigdagentijdOp 14 februari begint dit jaar de Veertigdagentijd, de tijd van bezinning en voorbereiding op Pasen (31 maart). Dit jaar is het motto: Het oude is voorbij, het nieuwe is er al. U vindt hier een overzicht (PDF) van alle vieringen tot en met Palmzondag (24 maart). U bent van harte welkom bij de vieringen op zondagochtend om 10.00 uur en bij de oecumenische vespers op woensdagavond om 19.00 uur. Op Aswoensdag beginnen we om 18.00 uur met een vastenmaaltijd, gevolgd om 19.00 uur door een viering van inkeer. Wij wensen u graag een inspirerende Veertigdagentijd toe!

Posted in Bezieling, Cultuur, Dominicanen, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Veertigdagentijd 2024

Bid & Breakfast: Geheim en licht

Flyer Bid & Breakfast Maria Lichtmis, 4-2-2024 (detail)
Op zondag 4 februari vieren we om 10.00 uur het feest van Maria Lichtmis, de gebeurtenis in de bijbel waarbij Maria haar zoon Jezus naar de tempel brengt in Jeruzalem, en daar vinden onverwachte gebeurtenissen plaats die zij in haar hart bewaarde. Ben je nieuwsgierig naar haar geheimen? Kom dan ook met je ontbijt naar de kerk, van harte welkom! Bij de Bid & Breakfast delen we verhalen, luisteren we naar de Schrift en delen we elkaars eten. Voor thee en koffie wordt gezorgd.

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast: Geheim en licht