Zomerse afwisseling tussen Dominicus en Antonius

Foto Stadsklooster Utrecht met voorplein, juni 2024

Deze zomer gaan we weer de vertrouwde weg naar de overkant van het Merwedekanaal en vice versa: de geloofsgemeenschappen van de Dominicuskerk en de Antoniuskerk vieren afwisselend bij elkaar. Op 14 en 28 juli, en ook op 11 en 25 augustus vieren we in de Antoniuskerk, nu vooral bekend als Stadsklooster Utrecht. Niet helemaal toevallig vieren we het feest van onze patroonheilige Dominicus in de Dominicuskerk, dit jaar op zondag 4 augustus. We vieren ook in de Dominicus op 21 juli en 18 augustus. De vieringen in deze zomerreeks beginnen steeds om 10.00 uur. Van harte welkom!

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Zomerse afwisseling tussen Dominicus en Antonius

De zomer in!

Poster viering en picknick juli 2024 (detail)Dit jaar starten we op zondag 7 juli, de Veertiende Zondag door het jaar, de reeks zomerse vieringen die we afwisselend gaan houden in de Dominicuskerk en de Antoniuskerk (Stadsklooster Utrecht). In de eucharistieviering die om 11.00 uur begint zal pastoor Hans Boogers voorgaan. het Ouderskoor zingt onder leiding van Christian Boel, begeleid door Nol van Beek.

Na de viering vindt de jaarlijkse picknick plaats, bij goed weer doen we dit natuurlijk in de binnentuin! Mail wat je meeneemt aan pastoraatsgroep@dominicuskerkutrecht.nl of kom gewoon met jouw smakelijke bijdrage! We zetten ook Leny Beemer in het zonnetje voor al haar inzet de afgelopen jaren.

Posted in Geen categorie | Comments Off on De zomer in!

Bid & Breakfast: Sacramentsdag

Flyer B&B 2 juni 2024

Op zondag 2 juni is het weer tijd voor de maandelijkse Bid & Breakfast, een uur van ontmoeting rond de Bijbel met muziek, teksten en vooral goede gesprekken aan de ontbijttafel. Wees welkom!

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast: Sacramentsdag

Pinksteractie 2024: Geloven in de ander

Banner WMN 2024 (detail)

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengt de Week Nederlandse Missionaris (WNM) hun mooie en zo belangrijke werk onder de aandacht. De boegbeelden van dit jaar zijn: missiewerkers Maria Poulisse en Fera Agricola. Maria doet al meer dan 30 jaar prachtig werk voor kinderen met een beperking in Colombia. Fera helpt elke dag opnieuw vanuit haar hart de sociaal zwakkeren in Malawi.
Scancode WMN 2024

Door te erkennen dat ieder mens meetelt, brengen missionarissen en missionair werkers ze hoop waar wanhoop heerst en liefde waar haat regeert. WNM biedt de nodige financiële ondersteuning om dit werk mogelijk te maken. We betalen verzekeringen voor onze missionarissen, maar ook bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook bieden we vakantie geld, zodat missionarissen bij een verlof in Nederland geen hulp aan familie of vrienden hoeven te vragen. Daarnaast bieden we een fonds waarop missionarissen bij nood gevallen een beroep kunnen doen.

U kunt hieraan bijdragen bij de deurcollecte van Zondag 19 mei (Pinksteren) of op rekening NL30RABO0171211111 van WNM in Den Haag of scan de QR-code.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

MOV Sint-Dominicusgeloofsgemeenschap

Posted in Bezieling, Nieuws, Wereld | Comments Off on Pinksteractie 2024: Geloven in de ander

21 april: Eerste Communie

Foto project Eerste Communie 2024

Gia, Cathelijn, Barend, Mos, Damiaan, Sion en Matteo hebben zich sinds januari voorbereid op hun Eerste Communie. op zondag 21 april, de Vierde Zondag van Pasen, is het zover: om 11.00 uur doen zij hun Eerste Communie in een eucharistieviering waarin stadspastoor Hans Boogers zal voorgaan. De samenzang in de ze viering wordt ondersteund door het Ouderskoor onder leiding van Christian Boel, begeleid door Nol van Beek. Van harte welkom om met de feestelingen en hun familie mee te komen vieren!

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Leren, Nieuws, Vieringen | Comments Off on 21 april: Eerste Communie

Bid & Breakfast: Beloken Pasen

Flyer B&B 7 april 2024
Op zondag 7 april is er weer een Bid & Breakfast, een viering aan een ontbijttafel met teksten uit de Bijbel, gebed, muziek en vooral ontmoeting rond de Schrift, ditmaal rond het thema Eerst zien, dan geloven uit het evangelie voor de Tweede Zondag van Pasen. Doe ook eens mee: breng je ontbijt en ervaar deze manier van samen vieren!

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast: Beloken Pasen

Waarlijk verrezen!

Matthias Grünewald, Verrijzenis - Isenheimer Altar, Musée de ColmarDe weg van Jezus in de Goede Week leek te eindigen in een vernederende dood en de stilte van het graf. Door verdriet, rouw en lijden heen blijft God Hem echter trouw. Hij laat Christus opstaan uit de dood om die voorgoed te overwinnen. In die hoop op goed en voluit leven willen wij de vreugde van Pasen ervaren en delen. De geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk wenst u van harte een een Zalig Pasen toe!

Posted in Geen categorie | Comments Off on Waarlijk verrezen!

Vieren in de Goede Week en met Pasen

Afbeelding kruisbeeld uit School van SienaVanaf Aswoensdag, 14 februari, gingen we de Veertigdagentijd in, de tijd van voorbereiding en bezinning op Pasen. Op zondag 24 maart begint de Goede Week met de viering van Palmpasen, waarop we de intocht van jezus in Jeruzalem gedenken. Voor uw gemak hebben we weer de nodige overzichten gemaakt van de vieringen in de Goede Week, als poster (PDF) op een aparte pagina voor de feestdagen en natuurlijk in de wekelijkse mededelingen. Kinderen kunnen op vrijdag 22 maart palmpasenstokken komen maken. We wensen allen die de komende vieringen bezoeken en eraan meewerken veel inspiratie toe!

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Vieren in de Goede Week en met Pasen

Hoe worden we een synodale en missionaire kerk?

Logo Luisterend op weg

Het synodale proces binnen de katholieke kerk is nog niet afgesloten na de synode in Rome van oktober 2023. Op woensdag 20 maart om 19.30 uur organiseert de Sint Martinusparochie een stedelijke vervolgbijeenkomst in de Johannes-Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 4. Daarbij staan twee vragen centraal: hoe bevorderen we een verwelkomende kerk, en wat is de plaats en rol van vrouwen in het leven en de zending van de Kerk? In het najaar van 2024 volgt in Rome de afsluiting van het synodaal proces. Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u in de uitnodiging (PDF); aanmelding via secretariaat@katholiekutrecht.nl. De website Luisterend op weg informeert u over het synodaal proces in Nederland.

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Wereld | Comments Off on Hoe worden we een synodale en missionaire kerk?

Bid & Breakfast: God wijst de weg

 

Flyer B&B 3 maart 2024 (detail)

Op zondag 3 maart om 10.00 uur is het tijd voor onze maandelijkse Bid & Breakfast. Het is dan de derde zondag in de veertigdagentijd. Het thema van de viering is ‘U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij’. Uiteindelijk is alleen God te vertrouwen. Bouw dan ook nergens anders op dan op Hem. Tijdens deze viering is er koffie en thee aanwezig. Neem je ontbijt mee en deel het samen met anderen!

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast: God wijst de weg