Om heel te worden

Ook dit jaar beginnen we de Veertigdagentijd met een sobere Vastenmaaltijd op Aswoensdag, woensdag 14 februari om 18.00 uur. Het thema van deze Aswoensdag is Heel maken. We luisteren, bidden en zingen daarbij. Om in te kunnen schatten op hoeveel deelnemers we moeten rekenen, is het fijn als mensen zich vooraf opgeven bij secretariaat@dominicuskerk.nl. Maar als je dit bent vergeten, ben je ook welkom! Er is altijd meer dan genoeg. We denken bij de maaltijd na over heel maken en verbranden alles dat verdeelt tot as. In de viering vanaf 19.00 uur geven we elkaar een teken met die as om te gedenken, dat we van stof zijn gemaakt, tot stof zullen terugkeren, maar zullen opstaan uit stof tot nieuw leven. Van harte welkom! De Schriftlezingen en de overweging van Erik Borgman kunt u hier en op de pagina Ter inspiratie nalezen.

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Om heel te worden

Een kleurrijk weefsel

Foto weefgetouw met kleurrijke dradenOp woensdag 14 februari begint dit jaar de Veertigdagentijd, en vrijwel alle vieringen staan al in de grondverf. Het gezamenlijk gekozen thema van het Huis van Dominicus ‘WEVEN’ krijgt ook vorm in onze vieringen. We gaan met zijn allen een wandkleed weven. Elke zondag nodigen we een paar van onze parochianen uit hun aandeel in het weefgetouw te weven met een dikke wollen draad, een lint, een koord of wat dan ook. Een klein begin is al gemaakt door de pastoraatsgroep. We gaan ermee door, totdat het kleed klaar is. Draden weven verbindt, maken losse draden al wevend tot een stevig geheel. Zo maken we zichtbaar, dat wij allemaal met onze eigen kleur en vorm onmisbare draden zijn van een nieuwe toekomst van onze Dominicusgemeenschap. Ook dit jaar is er weer een handig overzicht van de vieringen in de Veertigdagentijd. U bent van harte uitgenodigd om mee te vieren!

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Een kleurrijk weefsel

Delen rond licht

Flyer Bid & Breakfast, 4 februari 2018, 10 uur

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Delen rond licht

Vieren rond Thomas van Aquino

Portret van Thomas van Aquino, schildewrij door Carlo Crivelli , 15e eeuw, te Ascoli PicenoOp zondag 28 januari is de Zondagavondzang om 17.30 uur tegelijk ook een eucharistieviering vanwege het feest van de grote dominicaanse theoloog Thomas van Aquino (1225-1274). Tijdens deze vespers worden composities gezongen van de Franse dominicaan André Gouzes, hertaald door Henk Jongerius o.p. en Leny Beemer, lekendominicaan. Dit keer zal pater Jozef Essing voorgaan. Het kernkoor Schola Dominicana zingt voor de Zondagavondzang altijd in om 16.00 uur onder leiding van Leny Beemer. Wie mee wil zingen, is van harte welkom om aan te sluiten. Na afloop is er iets te drinken met soep en broodjes. Ook daarbij is iedereen van harte welkom. De volgende Zondagavondzang is op zondag 25 februari. U kunt de overweging hier nalezen.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Vieren rond Thomas van Aquino

Nieuwe reeks avonden van het Dominicus Bijbelleerhuis

Fotoi Henk Jongerius .op. - bron: www.kloosterhuissen.nlOp donderdag 18 januari, 19.30–21.30 uur start het Dominicus Bijbelleerhuis weer onder begeleiding van de dominicaan Henk Jongerius. Er zijn momenteel ongeveer achttien deelnemers, maar wie wil aansluiten is van harte welkom. De bijeenkomsten vinden maandelijks plaats op de derde donderdag. In 2018 gaan we door met het lezen van het evangelie van Mattheüs. Graag bijbel(tje) meenemen! We komen bijeen in de refter van de pastorie aan de Palestrinastraat 1.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Leren | Tagged | Comments Off on Nieuwe reeks avonden van het Dominicus Bijbelleerhuis

Waken voor de wereld

Screenshot video Wereldwake, januari 2017Behalve vieringen op zondag zijn er in de Dominicuskerk ook vieringen op andere dagen. Zo beginnen we iedere maand met een Eerste Vrijdagviering in de dagkapel. Op andere vrijdagen verzorgen leden van de Andreascommuniteit, allen lekendominicanen, wekelijks om 10.00 uur een wereldwake. De wereldwake vindt achterin de kerk plaats, letterlijk recht tegenover de wereld en de gang van zaken van alle dagen. Een gang van zaken waarin lang niet alles vanzelfsprekend of zichtbaar is. Door het plaatsen van een kaarsje op een grote wereldkaart scheppen we even aandacht voor wat er nog meer is. Een video op Facebook die vorig jaar is gemaakt, geeft een indruk van deze eenvoudige maar stemmige en indringende vieringen. U bent van harte welkom!

Posted in Dominicanen, Samenleving, Vieringen, Wereld | Comments Off on Waken voor de wereld

Op de grens van oud en nieuw

Op zondag 31 december valt dit jaar het feest van de Heilige Familie, een feest dat snel wegvalt tussen Kerst en Nieuwjaarsdag. In de Dominicuskerk is er dit jaar een viering om 10.00 uur in de dagkapel. Op Nieuwjaarsdag is er geen viering. Op zondag 7 januari is er na de viering een nieuwjaarsreceptie om elkaar veel geluk toe te wensen, en vooral samen vooruit te kijken naar de toekomst van de Dominicuskerk en onze geloofsgemeenschap. Tot ziens bij onze vieringen, en natuurlijk wensen we u een Zalig Nieuwjaar toe! De overweging van Erik Borgman op 7 januari reiken we u graag aan.

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Op de grens van oud en nieuw

Zalig Kerstfeest!

Vreugde en vrede zijn het onverwachte geschenk van God voor ons mensen, een kind geboren in schamele omstandigheden. In het midden van de nacht, te midden van twijfel, geweld en ontmoediging is er ook het zachte licht van Kerstmis. God wil ons een teken geven dat zijn liefde ons niet verlaat. De geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk wenst u van harte een Zalig Kerstfeest toe! Op Eerste Kerstdag bent u om tien uur welkom in een viering van woord, gebed en zang. De zang wordt ondersteund door het cantoreskwartet. Voorganger is lekendominicaan Leny Beemer. Wij reiken u graag haar overweging aan, net als de overweging van Erik Borgman in de Kerstnacht.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Zalig Kerstfeest!

Gezinskerstviering 2017

Flyer gezinskerstviering 2017
Ook dit jaar kun je meedoen in het kerstspel, “De reddende engel”. Er zijn inmiddels genoeg aanmeldingen! We oefenen ‘s middags op zondag 24 december, 13.00-14.30 uur. Voor het ad hoc-koor zoeken we nog wel zangers! We zingen vooral traditionele kerstliederen die we oefenen op 24 december vanaf 18 uur, en aansluitend is de viering. De gezinskerstviering vindt ‘s avonds plaats op zondag 24 december, 19.00-20.00 uur. Kom op tijd, het wordt vast weer druk!

Posted in Jeugd en jongeren, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Gezinskerstviering 2017

Luisteren en meezingen bij het kerstconcert 2017

Gebrandschilderd raam met voiorstelling van de Heilige FamilieTraditiegetrouw verzorgen enkele koren uit Oog in Al en omgeving samen een kerstconcert. Dit jaar kunt u op zondag 17 december vanaf 15.00 uur luisteren naar kamerkoor Amor Vincit, kinderkoor The Wild Cowboys, Popkoor Zuilen en Vrouwenkoor Otia. Pauliina Livonen en Michel de Kort verzorgen een intermezzo. Er klinken niet alleen liederen om naar te luisteren, maar u krijgt zelf ook de kans om mee te zingen. Na afloop is er glühwein en chocolademelk! Deze activiteit is een initiatief van de stichting Vrienden van de Dominicus. Van harte welkom!

Posted in Concerten, Nieuws | Comments Off on Luisteren en meezingen bij het kerstconcert 2017