Category Archives: Wereld

Adventsactie 2016: Hoop voor christenen in Irak

Dit jaar sluiten we ons voor de Adventsactie aan bij de Sint Ludgerusparochie en de Salvator- en St. Martinusparochie. Deze Utrechtse parochies willen in de Adventstijd 2016 gezamenlijk de aandacht vragen voor het werk van bisschop Yousef Thomas Mirkis o.p. … Continue reading

Posted in Dominicanen, Jeugd en jongeren, Nieuws, Wereld | Comments Off on Adventsactie 2016: Hoop voor christenen in Irak

Met open blik kijken

Dit jaar bestaat de orde van de Dominicanen 800 jaar. Ook in Nederland vinden in dat kader allerlei activiteiten plaats. Op verschillende momenten, in onze kerk met name in de Veertigdagentijd, is er dit jaar herinnerd aan dominicaanse mensen van … Continue reading

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen, Wereld | Comments Off on Met open blik kijken

De echo van Genesis in volksmythen

Tjarko Evenboer is meer dan alleen een schrijver van christelijke boeken, zoals De wereldvloed (2012). Dit jaar verschijnt zijn thriller Stenen getuigen, en daarnaast is hij onderzoeker, scenarist en cartoonist. We zijn blij met hem als spreker over mythische verhalen van een … Continue reading

Posted in Cultuur, Leren, Wereld | Comments Off on De echo van Genesis in volksmythen

Vier Werelddierendag!

Op zondag 2 oktober vieren we Werelddierendag, het feest ook van Franciscus van Assisi. We luisteren dan met jong en oud naar een verhaal over Franciscus en de wolf. Voor de tweede keer houden we vanaf 10.00 uur een Bid & Breakfast. Neem … Continue reading

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Wereld | Comments Off on Vier Werelddierendag!

Hoop voor christenen in Syrië en Irak

Voor de tweede keer in korte tijd bracht zr. Yosé Höhne Sparborth uit Utrecht onlangs een bezoek aan Irak. Ze bezocht in Noord-Irak bisschop Mirkis van Kirkuk en Suleymania. De bisschop heeft daar de verantwoordelijkheid voor een bisdom met 70000 … Continue reading

Posted in Jeugd en jongeren, Nieuws, Wereld | Comments Off on Hoop voor christenen in Syrië en Irak

Kom Schepper Geest!

Op zondag 15 mei vierden we dit jaar samen met de geloofsgemeenschap van de Antoniuskerk het hoogfeest van Pinksteren. Jezus beloofde zijn leerlingen een helper en trooster, de Heilige Geest. In de Handelingen van de Apostelen wordt beeldend beschreven hoe … Continue reading

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen, Wereld | Comments Off on Kom Schepper Geest!

Indonesische oerverhalen

In de reeks Oerverhalen gaat het op zondag 10 april over Indonesië. Josien en Jaspert Slob zijn door hun werk op Midden-Java niet  alleen vertrouwd met de Indonesische en Javaanse cultuur maar ook  met de cultuurverschillen tussen moslimgemeenschappen en christenen. Vanuit hun ervaring … Continue reading

Posted in Cultuur, Wereld | Comments Off on Indonesische oerverhalen

Voorjaar met De Nieuwe Dominicus

De stichting Vrienden van de Dominicus organiseert in april liefs zes activiteiten. In onze activiteitenagenda vindt u hiervan zoals altijd een beknopt overzicht. Op zondag 3 april krijgt prof. Mattijs Numans (LUMC) in het Kenniscafé het woord over verbeteringen in de … Continue reading

Posted in Cultuur, Leren, Samenleving, Wereld | Comments Off on Voorjaar met De Nieuwe Dominicus

Solidariteit voorleven

Op 20 maart is het alweer Palmzondag, de zesde zondag van de Veertigdagentijd! Jezus wordt als nieuwe koning toegejuicht, als Hij Jeruzalem heeft bereikt en er binnen trekt. Maar juist in Jeruzalem loopt hij gevaar dat hij niet wil ontwijken. … Continue reading

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen, Wereld | Comments Off on Solidariteit voorleven

Een God van bevrijding

Uit het boek Exodus klinkt op zondag 28 februari, de Derde Zondag van de Veertigdagentijd, het verhaal van Mozes’ roeping. Mozes heeft in woede om het onrecht, dat zijn volk als slaven in Egypte wordt aangedaan, een slavendrijver gedood en is gevlucht. God, … Continue reading

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen, Wereld | Comments Off on Een God van bevrijding