Mededelingen

Mededelingen van de week nr. 584
24 september 2017
Vijfentwintigste Zondag door het jaar

Vieringen
Zondag 24 september, Vijfentwintigste Zondag door het jaar, 17.30 uur: Zondagavondzang met de Schola Dominicana o.l.v. Berny Oude Kempers – repetitie om 16.00 uur

Er is deze zondag geen viering om 10 uur!

Vieringen volgende week
Vrijdag 29 september, 10.00 uur: Wereldwake
Zondag 1 oktober, Zesentwintigste Zondag door het jaar-Oogstfeest, 10.00 uur: Bid & Breakfast

Voor uw agenda
Zaterdag 23 september, 10.00 uur: Start collegereeks Geloven in de (post)moderne samenleving
Zaterdag 23 september, 12.00-16.00 uur: Open dag AZC, Joseph Haydnlaan

Donderdag 28 september, 19.00 uur: Choral Evensong in de Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat

Dinsdag 3 oktober, 19.00 uur: Franciscusviering in de Antoniuskapel van de Aloysiuskerk, A. van Ostadelaan

Alle vrijdagen is er om 10.30 uur inloop met koffie/thee in de kapittelzaal

Wereldwake in beeld
Begin dit jaar is er een korte film gemaakt van een wereldwake, te zien op Facebook. Nieuwsgierig? Kom op vrijdag om 10.00 uur naar de wekelijkse wake!

Oproep voor open dag AZC J.Haydnlaan zaterdag 23 september
Welkom in Utrecht zoekt vrijwilligers voor de open dag op het AZC.
Het gaat om begeleiding bij schminken, koekhappen, balspelletjes en dat soort zaken.
Het vindt plaats op zaterdag 23 september van 12 tot 16 uur op de Joseph Haydnlaan.
Opgeven kan bij info@welkominutrecht.nu, t.a.v. Hellen Kooijman; Stichting Mijn wijk, jouw wijk, H.B. Clemens , hbclemens@planet.nl.

Carlos Spoor overleden
Begin augustus kwam het bericht dat onze oud-pastor Carlos Spoor is overleden. De uitvaartviering vond plaats in Beesd in de kerk van de H. Kruisverheffing op zaterdag 12 augustus. In de septemberaflevering van GESPREK staat een langer in memoriam.

Muzikale ondersteuning in de vieringen
We zijn heel blij met de uitstekende muzikale ondersteuning in onze Dominicusvieringen. De koren Weerklank, het Ouderskoor, maar ook onze cantors, gastzangers en begeleiders op piano en orgel zorgen ervoor, dat er vrijwel altijd muzikale ondersteuning is als wij samenkomen om te vieren. Maar om kwaliteit te blijven waarborgen voor de koorzang is met name een dirigent onontbeerlijk. De kosten hiervoor worden sinds juli 2016 niet meer vergoed door de Sint Ludgerusparochie. Vandaar, dat we van tijd tot tijd een beroep doen op onze Dominicusgemeenschap om in die kosten toch te kunnen blijven voorzien. De Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (DOM), beheerd door de Andreascommuniteit (een van de drie dragende groepen voor het Huis van Dominicus) heeft op zich genomen uw donaties te ontvangen en te zorgen voor de benodigde vergoedingen. Hopelijk voelen velen van ons zich aangesproken en mogen we rekenen op uw royale en liefst regelmatige bijdrage.
U kunt deze overmaken naar rekeningnummer NL12 INGB 0005 3320 88 ten name van Stichting DOM Utrecht. Bij voorbaat dank namens de gehele Dominicusgemeenschap

Huis van Dominicus i.o. – nieuwe berichten
De plannen voor het HUIS VAN DOMINICUS beginnen steeds meer vorm te krijgen. Er komt binnenkort een bericht uit van het bestuur van de Dominicanen Nederland, die de plannen een warm hart toedragen. Dat bemoedigt ons om niet te aarzelen volgende stappen te zetten. Zodra meer bekend is hoort u ervan.
Misschien ten overvloede hieronder eerdere informatie over de plannen:
De toekomst van de Dominicuskerk als Huis van Dominicus i.o. is de inzet van de drie dragende groepen: Dominicus Geloofsgemeenschap, Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (DOM) en Stichting Vrienden van de Dominicus.
Inmiddels hebben twee deskundigen een rapport samengesteld met adviezen hoe de plannen verder te ontwikkelen. De plannen worden als kansrijk beschouwd.
Tijdens het kapittel van de Dominicanen Nederland is besloten, dat over de ingediende plannen voor het Huis van Dominicus in Utrecht serieus verder wordt gepraat door het nieuw gekozen bestuur van de Provincie met het bestuur van de Stichting DOM. Dit overleg is momenteel gaande. We hopen van harte, dat een en ander zal leiden tot verdere positieve ontwikkelingen aangaande de toekomst van de Dominicuskerk Utrecht, zodat deze kan worden omgevormd tot een Huis van Dominicus, waarin we ons allemaal thuis kunnen weten.
Om ook financieel het Huis van Dominicus te kunnen dragen heeft de Stichting DOM uw bijdragen nodig. U kunt ze overmaken naar rekeningnummer: NL12 INGB 0005 3320 88 ten name van Stichting DOM Utrecht.

Jacobuskerk alsnog onttrokken aan eredienst
Na het pijnlijke nieuws over het te vroeg verkondigde decreet over de sluiting van de Jacobuskerk vóór de zomer ligt er nu alsnog een nieuw decreet van aartsbisschop Eijk d.d. 18 augustus 2017. De Jacobuskerk wordt per 12 oktober a.s. aan de eredienst onttrokken. Op zondag 8 oktober vindt de laatste eucharistieviering plaats. Het bestuur van de Sint Ludgerusparochie ligt het decreet in een brief beknopt toe.

Ludgerus Actueel
Wekelijks verschijnt het bulletin Ludgerus Actueel, met actuele informatie uit de Sint-Ludgerusparochie, het parochieverband waartoe de Dominicuskerk met vijf andere Utrechtse kerken behoort. U kunt de Ludgerus Actueel voor de komende week hier als PDF downloaden. Voor de lopende week is hier de vorige aflevering.

Leesrek
Graag maken wij u attent op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.