Mededelingen

Mededelingen van de week nr. 593
12 november 2017
Tweeëndertigste Zondag door het jaar-H. Martinus van Tours

Vieringen
Zondag 12 november, Tweeëndertigste Zondag door het jaar-H. Martinus van Tours, stadspatroon van Utrecht, 10.00 uur: Viering van Woord-Gebed-Zang
Voorganger: Baptiste Tuin, dominicanes
Lector: Hanneke van Dijk
Zang: Ouderskoor o.l.v. Christian Boel
Begeleiding: Nol van Beek
Koster: Frans van Heijningen

Na de viering verkoop kerstkaarten Corrie van Eijk

Vieringen volgende week
Vrijdag 17 november, 10.00 uur: Wereldwake – voorgangers: leden Team Andreascommuniteit
Zondag 19 november, Drieëndertigste Zondag door het jaar-H. Albertus Magnus o.p., 10.00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: Jozef Essing o.p.
Lector: Corine Willemsens
Zang: Weerklank
Dirigent: Berny Oude Kempers
Koster: Paul van Brakel

Voor uw agenda
Vrijdag 10 november: 10.30 uur: Inloop en koffiedrinken
Zaterdag 11 november, 10.00 uur: Serie Geloven in een (post)moderne samenleving. met drs. Trees van Montfoort over Catherine Keller – God in ontwikkeling
Zaterdag 11 november, 18.00-20.00 uur: St. Maartensoptocht met inzameling voedselbank

Zondag 12 november, 14.30 uur: Herfstconcert met ad-hoc koor o.l.v. Riet Krüs, leden Nederlands Philharmonisch Orkest en Daphne Kroonenberg, orgel en piano, Antoniuskerk, Kanaalstraat 200
Zondag 12 november, 15.00 uur: Lezing in de reeks I have a dream: “Ik zie een nieuwe schepping”, moderne kunst met Grieta Felix
Maandag 13 november, 14.00–17.00 uur: Gesprek over christenen te midden van geweld, met bisschop Yousef Thomas Mirkis o.p. van het bisdom Kirkuk; Aloysiuskerk, Adriaan van Ostadelaan 4
Donderdag 16 november, 14.30 uur: Spelletjesmiddag 55+
Donderdag 16 november, 20.00 uur: Locatie-avond Dominicuskerk in de refter
Zaterdag 18 november, 10.00 uur: Serie Geloven in een (post)moderne samenleving – college door Akke van der Kooi: Kathryn Tanner – Christus als kern

Alle vrijdagen is er om 10.30 uur inloop met koffie en thee in de kapittelzaal.

Sint Maartenoptocht met inzameling voor de voedselbank
Ook dit jaar organiseren de Dominicuskerk, de Wijkvereniging Oog in Al en de Dominicusschool ter viering van Sint Maarten een grote inzameling voor de voedselbank. In 2011 won dit project de Prix de Partageprijs uit Tours. De lampionnentocht start op zaterdag 11 november om 19.00 uur vanaf het Herderplein en eindigt bij de kerk. U kunt uw houdbare producten ook nog inleveren bij de kerk in de week van 13 t/m 17 november van 9.00-12.00 uur.

Donderdagavond 16 november 20.00 uur – Locatieavond Dominicuskerk
De Locatieraad en de pastoraatsgroep van de Dominicuskerk nodigen alle betrokkenen bij de Dominicuskerk van harte uit op donderdagavond 16 november, 20.00 uur in de refter van de pastorie om samen in gesprek te gaan over stand van zaken omtrent de omvorming van de Dominicuskerk tot het Huis van Dominicus.
We houden de gemeenschap graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en horen ook graag hoe onze geloofsgemeenschap erin staat en eraan bijdraagt. We rekenen op een grote opkomst, want het gaat ons allen aan!

Verkoop kerstkaarten 12 en 19 november
Zoals elk jaar heeft Corrie van Eijk weer heel veel mooie kerst- en felicitatiekaarten gemaakt. Zij verkoopt ze na de vieringen van 12 en 19 november voor het MOV-project voor Taal doet meer. Van harte aanbevolen!

Wereldwake in beeld
Begin dit jaar is er een korte film gemaakt van een wereldwake, te zien op Facebook. Nieuwsgierig? Kom op vrijdag om 10.00 uur naar de wekelijkse wake!

Collegereeks ‘Geloven in de (post)moderne samenleving’
In acht colleges presenteren specialisten visies van moderne filosofen en theologen op geloof en samenleving in de kapittelzaal van de Dominicuskerk. Vervolgdata 11/11, 18/11 en 25/11. Kosten per college € 30,–, reductie voor kleine beurs is mogelijk. Aanmelding verplicht: info@dezinnen.nl, tel. 06-20228973

Zondagmiddaglezing: Schepper naast God: een nieuwe wereld in de kunst
‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’, zegt de evangelist Johannes. Dat geldt ook in de kunst. Kunstenaars als Jheronimus Bosch, Auguste Rodin, Salvador Dalí, Damien Hirst en Koen Hauser creëren bewust een nieuwe, eigen wereld en presenteren zichzelf als Schepper daarvan. In deze laatste lezing in de reeks ‘I have a dream’ neemt kunsthistorica drs. Grieta Felix u mee in de nieuwe werelden van die deze creatieve geesten.
Datum en tijd: zondag 12 november, 15.00-17.30 uur
Locatie:refter Dominicus, Palestrinastraat 1
Toegang: € 7,– (incl. consumptie)
Aanmelden: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl, of tel. 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

Locatie-avond Dominicuskerk op 16 november
De Locatieraad en de pastoraatsgroep van de Dominicuskerk nodigt alle betrokkenen bij de Dominicuskerk van harte uit op donderdagavond 16 november 20.00 uur in de refter van de pastorie om samen in gesprek te gaan over de stand van zaken omtrent de omvorming van de Dominicuskerk tot het HUIS VAN DOMINICUS.
We houden de gemeenschap graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en horen ook graag hoe onze geloofsgemeenschap erin staat en eraan bijdraagt. We rekenen op een grote opkomst, want het gaat ons allen aan!

Hoorzitting aanstaande verkoop Antoniuskerk op 15 november
Het bestuur van de Sint Ludgerusparochie is van plan de Antoniuskerk te sluiten en het gebouw te verkopen. Op woensdag 15 november is er om 19.30 uur in de koffiezaal van de Antoniuskerk een hoorzitting om bezwaren hiertegen kenbaar te maken. U leest hierover meer in een brief van het parochiebestuur (PDF, 400 kB).

Requiem van Puccini en Gounod
Onder leiding van dirigent Berny Oude Kempers voert het projectkoor Passio twee requiems uit. Ze worden begeleid door Willeke Smits (orgel) en Caroline Deul (cello), die ook een muzikaal intermezzo verzorgen. Het Requiem sc 76 van Puccini is waarschijnlijk het kortste requiem dat ooit is gecomponeerd en totaal onbekend. Het mooie romantische Requiem in C van Gounod is na zijn dood voltooid.
Datum en tijd: zondag 19 november, 15.00-16.00 uur; Dominicuskerk, Händelstraat
Entree: € 7,50 (incl. consumptie).

Eerste Communie voorbereiding in Dominicuskerk
Opnieuw zal een aantal kinderen dit jaar zich voorbereiden op hun eerste heilige communie. Hoewel het voorbereidingstraject in januari 2018 begint, zijn er al activiteiten gepland voor advent en kerstmis in de Dominicuskerk. Opgave voor de Eerste Communie 2018 naar secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl.

Huis van Dominicus i.o. – nieuwe berichten
De plannen voor het HUIS VAN DOMINICUS beginnen steeds meer vorm te krijgen. Er komt binnenkort een bericht uit van het bestuur van de Dominicanen Nederland, die de plannen een warm hart toedragen. Dat bemoedigt ons om niet te aarzelen volgende stappen te zetten. Zodra meer bekend is hoort u ervan.
Misschien ten overvloede hieronder eerdere informatie over de plannen:
De toekomst van de Dominicuskerk als Huis van Dominicus i.o. is de inzet van de drie dragende groepen: Dominicus Geloofsgemeenschap, Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland (DOM) en Stichting Vrienden van de Dominicus.
Inmiddels hebben twee deskundigen een rapport samengesteld met adviezen hoe de plannen verder te ontwikkelen. De plannen worden als kansrijk beschouwd.
Tijdens het kapittel van de Dominicanen Nederland is besloten, dat over de ingediende plannen voor het Huis van Dominicus in Utrecht serieus verder wordt gepraat door het nieuw gekozen bestuur van de Provincie met het bestuur van de Stichting DOM. Dit overleg is momenteel gaande. We hopen van harte, dat een en ander zal leiden tot verdere positieve ontwikkelingen aangaande de toekomst van de Dominicuskerk Utrecht, zodat deze kan worden omgevormd tot een Huis van Dominicus, waarin we ons allemaal thuis kunnen weten.
Om ook financieel het Huis van Dominicus te kunnen dragen, heeft de Stichting DOM uw bijdragen nodig. U kunt ze overmaken naar rekeningnummer NL12 INGB 0005 3320 88 ten name van Stichting DOM Utrecht.

Zondag 19 november: Eerste Werelddag van de armen
Op zondag 19 november is het voor het eerst Werelddag van de Armen, een initiatief van paus. Franciscus dat hij heeft ingesteld in aansluiting op het Jaar van de Barmhartigheid in 2016. Hetb gaat hem om het betonen van liefde, zorg en aadacht in woord en daad. U vindt meer informatie over dit idee en een pauselijke brief erover op de website RKKerk.

Ludgerus Actueel
Wekelijks verschijnt het bulletin Ludgerus Actueel, met actuele informatie uit de Sint-Ludgerusparochie, het parochieverband waartoe de Dominicuskerk met vijf andere Utrechtse kerken behoort. U kunt de Ludgerus Actueel voor de komende week hier als PDF downloaden. Voor de lopende week is hier de vorige aflevering.

Leesrek
Graag maken wij u attent op het leesrek achter in de kerk. U vindt daar regelmatig informatie over kerkelijke, maatschappelijke en culturele onderwerpen. Het staat u vrij om hieruit de voor u relevante informatie mee naar huis te nemen.

Meer nieuws te melden?
Heeft u nieuws dat in de mededelingen zou passen? Meldt het uiterlijk vrijdagmorgen vóór 9.00 uur bij het secretariaat, dan komt uw bericht hier op tijd te staan.