Veertigdagentijd 2017: Richting

Stapstenen - foto Wikimedia CommonsAlsof de richting ons werd ingeschapen gaan wij de onbegonnen lange weg (Huub Oosterhuis)

De lezingen hebben dit jaar als rode draad de beweging van uittocht, uittrekken, omkeren naar, losmaken van… Dat uittrekken heeft altijd een richting, de belofte en de lokroep van het beloofde land waarin leven in volheid voor elk mens mogelijk is. Het verlangen hiernaar ligt op de bodem van ieders hart en in deze richting gaat Jezus ons voor. We moeten daar stappen voor nemen, elke keer weer. Als symbool voor die stappen hebben we een afbeelding met stapstenen, die een richting gaan naar een verte die we hopen al gaande te ontdekken. Ook aan ons wordt gevraagd stappen te zetten, onze eigen stapstenen te leggen bij de afbeelding. Daartoe nodigen we parochianen uit een eigen stapsteen mee te nemen en neer te leggen bij de afbeelding. En als het even kan vertellen ze daarbij, welke stapsteen zij hebben gebruikt of willen gebruiken in de richting van Gods bedoeling.

Vieringen

Aswoensdag 1 maart – 18.00 uur vastenmaaltijd, 19.00 uur de viering
Aswoensdag heeft een heel eigen thematiek en symboliek aan het begin van de Veertigdagentijd. Het is inmiddels een traditie om te beginnen met een sobere vastenmaaltijd in de ontmoetingsruimte van de kerk, waarbij we zingen en bidden en afsluitend rondom het vuur gaan staan. Daarin worden onze briefjes verbrand van wat we willen laten en doen in de Veertigdagenperiode. Daarna trekken we de kerk in voor de viering van Aswoensdag.
Wij zien onze vergankelijkheid onder ogen, vieren dat wij afscheid kunnen nemen van wat ons tegenhoudt en dat nieuw begin mogelijk is, steeds opnieuw.

Zondag 5 maart – Eerste zondag van de Veertigdagentijd, Bid & Breakfast: Nee zeggen
We luisteren naar het verhaal van Jezus in de woestijn die door de Boze wordt verleid, maar al deze verleidingen weerstaat om standvastig te blijven gaan in de richting die de Vader Hem wijst.

Zondag 12 maart – Tweede zondag van de Veertigdagentijd: Trouw
Wij lezen hoe Abraham opdracht krijgt om zijn land te verlaten en hoe Jezus op de berg verheerlijkt wordt. De leerlingen krijgen de opdracht hun leven de richting te geven die zijn leven aanduidt. Het is de richting van Gods trouw aan mensen.

Zondag 19 maart – Derde zondag van de Veertigdagentijd: Volhouden
Het volk Israël krijgt water te drinken in de woestijn als het bang is van de dorst om te komen. Jezus belooft een Samaritaanse vrouw waarmee Hij bij een put in gesprek raakt, dat wie in hem gelooft nooit meer dorst zal krijgen en een bron van levend water in zichzelf zal vinden. Zo valt de ingeslagen richting vol te houden.

Zondag 26 maart – Vierde zondag van de Veertigdagentijd: Verborgene zien
Jezus is het licht dat mensen doet zien wat doorgaans verborgen blijft. Daarover gaan de verhalen van David die door de profeet Samuël tot koning wordt gezalfd en van de blindgeborene, die weer zicht krijgt. Dit geeft het leven een nieuwe richting.

Zondag 2 april – Vijfde zondag van de Veertigdagentijd, Bid & Breakfast: Opstaan
Jezus huilt als zijn vriend Lazarus gestorven is, vertelt het evangelie volgens Johannes. Hij doet hem uit de dood opstaan en draagt de omstanders op hem te bevrijden van de windsels van het graf. In het aangezicht van de dood wordt zo duidelijk dat Gods richting een richting ten leven is.

Zondag 9 april – Palmpasen: Ten einde toe
Ook als de richting van het leven zich ontpopt als de richting naar de dood, is er geen weg terug. Wij vieren dat Jezus de weg ten einde gaat, tot en met de dood, en dat dit zijn weg een weg ten leven maakt. Er is geen andere.

Oecumenische Vespers – elke woensdagavond om 19.00 uur in de dagkapel
Naast de vieringen op zondag zijn er in de Veertigdagentijd ook weer elke woensdagavond om 19.00 uur de sfeervolle oecumenische vespers. Dit is een aanrader voor wie zich ook door de week wat meer wil bezinnen op weg naar het Paasfeest.