Locatie-avond Dominicuskerk op 16 november

De ingang van de pastorieDe Locatieraad en de pastoraatsgroep van de Dominicuskerk nodigt alle betrokkenen bij de Dominicuskerk van harte uit op donderdag 16 november, 20.00 uur in de refter van de pastorie, om samen in gesprek te gaan over de stand van zaken omtrent de omvorming van de Dominicuskerk tot het HUIS VAN DOMINICUS. We houden de gemeenschap graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en horen ook graag hoe onze geloofsgemeenschap erin staat en eraan bijdraagt. We rekenen op een grote opkomst, want het gaat ons allen aan!

Posted in Nieuws | Comments Off on Locatie-avond Dominicuskerk op 16 november

Delen met Sint Maarten

Tekening St. Maarten en de bedelaar bij de stadspoort van AmiensOok dit jaar vieren we St. Maarten! Martinus van Tours, een heilige uit de vijfde eeuw, is de stadspatroon van Utrecht. Hij deelde zijn mantel met een bedelaar. In onze stad zijn er ook mensen die afhankelijk zijn van de hulp van anderen. Op zaterdag 11 november is er om 18.00 uur weer de jaarlijkse optocht vanaf het Herderplein. Onderweg zamelen we geld en gaven in voor de Voedselbank in Lombok. De tocht eindigt in de Dominicuskerk. U kunt uw houdbare producten ook in de week na St. Maarten tussen 9 en 12 uur naar de Dominicuskerk brengen.

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Samenleving | Comments Off on Delen met Sint Maarten

Leer ons bidden

Flyer Bid & Breakfast nocvember 2017

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Leer ons bidden

Professiefeest Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland

DLN-logoIn 1999 legden negentien mensen in de Utrechtse Dominicuskerk publiekelijk de gelofte af om als lekendominicanen te gaan leven volgens de internationale Regel van Montréal. Daarmee sloten zij zich aan bij de wereldwijd grootste tak van de dominicaanse familie. De dominicanen zijn opgericht in 1216 als orde van de prediking. Ook leken kunnen de opdracht tot verkondiging in hun leven actief gestalte geven. Dit jaar zijn vijf mensen begonnen met het vormingsjaar van de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland. Op zondag 29 oktober om 15.00 uur zullen tijdens feestelijke vespers vier nieuwe leden hun professie doen, Zes andere leden zullen hun professie bekrachtigen. Na afloop is er een gezellig samenzijn in feestelijke sfeer. Van harte welkom!

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Professiefeest Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland

Tot hun gedachtenis

Tot hun gedachtenis noemen we  in de viering van Allerzielen op donderdag 2 november om 19.00 uur de namen van onze lieve doden. We ontsteken lichtjes om niet te vergeten dat leven en liefde blijven. Vocaal kwartet Oculus zal passende liederen ten gehore brengen. Oculus is een vocaal kwartet in Utrecht dat zich vooral toelegt op muziek uit de Renaissance, met Sonja Heimans (sopraan), Jacqueline Hoekstra (alt), Daniël van der Wal (tenor) en Raphaël Rijntjes (bariton). Van harte welkom!

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Tot hun gedachtenis

Oktober, maand van de rozenkrans

Bronzen penning met Maria en Dominicus - afbeelding Museum Catharijineconvent, ABM m1622aOp 7 oktober viert de Kerk het feest van Maria Koningin van de Rozenkrans. Wij vierden dit feest met een eucharistieviering op zondag 8 oktober om 10.00 uur, omdat dit ook het patroonsfeest is van de Nederlandse provincie van de dominicanen. Zoals elk jaar is er iedere vrijdag in oktober om 9.40 uur rozenkransgebed in de dagkapel. Een meditatief gebed, waarin we bij het herhaalde bidden van het Weesgegroet de verschillende geheimen van de rozenkrans overdenken. De overweging door Jozef Essing o.p. in de viering van 8 oktober kunt u op onze site nalezen.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen | Comments Off on Oktober, maand van de rozenkrans

De stem van je ziel: Intuïtie en hoogbegaafdheid

Foto Mieke HeijermanZomaar weten of iets goed is om te doen of niet, zonder tussenkomst van het logisch denken – dat is de werking van je intuïtie. Of je daar gebruik van maakt, hangt mede af van het feit of je hebt geleerd je ingevingen te negeren of er juist op te vertrouwen. In deze derde lezing in de reeks I have a dream gaat theologe Mieke Heijerman op zondag 1 oktober uitgebreid in op intuïtie en hooggevoeligheid. Ze vertelt hoe je kunt leren luisteren naar deze stem van je ziel en hoe je daardoor je (hoog)gevoeligheid krachtig kunt inzetten. Ze laat dit ook ervaren door middel van enkele oefeningen. Mieke Heijerman (1961) werkt als geestelijk verzorger in instellingen voor ouderenzorg en heeft een eigen praktijk in intuïtie en coaching. Haar lezing vindt plaats in de refter van de Dominicuskerk vanaf 15.00 uur. Meer informatie is te vinden op de website van de stichting Vrienden van de Dominicus.

Posted in Bezieling, Cultuur, Samenleving | Comments Off on De stem van je ziel: Intuïtie en hoogbegaafdheid

Bid & Breakfast: Oogstfeest

Flyer Bid & Breakfast oktober 2017

Posted in Jeugd en jongeren, Nieuws, Vieringen, Wereld | Comments Off on Bid & Breakfast: Oogstfeest

Zondagavondzang in de Dominicuskerk

Schilderij voor ZondagavondzangElke laatste zondag van de maand wordt in de Dominicuskerk om 17.30 uur een Zondagavondzang gehouden. Het is een gebedsviering waarin veel ruimte is voor zang. Het bijzondere aan de Zondagavondzang zijn de composities van de Franse dominicaan André Gouzes. Hij heeft het volledige getijdengebed op een sfeervolle manier getoonzet. De teksten worden in het Nederlands overgezet door Henk Jongerius, ook dominicaan. Om een indruk te krijgen van de muziek, ga naar YouTube. Het kernkoor Schola Dominicana is een open koor dat onder leiding van dirigent Berny Oude Kempers anderhalf uur vóór aanvang van de viering oefent (16.00 uur). Iedereen die mee wil zingen – incidenteel kan ook – kan zich daarbij aansluiten. Heb je zin om mee te doen met dit project, meld je dan aan via pastoraatsgroep@dominicuskerkutrecht.nl. Op zondag 24 september is er geen viering om 10 uur. De Zondagavondzang is een initiatief van de Andreasgroep waarin Utrechtse lekendominicanen de Dominicuskerk ondersteunen.

Posted in Dominicanen, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Zondagavondzang in de Dominicuskerk

7 september gesprek over pastorale visie en toekomst kerkgebouwen stad Utrecht

In de komende twee weken zijn er gesprekken gepland over de pastorale visie en de toekomst van de kerkgebouwen in de stad Utrecht. Het is de bedoeling, dat alle parochianen bij een van deze voorlichtingsavonden aanwezig kunnen zijn. Voor de Dominicus- en de Antoniuskerk samen is dat gepland in de refter van de Dominicuskerk op donderdagavond 7 september, 20.00-21-30 uur. Omdat het bericht waarschijnlijk maar weinigen van ons op zo korte termijn kan bereiken, is er gezocht naar een alternatieve datum. Helaas is dit niet gelukt en dus gaat de voorlichtingsavond door op 7 september. De bijeenkomsten op andere locaties: 10 september – Bonifatiushuis; 11 september – Johannes-Bernardus; 12 september – Rafaëlcentrum; 13 september – Aloysiuscentrum. Het programma is overal hetzelfde, net als de tijden, behalve bij het Bonifatiushuis waar de bijeenkomst om 12.00 uur zal plaatsvinden.

Posted in Nieuws | Comments Off on 7 september gesprek over pastorale visie en toekomst kerkgebouwen stad Utrecht