Scholenproject Addis Negat

Het scholenproject Addis Negat van de Dominicuskerk en Dominicusschool heeft als doel steun aan goed basisonderwijs aan kansarme kinderen in de armste wijken van Addis Adeba, de hoofdstad van Ethiopië. Behalve steun aan de school in de wijk Nefas Silk Lafto worden er allerlei activiteiten georganiseerd voor de buurt. Er krijgen momenteel 150 kinderen les.

De eerste succesvolle actie voor dit project was de verkoop van kerstkaarten. In de vastentijd waren er collectes, op 3 april en met Pasen (23 en 24 april).

De volgende actie voor het project was de snuffelmarkt op zaterdag 17 september 2011 van op het kerkplein van de Dominicuskerk aan de Händelstraat.

Op 6 en 21 november werden er na de viering zelfgemaakte kerstkaarten verkocht ten bate van dit project. De totale opbrengst van alle activiteiten bedraagt liefst € 7.800,-.

U kunt het project te allen tijde ondersteunen met een gift op rekening NL 12 INGB 0 001726986 van het Missiefonds St. Dominicus, onder vermelding van “Scholenproject Addis Negat”.