Meditatie-avonden

Meditatie kent veel verschillende vormen maar heeft altijd te maken met stilte, met concentratie en loskomen van je gedachten. Dit klinkt gemakkelijk, maar vraagt in de praktijk oefening en discipline. Wie daar tijd en ruimte voor maakt, ontdekt dat er langzaam maar zeker meer aandacht komt om te leven in het hier en nu. Gaandeweg daal je af van je hoofd naar je hart.

Wat altijd terugkomt in een gesprek met mensen die kiezen voor meditatie is het verlangen naar stilte, een verlangen om aandachtiger te leven of een verlangen naar rust. Maar ook een verlangen om dichter bij de bron van het bestaan, de Bron van het leven te komen. Christelijke meditatie is een weg om ontvankelijk te worden voor de aanwezigheid van God in je leven.

Begeleide meditatie voorjaar 2018: De weg naar binnen

Afbeelding van een labyrint

Wanneer we ons verlangen naar echtheid en liefde volgen, gaan we op weg naar binnen. Wat kom je tegen op die weg? Hoe maak je keuzes? Wat doet stilte? Door samen met anderen te mediteren ontdek je dat je elkaar draagt en ervaar je de stilte intenser. Met behulp van verschillende meditatievormen en gidsen uit de christelijke traditie zoeken we de weg naar binnen. De meditatiegroep wordt begeleid door Seintje Bos, theoloog en geestelijk begeleider. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

Datum: 9/1, 13/2, 13/3, 10/4, 8/5, 12/6, 20.00-21.30 uur.
Locatie: Dominicuskerk, dagkapel, Palestrinastraat 1.
Kosten: € 75,– voor de hele serie*; € 15,– losse avond – *over te maken op rek. NL90 RABO 01157.83067, t.n.v. Stichting Vrienden van de Dominicus, o.v.v. ‘meditatie voorjaar 2018’.
Aanmelding en informatieinfo@seintjebos.nl.

Verdere informatie is te vinden op de website www.seintjebos.nl.