7 september gesprek over pastorale visie en toekomst kerkgebouwen stad Utrecht

In de komende twee weken zijn er gesprekken gepland over de pastorale visie en de toekomst van de kerkgebouwen in de stad Utrecht. Het is de bedoeling, dat alle parochianen bij een van deze voorlichtingsavonden aanwezig kunnen zijn. Voor de Dominicus- en de Antoniuskerk samen is dat gepland in de refter van de Dominicuskerk op donderdagavond 7 september, 20.00-21-30 uur. Omdat het bericht waarschijnlijk maar weinigen van ons op zo korte termijn kan bereiken, is er gezocht naar een alternatieve datum. Helaas is dit niet gelukt en dus gaat de voorlichtingsavond door op 7 september. De bijeenkomsten op andere locaties: 10 september – Bonifatiushuis; 11 september – Johannes-Bernardus; 12 september – RafaĆ«lcentrum; 13 september – Aloysiuscentrum. Het programma is overal hetzelfde, net als de tijden, behalve bij het Bonifatiushuis waar de bijeenkomst om 12.00 uur zal plaatsvinden.


This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.