Meditatie-avonden

Meditatie kent veel verschillende vormen maar heeft altijd te maken met stilte, met concentratie en loskomen van je gedachten. Dit klinkt gemakkelijk, maar vraagt in de praktijk oefening en discipline. Wie daar tijd en ruimte voor maakt, ontdekt dat er langzaam maar zeker meer aandacht komt om te leven in het hier en nu. Gaandeweg daal je af van je hoofd naar je hart.

Wat altijd terugkomt in een gesprek met mensen die kiezen voor meditatie is het verlangen naar stilte, een verlangen om aandachtiger te leven of een verlangen naar rust. Maar ook een verlangen om dichter bij de bron van het bestaan, de Bron van het leven te komen. Christelijke meditatie is een weg om ontvankelijk te worden voor de aanwezigheid van God in je leven.

Begeleide meditatie najaar 2017: zachtmoedigheid

‘zachtmoedigheid, of de kracht van mildheid’

We maken van alles mee in ons leven en de grote vraag is telkens weer: hoe gaan we er mee om? Hoe gaan we om met ongemak, pijn, onzekerheid, angst en lijden, van onszelf en van anderen? Zachtmoedigheid of mildheid kan een kracht zijn om tot innerlijke weerbaarheid en dienstbaarheid te komen. Maar het vraagt wel om inzicht en oefening. Met behulp van verschillende meditatievormen en gidsen uit de christelijke traditie gaan we op zoek naar die kracht in onszelf. Samen mediteren betekent elkaar dragen in de stilte. De meditatiegroep wordt begeleid door Seintje Bos, theoloog en geestelijk begeleider.

Start: dinsdag 19 september, 20.00 uur: Start reeks meditatie-avonden rond zachtmoedigheid, met Seintje Bos – vervolg 17 oktober, 14 november, 12 december
Locatie: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1.
Kosten: € 50,00* voor de hele serie; € 15,00 losse avond, *over te maken op rek.nr. NL90RABO 01157.83067, t.n.v. Stichting Vrienden van de Dominicus, o.v.v.: begeleide meditatie najaar 2017.

Voor aanmelding en informatie kunt u een e-mail sturen aan info@seintjebos.nl. Verdere informatie is te vinden op de website www.seintjebos.nl.