Utrecht en Noord-Irak

De kathedraal van Kirkuk - bron: www.dominicanen.nlIn de afgelopen Veertigdagentijd is in de Utrechtse parochies op allerlei manieren aandacht gevraagd voor het werk van bisschop Yousef Mirkis o.p. in Noord-Irak, speciaal in Kirkuk. Hij heeft in een gebied met veel vluchtelingen uit andere streken van Irak de zorg voor een kamp met 4000 mensen. Daarnaast geeft hij 700 jonge mensen van verschillende etnische en religieuze achtergrond de kans om in eigen land te blijven studeren. Voor deze laatste taak hebben de Utrechtse parochies de bisschop hun steun toegezegd en werd dit jaar ook de vastenactie gehouden. Er zijn liefst drie rekeningnummers opengesteld om uw bijdrage te ontvangen: NL78 RABO 0181 9165 25 St.-Martinusparochie, Utrecht; NL66 RABO 0176 9931 18 R.K. Parochie St Ludgerus; NL23 INGB 0000 1485 01 Salvatorparochie St. Catharina, onder vermelding van “Aktie Kirkuk 2017”.

Van 20 april tot 30 april bezoekt een delegatie uit Utrecht met onder andere zr. Yosé Höhne-Sparboth en Gerrit Jan Westerveld Noord-Irak. We zullen hier attenderen op hun reisverslagen, hier allereerst een bijdrage van Erik Borgman, het begin van een serie die u kunt volgen op de website van de Nederlandse dominicanen. Over eerdere bezoeken staan verslagen op de site Kirkuk Utrecht.

Posted in Dominicanen, Nieuws, Wereld | Comments Off on Utrecht en Noord-Irak

Hij is verrezen uit de doden!

Matthias Grünewald, Verrijzenis - Isenheimer Altar, Musée de ColmarPasen is het feest van de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Door dood en lijden heen wil God met mensen zijn, trouw aan zijn belofte “Ik zal er zijn”. In en vanuit die Naam ten leven leefde Jezus, Heer van het leven, verrezen uit de doden. De geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk wenst u van harte Zalig Pasen toe!

Op Eerste Paasdag nodigen wij u uit voor de viering van woord, gebed en zang om 10.00 uur waarin Erik Borgman zal voorgaan. Ons eigen koor Weerklank onder leiding van Berny Oude Kempers zal de samenzang ondersteunen en verfraaien. Graag bieden we u de overweging van Erik Borgman hier aan. U vindt nog meer teksten op de pagina Ter inspiratie!

Posted in Bezieling | Comments Off on Hij is verrezen uit de doden!

Op weg naar Pasen

Fresco door Fra Angelico, Dominicus aan de voet van het kruis - florence, Museo San MarcoOp zondag 9 april vieren we dit jaar Palmpasen, het begin van de Goede Week, de week vóór Pasen. Dit jaar zijn er een aantal wijzigingen in de vieringen. Er is daarom een extra nieuwsbrief die u hier als PDF kunt downloaden. De viering van de Paaswake is dit jaar in de Aloysiuskerk aan de Adriaan van Ostadelaan op zaterdag 15 april om 21.00 uur. Onze paaskaars wordt dan ook gewijd. Op onze site vindt u als in andere jaren een compact overzicht van alle komende vieringen in de Goede Week en met Pasen. Wij wensen u in ieder geval van harte een goede voorbereiding toe op het Paasfeest. U bent welkom bij de vieringen in de Dominicuskerk om met de geloofsgemeenschap van onze kerk de weg van Jezus Christus mee te gaan van Palmpasen tot en met Pasen! Graag reiken we u de overweging van Leny Beemer op Palmzondag hier aan.

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Op weg naar Pasen

Passieconcert 2017 op 2 april

Arcabas, EmmausgangersPassiemuziek is meer dan alleen muziek met passie! De grote passies van Bach bevatten muziek die velen diep raakt, maar ook andere componisten schreven minstens zo indrukwekkende muziek voor de tijd rond Pasen. Op zondag 2 april brengt het projectkoor van De Nieuwe Dominicus onder leiding van Berny Oude Kempers muziek van Joseph Rheinberger. Zijn Passionsgesang bestaat uit vijf korte, indringende motetten. Het Stabat mater is beurtelings intiem en meeslepend. Zijn Abendlied bezingt het verlangen naar Gods nabijheid: “Bleib bei uns, denn es wird Abend werden”. Het concert in de Dominicuskerk begint om 15.00 uur. Willeke Smits (orgel) en Caroline Deul (cello) verlenen muzikale medewerking. Mis het Passieconcert 2017 niet!

Posted in Bezieling, Concerten | Comments Off on Passieconcert 2017 op 2 april

Delen in de woestijn

Flyer Bid & Breakfast 2 april

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Delen in de woestijn

Veertigdagentijd: Richting

Stapstenen - foto Wikimedia CommonsAlsof de richting ons werd ingeschapen gaan wij de onbegonnen lange weg (Huub Oosterhuis)

De lezingen in de vieringen van de Veertigdagentijd hebben dit jaar als rode draad de beweging van uittocht, uittrekken, omkeren naar, losmaken van… Dat uittrekken heeft altijd een richting, de belofte en de lokroep van het beloofde land waarin leven in volheid voor elk mens mogelijk is. Het verlangen hiernaar ligt op de bodem van ieders hart en in deze richting gaat Jezus ons voor. We moeten daar stappen voor nemen, elke keer weer. We nodigen iedereen uit een eigen stapsteen mee te nemen en neer te leggen bij de afbeelding. En als het even kan kun je erbij vertellen welke stapsteen je hebt gebruikt of wil gebruiken in de richting van Gods bedoeling. Ook dit jaar is er weer een overzicht van de vieringen in de Veertigdagentijd. Van harte welkom om vanaf woensdag 1 maart met ons de goede richting in te gaan!

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Veertigdagentijd: Richting

Wandelen naar de Stille Omgang

Prent Stille OmgangOp zaterdag 18 maart organiseert de Dominicuskerk, voor de achttiende keer, een pelgrimswandeling via het landelijk gebied van de provincie Utrecht en Noord-Holland naar Amsterdam voor de jaarlijkse Stille Omgang. We verzamelen vanaf 8.00 uur en vertrekken om 8.30 uur vanaf de Dominicuskerk aan de Händelstraat. U kunt eventueel ook onderweg aansluiten mocht u de route te lang vinden! We verwachten rond 21.30 uur bij de Krijtbergkerk aan de Singel in Amsterdam aan te komen. We hebben er dan ongeveer 45 kilometer op zitten. De deelnamekosten zijn € 45,- per persoon, inclusief avondmaaltijd en busvervoer terug naar Utrecht. Het maximum aantal deelnemers is 35. Opgave, eventueel ook over onderweg aansluiten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 10 maart bij André Dorrestein, tel. 030–6372339 of via e-mail: anco55@hotmail.nl. Deelnamekosten graag vooraf overmaken op rek.nr. NL31 INGB 0001 4650 35 t.n.v. A Dorrestein, Houten. In de laatste week voorafgaande aan de Stille Omgang krijgt u nog nadere informatie.

Posted in Bezieling, Nieuws | Comments Off on Wandelen naar de Stille Omgang

Wijsheid en inzicht

Miniatuur met Thomas van Aquino - hs. Troyes, BM, 499, f. 1 - Summa Theologiae, begin 14e eeuwOnder de dominicanen is de grootste theoloog zonder twijfel nog altijd Thomas van Aquino (1225-1274). Sinds 1969 valt zijn feestdag op 28 januari, de dag dat zijn relieken in 1369 naar Toulouse werden overgebracht. Thomas schreef in zijn uiterst productieve leven zo’n zeven miljoen woorden, van de machtige delen van zijn Summa theologiae tot compacte gebeden en liedteksten. Op zondag 29 januari om 10.00 uur laat zr. Baptiste Tuin o.p. ongetwijfeld licht op hem schijnen tijdens de viering van woord en gebed in onze kerk. Van harte welkom!

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Wijsheid en inzicht

Bidden om eenheid onder de christenen

Poster Week van Gebed 2017 - bron: Raad van KerkenDit jaar wordt het begin van de Reformatie grootscheeps herdacht. Vijfhonderd jaar geleden begon een beweging tot kerkhervorming die de ene middeleeuwse kerk, en met haar Europa ingrijpend veranderde en verdeelde. Al vele jaren leeft de oecumenische beweging, nu eens wat zwakker, dan weer sterker om aan hernieuwde eenheid te werken. Dit jaar luidt het motto van de Week van Gebed voor de Eenheid der christenen Jouw hand mijn glimlach, in Nederland zoals al vele jaren ondersteund door de Raad van Kerken. Vanwege het Lutherjaar reiken in 2017 de Duitse kerken liederen, teksten en gebeden voor de vieringen in de gebedsweek van 15 tot en met 22 januari. Op zondag 22 januari viert onze geloofsgemeenschap mee in een oecumenische viering om 10.00 uur in de Antoniuskerk, Kanaalstraat 200; onze kerk is die zondag gesloten.

Posted in Bezieling, Nieuws, Wereld | Comments Off on Bidden om eenheid onder de christenen

Op de bres voor de kerken

Logo KerkbalansOok dit jaar houden de samenwerkende kerken in Nederland weer de actie Kerkbalans, de oproep om na te denken over uw financiële bijdrage aan uw kerk. De kerken zijn in grote mate afhankelijk van individuele bijdragen. De start van Kerkbalans is dit jaar wordt dit jaar letterlijk ingeluid met een poging door kinderen om  het wereldrecord klokluiden te verbeteren. U kunt dit meemaken in en bij de Utrechtse Domkerk op zaterdag 21 januari vanaf 12.00 uur. Uw gaven voor de Dominicuskerk kunt u overmaken op rekening nr. NL 91 INGB 0000 578054 ten name van Penn. Parochiebestuur St. Dominicus te Utrecht. Uiteraard kunt u ook bij vieringen bijdragen aan de collectes.

Posted in Jeugd en jongeren, Nieuws | Comments Off on Op de bres voor de kerken