Mededelingen

Mededelingen van de week nr. 601
21 januari 2018
Zondag voor de Week van Gebed voor de Eenheid van de Kerken

Vieringen
Vrijdag 19 januari , 10.00 uur: Wereldwake – voorgangers: Team Andreascommuniteit

Zondag 21 januari, Week van Gebed voor de Eenheid van de kerken, 10.00 uur: Oecumenische viering in Antoniuskerk
Voorgangers: ds. Pim Brouwer, Yosé Höhne-Sparborth, Leny Beemer
Zang: Antoniuskoor en leden Weerklank

De Dominicuskerk is op 21 januari gesloten

Vieringen volgende week
Vrijdag 26 januari, 10.00 uur: Wereldwake;voorgangers: Team Andreascommuniteit

Zondag 28 januari, Feest H. Thomas van Aquino o.p., 17.30 uur: Zondagavondzang met eucharistie
Voorganger: Jozef Essing, dominicaan
Lector: Annemarie Reinders
Zang: Schola Dominicana o.l.v. Leny Beemer
Koster : Frans Middelham

Om 15.30 uur begint de repetitie van de repetitie Schola Dominicana. Na de viering (rond 18.30 uur) is er drank, soep en broodjes na afloop verzorgd door het team van de Andreascommuniteit.

Op zondag 28 januari is er ‘s ochtends geen viering in de Dominicuskerk

Voor uw agenda
Donderdag 18 januari, 14.30 uur: Spelletjes 50+ in refter
Donderdag 18 januari , 19.30 uur: Dominicus Bijbelleerhuis o.l.v. Henk Jongerius o.p. in refter
Zaterdag 21 januari, 20.00 uur: Concert orkest Notabene
Zondag 21 januari, 15.00 uur: Concert orkest Notabene
Donderdag 25 januari, 20.00 uur: Groot Liturgisch beraad in kapittelzaal

Alle vrijdagen is er om 10.30 uur inloop met koffie en thee in de kapittelzaal.

Dominicus Bijbelleerhuis elke 3e donderdagavond van de maand
Op donderdag 18 januari, 19.30–21.30 uur is er het Dominicus Bijbelleerhuis onder begeleiding van de dominicaan Hank Jongerius. Er zijn momenteel ongeveer 18 deelnemers, maar wie wil aansluiten is van harte welkom. We gaan door met het lezen van het evangelie van Matteüs. Graag bijbel(tje) meenemen!

Zondag 21 januari: Oecumenische viering in de Antoniuskerk
In de week van gebed voor de eenheid van de kerken wordt elk jaar een oecumenische viering gehouden, dit keer in de Antoniuskerk. Het thema wordt: ‘RECHT DOOR ZEE’, een thema, dat aangereikt werd door de Raad van Kerken. Het verhaal van de uittocht (Exodus 14, 15-31) staat in deze viering centraal. De Dominicuskerk is die zondag gesloten.

Concerten door orkest Notabene
Onder de titel ‘Vorstelijk’ geeft het orkest Notabene onder leiding van Casper Zelissen maar liefst twee concerten in de Dominickerk. Het orkest speelt stukken uit verschillende perioden en stijlen die allemaal gelinked zijn aan dit thema. Op het programma staan onder andere Michael Jackson, Henry Purcell, Edvard Grieg, Domenico Cimarosa en Eden Ahbez.
Data en tijd: zaterdag 20 januari, 20.00 uur, en aondag 21 januari, 15.00 uur
Locatie: Dominicuskerk, Händelstraat
Kaartjes bij de kerk: volwassenen € 9,–, kinderen tot 12 jaar € 4,50
Reserveren: info@orkestnotabene.nl.

Zondagavondzang met eucharistie bij Feest Thomas van Aquino o.p.
Tijdens deze vespers in de Dominicuskerk worden composities gezongen van de Franse dominicaan André Gouzes, met Nederlandse teksten van dominicaan Henk Jongerius. Dit keer zal pater Jozef Essing erin voorgaan. Het kernkoor Schola Dominicana zingt om 16.00 uur in en wie mee wil zingen, is welkom om aan te sluiten. Na afloop is er een gezamenlijke broodmaaltijd. Datum en tijd: zondag 28 januari, 17.30 uur.

Eerste Communievoorbereiding in Dominicuskerk
Opnieuw zal een aantal kinderen dit jaar zich voorbereiden op hun eerste heilige communie. Er hebben zich tot nu toe zes kinderen aangemeld. Hoewel het voorbereidingstraject in januari 2018 begint, zijn er al activiteiten gepland voor advent en kerstmis in de Dominicuskerk. Opgave voor de Eerste Communie 2018 naar secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl.

Nieuw bestuur voor drie samenwerkende parochies in Utrecht
Per 1 november is er één parochiebestuur voor de Ludgerus-, Martinus- en Salvatorparochie in Utrecht. Patoor Ton Huitink is hiervan de voorzitter in personele unie. Op 20 november ondertekende Willem kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, hiertoe een decreet. U kunt de tekst van dit decreet via deze link downloaden (PDF).

Tussentijds Magazine januari 2018 verkrijgbaar
Het januarinummer van Tussentijds Magazine is uit. Dit blad van de drie gezamenlijke parochies in Utrecht (Salvator, Ludgerus en Martinus) wordt deze maand vanuit de Dominicuskerk niet aan huis bezorgd. Achterin de kerk en op de pastorie liggen stapels klaar voor alle parochianen. Neem er een mee voor je zelf en misschien ook voor een van de medeparochianen bij jou in de buurt.
Zoveel mogelijk wordt geprobeerd de bezorging van Tussentijds Magazine in combinatie met Gesprek aan huis te bezorgen vanuit de Dominicuskerk, maar dat lukt niet elke maand. Wij maken u er steeds op attent als er geen bezorging is aan huis. U kunt de nieuwe aflevering van Tussentijds ook via deze link online bekijken.

Wereldwake in beeld
Iedere vrijdag (behalve de eerste vrijdag van de maand) wordt achterin de Dominicuskerk om 10.00 uur een korte wake gehouden om stil te staan bij de situatie in de wereld met toepasselijke teksten, muziek en gebeden. In een boek kunnen intenties of gedachten worden opgeschreven.
Op de wereldkaart worden door de deelnemers lichtjes geplaatst op plekken, waar de aandacht specifiek naar uitgaat. Zeer aanbevolen om mee te doen.
Begin 2017 is er een korte film gemaakt van een wereldwake, te zien op Facebook. Nieuwsgierig? Kom op vrijdag om 10.00 uur naar de wekelijkse wake!

Een nieuwe centrale nieuwsbrief
Vanaf eind november verschijnt er een nieuwe wekelijkse nieuwsbrief vanuit de drie samenwerkende Utrechtse parochies. U kunt de nieuwsbrief nieuwe stijl voor de komende week hier als PDF downloaden. Ook Ludgerus Actueel verschijnt nog, maar minder vaak.

Eind december is de website Katholiek Utrecht gestart, met daarop tot nu toe vooral een agenda van vieringen in de kerken van de drie samenwerkende Utrechtse parochies.

Leesrek
Graag maken wij u attent op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.