Mededelingen

Mededelingen van de week nr. 609
18 maart 2018
Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd

Vieringen
Vrijdag 16 maart, 10.00 uur: Wereldwake, voorgangers: leden Andreas communiteit

Zondag 18 maart, Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd, 10.00 uur: Viering van Woord-Gebed-Zang, thema: Spandraden
Voorganger: Gerrit-Jan Westerveld, pastor
Lector: Corine Willemsens
Zang: Kleinkoor Existe o.l.v. Christian Boel
Begeleiding: Marcel Bruins
Koster: Hans Beemer

Vieringen volgende week
Woensdag 21 maart, 10.00 uur: Oecumenische vespers in de Veertigdagentijd, thema: Onvoorwaardelijke liefde
Voorganger: Magda de Jong
Begeleiding: Marcel Bruins
Koster: Frans van Heiningen

Vrijdag 23 maart, 10.00 uur: Wereldwake, voorgangers: leden Andreas communiteit

Zondag 25 maart, Palmzondag, 10.00 uur: Viering van Woord – Gebed – Zang
Opening viering met palmpaasstokken kinderen in binnentuin en processie naar dekerk
Voorganger: Baptiste Tuin, dominicanes
Lector: Hanneke van Dijk
Zang: Ouderskoor o.l.v. Christian Boel
Begeleiding: Nol van Beek
Koster: Paul van Brakel
Misdienaars: Espérance en Nienke

Voor uw agenda
Vrijdag 16 maart, 15.30 uur: Eerste Communie voorbereidingsbijeenkomst

Dinsdag 20 maart, 19.00 uur: Repetitie Weerklank
Donderdag 22 maart, 10.30 uur: Repetitie ad hoc-koor Goede Vrijdag
Donderdag 22 maart, 19.30 uur: Vervolg Dominicus Bijbelleerhuis
vrijdag 23 maart, 15.15-17.00 uur: Voorbereiding Eerste Communie – met broers/zusjes, vrienden en vriendinnen palmpaasstokken maken!
Zondag 25 maart 15.00 uur Passieconcert Crucifixion projectkoor o.l.v. Berny Oude Kempers

Alle vrijdagen is er om 10.30 uur inloop met koffie en thee in de kapittelzaal.

Thema Veertigdagentijd: DRADEN WEVEN
Over anderhalve week begint de Veertigdagentijd en vrijwel alle vieringen staan al in de grondverf. Het gezamenlijk gekozen thema van het Huis van Dominicus ‘WEVEN’ krijgt ook vorm in onze vieringen. We gaan met z’n allen een wandkleed weven. Elke zondag nodigen we een paar van onze Dominicus parochianen uit hun aandeel in het weefgetouw te weven met een dikke wollen draad, een lint, een koord of wat dan ook. Een klein begin is al gemaakt door de pastoraatsgroep en we gaan ermee door, totdat het kleed klaar is. Draden weven verbindt, maken losse draden al wevend tot een stevig geheel. Zo maken we zichtbaar, dat wij allemaal met onze eigen kleur en vorm onmisbare draden zijn van een nieuwe toekomst van onze Dominicusgemeenschap.

Dominicus Bijbelleerhuis elke derde donderdagavond van de maand
Op donderdag 22 maart, 19.30–21.30 uur is er weer het Dominicus Bijbelleerhuis onder begeleiding van de dominicaan Hank Jongerius. Er zijn momenteel ongeveer 18 deelnemers, maar wie wil aansluiten is van harte welkom. We gaan door met het lezen van het evangelie van Matteüs. Graag bijbel(tje) meenemen!

Vastenactie samenwerkende Utrechtse parochies 2018
Op woensdag 14 februari begint de voorbereidingstijd van het paasfeest; de Verrijzenis van de Heer. Deze veertigdagentijd is een periode waarin de oproep klinkt tot solidariteit met hen die in de knel zitten. In de veertigdagentijd van 2018 zal de vastenactie van de samenwerkende Utrechtse parochies worden gehouden voor de opvang van vluchteling- studenten door mgr. Yousif Mirkis o.p., bisschop in Kirkuk, Irak.
Voor velen in Utrecht is Yousif Mirkis geen onbekende. Hij heeft meerdere kerken in Utrecht bezocht. Onlangs vertelde bisschop Mirkis over de veranderde situatie in zijn bisdom door de overwinning van het Irakese leger op de milities van IS. Door de verdrijving van IS uit Mosul en de omliggende dorpen keren duizenden mensen uit de kampen rond Kirkuk, die daar sinds 2014 veilig waren voor IS, terug naar huis. De universiteit van Mosul is in het najaar weer geopend. Dat betekent dat ook vluchtelingen-studenten uit Kirkuk in de loop van dit en volgend jaar kunnen terugkeren naar Mosul. Echter, door de grote verwoestingen in de stad Mosul en de omliggende dorpen is het voor de meesten niet mogelijk snel terug te keren zonder dat de studie er onder lijdt. Daarom wordt de studentenopvang in Kirkuk nog voortgezet.
Op dit moment geeft de bisschop aan 500 studenten uit de omgeving van Mosul nog de gelegenheid om in Kirkuk te blijven studeren en te wonen. De bisschop betaalt voor elke student de huur voor een bed, voedsel, water, internet en studiemateriaal. Per student komt dat op € 2000,- per jaar. Mannen en vrouwen wonen gescheiden van elkaar. Per huis wonen studenten samen van verschillende achtergrond, christen, moslim en yezidi en bij voorkeur van dezelfde studierichting. Door de intensieve omgang met elkaar leren deze jonge mensen elkaar kennen en waarderen. Volgens bisschop Mirkis zijn deze ontmoetingen en vriendschappen van mensen met verschillende achtergrond van wezenlijk belang voor de opbouw van een nieuwe samenleving in Irak, na de decennia van geweld. Wij willen bisschop Mirkis helpen deze studenten te ondersteunen en houden een deurcollecte voor dit doel op zondag 11 maart (Halfvasten).

MOV Dominicuskerk

Vastenbrief 2018
Ook dit jaar publiceert de aartsbisschop van Utrecht, Willem kardinaal Eijk, een vastenbrief met ditmaal de titel Met Christus op weg naar Pasen. Via deze link kunt u de brief dowmnloaden (PDF, 170 kB).

Eerste Communie in Dominicuskerk op zondag 22 april
Eerste communie dit jaar op zondag 22 april in de Dominicus
Al vanaf januari worden 7 kinderen hier bij ons in de Dominicus onder begeleiding van Ank Rinzema voorbereid op hun eerste heilige communie. We zijn heel blij, dat ook de communieviering voor deze kinderen, anders dan eerder was toegestaan, op zondag 22 april in de Dominicus gaat plaatsvinden. Pastoor Ton Huitink zal voorgaan in de eucharistie. Hij komt op vrijdagmiddag 6 april kennismaken met de communicanten en hun ouders. Graag ontvangen we van harte deze kinderen en hun ouders in onze Dominicusgemeenschap. Laten we zorgen, dat we er met velen bij zijn de 22e april!

De data van de bijeenkomsten in pastorie van de Dominicuskerk met de kinderen zijn:

vrijdag 16 maart, 15.15-17.00 uur – Traject ‘Twee broden en vijf vissen’
vrijdag 23 maart, 15.15-17.00 uur – Met broers/zusjes, vriend(innet)jes palmpaasstokken maken
zondag 25 maart, 10.00-11.15 uur: Palmzondagviering en wegbrengen palmpaasstokken
Donderdag 29 maart, 17.00-19.00 uur – Witte Donderdag: Traject ‘Laatste avondmaal’: seidermaaltijd. Ieder maakt wat en we eten met alle families
vrijdag 6 april, 15.15-17.00 uur – Traject ‘Verhaal van het bruiloftsfeest’
vrijdag 13 april, 15.15-17.00 uur – Doornemen teksten viering Eerste Communie op 22 april
vrijdag 20 april, 15.15-17.00 uur – Oefenen viering
zaterdag 21 april, tijdstip n.a.t.k., Versieren en oefenen op locatie

Huis van Dominicus heeft ANBI-status
Goed nieuws voor allen, die doneren (en hebben gedoneerd) aan de Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (DOM). Met terugwerkende kracht over het jaar 2017 heeft de stichting de ANBI-status gekregen voor onbepaalde tijd. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, omdat deze stichting de dragende kracht is voor de toekomst van het Huis van Dominicus, waar wij als geloofsgemeenschap deel van uitmaken.
Donaties zijn belangrijk ook voor de voortgang van onze vieringen en overige activiteiten vanuit de geloofsgemeenschap. Denkt u maar aan de professionele muzikale ondersteuning, die we dankzij giften kunnen waarborgen. Graag dus uw giften overmaken op rekeningnummer NL12 INGB 0005 3320 88 ten name van Stichting DOM Utrecht.

Jaarthema Huis van Dominicus: Weven
Voor het jaar 2018 is als thema gekozen ‘Weven’. Een programmaraad, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Dominicusgeloofsgemeenschap, de Vrienden van de Dominicus en de Andreascommuniteit (Utrechtse lekendominicanen) gaat alle activiteiten onder dit thema verzamelen met de bedoeling op termijn alles als één geheel naar buiten brengen.
De Dominicusgeloofsgemeenschap start dit thema met ingang van de Veertigdagentijd onder de noemer: ‘Draden weven’. We gaan samen een wandkleed weven door elke week parochianen uit te nodigen hun draad(je) eraan toe te voegen. Een klein begin is al gemaakt door de pastoraatsgroep en we gaan ermee door, totdat het kleed klaar is. Zo maken we zichtbaar, dat wij allemaal met onze eigen kleur en vorm onmisbare draden zijn van een nieuwe toekomst van onze Dominicusgemeenschap.

Pastorale Visie Katholiek Utrecht: BLIJF BIJ ONS HEER
Woensdagavond 14 maart werd de pastorale visie (PDF, 820 kB) voor katholiek Utrecht in de Rafaëlkerk gepresenteerd en besproken. Er was een delegatie van onze Dominicusgemeenschap aanwezig. Een zichtexemplaar van het visiestuk (boekje) ligt in de gastenkamer. Deze niet meenemen dus! De tekst is ook te vinden op de nieuwe website www.katholiekutrecht.nl. Zie ook Tussentijds Magazine van maart 2018.

Droevig nieuws rond de Gertrudiskerk
Gertrudiskerk - foto Katholiek Utrecht

Vorig jaar bleek na een inspectie door de Utrechtse brandweer dat de Gertrudiskerk aan de Amaliadwarsstraat ernstige verbreken vertoonde. In overleg werd besloten de enkele vieringen tot 1 april, Eerste Paasdag, nog te gedogen. Een onderzoek naar de uit te voeren reparaties leidde tot de vaststelling dat dit zeer kostbaar zou zijn. Hierop is nu half maart het pijnlijke besluit genomen dat uitgerekend met Pasen de viering op 1 april de laatste viering in het kerkgebouw zal zijn. Ook de vieringen in de pastorie kunnen niet meer doorgaan, aldus de pastoraatsgroep van de Gertrudiskerk in de gezamenlijke nieuwsbrief van de drie samenwerkende Utrechtse parochies. We leven mee met de geloofsmeenschap van de Gertrudiskerk bij deze ontwikkeling!

Tussentijds Magazine maart 2018 verkrijgbaar
Het maartnummer van Tussentijds, het blad voor katholiek Utrecht is verschenen. U kunt de nieuwe aflevering van Tussentijds ook via deze link online bekijken.

Wereldwake in beeld
Iedere vrijdag (behalve de eerste vrijdag van de maand) wordt achterin de Dominicuskerk om 10.00 uur een korte wake gehouden om stil te staan bij de situatie in de wereld met toepasselijke teksten, muziek en gebeden. In een boek kunnen intenties of gedachten worden opgeschreven.
Op de wereldkaart worden door de deelnemers lichtjes geplaatst op plekken, waar de aandacht specifiek naar uitgaat. Zeer aanbevolen om mee te doen.
Begin 2017 is er een korte film gemaakt van een wereldwake, te zien op Facebook. Nieuwsgierig? Kom op vrijdag om 10.00 uur naar de wekelijkse wake!

Nieuwsbrieven van de Utrechtse parochies
Vanaf eind november verschijnt er een nieuwe wekelijkse nieuwsbrief vanuit de drie samenwerkende Utrechtse parochies. U kunt de nieuwsbrief nieuwe stijl voor de komende week hier als PDF downloaden. Ook Ludgerus Actueel verschijnt nog.

Verder is er sinds kort de website www.katholiekutrecht.nl van de drie samenwerkende parochies in de stad Utrecht.

Leesrek
Graag maken wij u attent op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.