De Geest vernieuwt!

Miniatuur met Pinksteren - Sacramentarium, Touraine, circa 1170 - Tours, BM, 193, f. 56vDe komst van de Geest met Pinksteren voltooit de paastijd. Jezus´ belofte aan zijn leerlingen krijgt verrassend vorm zoals verteld in het boek Handelingen, het vervolg op het evangelie van Lucas. Dit jaar vieren we Pinksteren op zondag 4 juni om 10.00 uur samen met de geloofsgemeenschap van de Antoniuskerk. In de viering van Woord-Gebed-Zang gaat Gerrit Jan Westerveld voor. De samenzang wordt ondersteund door een ad hoc-koor met zangers uit de Dominicuskerk en de Antoniuskerk. Van harte welkom in deze viering!


This entry was posted in Bezieling, Vieringen. Bookmark the permalink.