Kom kijken in de Dominicuskerk!

Detail van dfoto roosvenster en orgelpijpen in DominicuskerkLoopt u vaak langs de Dominicuskerk en vraagt u zich af hoe die er van binnen uitziet of wat er nog meer achter de muren zit? Op zaterdag 22 september is de kerk de hele dag open. Er zijn rondleidingen om 11.00 en 15.00 uur door historicus Ton van Schaik. U kunt natuurlijk ook op eigen gelegenheid rondkijken. De toegang is gratis! Deze activiteit is een initiatief van de stichting Vrienden van de Dominicus.

Posted in Cultuur, Nieuws | Comments Off on Kom kijken in de Dominicuskerk!

Viering bij heiligverklaring bisschop Oscar Romero

Schilderij van aartsbisschop Oscar romero door J. PuigreixachOp zondag 14 oktober zal paus Franciscus aartsbisschop Oscar Romero heilig verklaren. Ter gelegenheid hiervan is er op zaterdag 13 oktober om 14.00 uur in de Dominicuskerk een eucharistieviering. Voorganger is Mauricio Meneses, afkomstig uit Colombia en priester van ons bisdom. De voertaal is Nederlands en Spaans. Er zingt een Spaanstalig koor van migranten uit Rotterdam. Na de viering is er een korte pauze. Daarna houdt missioloog Jorge Castillo Guerra, afkomstig uit Colombia en werkzaam in Nijmegen, een lezing (in het Nederlands) over de persoon en het pastorale beleid van mgr. Romero. Na afloop is er een informele ontmoeting. Iedereen is welkom.

Continue reading

Posted in Bezieling, Nieuws, Wereld | Comments Off on Viering bij heiligverklaring bisschop Oscar Romero

De impact van misbruik in de kerk

Op 20 augustus publiceerde paus Franciscus een brief naar aanleiding van de rapporten over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk in de Verenigde Staten en in andere landen. De paus schrijft onder andere: “Als we naar het verleden kijken, weten we dat we nooit genoeg kunnen doen wanneer we om vergeving vragen en de schade proberen te herstellen. En als we naar de toekomst kijken, moet geen moeite worden gespaard om een ​​cultuur te creëren waarin dergelijke situaties niet meer kunnen voorkomen, laat staan dat ze kunnen worden afgedekt en daardoor bestendigd. De pijn van de slachtoffers en hun families is ook onze pijn”. De Nederlandse bisschoppenconferentie kwam op 10 september met een verklaring over de maatregelen tegen misbruik. De bisschoppen veroordelen het misbruik volstrekt en erkennen hun primaire verantwoordelijkheid. Ze roepen op om schaamte en pijn om te zetten in inzet voor preventie en herstel voor de slachtoffers.

Posted in Nieuws, Wereld | Comments Off on De impact van misbruik in de kerk

Ga open!

Op zondag 9 september klonk in de viering onder ander het verhaal van de genezing van een doofstomme. Jezus sprak het woord Effata uit, “ga open”, en de man genas. In zijn sprankelende overweging stond lekendominicaan Erik Borgman stil bij de betekenis van dit evangelie, zowel voor de mensen rondom Jezus als voor mensen in onze tijd. Waarvoor en voor wie staan wij open? U kunt de overweging met de link openen, maar ook naar de pagina Ter inspiratie gaan waar u meer overwegingen uit de Dominicuskerk kan vinden.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Ga open!

Na 115 jaar sluiting Antoniuskerk

Antoniuskerk met plein, foto mei 2014Op zondag 26 augustus deelde de locatieraad van de Antoniuskerk aan het slot van de viering mee dat de aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, op 23 augustus het decreet heeft uitgevaardigd tot onttrekking van deze kerk aan de eredienst. De laatste eucharistieviering, waarin pastoor Hans Boogers zal voorgaan, zal plaatsvinden op zaterdag 29 september om 19.00 uur. Hiermee kan de verkoop van deze kerk doorgang vinden. Met nadruk werd op 26 augustus gemeld dat de geloofsgemeenschap van de Antoniuskerk in de nieuwe situatie met het Stadsklooster Utrecht toegang blijft houden tot de Mariakapel. Als Dominicuskerk leven we uiteraard mee met de gemeenschap van de Antoniuskerk bij dit ingrijpende besluit! U kunt de tekst van het decreet hier lezen (PDF).

Posted in Bezieling, Nieuws | Comments Off on Na 115 jaar sluiting Antoniuskerk

Viermaal op retraite

Foto met jaarringen van boomIn de Dominicuskerk in Oog in Al zoeken we naar manieren om een plaats van geloof en bezieling voor de toekomst vorm te geven. Dat doen we onder de naam Huis van Dominicus, gedragen door de dominicaanse traditie en in samenwerking met dominicaanse plaatsen van studie en bezinning elders. Als nieuwe activiteit organiseren wij het komende jaar vier retraitedagen. Voor wie bij zichzelf wil onderzoeken of het leven nog wel in het juiste spoor verloopt. Woensdag 19 september vindt de eerste bijeenkomst plaats, met een programma van 10.00 tot 16.00 uur. Begeleider is Marian Geurtsen. Op de pagina over retraitedagen vindt u meer hierover. Aanmelding voor 19 september graag vóór 10 september, e-mail: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl. U kunt ook een folder (PDF) downloaden over de retraitedagen.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Leren, Nieuws | Comments Off on Viermaal op retraite

Op zoek naar waarheid

Flyer Bid & Breakfast september 2018

Op zondag 2 september beginnen we weer met de maandelijkse Bid & Breakfast op de eerste zondag van de maand. Nieuwsgierig? Kom dan ook eens om het mee te beleven!

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Nieuws | Comments Off on Op zoek naar waarheid

Terugblik op de pelgrimage ‘In vurig vertrouwen’

Op 15 en 16 augustus deden zes jonge dominicanen tijdens hun pelgrimage In vurig vertrouwen ook Utrecht aan. De foto’s hierboven van Ramon Mangold, Marnix Meulmeester en Arjan Broers geven goed de sfeer weer van deze dagen. Live contact met de tocht onderweg en meerdere verslagen per dag waren  een kenmerk van een zeer geslaagde week. Ook vanaf deze plek wensen we de dominicanen veel zegen toe met de nieuwe communiteit in Rotterdam!

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws, Samenleving | Comments Off on Terugblik op de pelgrimage ‘In vurig vertrouwen’

Bij de dood van Jos Oorsprong o.p.

Foto Jos Oorsprong o.p.In alle rust is in Nijmegen op 4 augustus dominicaan Jos Oorsprong overleden. Jarenlang werkte hij in Nijmegen, Venlo, Zwolle en Utrecht. Hij mocht 89 jaar worden. De uitvaart vond plaats op vrijdag 10 augustus vanuit de Dominicuskerk te Nijmegen. Jos (Josephus Henricus Hyacinthus) Oorsprong werd geboren op 12 december 1928. Hij was 68 jaar geprofest dominicaan en 63 jaar priester. In 1979 werd hij pastoor van de Dominicuskerk te Utrecht waar hij tot 1990 zou blijven. Jos Oorsprong was hartelijk, mild en standvastig, karakteristieken die hem ook in zijn Utrechtse tijd kenmerkten. Hij zette zich in voor onze geloofsgemeenschap in woelige tijden. Moge hij rusten in vrede!

Posted in Dominicanen, Nieuws | Comments Off on Bij de dood van Jos Oorsprong o.p.

Pelgrimeren van Huissen naar Rotterdam

Tekening route pelgrims augustus 2018 - bron: www.dominicanen.nlZondag 12 augustus begint de pelgrimage van jonge dominicanen vanuit Huissen naar Rotterdam. Op de site van de  dominicanen in Nederland kunt u de route volgen en ook zien waar en wanneer er onderweg vieringen zijn. Na een tocht vanuit Wijk bij Duurstede doen de pelgrims ook de Dominicuskerk aan op woensdag 15 augustus, het feest van Maria Tenhemelopneming, Om 19.00 uur is er een eucharistieviering. Op donderdag 16 augustus zijn er om 8.30 uur lauden (ochtendgebed) in de Dominicuskerk, waarna de tocht doorgaat richting Montfoort. Op 15 augustus repeteert een ad hoc-koor onder leiding van Leny Beemer om 14.00 uur de liederen van de viering. Tegen vieren worden de pelgrims in Utrecht verwacht. Beleef de tocht mee via de site van de dominicanen, en van harte welkom in Utrecht op 15 en 16 augustus!

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Pelgrimeren van Huissen naar Rotterdam