Delen als Sint Maarten

Tekening St. Maarten en de bedelaar bij de stadspoort van AmiensOok dit jaar vieren we weer St. Maarten! Martinus van Tours, een heilige uit de vijfde eeuw, is de stadspatroon van Utrecht. Hij deelde zijn mantel met een bedelaar. In onze stad zijn er ook mensen die afhankelijk zijn van de hulp van anderen. Op maandag 11 november begint om 19.00 uur de jaarlijkse optocht vanaf het Herderplein. Onderweg zamelen we geld en gaven in voor de Voedselbank in Lombok. De kerk is open vanaf 18.00 uur. De tocht door Oog in Al eindigt in de Dominicuskerk. U kunt uw houdbare producten ook in de week na St. Maarten tussen 9 en 12 uur naar de Dominicuskerk brengen.

Posted in Jeugd en jongeren, Nieuws, Samenleving | Comments Off on Delen als Sint Maarten

Muziek voor onderweg met De Bazuin

Flyer najaarsconcert De BazuinHet najaarsconcert van Harmonieorkest De Bazuin op zaterdag 9 november staat in het teken van vervoersmiddelen en reizen. Het thema is dan ook Muziek voor onderweg. Met de stukken Stephenson’s ‘Rocket’ en ‘Flying in a Balloon’ waant u zich in een van de eerste stoomtreinen of hoog boven in de lucht. Verder worden onder andere ten gehore gebracht ‘Orion’ en ‘St. Stephens Chorale’. Het laatste stuk is gebaseerd op een dag in de Sankt Stefansdom in Wenen. Kaarten kosten  € 7,– / € 4,– voor kinderen en U-pashouders, te koop via www.bazuinutrecht.nl/kaartverkoop of bij de entree; aanvang 19.45 uur.

Posted in Concerten, Nieuws | Comments Off on Muziek voor onderweg met De Bazuin

Opnieuw beginnen bij de Bid & Breakfast

Flyer Bid & Breakfast 3 november 2019Iedereen, jong en oud, is welkom om samen op een speciale manier te vieren. Iedereen neemt iets kleins mee voor het ontbijt. We delen dat met elkaar, vertellen verhalen uit de Schrift, luisteren naar muziek, zingen en bidden. In deze viering van Bid & Breakfast staat het verhaal van Zacheüs, de tollenaar centraal (Lucas 19,1-10). Jezus ziet hem en nodigt hem uit de boom naar beneden te komen om bij hem te gast te zijn. Een bekend maar telkens weer spannend verhaal, waarin Jezus laat zien dat hij bij iedereen binnen wil komen en niet alleen bij de brave gelovigen. Wilt u een keer mee voorbereiden, neem dan contact op via: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of tel. 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur).

Posted in Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Opnieuw beginnen bij de Bid & Breakfast

We noemen ze bij naam

Flyer Allerzielen 2019

In de viering van Allerzielen op zaterdag 2 november om 19.00 uur gedenken we onze dierbare doden en ontsteken we lichtjes. Er klinken teksten en liederen over verlies en verlangen. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Hesther Oor (sopraan), Jacqueline Hoekstra (alt), Klein Mannenkoor Weerklank, Pauliina Lievonen (blokfluit en fagot) en Marcel Bruins (piano). De viering vindt plaats in samenwerking met SENS Uitvaarten.

Posted in Bezieling, Samenleving, Vieringen | Comments Off on We noemen ze bij naam

Vieren in de Dominicuskerk

Dit jaar krijgt Het Huis van Dominicus steeds meer vorm, bijvoorbeeld door de mooie nieuw website. Het ontwikkelt zich tot een religieus en spiritueel centrum op basis van de dominicaanse spiritualiteit. Op donderdag 31 oktober willen we ons bezinnen op de plaats en de betekenis van de liturgie daarin. Volgens het boekje Dit is het hart van Erik Borgman is liturgie het zich laten omvormen in Gods ruimte. Hoe past de liturgie in de Dominicus in de traditie van de kerk? Op welke manier is zij verbonden met het ‘gewone leven’? Onder leiding van Erik Borgman en Leny Beemer verkennen we hart en ziel van het Huis van Dominicus. Iedereen is van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats van 20.00-22.00 uur in de refter van de Dominicuskerk.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws | Comments Off on Vieren in de Dominicuskerk

Gods woord in het hart bewaren

Mariabeeld in zijbeuk DominicuskerkOp zondag 6 oktober vierden we het patroonsfeest van Dominicaans Nederland: Maria van de Rozenkrans. Pater Jozef Essing o.p. hield een mooie overweging, met vooral ook daarin aandacht voor de betekenis van het rozenkransgebed:

Alle aandacht vraagt Maria voor Jezus, die Gods gezicht is naar ons toe, het gelaat van Gods betrokkenheid op ons mensen… In de grote en soms zware momenten van Jezus’ bestaan komt ‘het geheim’ van Gods liefde aan het licht: hoe Hij in Jezus ons voorgaat op de soms zware levensweg.

Op de vrijdagen in oktober bidden we om 9.40 uur in de dagkapel de rozenkrans. U bent daarbij van harte welkom. U kunt de gehele overweging op onze site nalezen.

Posted in Bezieling, Dominicanen | Comments Off on Gods woord in het hart bewaren

Kerkproeverij op zondag 29 september

Omslag "Dit is het hart"Zondag 29 september vindt weer de zogeheten ‘Kerkproeverij’ plaats. Kerkgangers nodigen die zondag vrienden en kennissen uit eens een viering mee te maken. Dat doen we ook in de Dominicuskerk. Op zondag 29 september ben je van harte welkom in de viering om 10.00 uur.
Erik Borgman schreef voor deze gelegenheid een klein boekje, Dit is het hart – over het proeven van de kerk. Zeker de moeite waard te lezen en niet alleen voor wie niet bekend is met hoe het toegaat in de kerk.
Het is voor € 2,- te bestellen via www.adveniat.nl .

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Kerkproeverij op zondag 29 september

Vrede verbindt over grenzen

Foto vrededuif op betonnen muur met in het Spaans "Paz"‘Vrede verbindt over grenzen’ is dit jaar het thema van de viering ter afsluiting van de Vredesweek dat ons door PAX is aangereikt. in de viering op zondag 22 september om 10.00 uur in de Dominicuskerk geven we daaraan vorm door na te denken over welke grenzen onze barrières zijn, en hoe wij over die grenzen heen verbinding kunnen maken met anderen. We bidden, luisteren en zingen hierover en worden ook uitgenodigd daadwerkelijk een gebaar van vrede te maken. Voorgangers zijn Josien Folbert (PKU-West), Michiel Kersemaekers (Antoniuskerk) en Leny Beemer (Dominicuskerk), kamerkoor Amor Vincit o.l.v. Michel de Kort zingt. Van  harte welkom!

Posted in Nieuws, Samenleving, Vieringen, Wereld | Comments Off on Vrede verbindt over grenzen

Dominicuskerk en Huis van Dominicus

Logo Huis van Dominicus, maart 2019Onder de benaming Huis van Dominicus brengen de geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk, de stichting Vrienden van de Dominicus en de Andreasgroep van Utrechtse lekendominicanen vanaf dit seizoen samen hun activiteiten naar buiten. In september beginnen er weer vele activiteiten. Uiteraard hoort daar een website bij die deze zomer van start is gegaan. Voor de herkenbaarheid zijn activiteiten onder vier verschillende rubrieken ondergebracht: het podium, de schola, de kapel en de herberg. De site biedt verder bijvoorbeeld Tekenen in de tijd, een wekelijkse column van lekendominicaan en voorganger Erik Borgman, en ook een video van de Culturele Zondag Go West in april.

Posted in Bezieling, Cultuur, Leren, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Dominicuskerk en Huis van Dominicus

Samen aan tafel

Flyer Bid & Breakfast 1 september 2019

Op zondag 1 september is er weer een Bid & Breakfast!

Posted in Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Samen aan tafel