Palmpasenstokken maken

Poster Palmpasenstokken 2018 Kom je op vrijdag 23 maart om 15.30 uur naar de pastorie van de Dominicuskerk om palmpasenstokken te maken? De kinderen die op 22 april hun Eerste Communie doen zijn er dan ook. Ben je tussen 2 en 12 jaar? Kom dan meedoen! De kleinsten tot 7 jaar zijn welkom onder begeleiding. In de viering van Palmpasen op zondag 25 maart (aanvang 10.00 uur) kom je dan met je palmpasenstok. Na de viering breng je de stok als een groet vanuit onze geloofsgemeenschap aan mensen in de wijk die niet bij onze viering konden zijn, of naar je opa, oma of buurvrouw!

Posted in Jeugd en jongeren, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Palmpasenstokken maken

Lenteconcert Amor Vincit op 11 maart

Flyer voorjaarsconcert Amor Vincit 2018Onder leiding van dirigent Michel de Kort brengt kamerkoor Amor Vincit dit voorjaar een programma met liederen afkomstig uit het gebied rond de Oostzee. Dankzij koorlid Pauliina Lievonen, geboren in Finland, maar al jaren woonachtig in Utrecht, kunt u kennismaken met werk van Scandinavische componisten zoals Niels Wilhelm Gade, Hugo Alfvén, Oskar Merikanto, Ola Gjeilo, Wilhelm Stenhammar en Veljo Tormis. De liederen vertellen over de vroege ochtend tot laat in de nacht, van zon en maan en het leven in de natuur. Het koor wordt begeleid door pianiste Eva Lievonen. Het concert op zondag 11 maart begint om 15.00 uur. Deze activiteit komt tot stand met steun van de stichting Vrienden van de Dominicus.

Posted in Concerten, Nieuws | Comments Off on Lenteconcert Amor Vincit op 11 maart

Lees mee in “Zielen winnen”!

Omslag "Zielen winnen"Op dinsdag 6 maart start de Dominicus Leesgroep met een nieuw boek, Zielen winnen. Op zoek naar kerk buiten de gebaande paden van Erik Borgman. Een inspirerend boek van een gedreven theoloog die altijd op een verrassende manier naar de toekomst van leven en geloof kijkt. Per avond worden een of twee hoofdstukken besproken. De leesgroep komt iedere eerste dinsdag van de maand bijeen van 20.00 tot 21.30 uur. De kosten bedragen € 18,95, de aanschaf van het boek.
U kunt zich aanmelden met een mailtje aan secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of telefonisch op 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur).

Posted in Bezieling, Leren, Samenleving | Comments Off on Lees mee in “Zielen winnen”!

Bijeen rond de Tien Geboden

Flyer Bid & Breakfast, maart 2018

Posted in Bezieling, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Bijeen rond de Tien Geboden

Verstilling en bezinning op zondagmiddag

Schilderij voor ZondagavondzangOp zondag 25 februari, de tweede zondag van de Veertigdagentijd en de laatste zondag van de maand vieren we als Dominicusgeloofsgemeenschap de Zondagavondzang om 17.30 uur. We zingen daarin gezangen en psalmen, sfeervol getoonzet door de Franse dominicaan André Gouzes. De Schola Dominicana, een kerngroep zangers/zangeressen, verzorgt de zang samen met ieder, die incidenteel meerstemmig mee wil zingen. Voorafgaand aan de viering wordt om 16.00 uur gerepeteerd. Op zaterdag 24 februari is er om 10.00 uur een extra repetitie van het koor, om nog meer vertrouwd te raken met het bijzondere repertoire. Na de Zondagavondzang kunnen we elkaar weer ontmoeten met een drankje, soep en broodjes.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Verstilling en bezinning op zondagmiddag

Om heel te worden

Ook dit jaar beginnen we de Veertigdagentijd met een sobere Vastenmaaltijd op Aswoensdag, woensdag 14 februari om 18.00 uur. Het thema van deze Aswoensdag is Heel maken. We luisteren, bidden en zingen daarbij. Om in te kunnen schatten op hoeveel deelnemers we moeten rekenen, is het fijn als mensen zich vooraf opgeven bij secretariaat@dominicuskerk.nl. Maar als je dit bent vergeten, ben je ook welkom! Er is altijd meer dan genoeg. We denken bij de maaltijd na over heel maken en verbranden alles dat verdeelt tot as. In de viering vanaf 19.00 uur geven we elkaar een teken met die as om te gedenken, dat we van stof zijn gemaakt, tot stof zullen terugkeren, maar zullen opstaan uit stof tot nieuw leven. Van harte welkom! De Schriftlezingen en de overweging van Erik Borgman kunt u hier en op de pagina Ter inspiratie nalezen.

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Om heel te worden

Een kleurrijk weefsel

Foto weefgetouw met kleurrijke dradenOp woensdag 14 februari begint dit jaar de Veertigdagentijd, en vrijwel alle vieringen staan al in de grondverf. Het gezamenlijk gekozen thema van het Huis van Dominicus ‘WEVEN’ krijgt ook vorm in onze vieringen. We gaan met zijn allen een wandkleed weven. Elke zondag nodigen we een paar van onze parochianen uit hun aandeel in het weefgetouw te weven met een dikke wollen draad, een lint, een koord of wat dan ook. Een klein begin is al gemaakt door de pastoraatsgroep. We gaan ermee door, totdat het kleed klaar is. Draden weven verbindt, maken losse draden al wevend tot een stevig geheel. Zo maken we zichtbaar, dat wij allemaal met onze eigen kleur en vorm onmisbare draden zijn van een nieuwe toekomst van onze Dominicusgemeenschap. Ook dit jaar is er weer een handig overzicht van de vieringen in de Veertigdagentijd. U bent van harte uitgenodigd om mee te vieren!

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Een kleurrijk weefsel

Delen rond licht

Flyer Bid & Breakfast, 4 februari 2018, 10 uur

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Delen rond licht

Vieren rond Thomas van Aquino

Portret van Thomas van Aquino, schildewrij door Carlo Crivelli , 15e eeuw, te Ascoli PicenoOp zondag 28 januari is de Zondagavondzang om 17.30 uur tegelijk ook een eucharistieviering vanwege het feest van de grote dominicaanse theoloog Thomas van Aquino (1225-1274). Tijdens deze vespers worden composities gezongen van de Franse dominicaan André Gouzes, hertaald door Henk Jongerius o.p. en Leny Beemer, lekendominicaan. Dit keer zal pater Jozef Essing voorgaan. Het kernkoor Schola Dominicana zingt voor de Zondagavondzang altijd in om 16.00 uur onder leiding van Leny Beemer. Wie mee wil zingen, is van harte welkom om aan te sluiten. Na afloop is er iets te drinken met soep en broodjes. Ook daarbij is iedereen van harte welkom. De volgende Zondagavondzang is op zondag 25 februari. U kunt de overweging hier nalezen.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Vieren rond Thomas van Aquino

Nieuwe reeks avonden van het Dominicus Bijbelleerhuis

Fotoi Henk Jongerius .op. - bron: www.kloosterhuissen.nlOp donderdag 18 januari, 19.30–21.30 uur start het Dominicus Bijbelleerhuis weer onder begeleiding van de dominicaan Henk Jongerius. Er zijn momenteel ongeveer achttien deelnemers, maar wie wil aansluiten is van harte welkom. De bijeenkomsten vinden maandelijks plaats op de derde donderdag. In 2018 gaan we door met het lezen van het evangelie van Mattheüs. Graag bijbel(tje) meenemen! We komen bijeen in de refter van de pastorie aan de Palestrinastraat 1.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Leren | Tagged | Comments Off on Nieuwe reeks avonden van het Dominicus Bijbelleerhuis