Vieren rond Thomas van Aquino

Portret van Thomas van Aquino, schildewrij door Carlo Crivelli , 15e eeuw, te Ascoli PicenoOp zondag 28 januari is de Zondagavondzang om 17.30 uur tegelijk ook een eucharistieviering vanwege het feest van de grote dominicaanse theoloog Thomas van Aquino (1225-1274). Tijdens deze vespers worden composities gezongen van de Franse dominicaan André Gouzes, hertaald door Henk Jongerius o.p. en Leny Beemer, lekendominicaan. Dit keer zal pater Jozef Essing voorgaan. Het kernkoor Schola Dominicana zingt voor de Zondagavondzang altijd in om 16.00 uur onder leiding van Leny Beemer. Wie mee wil zingen, is van harte welkom om aan te sluiten. Na afloop is er iets te drinken met soep en broodjes. Ook daarbij is iedereen van harte welkom. De volgende Zondagavondzang is op zondag 25 februari. U kunt de overweging hier nalezen.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Vieren rond Thomas van Aquino

Nieuwe reeks avonden van het Dominicus Bijbelleerhuis

Fotoi Henk Jongerius .op. - bron: www.kloosterhuissen.nlOp donderdag 18 januari, 19.30–21.30 uur start het Dominicus Bijbelleerhuis weer onder begeleiding van de dominicaan Henk Jongerius. Er zijn momenteel ongeveer achttien deelnemers, maar wie wil aansluiten is van harte welkom. De bijeenkomsten vinden maandelijks plaats op de derde donderdag. In 2018 gaan we door met het lezen van het evangelie van Mattheüs. Graag bijbel(tje) meenemen! We komen bijeen in de refter van de pastorie aan de Palestrinastraat 1.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Leren | Tagged | Comments Off on Nieuwe reeks avonden van het Dominicus Bijbelleerhuis

Waken voor de wereld

Screenshot video Wereldwake, januari 2017Behalve vieringen op zondag zijn er in de Dominicuskerk ook vieringen op andere dagen. Zo beginnen we iedere maand met een Eerste Vrijdagviering in de dagkapel. Op andere vrijdagen verzorgen leden van de Andreascommuniteit, allen lekendominicanen, wekelijks om 10.00 uur een wereldwake. De wereldwake vindt achterin de kerk plaats, letterlijk recht tegenover de wereld en de gang van zaken van alle dagen. Een gang van zaken waarin lang niet alles vanzelfsprekend of zichtbaar is. Door het plaatsen van een kaarsje op een grote wereldkaart scheppen we even aandacht voor wat er nog meer is. Een video op Facebook die vorig jaar is gemaakt, geeft een indruk van deze eenvoudige maar stemmige en indringende vieringen. U bent van harte welkom!

Posted in Dominicanen, Samenleving, Vieringen, Wereld | Comments Off on Waken voor de wereld

Op de grens van oud en nieuw

Op zondag 31 december valt dit jaar het feest van de Heilige Familie, een feest dat snel wegvalt tussen Kerst en Nieuwjaarsdag. In de Dominicuskerk is er dit jaar een viering om 10.00 uur in de dagkapel. Op Nieuwjaarsdag is er geen viering. Op zondag 7 januari is er na de viering een nieuwjaarsreceptie om elkaar veel geluk toe te wensen, en vooral samen vooruit te kijken naar de toekomst van de Dominicuskerk en onze geloofsgemeenschap. Tot ziens bij onze vieringen, en natuurlijk wensen we u een Zalig Nieuwjaar toe! De overweging van Erik Borgman op 7 januari reiken we u graag aan.

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Op de grens van oud en nieuw

Zalig Kerstfeest!

Vreugde en vrede zijn het onverwachte geschenk van God voor ons mensen, een kind geboren in schamele omstandigheden. In het midden van de nacht, te midden van twijfel, geweld en ontmoediging is er ook het zachte licht van Kerstmis. God wil ons een teken geven dat zijn liefde ons niet verlaat. De geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk wenst u van harte een Zalig Kerstfeest toe! Op Eerste Kerstdag bent u om tien uur welkom in een viering van woord, gebed en zang. De zang wordt ondersteund door het cantoreskwartet. Voorganger is lekendominicaan Leny Beemer. Wij reiken u graag haar overweging aan, net als de overweging van Erik Borgman in de Kerstnacht.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Zalig Kerstfeest!

Gezinskerstviering 2017

Flyer gezinskerstviering 2017
Ook dit jaar kun je meedoen in het kerstspel, “De reddende engel”. Er zijn inmiddels genoeg aanmeldingen! We oefenen ‘s middags op zondag 24 december, 13.00-14.30 uur. Voor het ad hoc-koor zoeken we nog wel zangers! We zingen vooral traditionele kerstliederen die we oefenen op 24 december vanaf 18 uur, en aansluitend is de viering. De gezinskerstviering vindt ‘s avonds plaats op zondag 24 december, 19.00-20.00 uur. Kom op tijd, het wordt vast weer druk!

Posted in Jeugd en jongeren, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Gezinskerstviering 2017

Luisteren en meezingen bij het kerstconcert 2017

Gebrandschilderd raam met voiorstelling van de Heilige FamilieTraditiegetrouw verzorgen enkele koren uit Oog in Al en omgeving samen een kerstconcert. Dit jaar kunt u op zondag 17 december vanaf 15.00 uur luisteren naar kamerkoor Amor Vincit, kinderkoor The Wild Cowboys, Popkoor Zuilen en Vrouwenkoor Otia. Pauliina Livonen en Michel de Kort verzorgen een intermezzo. Er klinken niet alleen liederen om naar te luisteren, maar u krijgt zelf ook de kans om mee te zingen. Na afloop is er glühwein en chocolademelk! Deze activiteit is een initiatief van de stichting Vrienden van de Dominicus. Van harte welkom!

Posted in Concerten, Nieuws | Comments Off on Luisteren en meezingen bij het kerstconcert 2017

Steun de adventsactie voor Taal doet meer

Logo "Taal doet meer"Ook dit jaar hebben de drie samenwerkende Utrechtse parochies, de Martinusparochie, de Ludgerusparochie en de Salvatorparochie, ervoor gekozen hun adventsactie gezamenlijk te richten op ondersteuning van vluchtelingen. We hebben voor onze adventsactie gezocht naar een duurzame en noodzakelijke bijdrage vanuit kerken aan de opvang van vluchtelingen in Utrecht. Daarbij zijn we uitgekomen op steun aan taalonderwijs voor vluchtelingen als een stap op weg naar hun integratie. We helpen dit jaar Taal doet meer met hun initiatief Café de Wereld en de pilot van Taal en toekomst waarin een netwerk voor coaching wordt opgebouwd. In het nieuwste nummer van Tussentijds kunt meer lezen over deze stichting (p. 14-15). Op 10 en 17 december collecteert onze MOV-groep na de viering voor Taal doet meer, van harte bij u aanbevolen! Op 10 december is er om 11.00 uur een presentatie van en over Taal doet meer.

Posted in Nieuws, Samenleving, Wereld | Comments Off on Steun de adventsactie voor Taal doet meer

Delen rond 5 december

Flyer Bid & Breakfast, 5-12-2017
Op de Eerste Zondag van de Advent is er weer een ontmoeting voor jong en oud tijdens onze maandelijkse Bid & Breakfast. Iedereen neemt zijn eigen ontbijt mee. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Dit jaar begint de Advent op zondag 3 december, met als thema “Verlangen”. Zou er misschien een verrassing zijn?! Kom zelf kijken en doe mee!

Posted in Jeugd en jongeren, Nieuws | Comments Off on Delen rond 5 december

Verlangend op weg naar Kerstmis

LichtjesDe komende Adventstijd heeft in de Dominicuskerk als thema Verlangen. Dit thema drukt ons verlangen uit naar vele facetten van ons leven: nieuw leven, geborgenheid, bevrijding… We beginnen de Advent met oecumenische vespers op woensdag 29 november, 19.00 uur in de dagkapel. Elke woensdagavond tot Kerstmis wordt het thema mede gesitueerd rond het verhaal van Ruth. Elke woensdag lezen we een hoofdstuk uit dit prachtige Bijbelboek. Heel inspirerend ook voor onze actualiteit. De vespers zijn mooie verstillende momenten in onze voorbereiding op het kerstfeest. Dit jaar heeft de Advent maar drie zondagsvieringen, die eveneens in het teken staan van het thema Verlangen, te beginnen met een Bid & Breakfast op 3 december. Daarna zijn er dan weer de vieringen van Woord – Gebed – Zang met het gebruikelijke doopritueel. Zondag 17 december zingt kamerkoor Amor Vincit tijdens de viering. De vieringen in de Advent en met Kerst staan in het jaarlijkse overzicht.

Posted in Bezieling, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Verlangend op weg naar Kerstmis