Voor de thuisblijvers in coronatijd

Onlangs stuurden we de senioren van onze geloofsgemeenschap een kaart toe met deze afbeelding van Maria in een krans van rozen. Het gebed daarbij tot Maria voor thuisblijvers in coronatijd reiken we graag ook hier aan:

Moeder van God en onze moeder,
vol vertrouwen bidden wij tot u:
schenk ons iets van uw geloof
en leer ons dienstbaar zijn aan de mensen.
Help onze zieken
en allen wier hart door leed getekend is.
Laat geluk en liefde wonen in onze familie;
zegen allen die ons dierbaar zijn,
en blijf ook mij nabij met uw bescherming. Amen.

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving | Comments Off on Voor de thuisblijvers in coronatijd

Vieren en nabij zijn

Icoon Catharina van SienaOp de Derde Zondag van Pasen vieren we dit jaar ook de dominicaanse heilige Catharina van Siena (1347-1380). Deze bijzondere vrouw had vele kwaliteiten. Ze was niet alleen een mystica, maar ze was ook heel praktisch. Ze verzorgde zieken tijdens een pestepidemie, begeleidde terdoodveroordeelden en mengde zich in de politiek van haar tijd. Ze schreef brieven aan allerlei mensen. Ze overtuigde de paus dat hij vanuit Avignon naar Rome moest terugkeren. Haar compassie en betrokkenheid zijn een inspirerend voorbeeld. Leny Beemer is de voorganger in de online-viering voor deze zondag. Graag reiken we hier ook haar overweging aan.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Vieren en nabij zijn

Leven in het licht van Pasen

Op een merkwaardige wijze raakten dit jaar de beleving van de Veertigdagentijd en ons bestaan als mensen in de tijd van het coronavirus aan elkaar. Hoe gaat de weg verder? Hoe komen we er doorheen? Met Pasen vieren we dat de lijdensweg van Christus die op Goede Vrijdag in eenzaamheid en machteloosheid tegenover geweld leek te eindigen toch niet het einde is. Gods levenskracht bleek groter dan de dood. Dat zijn kracht die Christus deed opstaan uit de dood ook ons mag bemoedigen en sterken op onze levensweg! De geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk en het Huis van Dominicus wensen u van harte een Zalig Pasen toe.

Voor de viering van Eerste Paasdag, tevoren opgenomen in onze kerk, kunt u de opname bekijken. Op ons eigen videokanaal kunt u ook de vieringen van de Goede Week terugzien.

Posted in Bezieling, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Leven in het licht van Pasen

Vieren in de Goede Week op afstand, maar met elkaar verbonden

Foto palmtakjes in mandje, met kruisbeeld boeket rozen

Een Goede Week zonder gezamenlijke vieringen is een heel ander vooruitzicht dan we hadden gedacht. Zoals u weet beperken we ons tot online-vieringen. Toch is de kerk komende week twee keer open. Op Palmzondag 4 april is de kerk vanaf half elf tot twaalf uur open en is er de mogelijkheid gewijde palmtakjes op te halen voor thuis. Dat kan verder elke ochtend gedurende de Goede Week.
Op Goede Vrijdag, 10 april, is de Dominicuskerk open van 15.00 tot 16.00 uur en is er gelegenheid in stilte bloemen bij het kruis te leggen. Bij de deur zal iemand staan die zorgt dat er niet te veel mensen tegelijk in de kerk zijn. Er is een veilige looproute.
De vieringen in de Goede Week worden tevoren opgenomen. In plaats van de Paaswake kunt u zaterdagavond 11 april luisteren naar de Schriftlezingen en gebeden die lekendominicanen hebben opgenomen. Vanaf 21.00 uur zijn de opnames beschikbaar op de site van de Nederlandse dominicanen, hier de feitelijke link.
De Mariakapel is iedere ochtend, dus ook zaterdag- en zondagochtend, open om kaarsjes op te steken en voor gebed om kracht, hoop en verbondenheid. Daarnaast ligt er een intentieboek om zorgen en gebeden op te schrijven. Deze gebeden en zorgen krijgen een plek in de vieringen. We hebben voor u een overzicht gemaakt met meer toelichting op alle vieringen in de Goede Week en met Pasen. Dat we toch biddend en vierend met elkaar verbonden mogen blijven!

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws | Comments Off on Vieren in de Goede Week op afstand, maar met elkaar verbonden

Geen vieringen tot en met Pinksteren

Klokketoren en pastorie, maart 2020Op grond van de nieuwe maatregelen van de overheid tegen het coronavirus hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat er tot met Pinksteren (31 mei) geen publieke vieringen in kerken kunnen plaatsvinden. In de Dominicuskerk vinden er daarnaast ook tot 1 juni geen andere openbare activiteiten plaats. Uiteraard zetten we ons als geloofsgemeenschap in om met elkaar vierend verbonden te blijven in lief en leed. Zondag 22 maart begonnen we met online-vieringen. Ook bieden we liturgieboekjes aan van de oecumenische vespers in de Veertigdagentijd.

De Mariakapel is dagelijks open voor gebed en om er een kaarsje op te steken. Ook kunt u daar intenties opschrijven. Elke woensdag sluiten we ons aan bij het landelijk luiden van de kerkklokken tussen zeven uur en kwart over zeven ‘s avonds. Laten we elkaar steunen in deze tijd, hoopvol dat er tekenen ten goede zullen komen in de strijd tegen het coronavirus, vertrouwend dat wij er niet alleen voor staan in deze tijd.

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Geen vieringen tot en met Pinksteren

Steun de Vastenactie

Logo Vastenactie 2020Met al onze zorgen dichtbij rondom de impact van het coronavirus zouden we bijna de rest van de wereld vergeten. Het thema van de Vastenactie 2020 is “Werken aan je toekomst”. De campagne in de Veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.
Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren in ontwikkelingslanden niet de kans om verder te leren. In 2020 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden, onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Een goed voorbeeld is het verhaal van Patrick uit Zambia. Door het initiatief van de Zusters van het Heilig Hart kreeg hij een opleiding tot kleermaker, en nu runt hij zijn eigen naaiatelier. Daar krijgen gehandicapte medemensen de opleiding die hijzelf heeft genoten. Op deze manier leren zij ook verder, om vervolgens in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Zo werkt Vastenactie!

U kunt aan deze Vastenactie bijdragen met een gift over te maken op: IBAN NL12 INGB 0001 7269 86 t.n.v. Missiefonds St Dominicusparochie o.v.v.Vastenactie 2020. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Posted in Jeugd en jongeren, Leren, Nieuws, Wereld | Comments Off on Steun de Vastenactie

Online-vieringen vanaf 22 maart

Foto kruisbeeld, kaars en bloemen in de dagkapelDe vieringen voor komende zondagen en de oecumenische vespers in de aanloop naar en tijdens Pasen kunnen helaas geen doorgang vinden. Daarom maken wij korte vieringen voor op het internet. Naast het evangelie van de zondag en een overweging is er gebed en live muziek. Voorlopig hebben we drie opnames hiervoor gepland in onze dagkapel. Op zondagochtend 22 en 29 maart en 4 april plaatsen we nieuwe vieringen op onze site. Voorgangers zijn achtereenvolgens Erik Borgman, Lex Janssen en Leny Beemer. De opnames plaatsen we ‘s zondags om 10.00 uur op YouTube, allereerst de viering van 22 maart. Op de nieuwe pagina over online-vieringen vindt U de links, de teksten van overwegingen en ook de liturgieboekjes van de oecumenische vespers in de Veertigdagentijd.

De Mariakapel is iedere ochtend, dus ook zaterdag- en zondagochtend, open om kaarsjes op te steken en voor gebed om kracht, hoop en verbondenheid. Daarnaast ligt er een intentieboek om zorgen en gebeden op te schrijven. Deze gebeden en zorgen krijgen een plek in de vieringen die we online gaan aanreiken.

Posted in Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Online-vieringen vanaf 22 maart

Alle vieringen en activiteiten tot en met Pasen vervallen

Beeldje met figuren rond lichtjeInmiddels is duidelijk geworden dat de situatie rond het coronavirus langer gaat duren dan we vorige week dachten. Tot en met Pasen (12 april) vervallen alle vieringen en openbare activiteiten in en rond de Dominicuskerk. Op dit moment wordt een aantal online-vieringen voorbereid waarover we u zo snel mogelijk concreet gaan informeren. De Mariakapel blijft tussen 9.00 en 12.00 uur geopend om een kaarsje op te steken. We kunnen minder dan anders bij elkaar komen, maar we blijven met elkaar verbonden.

Er komen online-vieringen voor de zondagen en we reiken ook de liturgieboekjes aan van de oecumenische vespers in de Veertigdagentijd, waarvan er nu al drie te vinden zijn bij de mededelingen.

Posted in Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Alle vieringen en activiteiten tot en met Pasen vervallen

Geen vieringen en activiteiten tot 1 april

Ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus hebben wij besloten alle openbare activiteiten van het Huis van Dominicus tot 1 april af te gelasten. Dat geldt, in opdracht van het aartsbisdom Utrecht, ook voor alle vieringen in de Dominicuskerk. Maar u kunt wel een kaarsje opsteken in onze Mariakapel. Die blijft doordeweeks en op zondagmorgen open van 9.00-12.00 uur.

Uiteraard zullen we proberen de vervallen activiteiten later dit voorjaar alsnog door te laten gaan. Zodra hierover meer duidelijkheid is, laten wij u dat graag weten.

De kleine overweging die Otto Vervaart morgen zou houden bij de Zondagavondzang, kunt u nu lezen op onze site. Ook de column ‘Tekenen in de tijd’ die Erik Borgman iedere zondag schrijft, blijft verschijnen.

Posted in Nieuws | Comments Off on Geen vieringen en activiteiten tot 1 april

Horen en luisteren in de Veertigdagentijd

Inscriptie: Sjema israëlAlle zondagen van de Veertigdagentijd staat dit jaar het thema ‘Horen-Luisteren’ centraal, ook op zondag 15 maart, bij de Zondagavondzang om 17.30 uur. Het thema van deze viering is: ‘De gave van het leven is betrouwbaar’. De Schriftlezing uit Johannes 4 zegt met zoveel woorden: ‘Het water dat Ik geef, zal opborrelen als bron tot eeuwig leven’. Behalve deze bijbelse tekst klinken er vooral liederen en psalmen, en er is ruimte voor stilte en bezinning. We zingen de vespers meerstemmig, zoals getoonzet door de Franse dominicaan André Gouzes en veelal vertaald door zijn Nederlandse medebroeder Henk Jongerius. Iedereen die vooraf (16.00 uur) mee wil repeteren met de Schola Dominicana is ook daarbij van harte welkom. Na afloop komen we samen in de dagkapel om elkaar te ontmoeten.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Horen en luisteren in de Veertigdagentijd