Mededelingen

Mededelingen van de week nr. 629
23 september 2018
Vijfentwintigste Zondag door het jaar

Zondag 23 september
Vrijdag 21 september, 10.00 uur: Wereldwake met leden van de Andreasgroep

Zondag 23 september, Vijfentwintigste Zondag door het jaar, 10.00 uur: Viering van Woord – Gebed – Zang
Voorganger: zr. Baptiste Tuin o.p., dominicanes
Lector: Anita Vermeire
Zang: Otto Vervaart, cantor
Begeleiding: Maarten Roos
Koster: Frans Middelham

Volgende week
Vrijdag 28 september, 10.00 uur: Wereldwake met leden van de Andreasgroep

Zondag 30 september, Zesentwintigste Zondag door het jaar, 17.30 uur: Zondagavondzang
met gezangen van André Gouzes, dominicaan
Voorgangers: team Andreascommuniteit
Zang: Schola Dominicana o.l.v. Leny Beemer
Koster Hans Wiegers

Om 16.00 uur: Open repetitie Schola Dominicana

Voor uw agenda
Donderdag 20 september, 19.30 uur: Bijbelleerhuis onder begeleiding van Henk Jongerius o.p.
Zaterdag 22 september, vanaf 9.30 uur: Vierde Everard Meysterdag, thema: Kloosterwerkplaats, met artistieke workshops en rondleidingen

Maandag 24 september, 20.00 uur: Vergadering Locatieraad
Donderdag 27 september, 20.00 uur: Groot Liturgisch Beraad

Alle vrijdagen is er om 10.30 uur inloop met koffie en thee in de kapittelzaal.

Eerste ‘Heidag voor de ziel’
Deze dag start een nieuw initiatief van het Huis van Dominicus. In de eerste maand van elk seizoen van het jaar wordt een retraitedag georganiseerd onder begeleiding van Marian Geurtsen. Tijdens deze retraitedagen nemen we de tijd voor bezinning en stilte. Het is goed om even een pas op de plaats te maken in ons drukke leven, stilstaan bij dat waarvoor je leeft, je toewijding weer opzoeken. De dagen zijn gebaseerd op een vergeten vorm uit de schatkist van de christelijke traditie: de quatertemperdagen.
Datum: Woensdag 19 september a.s. 10.00 – 16.00 uur.
Er kunnen 8-15 deelnemers meedoen. Kosten voor alle vier de retraitedagen € 240,-. Losse dagen € 75,-. Woensdag 19 september wordt beschouwd als een introductiedag en daarvoor geldt dan ook een speciale introductieprijs van € 50,-.
Als kosten een probleem zijn kunt u contact opnemen met de Dominicus. Opgave uiterlijk 10 september a.s. op secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl . Zeer aanbevolen!

Donderdag 20 september: Vervolg Dominicus Bijbelleerhuis
Na een zomerpauze starten elke derde donderdagavond van de maand weer de bijeenkomsten van het Dominicus Bijbelleerhuis met de dominicaan Henk Jongerius. Wie wil aansluiten is nog van harte welkom! Lees voor meer informatie in Gesprek. Kosten per avond € 5,-. Locatie: refter Dominicuskerk. Aanvang: 19.30 uur.

Zaterdag 22 september: Everard Meysterdag, thema: Kloosterwerkplaats
Ook al wonen er geen dominicanen meer in het Dominicusklooster, het is nog steeds een dominicaanse plaats waar wordt gebeden en gewerkt, ora et labora. Op 19 september krijgt dat bidden een speciale invulling tijdens een retraitedag. Op de jaarlijkse Everard Meysterdag – genoemd naar de zeventiende-eeuwse eigenaar van landgoed Oog in Al – verandert de Dominicus in een (kunst)werkplaats. ’s Morgens en ’s middags zijn er verspreid door het gebouw vier workshops onder leiding van kunstenaars/docenten: tekenen en schilderen (Rob Meijer), vilt bewerken (Minke van der Vlerk), keramiek maken (Anita Rovers) en/of beeldhouwen (Wil Brakkee). Iedereen is de hele dag welkom om rond te kijken in het hele complex. Er worden ook rondleidingen gegeven.
Locaties: Dominicuskerk en bijgebouwen, Händelstraat
Workshops: 09.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur
Kosten: € 25,– (twee workshops € 40,–) incl. materiaal
Rondleidingen: gratis: tijdstippen worden nog bekend gemaakt
Aanmelding: info@denieuwedominicus.nl (voor de workshops)

Zondag 23 september: Walk of peace Utrecht vanaf ULU moskee
In vele steden wordt deze zondag een ‘Walk of Peace’ gehouden. Zo ook in Utrecht. We vertrekken om 13.00 uur vanaf de ULU-moskee bij de Kanaalstraat op het Moskeeplein (kop van Lombok). We verwachten, dat velen van ons aan deze tocht voor de vrede door Utrecht zullen deelnemen.

Antoniuskerk definitief verkocht en aan eredienst onttrokken eind september 2018
Zondag 26 augustus werd in de gezamenlijke viering met de Antoniuskerk aldaar officieel het decreet afgekondigd, dat de kerk met bijgebouwen is verkocht en op zaterdag 29 september na een eucharistieviering waarin pastoor Hans Boogers voorgaat aan de eredienst wordt onttrokken.
Dat betekent niet, dat er geen vieringen meer zouden zijn. Met de koper is overeengekomen, dat de geloofsgemeenschap in ieder geval de komende jaren gebruik mag blijven maken van de kerk voor vieringen en bijeenkomsten. Vieringen op zondagen gaan dus gewoon door zoals tot nu toe gebruikelijk.
Er zullen verbouwingen gaan plaatsvinden en de start van het Stadsklooster is nu gepland in september 2019. We wensen de geloofsgemeenschap van de Antonius sterkte en moed om als gemeenschap verder te gaan.

Draden weven
Het Dominicus wandkleed is klaar! Het is prachtig geworden en op zondag 8 juli a.s. kreeg het een mooie plek in onze kerk. Zo maken we zichtbaar, dat wij allemaal met onze eigen kleur en vorm onmisbare draden zijn van een nieuwe toekomst van onze Dominicusgemeenschap.

Student uit de Eliaparochie Boekarest zoekt per september tijdelijk kamer in Utrecht
Father Mihail van onze zustergemeenschap in Boekarest doet een oproep om een van zijn parochianen die hier in Utrecht komt studeren, met ingang van september tijdelijk onderdak te bieden. Het is erg moeilijk om vanuit Boekarest hier aan een studentenkamer te komen, zodat hij pas als hij hier is verder kan zoeken. Elke zondag steken we een lichtje aan als teken van onze verbondenheid met onze vrienden in Boekarest. Nu een unieke kans om dat concreet vorm te geven!
Je kan je aanmelden bij ons secretariaat, secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of bij Gerrit-Jan Westerveld: gj.westerveld@tiscali.nl, je kunt Gerrit-Jan ook bellen: 030-2963078 .

Kerknet publiceert vertaling pauselijke brief over seksueel misbruik
Op 20 augustus verscheen een brief van paus Franciscus over seksueel misbruik binnen de Katholieke kerk. In niet mis te verstane woorden neemt hij hiertegen stelling. Op de site van het Belgische Kerknet vindt u een Nederlandse vertaling van deze belangrijke en indringende brief.

Huis van Dominicus heeft ANBI-status
Goed nieuws voor allen, die doneren (en hebben gedoneerd) aan de Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (DOM). Met terugwerkende kracht over het jaar 2017 heeft de stichting de ANBI-status gekregen voor onbepaalde tijd. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, omdat deze stichting de dragende kracht is voor de toekomst van het Huis van Dominicus, waar wij als geloofsgemeenschap deel van uitmaken.
Donaties zijn belangrijk ook voor de voortgang van onze vieringen en overige activiteiten vanuit de geloofsgemeenschap. Denkt u maar aan de professionele muzikale ondersteuning, die we dankzij giften kunnen waarborgen. Graag dus uw giften overmaken op rekeningnummer NL12 INGB 0005 3320 88 ten name van Stichting DOM Utrecht.

Jaarthema Huis van Dominicus: Weven
Voor het jaar 2018 is als thema gekozen ‘Weven’. Een programmaraad, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Dominicusgeloofsgemeenschap, de Vrienden van de Dominicus en de Andreascommuniteit (Utrechtse lekendominicanen) gaat alle activiteiten onder dit thema verzamelen met de bedoeling op termijn alles als één geheel naar buiten brengen.
De Dominicusgeloofsgemeenschap begon met dit thema met ingang van de Veertigdagentijd onder de noemer: ‘Draden weven’. We weven samen een wandkleed door elke week parochianen uit te nodigen hun draad(je) eraan toe te voegen. Een klein begin is al gemaakt door de pastoraatsgroep en we gaan ermee door, totdat het kleed klaar is. Zo maken we zichtbaar, dat wij allemaal met onze eigen kleur en vorm onmisbare draden zijn van een nieuwe toekomst van onze Dominicusgemeenschap.

Tussentijds Magazine september 2018 verschenen
Het septembernummer van Tussentijds, het blad voor katholiek Utrecht zijn verschenen. Eerdere nummers vindt u online bij Katholiek Utrecht.

Wereldwake in beeld
Iedere vrijdag (behalve de eerste vrijdag van de maand) wordt achterin de Dominicuskerk om 10.00 uur een korte wake gehouden om stil te staan bij de situatie in de wereld met toepasselijke teksten, muziek en gebeden. In een boek kunnen intenties of gedachten worden opgeschreven.
Op de wereldkaart worden door de deelnemers lichtjes geplaatst op plekken, waar de aandacht specifiek naar uitgaat. Zeer aanbevolen om mee te doen.
Begin 2017 is er een korte film gemaakt van een wereldwake, te zien op Facebook. Nieuwsgierig? Kom op vrijdag om 10.00 uur naar de wekelijkse wake!

Nieuwsbrieven van de Utrechtse parochies
Vanaf eind november 2017 verschijnt er een nieuwe wekelijkse nieuwsbrief vanuit de drie samenwerkende Utrechtse parochies. U kunt de gezamenlijke nieuwsbrief voor de komende week hier als PDF downloaden.

Daarnaast verscheen wekelijks tot eind mei 2018 voor de Sint Ludgerusparochie Ludgerus Actueel. Veel dank aan de redacteuren voor hun inzet!

Verder is er sinds kort de website www.katholiekutrecht.nl van de drie samenwerkende parochies in de stad Utrecht.

Leesrek
Graag maken wij u attent op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.