Parochiebestuur

Op 1 januari 2011 ondertekende mgr. Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht, het decreet waarmee zes Utrechtse parochies werden opgeheven en samengebracht in de nieuwe Sint Ludgerusparochie. Hiervan maken de St. Dominicus, de St. Antonius van Padua-O.L. Vrouwe van Goede Raad, de St. Joseph, de St. Nicolaas-St. Monica en de St.Jacobus-St. Ludger-Salvator deel uit.

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: Pastoor A.J. Huitink
  • Vice-voorzitter: vacature
  • Secretaris: dhr. R. W. Stok (Robert)
  • Penningmeester: vacature

Overige leden:

  • dhr. J.J. Schwartz (Joop)
  • gebouwenbeheer: dhr. L.A.J.P. Vermeulen (Bert)
  • vacature

Het secretariaat van de Sint Ludgerusparochie is gevestigd bij de Nicolaas-Monicakerk, Boerhaaveplein 199, 3552 CT  Utrecht, tel. 030-2441319.

Locatieraad

Iedere geloofsgemeenschap binnen de Sint Ludgerusparochie heeft een eigen locatieraad, zo ook de Dominicuskerk. De eigen pastoraatsgroep zorgt in de Dominicuskerk voor de dagelijkse gang van zaken en stuurt de verschillende werkgroepen aan.