Parochieregister

In het lopende kerkelijk jaar – van Advent tot Allerzielen – worden de verschillende sacramenten toegediend. Ook vindt u hier de namen van onze overledenen.

Gedoopt
26 februari 2017 – Cathelijne Denie en Ties Bastiaanse

Eerste Communie
21 mei 2017 – Toon, Arlindo en Karlijn

Gehuwd
2 juni 2017 – de heer G. Simonis en mevr. L.M.J.Assmann

Overleden
8 februari 2017 – José Philips, 77 jaar
1 mei 2017 – Karel Philippus Rakké, 85 jaar
19 mei 2017 – de heer J.R.W. Veldhuisen, 78 jaar
17 juli 2017 – de heer R.A. Frowijn, 81 jaar
21 juli 2017 – mevr. Van Eijk-van den Hul, 81 jaar