In herinnering aan onze dierbare overledenen

Foto vocaal kwartet OculusZoals elk jaar vieren we op 2 november om 19.00 uur in onze kerk Allerzielen. Dit jaar wordt het een bijzondere viering, omdat vocaal kwartet Oculus met prachtige zang de viering zal komen opluisteren. Familieleden van de overledenen van afgelopen jaar uit onze gemeenschap worden speciaal uitgenodigd, waarbij ze het gedachteniskruisje mee naar huis nemen. Alle parochianen van de Dominicuskerk zijn uitgenodigd hun gestorven dierbaren te komen gedenken. Graag even vooraf aangeven of je hun naam of namen genoemd wilt hebben en voor hen een kaars wil komen opsteken.
Vocaal kwartet Oculus is een nieuw vocaal kwartet in Utrecht dat zich vooral toelegt op Spaanse, Italiaanse en Vlaamse muziek uit de renaissance. Het streven is om de klankwereld van deze muziek op een zo hoog mogelijk niveau te presenteren. Oculus bestaat uit Sonja Heimans (sopraan), Jacqueline Hoekstra (alt), Daniël van der Wal (tenor) en Raphaël Rijntjes (bariton). De naam Oculus, Latijn voor oog, verwijst naar het ontstaan van het kwartet in de wijk Oog in Al, al komen niet alle leden daarvandaan.

Posted in Bezieling, Cultuur, Vieringen | Comments Off on In herinnering aan onze dierbare overledenen

Gesmeekt om recht…

Klinken in de kerk altijd dezelfde oude verhalen? Volgens zuster Baptiste Tuin o.p. klinken inderdaad steeds dezelfde verhalen, gelukkig wel in een driejarige cyclus, maar ze worden telkens anders actueel voor mensen die ernaar luisteren. Op zondag 16 oktober overwoog zij tijdens de Viering van Woord en Gebed twee Schriftlezingen waarin gesmeekt wordt om recht, om een goede afloop, recht tegen onrecht en kwaad in. Alsof dat er vandaag de dag niet zou zijn! Alsof er vandaag geen woorden zijn die wel de uitdaging aangaan om goed te kijken naar recht en onrecht, goed en kwaad… Voor iedereen die zulke goede woorden wil nalezen hebben wij op onze site de rubriek Ter inspiratie, waarin deze en andere overwegingen te vinden zijn!

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Gesmeekt om recht…

Rapportage Stadssynode 030

Logo StadssynodeOp 11 oktober verscheen een samenvatting van de uitslag van de enquête (PDF) die eerder dit jaar plaatsvond vanuit de Stadssynode 030, het initiatief om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de katholieke kerk in Utrecht. Zowel via de website als met een papieren formulier kon men de enquête invullen. U kunt ook de complete rapportage hier downloaden (PDF).

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving | Comments Off on Rapportage Stadssynode 030

Eerste Communieviering in 2017

Tekening bij project Brood voor onderwegDeze week ontvingen ouders en kinderen van de Dominicusschool al informatie over de Eerste Communieviering in 2017. Op zondag 21 mei 2017 willen we graag weer een viering laten plaatsvinden waarin kinderen hun Eerste Communie ontvangen. Binnenkort start hiervoor de voorbereiding samen met de Antoniuskerk. We willen snel weten met hoeveel kinderen het project Brood voor onderweg voor zowel de kinderen als hun ouders zal gaan lopen. Alle informatie over data en aanmelding vindt u ook op de pagina over de Eerste Communie. De uiterste datum voor aanmelding is maandag 16 november.

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Eerste Communieviering in 2017

De echo van Genesis in volksmythen

Foto Tjarko EvenboerTjarko Evenboer is meer dan alleen een schrijver van christelijke boeken, zoals De wereldvloed (2012). Dit jaar verschijnt zijn thriller Stenen getuigen, en daarnaast is hij onderzoeker, scenarist en cartoonist. We zijn blij met hem als spreker over mythische verhalen van een grote vloed. Op zondag 9 oktober krijgt Tjarko Evenboer om 16.00 uur het laatste woord in de vierde middag van de reeks rond Oerverhalen. Je kunt je voor de middag aanmelden via e-mail, info@denieuwedominicus.nl, of tel. 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur). De reeks Oerverhalen is een initiatief van de Stichting Vrienden van de Dominicus.

Posted in Cultuur, Leren, Wereld | Comments Off on De echo van Genesis in volksmythen

Vier Werelddierendag!

Afbeeldingen van Franciscus die tot de vogels spreektOp zondag 2 oktober vieren we Werelddierendag, het feest ook van Franciscus van Assisi. We luisteren dan met jong en oud naar een verhaal over Franciscus en de wolf. Voor de tweede keer houden we vanaf 10.00 uur een Bid & Breakfast. Neem je ontbijt mee en deel het! We zorgen voor koffie en thee. Van harte welkom!

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Wereld | Comments Off on Vier Werelddierendag!

Zondagavondzang vanaf september

Kleurriijk schilderij - maker onbekendVanaf september wordt in de Dominicuskerk elke laatste zondag van de maand om 17.00 uur een Zondagavondzang gehouden, een gebedsviering waarin veel ruimte is voor zang zoals in een Engelse evensong. Het bijzondere aan dit project zijn de composities van de Franse dominicaan André Gouzes. Hij heeft het volledige getijdengebed sfeervol getoonzet. De teksten zijn in het Nederlands overgezet door Henk Jongerius, ook dominicaan. Een video op YouTube geeft je alvast een indruk ervan. Er komt een kernkoor dat onder leiding van dirigent Berny Oude Kempers anderhalf uur vóór aanvang van de viering zal oefenen. Heb je zin om mee te doen met dit project, meld je dan zo snel mogelijk via pastoraatsgroep@dominicuskerkutrecht.nl.

Posted in Bezieling, Cultuur, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Zondagavondzang vanaf september

Bid & Breakfast 4 september – Oogstfeest

Logo Bid & BreakfastNeem en deel je ontbijt op zondag 4 september! We gaan dan samen aan tafel om te danken, te bidden, te delen. Kom ook om 10.00 uur naar de ontmoetingsruimte van de Dominicuskerk! Aan het eind van de zomer is het nagenieten van alle vruchten en tijd om de oogst aan ervaringen  met elkaar te delen. Met de Bid & Breakfast begint het nieuwe seizoen, je bent van harte welkom!

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast 4 september – Oogstfeest

De goede boodschap laten zien

Initiaal met Dominicus - Missaal, ca. 1370, Italië - Avignon, BM, f. 259rVerkondiging kan op vele manieren plaatsvinden. Op het feest van de heilige Dominicus, achthonderd jaar terug de stichter van de orde der dominicanen, viel het licht aan de hand van het evangelie met de beroemde zinsnede Jullie zijn het licht van de wereld op de manier waarop Dominicus zelf in zijn tijd de Goede Boodschap naar mensen bracht door allereerst met hen in gesprek te gaan. Beginnen bij gewone woorden van mens tot mens, en dan samen zien welke weg er open kan gaan naar het levende Woord, de Schrift die Dominicus en zijn orde bezielde en nog steeds bezielt. Op zondag 7 augustus hield Jozef Essing o.p. voor de gelooofsgemeenschappen van de Dominicus- en Antoniuskerk hierover in ieder geval een bezielde en bezielende overweging die we hier graag aanreiken. Na de viering met een flink ad hoc-koor was er een feestelijk samenzijn.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on De goede boodschap laten zien

Met een picknick de zomer in!

Kerkplein DominicuskerkOp zondag 3 juli vierden we in de Dominicuskerk om 10.00 uur samen met de geloofsgemeenschap van de Antoniuskerk eucharistie. Er was een speciaal verhaal voor de kinderen. De overweging van Jozef Essing o.p. kunt u hier nalezen. We vierden niet alleen samen in de viering, na afloop vierden we ook de verjaardag van voorganger Jozef Essing tijdens de jaarlijkse picknick. De zon werkte niet echt mee zodat de picknick niet buiten kon plaatsvinden. In de zomer zijn er afwisselend in de Dominicuskerk en in de Antoniuskerk vieringen, steeds om 10.00 uur. Op zondag 7 augustus vieren we het jaarlijkse Dominicusfeest. We hebben een handig overzicht van de vieringen gemaakt dat u hier kunt downloaden (PDF).

Posted in Bezieling, Dominicanen, Jeugd en jongeren, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Met een picknick de zomer in!