Zondagavondzang in de Dominicuskerk

Schilderij voor ZondagavondzangElke laatste zondag van de maand wordt in de Dominicuskerk om 17.30 uur een Zondagavondzang gehouden. Het is een gebedsviering waarin veel ruimte is voor zang. Het bijzondere aan de Zondagavondzang zijn de composities van de Franse dominicaan André Gouzes. Hij heeft het volledige getijdengebed op een sfeervolle manier getoonzet. De teksten worden in het Nederlands overgezet door Henk Jongerius, ook dominicaan. Om een indruk te krijgen van de muziek, ga naar YouTube. Het kernkoor Schola Dominicana is een open koor dat onder leiding van dirigent Berny Oude Kempers anderhalf uur vóór aanvang van de viering oefent (16.00 uur). Iedereen die mee wil zingen – incidenteel kan ook – kan zich daarbij aansluiten. Heb je zin om mee te doen met dit project, meld je dan aan via pastoraatsgroep@dominicuskerkutrecht.nl. Op zondag 24 september is er geen viering om 10 uur. De Zondagavondzang is een initiatief van de Andreasgroep waarin Utrechtse lekendominicanen de Dominicuskerk ondersteunen.

Posted in Dominicanen, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Zondagavondzang in de Dominicuskerk

7 september gesprek over pastorale visie en toekomst kerkgebouwen stad Utrecht

In de komende twee weken zijn er gesprekken gepland over de pastorale visie en de toekomst van de kerkgebouwen in de stad Utrecht. Het is de bedoeling, dat alle parochianen bij een van deze voorlichtingsavonden aanwezig kunnen zijn. Voor de Dominicus- en de Antoniuskerk samen is dat gepland in de refter van de Dominicuskerk op donderdagavond 7 september, 20.00-21-30 uur. Omdat het bericht waarschijnlijk maar weinigen van ons op zo korte termijn kan bereiken, is er gezocht naar een alternatieve datum. Helaas is dit niet gelukt en dus gaat de voorlichtingsavond door op 7 september. De bijeenkomsten op andere locaties: 10 september – Bonifatiushuis; 11 september – Johannes-Bernardus; 12 september – Rafaëlcentrum; 13 september – Aloysiuscentrum. Het programma is overal hetzelfde, net als de tijden, behalve bij het Bonifatiushuis waar de bijeenkomst om 12.00 uur zal plaatsvinden.

Posted in Nieuws | Comments Off on 7 september gesprek over pastorale visie en toekomst kerkgebouwen stad Utrecht

Proef de kerk!

Logo Kekrproeverij 2017Onder de ludieke naam Kerkproeverij 2017 zijn in het weekend van 9 en 10 september veel kerkgebouwen open op Open Monumentenda. De stap naar binnen is aan mensen zelf, en daarbij kunnen wij, vertrouwde kerkgangers, hen helpen. Neem 9 of 10 september een (klein)kind, een (groot)ouder, een buur, een collega, een vriend, ja wie dan ook mee. Voor wie daarop niet kan of wil wachten, de activiteiten van dit seizoen beginnen vanaf dinsdag 5 september. De Dominicusleesgroep gaat weer van start en er is een open avond begeleide meditatie. In de activiteitenagenda op onze site vindt u een compact overzicht van wat er komende tijd te doen valt. En natuurlijk mag u ook op zondagen naar onze vieringen komen. Van harte welkom!

Posted in Bezieling, Cultuur, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Proef de kerk!

Samen aan het begin van het nieuwe seizoen

Poster B & B 3 september 2017

Posted in Nieuws, Vieringen | Comments Off on Samen aan het begin van het nieuwe seizoen

Carlos Spoor overleden

Carrlos Spoor - foto Arjan BroersHeel plotseling is op 7 augustus Carlos Spoor, oud-pastor van de Dominicuskerk en de Antoniuskerk, overleden. Carlos Spoor werd geboren in Den Haag in 1932. In 1955 trad hij in bij de dominicanen en in 1961 ontving hij de priesterwijding. Als dominicaan kreeg hij taken in vele landen, onder andere in de Verenigde Staten, Trinidad, Zuid-Afrika en Finland, en uiteindelijk in Nederland. Hij was een man van vele gaven: zo leerde hij minstens dertig talen, was hij bovendien thuis in oude oosterse talen, en bespeelde hij vele muziekinstrumenten. Zijn bevlogen en hartelijke manier van doen zijn onvergetelijk. In Utrecht zette hij zich bijvoorbeeld in voor de band met twee parochies in het Roemeense Boekarest. De laatste jaren woonde hij in Deil van waaruit hij pastorale taken in het rivierengebied vervulde. Sinds enige maanden woonde hij vanwege de ziekte van Alzheimer in het verpleeghuis Aqua Viva te Nijmegen.

De uitvaartviering zal plaatsvinden op zaterdag 12 augustus om 11.00 uur in de kerk van de Heilige Kruisverheffing, Voorstraat 21 te Beesd. Na afloop van de viering zal zijn dode lichaam in stilte gecremeerd worden. Een eerste in memoriam is te vinden op de website van de dominicanen. De overweging van ds. Rob van Essen bij de uitvaart kunt u inmiddels ook nalezen. Denken we dankbaar terug aan Carlos’ inzet voor mensen. Moge Hij rusten in het licht van de Eeuwige.

Posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws | Comments Off on Carlos Spoor overleden

Kunst rond Maria door de eeuwen

Post Mariatentoonstelkling Museum Catharijneconvent Utrecht, 2017Maria wordt niet eens zo vaak genoemd in de Bijbel, maar toch heeft de verbeelding rond haar door de eeuwen vorm gekregen in talloze voorwerpen, en daarbij is letterlijk van alles te vinden tussen kunst en kitsch. In juli en augustus kunt u nog in het Utrechtse Museum Catharijneconvent de tentoonstelling Maria bezoeken waarin vooral prachtige kunstobjecten uit vele tijden en landen te zien zijn. Een aantal voorwerpen komt uit de rijke eigen collectie van dit museum voor de geschiedenis van de christelijke kunst in de Lage Landen. De beleving en emoties rond Maria zijn vaak heel tastbaar aanwezig. De tentoonstelling loopt tot en met 20 augustus.

Posted in Bezieling, Cultuur | Comments Off on Kunst rond Maria door de eeuwen

Zomervieringen Dominicuskerk samen met Antoniuskerk

Deze zomer vieren we weer een aantal keren samen met de geloofsgemeenschap van de Antoniuskerk.  We bieden zoals altijd hier een compact overzicht van de vieringen. In de wekelijkse mededelingen vindt u een uitgebreider overzicht van de vieringen. Op 30 juli, 13 en 27 augustus vinden de vieringen plaats in de Antoniuskerk aan de Kanaalstraat. Op zondag 6 augustus vieren we in een eucharistieviering het patroonsfeest van onze kerk die gewijd is aan Dominicus, de stichter van de orde der dominicanen. Van harte welkom!

Posted in Dominicanen, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Zomervieringen Dominicuskerk samen met Antoniuskerk

Samen de zomer in met de jaarlijkse picknick

Flyer picknick 2017

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Samen de zomer in met de jaarlijkse picknick

De Geest vernieuwt!

Miniatuur met Pinksteren - Sacramentarium, Touraine, circa 1170 - Tours, BM, 193, f. 56vDe komst van de Geest met Pinksteren voltooit de paastijd. Jezus´ belofte aan zijn leerlingen krijgt verrassend vorm zoals verteld in het boek Handelingen, het vervolg op het evangelie van Lucas. Dit jaar vieren we Pinksteren op zondag 4 juni om 10.00 uur samen met de geloofsgemeenschap van de Antoniuskerk. In de viering van Woord-Gebed-Zang gaat Gerrit Jan Westerveld voor. De samenzang wordt ondersteund door een ad hoc-koor met zangers uit de Dominicuskerk en de Antoniuskerk. Van harte welkom in deze viering!

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on De Geest vernieuwt!

21 mei: vieren op twee plekken

Op zondag 21 mei doen kinderen uit de Dominicuskerk samen met andere kinderen uit de Sint Ludgerusparochie hun Eerste Communie. Dit jaar vindt dit plaats tijdens een eucharistieviering om 10.00 uur in de Rafaëlkerk, Lichtenbergdreef 2. In de Dominicuskerk is dan geen viering, maar ‘s middags is er om 17.00 uur wel de laatste Zomeravondzang van het eerste seizoen. Vanaf 15.30 uur repeteert de Schola Dominicana onder leiding van Berny Oude Kempers gezangen op muziek van de Franse dominicaan André Gouzes. Zijn Nederlandse medebroeder Henk Jongerius heeft een aantal ervan vertaald en bewerkt. In deze vespers gaan leden van de Andreasgroep voor. Na afloop is er als altijd een samenzijn met soep, broodjes en een goed glas. Ook bespreken we dan hoe de Zondagavondzang dit najaar voortzetten. U bent dus harte welkom in beide vieringen!

Posted in Dominicanen, Jeugd en jongeren, Nieuws, Vieringen | Comments Off on 21 mei: vieren op twee plekken