Mededelingen

Mededelingen van de week
Juli-augustus 2018

Zondag 22 juli
Zondag 22 juli, Zestiende Zondag door het jaar, 10.00 uur: Viering van Woord – Gebed – Zang
Voorganger: Baptiste Tuin, dominicanes
Lector: Anita Vermeire
Zang: Lieneke de Klerk, cantor
Begeleiding: Maarten Roos, orgel
Koster : Hans Wiegers

Zomerrooster juli en augustus 2018
Na zondag 8 juli gaat het zomerrooster voor juli en augustus in. Dat betekent, dat we om en om gezamenlijk met de Antoniusgemeenschap een viering hebben, afwisselend in de Antoniuskerk en in de Dominicukerk:

Zondag 22 juli, 10.00 uur: Dominicusviering, Antonius gesloten
Zondag 29 juli, 10.00 uur: Antoniusviering, Dominicus gesloten
Zondag 5 augustus, 10.00 uur: Dominicusviering (Dominicusfeest met eucharistie) – Antonius gesloten
Zondag 12 augustus, 10.00 uur: Antoniusviering, Dominicus gesloten
Woensdag 15 augustus, Maria Hemelvaart, 19.00 uur: Eucharistieviering met pelgrimerende jone Dominicanen
Donderdag 16 augustus, 8.30 uur: Lauden met de jonge dominicanen
Zondag 19 augustus, 10.00 uur: Dominicusviering, Antonius gesloten
Zondag 26 augustus, 10.00 uur: Antoniusviering, Dominicus gesloten

‘s Zomers is er geen wereldwake. In september beginnen we weer hiermee.

Voor uw agenda

Alle vrijdagen is er om 10.30 uur inloop met koffie en thee in de kapittelzaal.

Fijne zomertijd!
De Mariakapel is ook ‘s zomers op weekdagen van 9 tot 12 uur geopend. Kom gerust door de week tussen 9.00 en 12. 00 uur een kopje koffie/thee drinken. Onze gastheren/gastdames ontvangen iedereen gastvrij!

Draden weven
Het Dominicus wandkleed is klaar! Het is prachtig geworden en op zondag 8 juli a.s. kreeg het een mooie plek in onze kerk. Zo maken we zichtbaar, dat wij allemaal met onze eigen kleur en vorm onmisbare draden zijn van een nieuwe toekomst van onze Dominicusgemeenschap.

Student uit de Eliaparochie Boekarest zoekt per september tijdelijk kamer in Utrecht
Father Mihail van onze zustergemeenschap in Boekarest doet een oproep om een van zijn parochianen die hier in Utrecht komt studeren, met ingang van september tijdelijk onderdak te bieden. Het is erg moeilijk om vanuit Boekarest hier aan een studentenkamer te komen, zodat hij pas als hij hier is verder kan zoeken. Elke zondag steken we een lichtje aan als teken van onze verbondenheid met onze vrienden in Boekarest. Nu een unieke kans om dat concreet vorm te geven!
Je kan je aanmelden bij ons secretariaat, secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of bij Gerrit-Jan Westerveld: gj.westerveld@tiscali.nl, je kunt Gerrit-Jan ook bellen: 030-2963078 .

Huis van Dominicus heeft ANBI-status
Goed nieuws voor allen, die doneren (en hebben gedoneerd) aan de Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (DOM). Met terugwerkende kracht over het jaar 2017 heeft de stichting de ANBI-status gekregen voor onbepaalde tijd. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, omdat deze stichting de dragende kracht is voor de toekomst van het Huis van Dominicus, waar wij als geloofsgemeenschap deel van uitmaken.
Donaties zijn belangrijk ook voor de voortgang van onze vieringen en overige activiteiten vanuit de geloofsgemeenschap. Denkt u maar aan de professionele muzikale ondersteuning, die we dankzij giften kunnen waarborgen. Graag dus uw giften overmaken op rekeningnummer NL12 INGB 0005 3320 88 ten name van Stichting DOM Utrecht.

Jaarthema Huis van Dominicus: Weven
Voor het jaar 2018 is als thema gekozen ‘Weven’. Een programmaraad, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Dominicusgeloofsgemeenschap, de Vrienden van de Dominicus en de Andreascommuniteit (Utrechtse lekendominicanen) gaat alle activiteiten onder dit thema verzamelen met de bedoeling op termijn alles als één geheel naar buiten brengen.
De Dominicusgeloofsgemeenschap begon met dit thema met ingang van de Veertigdagentijd onder de noemer: ‘Draden weven’. We weven samen een wandkleed door elke week parochianen uit te nodigen hun draad(je) eraan toe te voegen. Een klein begin is al gemaakt door de pastoraatsgroep en we gaan ermee door, totdat het kleed klaar is. Zo maken we zichtbaar, dat wij allemaal met onze eigen kleur en vorm onmisbare draden zijn van een nieuwe toekomst van onze Dominicusgemeenschap.

Pelgrimstocht jonge dominicanen doet Utrecht aan op 15 augustus
Zes jonge Dominicanen (novicen) gaan verhuizen naar Rotterdam om daar een nieuwe communiteit te vormen, geroepen als Dominicaanse predikers midden in een grote stad. Ze trekken te voet van Nijmegen naar Rotterdam en doen dan onze Dominicuskerk in Utrecht aan op woensdag 15 augustus, het feest van Maria Tenhemelopneming. Utrecht is de eerste plaats in Nederland waar in de 13e eeuw dominicanen zich vestigden. Een historische plek dus.
Het globale programma in en om Utrecht luidt als volgt:
-Woensdag 15 augustus: aankomst vanuit Wijk bij Duurstede tussen 16.00 – 17.00 uur
-Viering in de kerk om 18.00 uur
-Aperitief en maaltijd na de viering, 19.00 uur
-Naar behoefte nog even samenzijn, waarna pelgrims naar hun logeeradres gaan. – We hebben al voor 8 pelgrims een slaapplaats. Wie kan de 9e pelgrim herbergen?
-Donderdagmorgen 16 augustus na ontbijt in gasthuis om 8.00 uur morgengebed in kerk, waarna de pelgrims vertrekken richting Montfoort, waar ze voor de lunch worden ontvangen.
Wij als geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk Utrecht gaan ze warm verwelkomen. Het idee is, om in de namiddag een maaltijd te verzorgen. Daarvóór zal er een viering zijn (vespers of eucharistie) en voor zo’n acht personen zoeken we een slaapplaats. Ook zou het leuk zijn, als wandelaars uit onze gemeenschap een stukje met ze meetrekken, hetzij aansluitend op hun tocht van Wijk bij Duurstede naar Utrecht de 15e, hetzij de volgende ochtend, 16 augustus, op hun tocht van Utrecht naar Gouda via Montfoort en Haastrecht.
Een oproep aan alle Dominicus parochianen:
1. Wie heeft voor de nacht van 15/16 augustus een slaapplaats voor een of twee pelgrimgangers?
2. Wie wil meehelpen aan de ontvangst met een maaltijd?
3. Wie komt meezingen in een schola om de viering op te luisteren?
4. Wie wil een stukje meelopen op deze pelgrimage, hetzij de 15e op de route van Wijk bij Duurstede naar Utrecht of de 16e ’s morgens op de route van Utrecht naar Gouda
Aanmelden voor een en/of ander kan per email: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl (graag met CC aan lenybeemer@kpnmail.nl, of telefonisch bij Leny Beemer 06-83224748.

Pastorale Visie Katholiek Utrecht: BLIJF BIJ ONS HEER
Woensdagavond 14 maart werd de pastorale visie (PDF, 820 kB) voor katholiek Utrecht in de Rafaëlkerk gepresenteerd en besproken. Er was een delegatie van onze Dominicusgemeenschap aanwezig. Een zichtexemplaar van het visiestuk (boekje) ligt in de gastenkamer. Deze niet meenemen dus! De tekst is ook te vinden op de nieuwe website www.katholiekutrecht.nl, en zie ook het Tussentijds Magazine van maart 2018.

Tussentijds Magazine juni en juli/augustus 2018 verschenen
Het juninummer en het zomernummer van Tussentijds, het blad voor katholiek Utrecht zijn verschenen. Eerdere nummers vindt u online bij Katholiek Utrecht.

Wereldwake in beeld
Iedere vrijdag (behalve de eerste vrijdag van de maand) wordt achterin de Dominicuskerk om 10.00 uur een korte wake gehouden om stil te staan bij de situatie in de wereld met toepasselijke teksten, muziek en gebeden. In een boek kunnen intenties of gedachten worden opgeschreven.
Op de wereldkaart worden door de deelnemers lichtjes geplaatst op plekken, waar de aandacht specifiek naar uitgaat. Zeer aanbevolen om mee te doen.
Begin 2017 is er een korte film gemaakt van een wereldwake, te zien op Facebook. Nieuwsgierig? Kom op vrijdag om 10.00 uur naar de wekelijkse wake!

Nieuwsbrieven van de Utrechtse parochies
Vanaf eind november 2017 verschijnt er een nieuwe wekelijkse nieuwsbrief vanuit de drie samenwerkende Utrechtse parochies. U kunt de gezamenlijke nieuwsbrief voor de komende week hier als PDF downloaden.

Daarnaast verscheen wekelijks tot eind mei 2018 voor de Sint Ludgerusparochie Ludgerus Actueel. Veel dank aan de redacteuren voor hun inzet!

Verder is er sinds kort de website www.katholiekutrecht.nl van de drie samenwerkende parochies in de stad Utrecht.

Leesrek
Graag maken wij u attent op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.