Allerzielen

Foto poster Allerzielen - 2 november 2018, 19.00 uur

Posted in Bezieling, Cultuur, Vieringen | Comments Off on Allerzielen

Verstilling, bezinning en zang op zondagavond

Schilderij voor ZondagavondzangAl twee jaar vinden er elke maand op zondagavond bijzondere vespers plaats in de Dominicuskerk. Op weinig andere plekken in Nederland klinkt zo regelmatig muziek van de Franse dominicaan André Gouzes die zich liet inspireren door oosters-orthodoxe muziek om vele missen en alle onderdelen van het kloosterlijke getijdengebed nieuw te componeren. De Schola Dominicana, eerst geleid door Berny Oude Kempers en nu door Leny Beemer, zingt deze vierstemmige gezangen veelal met Nederlandse vertalingen van Henk Jongerius o.p. Op zondag 21 oktober is er om 17.30 uur weer een Zondagavondzang. Om 16.00 uur kunt u aansluiten bij de koorrepetitie. Na afloop komen we bij elkaar voor een goed gesprek met een glas wijn of sap erbij. Van harte welkom! De Zondagavondzang is een initiatief van de Andreasgroep van Utrechtse lekendominicanen.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Verstilling, bezinning en zang op zondagavond

Solidair en gericht op vrede

Dit jaar werd de Vredesweek afgesloten met een Walk of Peace vanaf de Ulumoskee langs bijzondere plekken naar de Domkerk. Nu, goed twee weken later ligt er een concrete vraag om in onze eigen stad stappen naar vrede te zetten. Op vrijdagavond 5 oktober is er een demonstratie van Pegida gepland op het Moskeeplein. José Höhne-Sparboth roept in het bijzonder mensen van de christelijke kerken op om op die avond in de moskee vreedzaam aanwezig te zijn.  Dat hoeft niet de gehele avond, elke teken van bemoediging en medeleven is welkom! Vanaf 19.30 uur kunt u terecht in de Ulumoskee. U kunt de volledige tekst van de oproep hier nalezen, en u mag het bericht ook verspreiden!

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Wereld | Comments Off on Solidair en gericht op vrede

Herfst kleurt. Geloof kleurt

Flyer B&B october 2018

Zondag 7 oktober kunt u om 10.00 uur weer aanschuiven bij de maandelijkse Bid & Breakfast. Nog nooit geweest? Kom dan deze keer en beleef het mee!

Posted in Nieuws | Comments Off on Herfst kleurt. Geloof kleurt

Kom kijken in de Dominicuskerk!

Detail van dfoto roosvenster en orgelpijpen in DominicuskerkLoopt u vaak langs de Dominicuskerk en vraagt u zich af hoe die er van binnen uitziet of wat er nog meer achter de muren zit? Op zaterdag 22 september is de kerk de hele dag open. Er zijn rondleidingen om 11.00 en 15.00 uur door historicus Ton van Schaik. U kunt natuurlijk ook op eigen gelegenheid rondkijken. De toegang is gratis! Deze activiteit is een initiatief van de stichting Vrienden van de Dominicus.

Posted in Cultuur, Nieuws | Comments Off on Kom kijken in de Dominicuskerk!

Viering bij heiligverklaring bisschop Oscar Romero

Schilderij van aartsbisschop Oscar romero door J. PuigreixachOp zondag 14 oktober zal paus Franciscus aartsbisschop Oscar Romero heilig verklaren. Ter gelegenheid hiervan is er op zaterdag 13 oktober om 14.00 uur in de Dominicuskerk een eucharistieviering. Voorganger is Mauricio Meneses, afkomstig uit Colombia en priester van ons bisdom. De voertaal is Nederlands en Spaans. Er zingt een Spaanstalig koor van migranten uit Rotterdam. Na de viering is er een korte pauze. Daarna houdt missioloog Jorge Castillo Guerra, afkomstig uit Colombia en werkzaam in Nijmegen, een lezing (in het Nederlands) over de persoon en het pastorale beleid van mgr. Romero. Na afloop is er een informele ontmoeting. Iedereen is welkom.

Continue reading

Posted in Bezieling, Nieuws, Wereld | Comments Off on Viering bij heiligverklaring bisschop Oscar Romero

De impact van misbruik in de kerk

Op 20 augustus publiceerde paus Franciscus een brief naar aanleiding van de rapporten over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk in de Verenigde Staten en in andere landen. De paus schrijft onder andere: “Als we naar het verleden kijken, weten we dat we nooit genoeg kunnen doen wanneer we om vergeving vragen en de schade proberen te herstellen. En als we naar de toekomst kijken, moet geen moeite worden gespaard om een ​​cultuur te creëren waarin dergelijke situaties niet meer kunnen voorkomen, laat staan dat ze kunnen worden afgedekt en daardoor bestendigd. De pijn van de slachtoffers en hun families is ook onze pijn”. De Nederlandse bisschoppenconferentie kwam op 10 september met een verklaring over de maatregelen tegen misbruik. De bisschoppen veroordelen het misbruik volstrekt en erkennen hun primaire verantwoordelijkheid. Ze roepen op om schaamte en pijn om te zetten in inzet voor preventie en herstel voor de slachtoffers.

Posted in Nieuws, Wereld | Comments Off on De impact van misbruik in de kerk

Ga open!

Op zondag 9 september klonk in de viering onder ander het verhaal van de genezing van een doofstomme. Jezus sprak het woord Effata uit, “ga open”, en de man genas. In zijn sprankelende overweging stond lekendominicaan Erik Borgman stil bij de betekenis van dit evangelie, zowel voor de mensen rondom Jezus als voor mensen in onze tijd. Waarvoor en voor wie staan wij open? U kunt de overweging met de link openen, maar ook naar de pagina Ter inspiratie gaan waar u meer overwegingen uit de Dominicuskerk kan vinden.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Ga open!

Na 115 jaar sluiting Antoniuskerk

Antoniuskerk met plein, foto mei 2014Op zondag 26 augustus deelde de locatieraad van de Antoniuskerk aan het slot van de viering mee dat de aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, op 23 augustus het decreet heeft uitgevaardigd tot onttrekking van deze kerk aan de eredienst. De laatste eucharistieviering, waarin pastoor Hans Boogers zal voorgaan, zal plaatsvinden op zaterdag 29 september om 19.00 uur. Hiermee kan de verkoop van deze kerk doorgang vinden. Met nadruk werd op 26 augustus gemeld dat de geloofsgemeenschap van de Antoniuskerk in de nieuwe situatie met het Stadsklooster Utrecht toegang blijft houden tot de Mariakapel. Als Dominicuskerk leven we uiteraard mee met de gemeenschap van de Antoniuskerk bij dit ingrijpende besluit! U kunt de tekst van het decreet hier lezen (PDF).

Posted in Bezieling, Nieuws | Comments Off on Na 115 jaar sluiting Antoniuskerk

Viermaal op retraite

Foto met jaarringen van boomIn de Dominicuskerk in Oog in Al zoeken we naar manieren om een plaats van geloof en bezieling voor de toekomst vorm te geven. Dat doen we onder de naam Huis van Dominicus, gedragen door de dominicaanse traditie en in samenwerking met dominicaanse plaatsen van studie en bezinning elders. Als nieuwe activiteit organiseren wij het komende jaar vier retraitedagen. Voor wie bij zichzelf wil onderzoeken of het leven nog wel in het juiste spoor verloopt. Woensdag 19 september vindt de eerste bijeenkomst plaats, met een programma van 10.00 tot 16.00 uur. Begeleider is Marian Geurtsen. Op de pagina over retraitedagen vindt u meer hierover. Aanmelding voor 19 september graag vóór 10 september, e-mail: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl. U kunt ook een folder (PDF) downloaden over de retraitedagen.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Leren, Nieuws | Comments Off on Viermaal op retraite