Category Archives: Samenleving

Delen met Sint Maarten

Ook dit jaar vieren we St. Maarten! Martinus van Tours, een heilige uit de vijfde eeuw, is de stadspatroon van Utrecht. Hij deelde zijn mantel met een bedelaar. In onze stad zijn er ook mensen die afhankelijk zijn van de … Continue reading

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Samenleving | Comments Off on Delen met Sint Maarten

De stem van je ziel: Intuïtie en hoogbegaafdheid

Zomaar weten of iets goed is om te doen of niet, zonder tussenkomst van het logisch denken – dat is de werking van je intuïtie. Of je daar gebruik van maakt, hangt mede af van het feit of je hebt … Continue reading

Posted in Bezieling, Cultuur, Samenleving | Comments Off on De stem van je ziel: Intuïtie en hoogbegaafdheid

Kerst, het cadeau van God

Kunnen we het feest van Kerstmis nog met nieuwe ogen zien? Willen we nog wel kijken naar de kern van het Kerstfeest, de komst van Jezus Christus in de wereld, hulpeloos als een pasgeboren kind, ternauwernood welkom… God geeft zichzelf … Continue reading

Posted in Samenleving, Wereld | Comments Off on Kerst, het cadeau van God

Bid & Breakfast met Sint Nicolaas

Aanstaande zondag 4 december 10.00-11.00 uur is er in de Dominicuskerk weer een Bid & Breakfast, deze keer met Sint Nicolaas. Neem je ontbijt mee! We delen ons ontbijt en er zijn pepernoten, taaitaai en koffie, thee en limonade. De … Continue reading

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast met Sint Nicolaas

1700 jaar delen in het voetspoor van Sint Maarten

1700 jaar geleden werd Martinus van Tours geboren. Wij kennen hem in Utrecht vooral als de stadspatroon. Als Romeinse soldaat deelde zijn kleding met een arme bedelaar, en daarom is zijn halve rode mantel ook het stadswapen van Utrecht. Dit … Continue reading

Posted in Jeugd en jongeren, Samenleving | Comments Off on 1700 jaar delen in het voetspoor van Sint Maarten

Rapportage Stadssynode 030

Op 11 oktober verscheen een samenvatting van de uitslag van de enquête (PDF) die eerder dit jaar plaatsvond vanuit de Stadssynode 030, het initiatief om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de katholieke kerk in Utrecht. Zowel … Continue reading

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving | Comments Off on Rapportage Stadssynode 030

Voorjaar met De Nieuwe Dominicus

De stichting Vrienden van de Dominicus organiseert in april liefs zes activiteiten. In onze activiteitenagenda vindt u hiervan zoals altijd een beknopt overzicht. Op zondag 3 april krijgt prof. Mattijs Numans (LUMC) in het Kenniscafé het woord over verbeteringen in de … Continue reading

Posted in Cultuur, Leren, Samenleving, Wereld | Comments Off on Voorjaar met De Nieuwe Dominicus

Wie zonder zonde is…

Een zeer tekenend en betekenisvol evangelie kunnen we op zondag 13 maart beluisteren, de Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd. Jezus betoont zich in grote wijsheid barmhartig voor een vrouw die wordt beschuldigd van overspel. Als de jonge dominicaan Jean Joseph Lataste … Continue reading

Posted in Bezieling, Dominicanen, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Wie zonder zonde is…

Vol verlangen uitzien

Op zondag 6 maart, de Vierde Zondag van de Veertigdagentijd, klinkt het evangelie van de zogenaamde ‘verloren zoon’. Daarin blijft de vader, tegen alles in, verlangend uitzien naar de terugkomst van zijn jongste zoon. Ook al wil zijn andere zoon … Continue reading

Posted in Bezieling, Dominicanen, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Vol verlangen uitzien

Waar blijft de kerk?

De Rooms-Katholieke Kerk lijkt soms alleen maar bezig aan een proces van afbraak en verdamping. Hoe moet je daar als betrokken gelovige mee omgaan? Proberen vast te houden aan wat was, is geen optie. Maar wat dan wel? De Dominicusleesgroep … Continue reading

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving | Comments Off on Waar blijft de kerk?