Proef de kerk!

Logo Kekrproeverij 2017Onder de ludieke naam Kerkproeverij 2017 zijn in het weekend van 9 en 10 september veel kerkgebouwen open op Open Monumentenda. De stap naar binnen is aan mensen zelf, en daarbij kunnen wij, vertrouwde kerkgangers, hen helpen. Neem 9 of 10 september een (klein)kind, een (groot)ouder, een buur, een collega, een vriend, ja wie dan ook mee. Voor wie daarop niet kan of wil wachten, de activiteiten van dit seizoen beginnen vanaf dinsdag 5 september. De Dominicusleesgroep gaat weer van start en er is een open avond begeleide meditatie. In de activiteitenagenda op onze site vindt u een compact overzicht van wat er komende tijd te doen valt. En natuurlijk mag u ook op zondagen naar onze vieringen komen. Van harte welkom!

Posted in Bezieling, Cultuur, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Proef de kerk!

Samen aan het begin van het nieuwe seizoen

Poster B & B 3 september 2017

Posted in Nieuws, Vieringen | Comments Off on Samen aan het begin van het nieuwe seizoen

Carlos Spoor overleden

Carrlos Spoor - foto Arjan BroersHeel plotseling is op 7 augustus Carlos Spoor, oud-pastor van de Dominicuskerk en de Antoniuskerk, overleden. Carlos Spoor werd geboren in Den Haag in 1932. In 1955 trad hij in bij de dominicanen en in 1961 ontving hij de priesterwijding. Als dominicaan kreeg hij taken in vele landen, onder andere in de Verenigde Staten, Trinidad, Zuid-Afrika en Finland, en uiteindelijk in Nederland. Hij was een man van vele gaven: zo leerde hij minstens dertig talen, was hij bovendien thuis in oude oosterse talen, en bespeelde hij vele muziekinstrumenten. Zijn bevlogen en hartelijke manier van doen zijn onvergetelijk. In Utrecht zette hij zich bijvoorbeeld in voor de band met twee parochies in het Roemeense Boekarest. De laatste jaren woonde hij in Deil van waaruit hij pastorale taken in het rivierengebied vervulde. Sinds enige maanden woonde hij vanwege de ziekte van Alzheimer in het verpleeghuis Aqua Viva te Nijmegen.

De uitvaartviering zal plaatsvinden op zaterdag 12 augustus om 11.00 uur in de kerk van de Heilige Kruisverheffing, Voorstraat 21 te Beesd. Na afloop van de viering zal zijn dode lichaam in stilte gecremeerd worden. Een eerste in memoriam is te vinden op de website van de dominicanen. De overweging van ds. Rob van Essen bij de uitvaart kunt u inmiddels ook nalezen. Denken we dankbaar terug aan Carlos’ inzet voor mensen. Moge Hij rusten in het licht van de Eeuwige.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws | Comments Off on Carlos Spoor overleden

Kunst rond Maria door de eeuwen

Post Mariatentoonstelkling Museum Catharijneconvent Utrecht, 2017Maria wordt niet eens zo vaak genoemd in de Bijbel, maar toch heeft de verbeelding rond haar door de eeuwen vorm gekregen in talloze voorwerpen, en daarbij is letterlijk van alles te vinden tussen kunst en kitsch. In juli en augustus kunt u nog in het Utrechtse Museum Catharijneconvent de tentoonstelling Maria bezoeken waarin vooral prachtige kunstobjecten uit vele tijden en landen te zien zijn. Een aantal voorwerpen komt uit de rijke eigen collectie van dit museum voor de geschiedenis van de christelijke kunst in de Lage Landen. De beleving en emoties rond Maria zijn vaak heel tastbaar aanwezig. De tentoonstelling loopt tot en met 20 augustus.

Posted in Bezieling, Cultuur | Comments Off on Kunst rond Maria door de eeuwen

Zomervieringen Dominicuskerk samen met Antoniuskerk

Deze zomer vieren we weer een aantal keren samen met de geloofsgemeenschap van de Antoniuskerk.  We bieden zoals altijd hier een compact overzicht van de vieringen. In de wekelijkse mededelingen vindt u een uitgebreider overzicht van de vieringen. Op 30 juli, 13 en 27 augustus vinden de vieringen plaats in de Antoniuskerk aan de Kanaalstraat. Op zondag 6 augustus vieren we in een eucharistieviering het patroonsfeest van onze kerk die gewijd is aan Dominicus, de stichter van de orde der dominicanen. Van harte welkom!

Posted in Dominicanen, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Zomervieringen Dominicuskerk samen met Antoniuskerk

Samen de zomer in met de jaarlijkse picknick

Flyer picknick 2017

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Samen de zomer in met de jaarlijkse picknick

De Geest vernieuwt!

Miniatuur met Pinksteren - Sacramentarium, Touraine, circa 1170 - Tours, BM, 193, f. 56vDe komst van de Geest met Pinksteren voltooit de paastijd. Jezus´ belofte aan zijn leerlingen krijgt verrassend vorm zoals verteld in het boek Handelingen, het vervolg op het evangelie van Lucas. Dit jaar vieren we Pinksteren op zondag 4 juni om 10.00 uur samen met de geloofsgemeenschap van de Antoniuskerk. In de viering van Woord-Gebed-Zang gaat Gerrit Jan Westerveld voor. De samenzang wordt ondersteund door een ad hoc-koor met zangers uit de Dominicuskerk en de Antoniuskerk. Van harte welkom in deze viering!

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on De Geest vernieuwt!

21 mei: vieren op twee plekken

Op zondag 21 mei doen kinderen uit de Dominicuskerk samen met andere kinderen uit de Sint Ludgerusparochie hun Eerste Communie. Dit jaar vindt dit plaats tijdens een eucharistieviering om 10.00 uur in de Rafaëlkerk, Lichtenbergdreef 2. In de Dominicuskerk is dan geen viering, maar ‘s middags is er om 17.00 uur wel de laatste Zomeravondzang van het eerste seizoen. Vanaf 15.30 uur repeteert de Schola Dominicana onder leiding van Berny Oude Kempers gezangen op muziek van de Franse dominicaan André Gouzes. Zijn Nederlandse medebroeder Henk Jongerius heeft een aantal ervan vertaald en bewerkt. In deze vespers gaan leden van de Andreasgroep voor. Na afloop is er als altijd een samenzijn met soep, broodjes en een goed glas. Ook bespreken we dan hoe de Zondagavondzang dit najaar voortzetten. U bent dus harte welkom in beide vieringen!

Posted in Dominicanen, Jeugd en jongeren, Nieuws, Vieringen | Comments Off on 21 mei: vieren op twee plekken

Utrecht en Noord-Irak

De kathedraal van Kirkuk - bron: www.dominicanen.nlIn de afgelopen Veertigdagentijd is in de Utrechtse parochies op allerlei manieren aandacht gevraagd voor het werk van bisschop Yousef Mirkis o.p. in Noord-Irak, speciaal in Kirkuk. Hij heeft in een gebied met veel vluchtelingen uit andere streken van Irak de zorg voor een kamp met 4000 mensen. Daarnaast geeft hij 700 jonge mensen van verschillende etnische en religieuze achtergrond de kans om in eigen land te blijven studeren. Voor deze laatste taak hebben de Utrechtse parochies de bisschop hun steun toegezegd en werd dit jaar ook de vastenactie gehouden. Er zijn liefst drie rekeningnummers opengesteld om uw bijdrage te ontvangen: NL78 RABO 0181 9165 25 St.-Martinusparochie, Utrecht; NL66 RABO 0176 9931 18 R.K. Parochie St Ludgerus; NL23 INGB 0000 1485 01 Salvatorparochie St. Catharina, onder vermelding van “Aktie Kirkuk 2017”.

Van 20 april tot 30 april bezoekt een delegatie uit Utrecht met onder andere zr. Yosé Höhne-Sparboth en Gerrit Jan Westerveld Noord-Irak. We zullen hier attenderen op hun reisverslagen, hier allereerst een bijdrage van Erik Borgman, het begin van een serie die u kunt volgen op de website van de Nederlandse dominicanen. Over eerdere bezoeken staan verslagen op de site Kirkuk Utrecht.

Posted in Dominicanen, Nieuws, Wereld | Comments Off on Utrecht en Noord-Irak

Hij is verrezen uit de doden!

Matthias Grünewald, Verrijzenis - Isenheimer Altar, Musée de ColmarPasen is het feest van de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Door dood en lijden heen wil God met mensen zijn, trouw aan zijn belofte “Ik zal er zijn”. In en vanuit die Naam ten leven leefde Jezus, Heer van het leven, verrezen uit de doden. De geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk wenst u van harte Zalig Pasen toe!

Op Eerste Paasdag nodigen wij u uit voor de viering van woord, gebed en zang om 10.00 uur waarin Erik Borgman zal voorgaan. Ons eigen koor Weerklank onder leiding van Berny Oude Kempers zal de samenzang ondersteunen en verfraaien. Graag bieden we u de overweging van Erik Borgman hier aan. U vindt nog meer teksten op de pagina Ter inspiratie!

Posted in Bezieling | Comments Off on Hij is verrezen uit de doden!